Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril a participat la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Eladei

Preafericitul Patriarh Chiril a participat la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Eladei
Versiune pentru tipar
3 iunie 2013 18:32

La 3 iunie 2013, după terminarea Te Deum-ului la mănăstirea Petraki, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a participat la şedinţa solemnă a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Eladei. La şedinţă, de asemenea, au fost prezenţi membrii delegaţiei oficiale care îl însoţeşte pe Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril în timpul vizitei.

Preafericitul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim l-a salutat pe Sanctitatea Sa, spunând: „Prezenţa Dumneavoastră de azi în această sală este pentru noi o binecuvântare deosebită şi o mare onoare. În persoana Dumneavoastră şi a însoţitorilor Dumneavoastră noi vedem pe iubiţii reprezentanţi ai Sfintei Bisericii Ruse binecuvântate – Biserică, de care ne leagă în mod tradiţional relaţii sfinte şi durabile frăţeşti, Biserică unde au strălucit mulţi sfinţi, Biserică, care a fost îndeosebi proslăvită de Dumnezeu, a îmbogăţit gândirea teologică, a contribuit la dezvoltarea artelor şi în decursul căii sale atât jertfelnice, cât şi triumfătoare în istorie, a căpătat trăsături caracteristice doar pentru sine”.

Anul, în care are loc vizita Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse în pământul Greciei, este marcat de aniversarea a 1700 de ani de la edictul de la Mediolan şi aniversarea a 1150 de ani de la începutul activităţii de misionarism a sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu, a amintit Preafericitul Ieronim, exprimându-şi convingerea: „Aceste două aniversări semnificative mărturisesc despre faptul că Biserica lui Hristos este în stare să transforme istoria, să învie regulile de drept ale societăţii şi statului şi să renască lumea”.

„În această sală, unde o atenţie enormă este acordată sobornicităţii, care împreună cu pronia lui Dumnezeu în toate timpurile asigura mărturia de obşte a Bisericii, ne-am adunat şi noi, ca să confirmăm încă odată şi să întărim relaţiile sfinte întru Hristos care este dragoste şi comunicarea între Bisericile noastre surori, să ridicăm rugăciunea unii pentru alţii, ca prin toate puterile noastre să slujim „unitatea Duhului întru legătura păcii” (vezi: Ef. 4:3) „la tot lucrul şi cuvântul bun” (2 Tes. 2:17), „ca să vă umpleţi de toată plinătatea lui Dumnezeu” (Ef. 3:19), a mărturisit Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade Ieronim.

„Sanctitatea Voastră, scumpe confrate”, a spus în continuare Preafericitul Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim, „în persoana Dumneavoastră Biserica Eladei recunoaşte contribuţia multiseculară, creată de sfinţii Bisericii Ruse, care, datorită şcolilor sale duhovniceşti, a luminat lumea, prin jertfa sa a afirmat Ortodoxia, a generat modele splendide ale operelor duhovniceşti şi a artei, dar întâi de toate a răspândit învăţătura Domnului nostru Iisus Hristos, adică nădejdea şi dragostea, printre mulţime de popoare, ajungând „chiar la marginea pământului”, continuând şi în timpul conducerii Dumneavoastră în calitate de Patriarh, să acordaţi plinătăţii Bisericii o susţinere totală duhovnicească şi socială”.

În conformitate cu decizia Sfântului Sinod, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a fost decorat cu cea mai înaltă distincţie a Bisericii Ortodoxe a Eladei – Marea Cruce a sfântului apostol Pavel. Decizia Sinodală cu privire la decorare a fost dată citirii de episcopul de Diavlia Gavriil. În sunetele cântării „Axios” decoraţia a fost înmânată Sanctităţii Sale Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii Chiril de Arhiepiscopul Atenei şi al întregii Elade Ieronim.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către membrii Sinodului Permanent al Bisericii Ortodoxe a Eladei.

Pentru pomenire în rugăciuni Sanctitatea Sa a înmânat arhipăstorilor panaghii. Slujitorilor Bisericii Eladei prezenţi la întrunire au fost înmânate cruci şi medalii memorabile, executate cu ocazia întronizării Sanctităţii Sale Chiril.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat episcopului de Balașiha Nicolai cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat egumenei Iuliania (Kaleda) cu prilejul aniversării a 25 de ani de la numirea în funcția de stareță a Mănăstirii stavropighiale „A Zămislirii” [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat ministrului afacerilor externe al Rusiei S.V. Lavrov cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

În Sîmbăta celei de-a 2-a săptămîni din Postul Mare Sanctitatea sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie la paraclisul reședinței Patriarhale de la Mănăstirea „Sfîntul Daniel”

Mitroopolitul de Volokolamsk Ilarion: Sperăm că șefii Bisericilor Ortodoxe se vor întîlni [Interviuri]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Rog să fie continuată rugăciunea sîrguitoare pentru unitatea bisericească și pentru Biserica Ortodoxă din Ucraina

A fost publicată lista epahiilor Bisericii Ortodoxe a Eladei contraindicate pentru vizitare de către pelerinii din Biserica Ortodxă Rusă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a încetat pomenirea Preafericitului Arhiepiscop al Atenei Ieronim în timpul slujbelor dumnezeiești

Autoritățile din Muntenegru persecută Biserica Ortodoxă după scenariul ucrainean [Articol]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Președintele Muntenegrului a mers împotriva propriului popor [Interviuri]

La reprezentanța din Moscova a Bisericii Ortodoxe în America a fost cinstită în rugăciuni memoria Sfântului Ierarh Nicolae al Serbiei

La Misiunea duhovnicească rusă din Ierusalim a fost săvîrșită slujba dumnezeiască de Paști

S-a încheiat aflarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Iordania

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale la Amman

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril în Iordania. Adunarea Întîistătătorilor și delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Locale

La Amman a avut loc întîlnirea Întîistătătorilor și reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale

Toate materialele cu cuvintele-cheie