Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a închinat la Icoana Maicii Domnului de Iveria „Portaitissa” (Portăriţa) la mănăstirea Iverului

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a închinat la Icoana Maicii Domnului de Iveria „Portaitissa” (Portăriţa) la mănăstirea Iverului
Versiune pentru tipar
6 iunie 2013 00:07

La 5 iunie 2013 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril  a vizitat mănăstirea Iverului pe Muntele Athos, unde a oficiat un Te Deum la catedrala mănăstirii şi s-a închinat la Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de Iveria la capela mănăstirii Iverului.

Împreună cu Sanctitatea Sa s-au rugat: reprezentantul Patriarhului Ecumenic la Athos mitropolitul de Melitin Apostol; membrii delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse, fraţii mănăstirii. În biserică au fost prezenţi: reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în Districtul federal central A.D. Beglov, preşedintele Comitetului Dumei de Stat al AF a FR pentru problemele CSI şi relaţiile cu compatrioţii L.E. Slutskii.

După Te Deum Sanctitatea Sa Patriarhul a fost salutat de egumenul mănăstirii arhimandritul Natanail. Amintind de faptul că și copia exactă a relictei sfinte a mănăstirii - Icoana Maicii Domnului de Iveria – se află chiar în inima Moscovei, părintele Natanail a spus: „Maica Domnului „Portăriţa” a devenit inima Sfintei Rusii, iar noi am devenit fraţi, deoarece avem o Maică şi mijlocitoare comună Portaitissa „Portăriţa”. Fiind la Moscova, ne simţim ca fiind  acasă şi când primim aici pelerini, în primul rând pe Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră, noi simţim că au venit fraţii, oamenii apropiaţi în casa noastră părintească – casa Maicii Domnului „Portăriţa”. Într-un anume sens cu toţii am devenit moscoviţi, iar pelerinii ruşi – cetăţeni ai Sfântului Munte”.

Apoi Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către egumen şi fraţi cu un cuvânt:

„Înaltpreasfinţia Voastră stăpâne mitropolit Apostol! Cuvioşia Voastră părinte Natanail, egumenul acestui sfânt lăcaş! Stimate părinte Vasile! Dragi părinţi şi fraţi!

Aş vrea să vă mulţumesc pentru această minunată posibilitate încă odată în viaţa mea să vizitez mănăstirea Iverului. De fiecare dată, când piciorul meu a călcat pe Muntele Athos, am venit încoace, ca să mă rog în faţa icoanei făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „Portăriţa”. Am însoţit în călătorii de pelerinaj pe adormiţii întru fericire Preafericitul Patriarh Pimen şi Preafericitul Patriarh Alexii II, de asemenea am avut posibilitate să fiu aici în afara acestor evenimente minunate. Trebuie să vă spun că un sentiment deosebit simte fiecare pelerin rus, care intră sub bolţile acestei sfinte mănăstiri.

Inima Patriei noastre, oraşul de scaun Moscova, a avut o soartă foarte grea, o istorie complicată. Timp de 300 de ani de jug al tătaro-mongolilor din timp în timp hoardele duşmanului atacau capitala şi o devastau, erau şi alte cazuri, când Moscova s-a aflat la marginea prăpastiei. În timpul conducerii ţarului Alexei Mihailovici, la sfatul Patriarhului Nicon, ruşii se adresează încoace, la Sfântul Munte Athos, la mănăstirea Iverului, cu rugămintea ca să fie adusă icoana în cetatea de scaun Moscova. Ruşii credeau că odată cu venirea acestei icoane vor înceta năvălirile şi atacurile asupra capitalei. Fraţii mănăstirii au pictat o copie minunată de pe icoana făcătoare de minuni şi au expediat-o ţarului Alexei Mihailovici. În anul 1648 această icoană a fost întâmpinată în mod solemn la Moscova.

Mai târziu a fost făcută încă o copie, ea a fost instalată în capela de pe Piaţa Roşie, la porţile care îngrădeau chiar centrul capitalei. În cele mai grele momente moscoviţii veneau cu rugăciuni pentru a fi apăraţi de Maica Domnului şi în faţa sfintei icoane de Iveria cereau de la Ea ajutor.

Prima copie, care s-a proslăvit cu multe minuni, a fost instalată la mănăstirea Novodevicii din capitală şi s-a aflat acolo până la revoluţie. Dar când a fost închisă mănăstirea, icoana a fost luată, pusă în muzeu şi nu a fost nici o posibilitate de întors această icoană. Se găseau diferite motive pentru a nu o întoarce, unul din ele fiind următorul: cică Biserica nu va putea păstra această capodoperă a iconografiei, de parcă ea nu a păstrat pe parcursul mileniilor sfintele sale relicte. Iar dacă cineva şi distrugea  bisericile şi icoanele, aceea nu a fost Biserica.

Aş vrea să vă povestesc despre un eveniment îmbucurător, care a avut loc acum un an. Ca răspuns la rugămintea mea, la indicarea personală a Preşedintelui ţării noastre V.V. Putin, această icoană a fost returnată în mod solemn Bisericii şi acum se află pe locul ei originar la mănăstirea Novodevicie. Returnarea sfintei relicte a fost un mare eveniment, am întâmpinat-o cu procesiune solemnă, în care împreună cu Patriarhul a participat chiar Preşedintele ţării. Azi mii de oameni se închină copiei făcătoare de minuni a icoanei Maicii Domnului de Iveria.

Am povestit despre aceasta ca să înţelegeţi cu ce sentiment noi am intrat acum sub bolţile mănăstirii Iverului, unde se păstrează originalul icoanei făcătoare de minuni. Împărăteasa Cerului ne-a apărat de rău, dar Ea nu face aceasta prin magie. Dumnezeu nu ne mântuieşte în mod automat, El nu ne „programează” pentru mântuire, cum noi programăm deşteptătorul. Dumnezeu ne oferă libertatea deplină şi Împărăteasa Cerului nu ne acoperă cu Acoperământul Său împotriva dorinţei noastre, iar aceasta semnifică că în lucrarea de mântuire Dumnezeu şi omul conlucrează. Oamenii contemporani, care deseori sunt educaţi în afara oricărei credinţe şi nu sunt legaţi de  convingeri religioase, trebuie cu propria minte şi inimă să înţeleagă acest adevăr mare.

Astăzi eu trebuie să mărturisesc că în Rusia se produce minunea renaşterii credinţei. Noi nu putem numi altfel, decât minune faptul că poporul din nou se întoarce la credinţa ortodoxă în inimile lor, că se deschid mii de biserici şi sute de mănăstiri, că tot mai mult şi mai mult oamenii frecventează bisericile, tot mai mulţi oameni postesc strict în timpul Postului cel Mare, nedumerindu-i pe comentatorii de televiziune şi reprezentanţii altor mijloacele de informare în masă. Se produce acesta din cauza că oamenii înţeleg: ei sunt copărtaşi la cauza mântuirii, care a fost adusă de Hristos. În acest moment istoric al renaşterii credinţei într-o ţară enormă noi avem nevoie foarte mult de susţinerea voastră duhovnicească şi de ajutor în rugăciunile voastre, în sfintele relicte ale voastre, care sunt aduse din când în când pe pământul nostru şi cărora se închină mii şi chiar milioane de persoane. Când vezi o  întoarcere spre Dumnezeu a unui număr enorm de oameni, înţelegi că nu a survenit încă timpul luptei cele de pe urmă. Domnul apleacă mila Sa, trezeşte în inima oamenilor focul credinţei. Dar trebuie să vă spun că şi reacţia forţelor demonice la această renaştere este foarte puternică. Şi cu cât este mai puternică credinţa, cu atât este mai mare lupta, pentru a o  distruge.

Astăzi nu este simplu să mărturiseşti credinţa în cuvânt şi faptă – pentru aceasta trebuie un deosebit ajutor de la Dumnezeu, care se atrage prin puterea rugăciunii şi puterea facerii ascetice. Anume  la aceasta v-aţi dedicat viaţa. Experienţa voastră duhovnicească şi rugăciunea voastră azi este îndeosebi de trebuincioasă, inclusiv în Sfânta Rusie, care  prin scârbiri şi luptă merge la renaşterea credinţei ortodoxe.

Aş vrea din toată inima să vă doresc, dragi fraţi, ajutorul lui Dumnezeu în lucrarea voastră monahală, ca să ardă întotdeauna viu focul credinţei Ortodoxe, aprins mai bine de mii de ani pe acest pământ sfânt, cunoaşterea de Dumnezeu, care se descoperă în experienţa monahală, să devină înţeleasă şi pentru omul contemporan şi să-i aducă pe oameni, care se jenează de ispitele secolului acestuia, la credinţă sinceră şi veneraţie de Dumnezeu”.

Preafericitul Patriarh în calitate de dar mănăstirii a transmis icoana apostolului dragostei Ioan Teologul.

Egumenul mănăstirii arhimandritul Natanail a adus în dar Preafericitul Stăpân copia icoanei Maicii Domnului „Portăriţa” de Iveria, precum şi un chivot de argint cu imaginea mănăstirii Iverului – copia chivotului, care se află în biserica mănăstirii.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul, membrii delegaţiei, egumenul cu fraţii au mers în arhondaric.

Sanctitatea Sa a lăsat o inscripţie în cartea oaspeţilor de onoare:

„Unită prin relaţii deosebite duhovniceşti cu cetatea de scaun Moscova, mănăstirea Iverului, păstrătoarea icoanei făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, atrage la sine pelerinii ruşi, care o cheamă pe Preacurata în rugăciune pentru apărarea pământului rus de la orice atac al vrăjmaşului, pentru întărirea credinţei şi a cuvioşiei lor.

Credem că prin mijlocirea Ei în faţa Fiului Dumnezeiesc se va întări credinţa ortodoxă atât în Sfânta Rusie, cât şi în toată lumea.

Mulţumesc egumenului Natanail şi fraţilor pentru ospitalitatea duhovnicească şi rugăciuni.

+Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii”

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit sfințirea după reconstrucție a catedralei situate pe locul aflării Icoanei Maicii Domnului de Kazan

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Tatarstan. Sfințirea după reconstrucție a catedralei situate pe locul aflării Icoanei Maicii Domnului de Kazan

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Utrenia cu citirea Acatistului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Utrenia cu citirea Acatistului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Mitropolitul de Limassol Atahasie a condus seminarul păstoresc pentru clerul Mitropoliei de Tver

Mitropolitul de Pireu Serafim despre problema ucraineană: Fanarul nu a avut nici un drept să se amestice în treburile altei Biserici Locale [Articol]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătorii hramului la Mânăstirea Rusă „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” pe Athos [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Odesa a avut loc conferința internațională „Moștenirea athonită și tradițiile isihasmului în istoria și cultura Ucrainei”

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate