Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat un Te Deum la mănăstirea Pantocrator

Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat un Te Deum la mănăstirea Pantocrator
Versiune pentru tipar
6 iunie 2013 00:57

La 5 iunie 2013, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat mănăstirea Pantocrator pe Muntele Athos.

În timpul oficierii Te Deum-ului de Sanctitatea Sa, în biserica mănăstiri s-au rugat reprezentantul Patriarhului Ecumenic la Athos mitropolitul de Melitin Apostol, membrii delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse, reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în Districtul federal central A.D. Beglov, preşedintele Comitetului Dumei de Stat al AF a FR pentru problemele CSI şi relaţiile cu compatrioţii L.E. Slutskii, fraţii mănăstirii.

După Te Deum către Preafericitul Patriarh s-a adresat egumenul mănăstirii arhimandritul Gavriil. „Sanctitatea Voastră, suntem bucuroşi, că aţi vizitat mănăstirea noastră şi staţi în faţa icoanei sfinte a Maicii noastre, mijlocitoare şi ocrotitoare de la orice rău Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Gerontissa, ceea ce semnifică Stareţa... Dorim ca Ea întotdeauna să apere Sanctitatea Voastră, să vă dăruiască mulţi ani de viaţă în bună sănătate, să vă susţină în activitatea Dumneavoastră responsabilă, în slujire pentru bunele viei Mântuitorului nostru Hristos”, a spus dumnealui.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către cei prezenţi:

„Înaltpreasfinţia Voastră, stăpâne mitropolit de Melitin Apostol! Înaltcuvioşia Voastră, părinte arhimandrit Gavriil! Stimaţi părinţi şi fraţi!

Hristos a Înviat!

Sunt bucuros că am posibilitatea să vizitez mănăstirea voastră slăvită. Ea poartă numele măreţ al Atotţiitorului şi este dedicată Schimbării la Faţă a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acestei sărbători sunt dedicate multe lăcaşuri monahale, inclusiv în Rusia – de exemplu, mănăstirea Valaam, numită la noi Athosul de Nord. Mântuitorul a apărut în faţa ucenicilor Săi în slavă strălucitoare a Luminii neînserate ca un Atotţiitor. La schimbare este chemat şi fiecare monah, care pe calea îngustă a jertfei duhovniceşti trebuie să-L cunoască pe Domnul său ca pe un Atotţiitor Atotputernic.

Este simbolic că la mănăstirea Pantocrator s-a nevoit teologul şi cântăreţul luminii de pe Tabor sfântul ierarh Grigorie Palama.

Printre sfintele relicte ale mănăstirii este o părticică din Cinstita Cruce Dătătoare de Viaţă şi moaştele marilor sfinţi, care sunt profund veneraţi în Biserica Ortodoxă Rusă: marii învăţători ecumenici Vasile cel Mare şi Grigore Teologul, sfântul ierarh Atanasie cel Mare, sfântul mucenic Ignatie Teoforul, sfinţii fără de argint Cosma şi Damian, precum şi marele mucenic Teodor Stratilat, ocrotitorul oraşului rus Kostroma – leagănul dinastiei ţariste Romanov. Aceste mari relicte atrag la mănăstirea voastră pelerinii ruşi.

Cu aceasta legăturile cu Biserica Ortodoxă Rusă nu se termină. Mănăstirea Pantocrator tradiţional i-a avut în calitate de ctitori pe domnitorii moldoveni, iar în secolul al XVIII-lea aici s-a nevoit marele stareţ Paisie Velicikovski. După întoarcerea lui de pe Sfântul Munte Athos el a devenit fondatorul cunoscutei tradiţii monahale şi părinte duhovnicesc al multor călugări, printre care sunt şi sfinţi slăviţi ruşi. Astfel, tradiţia stăreţiei ruse, la care aparţin, de exemplu, celebrii stareţi ai pustiei Optina, îşi trage obârşia de la mănăstirea voastră.

Cuviosul Paisie a fondat pe lângă mănăstirea Pantocrator schitul în cinstea proorocului Ilie, care până în anii 90 ai secolului al XX-lea era populat de monahi ruşi. Sperăm că tradiţia prezenţei ruse în această mănăstire se va restabili şi în rândul fraţilor ei vor intra şi monahi din ţările Rusiei istorice.

Vă doresc, scumpe părinte egumen, şi întregii frăţii a mănăstirii multe mile de la Dumnezeu şi bune nevoinţe în patria Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie pe acest loc şi pe toţi monahii”.

Egumenul mănăstirii Pantocrator a adus în dar Întâistătătorului Bisericii Ruse copia icoanei Maicii Domnului „Gerontissa”.

La rândul său Sanctitatea Sa Patriarhul a dăruit mănăstirii athonite icoana lui Hristos Mântuitorul – copia icoanei, pictată de cuviosul Andrei Rublev.

În arhondaric Preafericitul Patriarh în calitate de oaspete deosebit  a lăsat următoarea inscripţie în carte:

„Domnul Atotţiitor, care ţine în dreapta Sa tot universul, să păstreze şi să întărească în inimile oamenilor credinţa ortodoxă, a cărei sprijin duhovnicesc a fost, este şi va fi monahismul, care într-un mod destoinic se păstrează şi urcă din slavă în slavă la mănăstirile de pe Sfântul Munte, un loc deosebit aparţinându-i slăvitei mănăstiri Pantocrator.

Mulţumesc părintelui egumen Gavriil şi frăţiei pentru ospitalitate şi rugăciunea de obşte.

+Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii”

***

Mănăstirea Pantocrator (grec. Atotţiitorul) – este a şaptea în lista mănăstirilor atonhite. Mănăstirea se află la nord-estul peninsulei Athos, este situată pe un deal cu o înălţime de 50 metri.

Mănăstirea este fondată de cuvioşii fraţi Alexei şi Ioan, rude cu împăratul Bizanţului Ioan V Paleologul, ceea ce a contribuit la construcţia rapidă a mănăstirii. Pentru prima dată este menţionată în anul 1358. În anul 1362 a fost reconstruită cu participarea Patriarhului de Constantinopol Callista I.

Este înconjurată de un zid de cetate cu un turn de apărare. Catedrala în cinstea Schimbării la Faţă a Domnului are un iconostas din secolul al XIV-lea, probabil, cel mai vechi de pe Athos.

Mănăstirii Pantocrator aparţine schitul „Sfântul Ilie”, fondat de cuviosul Paisie Velicikovski şi care se află pe o înălţime vizavi de mănăstire.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

În cadrul programului de acțiuni în memoria arhimandritului Matfei (Mormyl) în Sala de concerte „Zaryadie” din Moscova a cântat corul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie

Delegația egumenilor și egumenelor Bisericii Copte a vizitat sfintele odoare ortodoxe din orașul Moscova și regiunea Moscova

În Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie și Academia de teologie din Moscova au avut loc acțiuni comemorative cu prilejul aniversării a zece ani de la adormirea arhimandritului Matfei (Mormyl)

Reprezentanții Comisiei interdepartamentale în problemele învățământului la cinul monahal au vizitat Mitropolia de Iaroslavl

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a luat cuvântul la deschidere Forumului interreligios de la Madrid

Sfântul Sinod a primit în componența Bisericii Ortodoxe Ruse pe șeful Arhiepiscopiei parohiilor vest-europene de tradiție rusă, precum și pe clericii și parohiile care doresc să-l urmeze

Ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Ruse au săvârșit un pelerinaj la sfintele odoare ale Eladei

Un numeros grup de preoți, monahi, monahii și mireni ai Bisericii Ortodoxe a Eladei au ieșit cu o scrisoare deschisă în problema ucraineană

A avut loc întâlnirea mitropolitului de Volokolamsk Ilarion cu secretrul de stat al Ungariei pentru problemele religiilor, minorităților etnice și relațiilor civice Miklós Soltész

Vizitarea de către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a satelor Vorzogory și Podporojie din regiunea Arhanghelsk

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mănăstirii din Solovki [Patriarhul : Predici]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat cunoștință de bisericile de lemn din satele Vorzogory și Podporojie ale regiunii Arhanghelsk

La Odesa a avut loc conferința internațională „Moștenirea athonită și tradițiile isihasmului în istoria și cultura Ucrainei”

Din cauza incendiului Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” de pe Athos este nevoită temporar să refuze la primirea pelerinilor

Scrisoarea a doisprezece părinți athoniți către Sfânta Chinotită în problema ucraineană [Articol]

Vizitarea de către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a expoziției „Sfântul Munte și Rusia tainică”

Toate materialele cu cuvintele-cheie