Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat un Te Deum la mănăstirea Pantocrator

Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat un Te Deum la mănăstirea Pantocrator
Versiune pentru tipar
6 iunie 2013 00:57

La 5 iunie 2013, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat mănăstirea Pantocrator pe Muntele Athos.

În timpul oficierii Te Deum-ului de Sanctitatea Sa, în biserica mănăstiri s-au rugat reprezentantul Patriarhului Ecumenic la Athos mitropolitul de Melitin Apostol, membrii delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse, reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în Districtul federal central A.D. Beglov, preşedintele Comitetului Dumei de Stat al AF a FR pentru problemele CSI şi relaţiile cu compatrioţii L.E. Slutskii, fraţii mănăstirii.

După Te Deum către Preafericitul Patriarh s-a adresat egumenul mănăstirii arhimandritul Gavriil. „Sanctitatea Voastră, suntem bucuroşi, că aţi vizitat mănăstirea noastră şi staţi în faţa icoanei sfinte a Maicii noastre, mijlocitoare şi ocrotitoare de la orice rău Preasfânta Născătoare de Dumnezeu Gerontissa, ceea ce semnifică Stareţa... Dorim ca Ea întotdeauna să apere Sanctitatea Voastră, să vă dăruiască mulţi ani de viaţă în bună sănătate, să vă susţină în activitatea Dumneavoastră responsabilă, în slujire pentru bunele viei Mântuitorului nostru Hristos”, a spus dumnealui.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către cei prezenţi:

„Înaltpreasfinţia Voastră, stăpâne mitropolit de Melitin Apostol! Înaltcuvioşia Voastră, părinte arhimandrit Gavriil! Stimaţi părinţi şi fraţi!

Hristos a Înviat!

Sunt bucuros că am posibilitatea să vizitez mănăstirea voastră slăvită. Ea poartă numele măreţ al Atotţiitorului şi este dedicată Schimbării la Faţă a Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Acestei sărbători sunt dedicate multe lăcaşuri monahale, inclusiv în Rusia – de exemplu, mănăstirea Valaam, numită la noi Athosul de Nord. Mântuitorul a apărut în faţa ucenicilor Săi în slavă strălucitoare a Luminii neînserate ca un Atotţiitor. La schimbare este chemat şi fiecare monah, care pe calea îngustă a jertfei duhovniceşti trebuie să-L cunoască pe Domnul său ca pe un Atotţiitor Atotputernic.

Este simbolic că la mănăstirea Pantocrator s-a nevoit teologul şi cântăreţul luminii de pe Tabor sfântul ierarh Grigorie Palama.

Printre sfintele relicte ale mănăstirii este o părticică din Cinstita Cruce Dătătoare de Viaţă şi moaştele marilor sfinţi, care sunt profund veneraţi în Biserica Ortodoxă Rusă: marii învăţători ecumenici Vasile cel Mare şi Grigore Teologul, sfântul ierarh Atanasie cel Mare, sfântul mucenic Ignatie Teoforul, sfinţii fără de argint Cosma şi Damian, precum şi marele mucenic Teodor Stratilat, ocrotitorul oraşului rus Kostroma – leagănul dinastiei ţariste Romanov. Aceste mari relicte atrag la mănăstirea voastră pelerinii ruşi.

Cu aceasta legăturile cu Biserica Ortodoxă Rusă nu se termină. Mănăstirea Pantocrator tradiţional i-a avut în calitate de ctitori pe domnitorii moldoveni, iar în secolul al XVIII-lea aici s-a nevoit marele stareţ Paisie Velicikovski. După întoarcerea lui de pe Sfântul Munte Athos el a devenit fondatorul cunoscutei tradiţii monahale şi părinte duhovnicesc al multor călugări, printre care sunt şi sfinţi slăviţi ruşi. Astfel, tradiţia stăreţiei ruse, la care aparţin, de exemplu, celebrii stareţi ai pustiei Optina, îşi trage obârşia de la mănăstirea voastră.

Cuviosul Paisie a fondat pe lângă mănăstirea Pantocrator schitul în cinstea proorocului Ilie, care până în anii 90 ai secolului al XX-lea era populat de monahi ruşi. Sperăm că tradiţia prezenţei ruse în această mănăstire se va restabili şi în rândul fraţilor ei vor intra şi monahi din ţările Rusiei istorice.

Vă doresc, scumpe părinte egumen, şi întregii frăţii a mănăstirii multe mile de la Dumnezeu şi bune nevoinţe în patria Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie pe acest loc şi pe toţi monahii”.

Egumenul mănăstirii Pantocrator a adus în dar Întâistătătorului Bisericii Ruse copia icoanei Maicii Domnului „Gerontissa”.

La rândul său Sanctitatea Sa Patriarhul a dăruit mănăstirii athonite icoana lui Hristos Mântuitorul – copia icoanei, pictată de cuviosul Andrei Rublev.

În arhondaric Preafericitul Patriarh în calitate de oaspete deosebit  a lăsat următoarea inscripţie în carte:

„Domnul Atotţiitor, care ţine în dreapta Sa tot universul, să păstreze şi să întărească în inimile oamenilor credinţa ortodoxă, a cărei sprijin duhovnicesc a fost, este şi va fi monahismul, care într-un mod destoinic se păstrează şi urcă din slavă în slavă la mănăstirile de pe Sfântul Munte, un loc deosebit aparţinându-i slăvitei mănăstiri Pantocrator.

Mulţumesc părintelui egumen Gavriil şi frăţiei pentru ospitalitate şi rugăciunea de obşte.

+Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii”

***

Mănăstirea Pantocrator (grec. Atotţiitorul) – este a şaptea în lista mănăstirilor atonhite. Mănăstirea se află la nord-estul peninsulei Athos, este situată pe un deal cu o înălţime de 50 metri.

Mănăstirea este fondată de cuvioşii fraţi Alexei şi Ioan, rude cu împăratul Bizanţului Ioan V Paleologul, ceea ce a contribuit la construcţia rapidă a mănăstirii. Pentru prima dată este menţionată în anul 1358. În anul 1362 a fost reconstruită cu participarea Patriarhului de Constantinopol Callista I.

Este înconjurată de un zid de cetate cu un turn de apărare. Catedrala în cinstea Schimbării la Faţă a Domnului are un iconostas din secolul al XIV-lea, probabil, cel mai vechi de pe Athos.

Mănăstirii Pantocrator aparţine schitul „Sfântul Ilie”, fondat de cuviosul Paisie Velicikovski şi care se află pe o înălţime vizavi de mănăstire.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad Foma

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul de Limassol Atahasie a condus seminarul păstoresc pentru clerul Mitropoliei de Tver

Mitropolitul de Pireu Serafim despre problema ucraineană: Fanarul nu a avut nici un drept să se amestice în treburile altei Biserici Locale [Articol]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătorii hramului la Mânăstirea Rusă „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” pe Athos [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Odesa a avut loc conferința internațională „Moștenirea athonită și tradițiile isihasmului în istoria și cultura Ucrainei”

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Архієрей Єрусалимського Патріархату очолив престольні урочистості російського храму на горі Карміл на Святій Землі

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Toate materialele cu cuvintele-cheie