Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ruse a vizitat Marea Lavră a cuviosului Atanasie Athonitul

Întâistătătorul Bisericii Ruse a vizitat Marea Lavră a cuviosului Atanasie Athonitul
Versiune pentru tipar
5 iunie 2013 20:12

La 5 iunie 2013 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat Marea Lavră a cuviosului Atanasie Athonitul.

Sanctitatatea Sa este însoţit de reprezentantul Patriarhului Ecumenic la Athos mitropolitul de Melitin Apostol; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; arhiepiscopul de Serghiev-Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism, locţiitor la lavra „Sfânta Treime” a sfântului Serghie; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în Districtul federal central A.D. Beglov; clerici şi mireni – membrii delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse; consulul general al Federaţiei Ruse în Salonic A.A. Popov; numeroşi pelerini din Rusia.

De la cheiul mănăstirii Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a urmat la sfintele porţi ale Marii Lavre. Aici a fost întâmpinat de fraţii mănăstirii în frunte cu arhimandritul Prodrom, stareţul mănăstirii. În sunetele cântării troparului pascal procesiunea solemnă a urmat la catedrala mănăstirii, unde a fost săvârşită un Te Deum.

După terminarea Te Deum-ului Întâistătătorul Bisericii Ortodox Ruse a fost salutat de arhimandritul Prodrom. Dumnealui a menţionat în mod special importanţa vizitării Athosului de către Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril pentru întărirea relaţiilor duhovniceşti între Sfântul Munte şi Biserica Ortodoxă Rusă.

În cuvântul său către stareţ şi fraţii mănăstirii Sanctitatea Sa Stăpânul a spus:

„Înaltcuvioşia Voastră, preacinstite părinte arhimandrit Prodrom! Scumpi întru Domnul părinţi şi fraţi!

Hristos a Înviat!

La Întâistătătorii Bisericii Ortodoxe Ruse s-a format o tradiţie minunată ca în timpul vizitării frăţeşti a Bisericii Ortodoxe a Eladei să adăugăm poclonirea la sfintele relicte ale Sfântului Munte Athos – acest unic centru duhovnicesc de o importanţă cu adevărat mondială şi izvorul monahismului rus.

Aidoma Sfinţiţilor Patriarhi Pimen şi Alexii II, săvârşind prima Dumnezeiască liturghie la mănăstirea rusă „Sfântul Pantelimon” de pe Muntele Athos, eu mi-am îndreptat imediat paşii la mormântul fondatorului monahismului de obşte de pe Sfântul Munte, preacuviosul Atanasie Athonitul, care a fondat Marea Lavră acum 1050 de ani împreună cu prietenul său, viitorul împărat Nichifor Foca.

Lavra a dat Bisericii mulţi Patriarhi, egumeni şi sfinţi nevoitori. Unul dintre ei, sfântul ierarh Filotei Kokkin, care a fost egumenul mănăstirii, iar apoi devenind Patriarhul Constantinopolului, i-a transmis binecuvântare lui Serghie de Radonej pentru statutul vieţii de obşte a mănăstirii sale, în cinstea Sfintei Treimi. Astăzi această cea mai importantă mănăstire a Bisericii Ortodoxe Ruse, de asemenea, se numeşte Lavră.

Statutul vieţii de obşte, obţinut de la sfântul ierarh Filotei, s-a răspândit pe întinderile pământurilor ruse, servind la înflorirea monahismului rus.

Multe a avut de suportat Marea Lavră în istorie, precum şi întregul Athos. Dar în toate perioadele se găseau ctitori, graţie cărora mănăstirea din nou renăştea. De la începutul secolului al XVI-lea Lavrei i-au ajutat şi ţarii ruşi, care au luat asupra lor grija pentru întreaga lume ortodoxă. La rândul său, un caracter cu adevărat evanghelic îl manifesta Lavra faţă de călugării ruşi de pe Athos, dându-le în folosinţă paisprezece chilii, care aparţineau mănăstirii.

Vouă tuturor, călugărilor acestei mănăstiri sfinte şi istorice, vreau să doresc ajutorul atotîntăritor al lui Dumnezeu în nevoinţele voastre în rugăciuni, păstrarea fidelităţii egumenului vostru cel dintâi, fondatorul vieţii de obşte pe Sfântul Munte. Fiind în rangul celor dintâi mănăstiri pe Sfântul Munte, să fiţi far al monahismului ortodox, învăţaţi pe toţi să nădăjduiască la Maica lui Dumnezeu ca la „Iconomissa” acestui loc şi Mijlocitoarea tuturor creştinilor.

După cum aţi menţionat adineaori, noi trecem prin vremuri grele. Este adevărat: fiecare moment din istorie are o importanţă eshatologică, deoarece binele întotdeauna luptă cu răul, şi cu cât mai multe victorii obţine răul, cu atât suntem mai aproape de finalul istoriei. Dacă creşte răul, atunci datoria Bisericii este să vorbească despre bine. Însă doar prin predică nu poţi salva oamenii. După cuvântul apostolului Pavel, pe noi ne mântuieşte harul lui Dumnezeu, care nu este de la noi şi care nu este meritul nostru. Harul se atrage prin puterea rugăciunii şi jertfa personală ascetică. În acest sens monahismul are o enormă importanţă în cauza mântuirii neamului omenesc.

De aceea cu un deosebit sentiment am păşit pe Sfântul Munte Athos, ca să mă ating de istoria monahismului, care numără mai bine de o mie de ani, de rugăciunea pentru întreaga lume. Eu vă îndemn să intensificaţi această rugăciune, deoarece prin ea Biserica acţionează în mod real asupra întregii lumi. Voi duceţi azi o misiune deosebită. Sunteţi separaţi de lume prin apă şi trăiţi într-o oarecare izolare, dar din punct de vedere eshatologic sunteţi în centrul vieţii şi în aceasta este responsabilitatea voastră deosebită”.

Întru amintirea vizitei sale, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a transmis mănăstirii icoana proorocului Elisei, menţionând că Biserica este chemată să realizeze slujirea de prooroc, care este propovăduirea adevărului lui Dumnezeu, indiferent de  atitudinea lumii faţă de ea. „Biserica este chemată să spună adevărul lui Dumnezeu, mergând deseori împotriva curentului, dar să ţinem minte cuvintele Mântuitorului că strâmtă este poarta şi îngustă este calea care duce la viaţă (vezi: Mt. 7:14)”, a spus Sanctitatea Sa.

Preafericitul Stăpân s-a închinat la moaştele fondatorului mănăstirii şi conducătorului monahismului athonit, cuviosul Atanasie Athonitul, care se află în altarul din dreapta al catedralei. Întâistătătorul Bisericii Ruse, de asemenea, a sărutat sfintele relicte, care se află în mănăstire: o parte din Crucea Mântuitorului, capul sfântului ierarh Vasile cel Mare, moaştele numeroşilor sfinţi ai lui Dumnezeu.

Apoi în arhondaricul mănăstirii a avut loc convorbirea frăţească a Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril şi persoanele care îl însoţesc cu stareţul şi fraţii mănăstirii.

În cartea oaspeţilor de onoare Preafericitul Stăpân a scris: „Marea Lavră, care a slujit mult la formarea monahismului rus, în mod deosebit uneşte pelerinii din Sfânta Rusie cu izvoarele tradiţiei ascetice, care a devenit pivotul întregii noastre vieţi bisericeşti şi al culturii naţionale. Doresc din inimă părintelui egumen Prodrom şi fraţilor tăria puterilor sufleteşti şi trupeşti în păstrarea şi multiplicarea slavei acestui sfânt loc”.

La invitaţia stareţului mănăstirii Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a participat la agapa frăţească.

Din Marea Lavră a peacuviosului Atanasie Athonitul Sanctitatea Sa s-a îndreptat spre mănăstirea Iverului.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Mitropolitul de Limassol Atahasie a condus seminarul păstoresc pentru clerul Mitropoliei de Tver

Mitropolitul de Pireu Serafim despre problema ucraineană: Fanarul nu a avut nici un drept să se amestice în treburile altei Biserici Locale [Articol]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătorii hramului la Mânăstirea Rusă „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” pe Athos [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Odesa a avut loc conferința internațională „Moștenirea athonită și tradițiile isihasmului în istoria și cultura Ucrainei”

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Архієрей Єрусалимського Патріархату очолив престольні урочистості російського храму на горі Карміл на Святій Землі

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Toate materialele cu cuvintele-cheie