Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a închinat la sfintele relicve ale mănăstirii ruse „Sfântul Pantelimon” la Athos

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a închinat la sfintele relicve ale mănăstirii ruse „Sfântul Pantelimon” la Athos
Versiune pentru tipar
5 iunie 2013 00:08

La 4 iunie 2013, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a sosit la mănăstirea rusă „Sfântul Pantelimon” la Athos. La porţile mănăstirii Sanctitatea Sa Stăpânul a fost întâmpinat de egumenul mănăstirii arhimandritul Ieremia cu fraţii.

În sunetele clopotelor ei au mers în biserică, unde Sanctitatea Sa Patriarhul a oficiat un Te Deum.

Printre cei prezenţi la rugăciune au fost membrii delegaţiei oficiale, reprezentantul Patriarhului Ecumenic la Athos mitropolitul de Melitin Apostol; arhiepiscopul de Serghiev-Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism, locţiitor la lavra „Sfânta Treime” a sfântului Serghie; shiarhimandritul  Ilii (Nozdrin).

Sanctitatea Sa s-a închinat cinstitelor moaşte ale sfântului mare mucenic şi tămăduitor Pantelimon.

Adresându-se către egumenul şi fraţii mănăstirii, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a spus: „Sunt bucuros să vă văd pe toţi. Inima se zbate de emoţie, când trec pragul mănăstirii noastre „Sfântul Pantelimon”, când intru sub bolţile acestei mănăstiri împodobite, când aud cântarea voastră. Involuntar îmi aduc aminte de anii trecuţi. Pe atunci nu exista atâta împodobire şi nu era o astfel de cântare – în acel timp în toată mănăstirea enormă se numărau doar şase sau şapte monahi. Dar şi în acel timp în suflet întotdeauna era nădejdea că va înflori mănăstirea „Sfântul Pantelimon” şi Muntele Athos se va întări, că Sfânta Rusie se va adresa la Hristos şi mulţime de pelerini vor vizita Sfântul Munte. Şi toate aceste  speranţe ale inimii, toate aceste gânduri cu ajutorul lui Dumnezeu azi se înfăptuiesc.

Aş vrea să vă mulţumesc din inimă pe Dumneavoastră, părinte egumen şi scumpi fraţi, pentru cârmuirea păstorească, pe care o săvârşiţi faţă de pelerinii care vin din Sfânta Rusie – din acele ţări, asupra cărora se extinde cârmuirea păstorească a Bisericii noastre. Pelerini din Rusia, Bielorus, Ucraina, Moldova şi alte ţări, precum şi păstoriţii noştri din ţările străine îndepărtate – ei cu toţii vin la sfintele relicte ale Sfântului Munte Athos şi găsesc aici mângâiere duhovnicească.

Probabil, mulţi dintre voi cunosc, iar unii nu, dar simt cu inima, cât de hotărâtor este totul ce se întâmplă azi în lume, în ţara noastră, cât de important este să întăreşti Ortodoxia în sufletele oamenilor şi să le ajuţi să conştientizeze următoarele: doar bazând-te pe cuvântul lui Dumnezeu şi pe puterea credinţei, poţi în mod real să soluţionezi sarcinile, care stau azi în faţa omului, fără a păcătui, prin urmare, îmbinând grija despre bunăstarea materială, ceea ce e caracteristic şi oamenilor, şi ţărilor, şi popoarelor, cu grija  privind mântuirea şi viaţa veşnică.

Luând cuvântul azi în Protata, am spus că Sfântul Munte poartă o misiune aparte duhovnicească, inclusiv şi cu privire la popoarele Rusiei istorice. Voi, aflându-vă la mii de kilometri, coparticipaţi la renaşterea duhovnicească a poporului nostru, de aceea cuvântul meu către voi este, în primul rând, un cuvânt, legat de exprimarea recunoştinţei mele, şi de rugămintea de a nu lăsa rugăciunile pentru Sfânta Rusie.

Să vă purtaţi cu grijă în relaţiile cu pelerinii, deoarece orice cuvânt bun al vostru, spus aici, sub bolţile sfintei mănăstiri, se reflectă multiplu în inimile şi minţile oamenilor şi aduce o roadă însutită. Precum şi un cuvânt spus cu indiferenţă, atitudinea lipsită de atenţie, de asemenea, aduce un ecou de amărăciune şi tristeţe. Voi purtaţi o măreaţă misiune: coparticiparea la renaşterea Sfintei Rusii.

Încă odată rog rugăciunile voastre, rog atitudinea voastră păstorească faţă de pelerini, iar din partea mea din nou îmi exprim bucuria să vă văd în bună sănătate, să privesc la această biserică împodobită şi la mănăstirea „Sfântul Pantelimon” care renaşte. Fie ca Binecuvântarea lui Dumnezeu şi Acoperământul Maici Domnului să fie asupra Muntelui Athos şi a sfântului nostru lăcaş”.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Cu binecuvîntarea Întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Rusă și Poloneză la Smolensk se desfășoară expoziția fotografică „Culorile Ortodoxiei. Polonia”

Ierarhi ai Patriarhiilor Moscovei și Bulgară au luat parte la acțiunile solemne dedicate aniversării a 142 de ani de la eliberarea orașului Pleven de sub stăpînirea otomană

Vicepreședintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat parte la conferința dedicată rolului Bisericii Ortodoxe în eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil cu mitropolitul de Sankt-Petersburg și Ladoga Varsonofii

Sanctitatea Sa Partriarhul Chiril: Niciodată să nu vă cruțați voi înșivă cînd este vorba de slujire lui Dumnezeu

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la ceremonia de transmitere a utilajului pentru studii către gimnaziul ortodox din Kaliningrad

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus adunarea clerului Mitropoliei de Kaliningrad

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Kaliningrad. Transmiterea utilajului pentru studii către gimnaziul ortodox din Kaliningrad

La Odesa a avut loc conferința internațională „Moștenirea athonită și tradițiile isihasmului în istoria și cultura Ucrainei”

Din cauza incendiului Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” de pe Athos este nevoită temporar să refuze la primirea pelerinilor

Scrisoarea a doisprezece părinți athoniți către Sfânta Chinotită în problema ucraineană [Articol]

Vizitarea de către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a expoziției „Sfântul Munte și Rusia tainică”

Toate materialele cu cuvintele-cheie