Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat schitul Xilurgu

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat schitul Xilurgu
Versiune pentru tipar
7 iunie 2013 02:36

La 6 iunie 2013, în timpul aflării sale pe Sfântul Munte Athos, Întâistătătorul Bisericii Ruse a vizitat schitul Xilurgu în cinstea Adormirii Maicii Domnului.

De pe amvonul catedralei „Adormirea Maicii Domnului” Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către şeful schitului ieromonahul Simeon. Dumnealui a povestit că schitul Xilurgu în traducere din greacă semnifică „tâmplar”, dar pe Athos numirea este de „Născătoarea de Dumnezeu”: „Noi percepem Sfântul Munte ca pe o mănăstire unică şi în ea este o singură Egumenă. Ea are în mănăstirea Ei chilia Sa, care se numeşte „Născătoare de Dumnezeu”... Această chilie minunată este cea mai veche mănăstire rusă în lume”.

„Într-adevăr, este cea mai veche în lume mănăstire rusă, de aici s-a pornit Athosul rus”, a subliniat Sanctitatea Sa Patriarhul. „Călugării s-au aşezat aici cu traiul în anul 916 şi peste trei ani noi vom sărbători o mie de ani de la prezenţa rusă pe Sfântul Munte Athos. S-a început totul de aici, apoi a fost Vechiul Rustic, apoi Noul Rustic, mănăstirea „Sfântul Pantelimon”. De aceea acest loc are o importanţă deosebită. Actualmente se duc vaste lucrări pentru reconstrucţia mănăstirii „Sfântul Pantelimon”, iar apoi va urma Vechiul Rustic, dar sarcina constă în faptul ca în timpul apropiat să reconstruim şi Xilurgu, ca la aniversarea a 1000 de ani de la prezenţa monahismului rus pe Athos să o putem întâmpina pe un loc împodobit. Reconstrucţia acestei mănăstiri va mărturisi despre recunoştinţa noastră tuturor monahilor pe parcursul a o mie de ani, care menţin aici flacăra nestinsă a candelei monahismului rus”.

Sanctitatea Sa a dorit şefului schitului şi monahilor ajutor de la Dumnezeu şi multe puteri: „Nu este simplă această ascultare, dar este onorabilă şi mântuitoare. Să vă ajute Dumnezeu să o înfăptuiţi cu destoinicie. Ştiu că pelerinii noştri ruşi iubesc acest loc şi consider că pe măsura efectuării lucrărilor de reconstrucţie tot mai mulţi şi mai mulţi oameni vor veni încoace şi vor căpăta aici mângâiere sufletească”.

În dar schitului Întâistătătorul Bisericii Ruse a transmis o Evanghelie de oficiere a serviciilor divine.

Însoţit de ieromonahul Simeon, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a cercetat schitul. Sanctitatea Sa Stăpânul a vizitat încăperile care urmează a fi restaurate, inclusiv blocul pentru fraţi, biserica în cinstea lui Ioan Rylski, a coborât în încăperea unde se păstrează craniile monahilor ce s-au nevoit la schit.

În blocul pentru chilii, construit în anul 1885, Sanctitatea Sa a vizitat biserica în cinstea sfinţilor întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu. În biserică s-a cântat troparul sfinţilor fraţi din Salonic.

***

Schitul Xilurgu (grec. Tâmplar) este în cinstea Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Mănăstirea este fondată în mijlocul secolului al X-lea. De la începutul secolului al XII-lea Xilurgu este pomenit ca fiind un schit „rus”. Anume în Xilurgu erau cazaţi ruşii, care veneau în pelerinaj la Athos.

Mutarea monahilor ruşi din Xilurgu la mănăstirea „Sfântul Pantelimon” s-a săvârşit în anul 1169, în timpul egumenului Lavrentin, în conformitate cu decizia adunării de obşte a egumenilor de la mănăstirile athonite, care au transmis mănăstirea „Sfântul Pantelimon” în posesia monahilor ruşi. De atunci schitul Xilurgu aparţine mănăstirii „Sfântul Pantelimon”.

În secolul al XIX-lea aici, pe lângă biserica „Adormirea Maicii Domnului”, au fost construite două biserici – în cinstea cuviosului Ioan Rylski şi a sfinţilor Chiril şi Metodiu. Relicta sfântă principală a schitului este icoana Maicii Domnului „Dulcea sărutare” (Glicofilusa), adusă în dar schitului în anul 1802. În timpul de faţă în schit locuiesc trei monahi.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad Foma

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul de Limassol Atahasie a condus seminarul păstoresc pentru clerul Mitropoliei de Tver

Mitropolitul de Pireu Serafim despre problema ucraineană: Fanarul nu a avut nici un drept să se amestice în treburile altei Biserici Locale [Articol]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătorii hramului la Mânăstirea Rusă „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” pe Athos [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Odesa a avut loc conferința internațională „Moștenirea athonită și tradițiile isihasmului în istoria și cultura Ucrainei”

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Toate materialele cu cuvintele-cheie