Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a rugat în schitul „Sfântul Andrei” pe Sfântul Munte Athos

Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a rugat în schitul „Sfântul Andrei” pe Sfântul Munte Athos
Versiune pentru tipar
7 iunie 2013 04:53

La 6 iunie 2013, părăsind vechiul schit Xilurgu, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril împreună cu însoţitorii săi s-a îndreptat la schitul „Sfântul Andrei”, unde a fost întâmpinat de dicheiul (şeful schitului) arhimandritul Efrem, fraţii, precum şi personalul pedagogic şi elevii şcolii „Athoniada”, care funcţionează pe teritoriul schitului.

Întâistătătorul Bisericii Ruse este însoţit de membrii delegaţiei oficiale a Bisericii Ortodoxe Ruse: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; protoiereul Nicolai Balaşov, vicepreşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; preşedintele Departamentului Sinodal informaţional V.R. Legoida; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk; ajutorul preşedintelui DREB protodiaconul Vladimir Nazarkin; şeful secretariatului personal al Preafericitului Patriarh M.G. Kuksov.

Împreună cu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril la schit au sosit, de asemenea: reprezentantul Patriarhului Ecumenic la Athos mitropolitul de Melitin Apostol; arhiepiscopul de Serghiev-Posad Feognost, preşedintele Departamentului Sinodal pentru mănăstiri şi monahism, locţiitor la lavra „Sfânta Treime” a sfântului Serghie; shiarhimandritul Ilii (Nozdrin); reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui FR în Districtul federal central A.D. Beglov; preşedintele Comitetului Dumei de Stat al AF a FR pentru problemele CSI şi relaţiile cu compatrioţii L.E. Slutski, consulul general al Federaţiei Ruse la Solonic A.A. Popov.

La schit a sosit, de asemenea, egumenul mănăstirii Vatopedu arhimandritul Efrem.

În catedrala „Sântul Andrei” Sanctitatea Sa Stăpânul a oficiat un Te Deum, la încheierea lui fiind salutat de şeful schitului părintele Efrem, care a menţionat: „În persoana Sanctităţii Voastre noi salutăm, de asemenea, pe toţi clericii, monahii şi mirenii Bisericii Ortodoxe Ruse, al cărei Părinte, Şef al Păstorilor v-a pus Domnul nostru cel Înviat Iisus Hristos”.

Dumnealui a adus în dar Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril daruri memorabile de la fraţii mănăstirii: epitrahil, omofor şi mânecuţe.

„Pentru mine este o binecuvântare specială a lui Dumnezeu că  vizitez Sfântul Munte în zilele de Paşte”, a spus la rândul său Sanctitatea Sa. „Bucuria sărbătorii pentru mine se amplifică cu atingerea de sfintele relicte creştine, pe care le  păstrează în sine Athosul, de modul de viaţă temperat monahal, care se deosebeşte atât de mult de tempoul actual din oraşe. Cu pietate vizitez acest schit în cinstea sfântului apostol Andrei Primul Chemat şi cuviosului Antonie cel Mare, această măreaţă biserică, creată ca un dar al cuvioşiei ruse, adus Sfântului Munte”.

Adresându-se istoriei schitului, Sanctitatea Sa Patriarhul a menţionat: „La fortificarea vieţii monahale au reuşit să se trudească monahii ruşi de pe Athos: egumenul Visarion şi ieromonahul Varsonufii, care au procurat chilia mănăstirii Vatopedu, celebrul scriitor ortodox rus A.N. Muraviov, care a dobândit pentru fosta chilie statutul de schit, arhimandritul Teodorit, în timpul căruia a fost fondată catedrala „Sfântului apostol Andrei”, monahul Inochentie (Sibireakov), care şi-a jertfit toată averea pentru construcţia ei. Precum întregul Munte Sfânt, acest sfânt lăcaş a trecut prin perioade de înflorire şi recesiune. Nu l-au ocolit nici calamităţile naturale. Una din perioadele cele mai grele pentru schit a devenit a doua jumătate a secolului al XX-lea. Aşa s-a întâmplat că datorită circumstanţelor politice din acea vreme nu a fost posibilitate ca să crească numărul călugărilor, şi când a decedat ultimul călugăr, nu a avut cine să vină în locul lui”.

Biserica Ortodoxă Rusă nu a rămas indiferentă faţă de situaţia deplorabilă a călugărilor de pe sfântul munte, susţinând activ viaţa monahală în schitul „Sfântul Andrei”, a amintit Sanctitatea sa Patriarhul. „Predecesorul meu, adormitul întru fericire Sanctitatea Sa Patriarhul Alexii II a fost profund întristat să vadă pustiirea acestui loc. Iar eu cu satisfacţie constat renaşterea mănăstirii. Sunt reluate serviciile divine, treptat clădirile sunt aduse în ordine, schitul treptat este populat tot mai mult, se completează cu fraţi, dintre care sunt persoane din ţările responsabilităţii canonice ale Bisericii Ortodoxe Ruse”, a menţionat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, exprimându-şi speranţa că numărul călugărilor schitului va creşte.

„În mod special vreau să salut componenţa pedagogică şi ucenicii de la şcoala „Athoniada”, care s-a situat în clădirile pustii ale schitului”, a spus în continuare Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse. „Doresc elevilor să se întărească în credinţă şi raţiune, sub conducerea înţeleaptă a monahilor să cunoască frumuseţea Ortodoxiei, inclusiv pe baza exemplului acestei catedrale frumoase”. Remarcând importanţa şcolii, Sanctitatea Sa Patriarhul, în special, a pomenit că monahii ruşi ar putea învăţa aici limba greacă, care este limba de contact pe Athos.

Sanctitatea Sa a dus în dar sfântului lăcaş pentru pomenirea în rugăciuni icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu „Kasperovskaia”.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a mers în arhondaric, unde a avut loc o convorbire cu fraţii schitului.

***

Schitul „Sfântul Andrei” de pe Sfântul Munte Athos este situat nu departe de Kareea, centrul administrativ al Athosului. O altă denumire a schitului este  „Serai”, adică „palat”.

Până la secolul al XV-lea pe locul lui s-a aflat mănăstirea în cinstea sfântului Antonie, pomenit încă în primul Statut al Sfântului Munte. După devastarea mănăstirii de către piraţi, ea a fost înlocuită cu o chilie, din a cărei frăţii au ieşit doi Patriarhi ai Constantinopolului: sfânţii ierarhi Atanasie III  (†1614)  şi Serafim II (†1768).  Sfântul Patriarh Atanasie a trăit în Serai când a ieşit la odină şi a decedat, aflându-se în călătorie de pelerinaj către sfintele relicte ale Rusiei. Moaştele lui se odihnesc la catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului” din Harkov.

În anul 1814 chilia a fost procurată de monahii ruşi Visarion şi Varsonufii şi în continuare a fost transformată în schit al vieţii de obşte. Lăcaşul sfânt s-a aflat sub ocrotirea familiei ţariste ruse.

La începutul secolului al XX-lea numărul fraţilor a ajuns la 800 de persoane. În legătură cu anumite evenimente, legate de mişcarea drept măririi numelui şi de revoluţia în Rusia, s-a creat o criză, care a dus la pustiirea schitului. O daună simţitoare schitului a fost incendiul din 16 august 1958. Ultimul monah din vechea frăţie a ruşilor Sampson a decedat în anul 1971. După aceea schitul a stat pustiu timp de douăzeci de ani, fiind supus devastării; a dispărut vestita colecţie de icoane.

Renaşterea schitului a început în anul 1992. Actualmente pe teritoriul său se află „Athoniada” – o instituţie de învăţământ mediu pentru băieţi.

Catedrala în cinstea sfântului apostol Andrei, construită în anii 1867–1900 după proiectul academicianului M.A. Şciurupov, a devenit cea mai mare biserică din cele ridicate în Est pe parcursul perioadei jugului otoman. La începutul secolului al XX-lea erau optsprezece biserici. În timpul de faţă majoritatea dintre ele şi-au pierdut pe deplin odoarele lor. S-a păstrat interiorul unui chiriacon vechi grecesc cu biserica de sus în numele sfinţilor Andrei Primul Chemat şi Antonie cel Mare, şi cea de jos, amenajată deja de călugării ruşi în cinstea Acoperământului Maicii Domnului.

În cavoul schitului într-un chiot aparte împodobit bogat se odihneşte capul „monahului-milionar”, cum era numit în presa scrisă, Inochentie (Sibireakov), care şi-a jertfit enorma avere pentru construcţia catedralei „Sfântul Andrei” şi a blocului de spital. Clopotniţa catedralei cu o înălţime de 40 de metri este cea mai înaltă pe Athos. În clopotniţă de află 25 de clopote, inclusiv  şi un clopot de cinci tone, dăruit de marele cneaz Alexei Alexandrovici.

Printre sfintele relicte păstrate – o parte din capul sfântului apostol Andrei Primul Chemat, părticele din moaştele cuvioşilor Serghie de Radonej şi Serafim de Sarov, plasate în icoane mari ale acestor sfinţi.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad Foma

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Архієрей Єрусалимського Патріархату очолив престольні урочистості російського храму на горі Карміл на Святій Землі

Răspunsul Sanctității Sale Patriarhul Chiril Preafericitului Patriarh al Alexandriei Teodor la mesajul său cu apelul de anulare a hotărârii cu privire la crearea Exarhatului Patriarhal al Africii [Patriarhul : Mesaje]

Declarația Sfântului Siniod al Biisericii Ortodoxe Ruse din 28 ianuarie 2022 [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Mitropolitul de Limassol Atahasie a condus seminarul păstoresc pentru clerul Mitropoliei de Tver

Mitropolitul de Pireu Serafim despre problema ucraineană: Fanarul nu a avut nici un drept să se amestice în treburile altei Biserici Locale [Articol]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătorii hramului la Mânăstirea Rusă „Sfântul Mare Mucenic Pantelimon” pe Athos [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Odesa a avut loc conferința internațională „Moștenirea athonită și tradițiile isihasmului în istoria și cultura Ucrainei”

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Toate materialele cu cuvintele-cheie