Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Preafericitul Mitropolit al înregii Americi și al Canadei Tihon

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Preafericitul Mitropolit al înregii Americi și al Canadei Tihon
Versiune pentru tipar
22 iulie 2013 23:29

La 22 iulie 2013, la Reședința Patriarhală de la mănăstirea „Sfântul Daniil” a avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Preafericitul Mitropolit al înregii Americi și al Canadei Tihon, care a sosit în limitele Bisericii Ruse pentru participarea la solemnitățile cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei.

Preafericitul Mitropolit Tihon este însoțit de președintele Direcției Bisericii Ortodoxe din America pentru legăturile externe și relațiile interbisericești episcopul de Toledo Alexandru, de șeful Direcției executive protoiereul Ioan Jillions, de reprezentantul Bisericii Ortodoxe din America pe lângă Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii arhimandritul Alexandr (Pihaci), de clericul metocului moscovit al Bisericii Ortodoxe din America diaconul Chiril Dotsenko și clericul Eparhiei de Canada diaconul Iesei Isaac.

Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse la întâlnire au participat președintele Departamentului pentru relații externe bisericești mitropolitul de Volokolamsk Ilarioan, episcopul de Krasnoslobodsk și Temnikov Climent, vicepreședintele DREB protoiereul Nicolai Balașov, secretarul DREB pentru relațiile interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk, reprezentantul Soborului mondial al poporului rus pe lângă ONU, clericul catedralei „Sfântul Nicolae” din New York protoiereul Gheorghii Roșcin.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril l-a salutat pe oaspete, menționând că el consideră vizita Preafericitului Mitropolit Tihon ca fiind foarte importantă.

„Pe parcursul ultimilor 25 de ani s-au produs schimbări mari nu doar în viața Bisericii Ruse, ci și în viața poporului nostru. Astăzi, foarte mulți oameni în Rusia se identifică cu Ortodoxia”, a spus Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril. „Acest fapt poate fi observat după numărul credincioșilor care frecventează serviciile divine, inclusiv al tineretului. Crește numărul oamenilor îmbisericiți, al celor care postesc, se împărtășesc permanent. Dar, probabil, cel mai important este că multă lume astăzi a început că caute motivația acțiunilor sale în convingerile creștine”.

„Noi vrem să ne rugăm împreună cu Oblăduitorii Bisericilor Ortodoxe Locale și să-I mulțumim Domnului pentru mila care a fost dată poporului rus”, a menționat în continuare Sanctitatea Sa Stăpânul. „Dar, în același timp, noi vrem să ne rugăm împreună cu toate Bisericile Ortodoxe pentru ca Domnul să binecuvinteze calea noastră în istorie pe viitor. În fața noastră stau multe probleme de cel mai diferit gen – doar Biserica este mare și poporul nostru este mare. O soluționare pozitivă a acestor probleme poate avea cele mai bune consecințe pentru viața oamenilor, pe când una negativă – să frâneze dezvoltarea spirituală a poporului nostru. Și noi am dori ca această rugăciune sobornicească comună să dea un nou imbold duhovnicesc pentru dezvoltarea vieții noastre bisericești. Sărbătorirea se va desfășura la Moscova, Kiev și Minsk – în cele trei capitale moștenitoare ale Sfintei Rusii. Pentru noi este în egală măsură important ca în toate cele trei locuri aceste festivități să devină un îndemn pentru viitoarea dezvoltare spirituală”.    

Din partea sa, Preafericitul Mitropolit Tihon i-a mulțumit Întâistătătorului Bisericii Ruse pentru ospitalitate.

„Sanctitatea Voastră, în întreaga lume Ortodoxia se confruntă în prezent cu anumite dificultăți. După cum știți, America, inclusiv și Biserica Ortodoxă a Americii, de asemenea, are de rezolvat multe probleme”, a constatat Preafericitul Mitropolit. El i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhul Chiril pentru ajutor și sfaturi înțelepte în perioada impedimentelor provizorii care au survenit în viața Bisericii Ortodoe din America într-un trecut nu prea îndepărtat.  

Pe parcursul convorbirii au fost discutate chestiuni privind relațiile bilaterale și teme cu caracter panortodox. Întâistătătorii Bisericii Ortodoxe Ruse și Bisericii Ortodoxe din America și-au exprimat îngrijorarea comună în legătură cu pericolele pentru prezența creștină în Siria și, în general, în Orientul Apropiat. O preocupare deosebită a fost exprimată în legătură cu aflarea îndelungată, în prizonierat la combatanți, a mitropolitului de Aleppo Pavel (Patriarhia Antiohiei) şi a mitropolitului mar Gregorios Yohanna Ibrahim (Biserica Ortodoxală a Siriei).

După terminarea dialogului, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, luând în seamă trudele pentru binele sfintei Biserici și în legătură cu aniversarea a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei, a înmânat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe din America și membrilor delegației care îl însoțește distincții ale Bisericii Ortodoxe Ruse.

Preafericitului Mitropolit al întregii Americi și al Canadei Tihon i-a fost înmânat ordinul sfântul întocmai cu apostolii cneaz Vladimir gradul I.

Episcopul de Toledo Alexandr a fost învrednicit de ordinul sfântul întocmai cu apostolii cneaz Vladimir gradul II.

Arhimandritul Alexandr (Pihaci), protoiereul Ioan Jillions, diaconul Chiril Dotsenko și diaconul Iesei Isaac au fost decorați cu ordinul sfântul întocmai cu apostolii cneaz Vladimir gradul III.

De asemenea, ca amintire de la aflarea în Sfânta Rusie, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse i-a transmis în dar Preafericitului Mitropolit Tihon un set de obiecte de cult – o cruce, două panaghii, micul omofor și un toiag arhieresc. Au primit cadouri și alți membri ai delegației.

Preafericitul Tihon i-a mulțumit Întâistătătorului Bisericii Ruse din partea sa și a membrilor delegației și i-a oferit, spre amintire în rugăciune, o icoană a sfântului ierarh Tihon, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii.

Serviciul comunicații DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Locțiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova a condus solemnitățile cu prilejul aniversării a zece ani a bisericii cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Sporitelnița hlebov” din Șceolkovo

Mitropolitul de Krutitsy Iuvenalii a sfințit biserica „Icoana Maicii Domnului de Vladimir” din Mytișci, regiunea Moscova

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat locțiitoarei Mănăstirii „Acoperământul Maicii Domnului” din Hotkovo egumena Olimpiada (Baranova) cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Mitropolia de Vologda au avut loc solemnitățile cu prilejul aniversării a 600 de ani de la crearea Mănăstirii Sfântului Alexandru de Kușta

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Antiohiei s-a întâlnit cu reprezentantul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii pe lângă tronul Patriarhal al Antiohiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irinei a vizitat Metocul din Belgrad al Bisericii Ortodoxe Ruse

Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei a făcut o declarație în legătură cu discuțiile din jurul problemei privind schimbarea statului monumentului din Patrimoniul Global - biserica „Sfânta Sofia”

Aniversarea adormirii Sfântului Ierarh Ioan (Maximovici) a fost marcată cu rugăciuni la reprezentanța din Moscova a Bisericii Ortodoxe în America

La Reprezentanța din Moscova a Bisericii Ortodoxe în America a fost cinstită în rugăciuni memoria Sfinților Ruși și Americani

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Președintele Muntenegrului a mers împotriva propriului popor [Interviuri]

La reprezentanța din Moscova a Bisericii Ortodoxe în America a fost cinstită în rugăciuni memoria Sfântului Ierarh Nicolae al Serbiei

Mitropolitul Kievului Vladimir a luat parte la solemnitățile din Eparhia de Dnepropetrovsk dedicate aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Alexandriei i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Ierusalimului i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

La Minsk s-a deschis expoziția „Imaginea lui Hristos în iconografia țărilor Europei de Est” dedicată aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei