Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a întâlnit cu Preafericitul Arhiepiscop al Ciprului Hrisostom

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a întâlnit cu Preafericitul Arhiepiscop al Ciprului Hrisostom
Versiune pentru tipar
24 iulie 2013 03:25

La 23 iulie 2013, la reședința Patriarhală de la mănăstirea „Sfântul Daniil” a avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu delegația Bisericii Ortodoxe a Ciprului, care a sosit pentru participarea la solemnitățile cu ocazia aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei. Delegația este condusă de Preafericitul Arhiepiscop al Ciprului Hrisostom II. Împreună cu Întâistătătorul la Moscova, de asemenea, au sosit mitropolitul de Paphos Gheorghie, episcopul de Karpasia Hristofor, diaconul Kiprian Kunduris și diaconul Hristos Kukliotis.

Din partea Bisericii Ortodoxe Ruse la întâlnire au participat președintele Departamentului pentru relații externe bisericești al Patriarhiei Moscovei mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, episcopul de Bobruisk și Byhov Serafim, vicepreședintele DREB protoiereul Nicolai Balașov, colaboratorul DREB preotul Mihail Asmus.

Salutându-l pe Arhiepiscopul Hrisostom, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a spus: „Mulțumim cordial, Domnia Voastră, că ați răspuns invitației noastre pentru a împărtăși bucuria sărbătoririi aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei la Moscova, Kiev și Minsk. Predecesorul Dumneavoastră a luat parte la sărbătorirea anversării a 1000 de ani de la Creștinarea Rusiei. Noi toți ținem minte bine acel eveniment, care a deschis o pagină nouă în istoria Bisericii Ortodoxe Ruse și a Patriei noastre. Atunci noi toți simțeam schimbările ce se apropie, dar nimănui nu i-a fost dat să știe ce va fi în rezultatul acestor schimbări. Acum, după un sfert de veac, noi vedem că, în primul rând, schimbările s-au produs în viața spirituală a poporului nostru. O mare milă i-a fost arătată poporului nostru după rugăciunile cetei noilor mucenici și mărturisitori, și viața spirituală a oamenilor, care a fost sub interdicție mai mult de 70 de ani, a transformat și Biserica noastră, și țara noastră”.

„În aceste zile jubiliare am fi dorit împreună cu Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale să mulțumim Domnului pentru schimbările care au avut loc și să rugăm de la El binecuvântare pentru viitoarea călătorie în istorie a Bisericii noastre, întru binele prosperării duhovnicești a poporului nostru”, a continuat Sanctitatea Sa. „Biserica Ortodoxă este o singură Biserică. Hotarele noastre sunt convenționale. Și de aceea sărbătoarea aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei – este o sărbătoare a întregii lumi ortodoxe”. Întâistătătorul Bisericii Ruse a menționat că între Bisericile Rusă și a Ciprului există legături strânse, amintind despre vizita sa în Cipru, în anul 2012.   

Din partea sa, Arhiepiscopul Hrisostom i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului pentru invitația de a participa la solemnități și și-a amintit cum, în 1988, el a sosit în componența delegației Bisericii Ciprului la solemnitățile cu ocazia aniversării a 1000 de ani de la Creștinarea Rusiei. „Astăzi, noi avem posibilitatea să ne convingem de faptul că pe parcursul anilor, ce au trecut de atunci, în viața Bisericii Ortodoxe Ruse au avut loc transformări serioase”, a spus Preafericitul Stăpân. „Noi dorim din tot sufletul ca Biserica Rusă să crească din putere în putere pentru binele turmei sale. Noi am venit pentru ca să mărturisim despre acea unitate care este proprie Bisericii – Una Sfântă Apostolească”.

„Nu pot să nu pomenesc despre sprijinul care pe parcursul mai multor ani este acrodat de către Statul Rus insulei noastre”, a continuat Întâistătătorul Bisericii Ciprului. „Noi vă mulțumim pentru aportul cu care Dumneavoastră ați contribuit la soluționarea problemei noastre cipriote și ne exprimăm convingerea că Domnia Voastră întotdeauna ne veți susține în căutările unei soluționări echitabile ale acestei probleme. Vă dorim personal, ca Întâistătător al Bisericii Ruse, precum și întregului popor rus multe bunătăți de la Domnul”.

În cadrul întâlnirii a fost, de asemenea, discutată tema relațiilor ruso-cipriote, acțiunile Bisericii în vremurile dificile de criză economică, ajutorul acordat persoanelor nevoiașe, situația Ortodoxiei în asemenea regiuni ca Balcanii și Orientul Apropiat. Întâistătătorii Bisericilor Rusă și a Ciprului și-au exprimat adânca îngrijorare în legătură cu suferințele și pericolele asupra vieții, cu care se confruntă creștinii ortodocși în Kosovo și Siria. Arhiepiscopul Hrisostom a menționat rolul deosebit de important al Rusiei în procesul reglementării situației din Orientul Apropiat, subliniind că și creștinii din regiune au mari speranțe legate de Rusia și Biserica Ortodoxă Rusă.

În spirit de înțelegere reciprocă frățească au fost discutate și problemele de importanță panortodoxă, legate de pregătirea Soborului Panortodox și de consolidarea unității sfintei Ortodoxii. De asemenea, s-a discutat metodologia dialogului interconfesional. Pe parcursul convorbirii s-a adeverit unitatea de gândire a Întâistătătorilor în abordarea temelor respective.

În finalul întâlnirii, luând în seamă trudele întru binele sfintei Biserici și în legătură cu aniversarea a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril i-a înmânat Preafericitului Arhiepiscop Hrisostom și membrilor delegației, care îl însoțesc, distincții ale Bisericii Ortodoxe Ruse. Arhiepiscopul Hrisostom a fost decorat cu ordinul „Slavă și cinste” gradul I. Mitropolitului de Paphos Gheorghie i-a fost înmânat ordinul sfântul ierarh al Moscovei Alexii gradul II,  episcopului de Karpasia Hristofor – ordinul sfântul întocmai cu apostolii cneazul Vladimir gradul II, diaconilor Kiprian Kunduris și Hristos Kukliotis – ordinul sfântul întocmai cu apostolii cneazul Vladimir gradul III. Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, de asemenea, i-a oferit în dar Arhiepiscopului Hrisostom un set din două panaghii și cruce, un toiag și micul omofor. Cadouri memorabile au fost înmânate și membrilor delegației cipriote.   

Cu ocazia datei memorabile Preafericitul Arhiepiscop Hrisostom i-a făcut cadou Sanctității Sale Patriarhului Chiril un complet de obiecte liturgice.

Serviciul comunicații DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit sfințirea mare a Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” a Pustiei Sarovului

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat locțiitoarei Mănăstirii stavropighiale „Sfântul Prooroc Ioan Înaintemergătorul” egumena Afanasia (Groșeva) cu prilejul aniversării a 80 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

La Riga a fost marcată solemn aniversarea a 30 de ani de la hirotonia arhierească a mitropolitului de Riga și al întregii Letonii Alexandr

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat distincții bisericești unui șir de arhierei și egumene ale mănăstirilor de maici

Preafericitul mitropolit Onufrii a condus slujba dumnezeiască praznicală de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Antonie de Pecerska

Biserica Ciprului începe colectarea semnăturilor în Europa în susținerea credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Mitropolitul de Limassol Atanasie: Sunt închântat de prestația cu care mitropolitul Onufrii a primit această criză [Interviuri]

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe a Ciprului a vizitat comunitățile prigonite din eparhiile de vest ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina

În Lavra Pecerska din Kiev au avut loc solemnitățile cu prilejul aniversării a cinci ani de la întronarea Preafericitului mitropolit Onufrii

Un ierarh al Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la solemnitățile din Polonia în cinstea Icoanei făcătoare de minuni a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu numită „Supralska”

La Moscova, la metocul Bisericii Ortodoxe în America au avut loc solemnitățile în cinstea Sfântului Cuvios Gherman de Alyaska

La Moscova a avut loc Institutul de vară pentru reprezentanții Bisericii Ortodoxe în America

Mitropolitul Kievului Vladimir a luat parte la solemnitățile din Eparhia de Dnepropetrovsk dedicate aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Alexandriei i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Ierusalimului i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

La Minsk s-a deschis expoziția „Imaginea lui Hristos în iconografia țărilor Europei de Est” dedicată aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei