Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Dumnezeiasca liturghie în Piața catedralei de la lavra Pecerska din Kiev, de ziua pomenirii sfântului întocmai cu apostolii cneazul Vladimir

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Dumnezeiasca liturghie în Piața catedralei de la lavra Pecerska din Kiev, de ziua pomenirii sfântului întocmai cu apostolii cneazul Vladimir
Versiune pentru tipar
28 iulie 2013 23:18

La 28 iulie 2013, de ziua pomenirii întocmai cu apostolii cneazului Vladimir, Întâistătătorii și ierarhii Bisericii Ortodoxe Locale au oficiat liturghia pe Piața catedralei de la lavra Pecerska din Kiev. După terminarea liturghiei către toți cei prezenți s-a adresat Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril.

Vă felicit cordial pe toți cu ocazia sărbătorii Creștinării Rusiei!

Noi am ajuns la 1025 de ani ai istoriei noastre comune, care s-a dezvoltat sub crucea sfântului apostol Andrei cel Întâi chemat. Și acum întreaga plinătate a Bisericii Ortodoxe prin Întâistătătorii săi, arhierei, cler, s-a adunat aici, la lavra Pecerska din Kiev, ca în fața acestei cruci a sfântului apostol Andrei să ridice mulțumire lui Dumnezeu pentru faptul că proorocirea apostolului despre Ortodoxia pe pământurile noastre, despre strălucirea aici a adevărului lui Dumnezeu s-a înfăptuit.

Noi cu toții suntem adunați împreună cu puterea lui Dumnezeu ca o Biserică Unică, Sfântă, Sobornicească și Apostolească. Ce este, dar, fundamentul unității noastre, de ce, în pofida condițiilor grele ale existenței istorice, noi cu toții suntem în Biserica Ortodoxă? Deoarece la baza existenței noastre se află piatra din capul unghiului, care este Domnul nostru Iisus Hristos. Anume de aceea este spus în cuvântul lui Dumnezeu: „Pe această piatră voi zidi Biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16:18). Nu o vor birui, deoarece la baza Bisericii nu se află înțelepciunea omenească, nu stăpânirea oamenilor, dar puterea lui Dumnezeu. Această putere a lui Dumnezeu niciodată practic nu se realizează prin puterea omenească, deoarece a spus Domnul: „puterea Mea în slăbiciune este făcută desăvârşită” (2 Cor. 12:9).

Toată istoria creștinismului în Rusia arată această  slăbiciune omenească. Dar dacă baza clădirii, pe care a construit-o Hristos, am fi doar noi, s-ar fi ținut oare ea sub presiunea diverșilor factori de ordin național, cultural și, în special, sub enorma influență din exterior, care pe parcurs de secole a lucrat pentru a submina unitatea Bisericii, pentru a slăbi mărturisirea ei? Piatra din capul unghiului este Hristos, care se află la baza existenței noastre bisericești și a vieții noastre.

Cum să ajungem la această piatră, cum să ne lipim de ea, cum să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu, pe care Hristos ne-a propovăduit-o? Citirea evanghelică de azi răspunde la această întrebare: „Eu sunt uşa”, spune Domnul, „de va intra cineva prin Mine, se va mântui” (In. 10:9). Nu există altă ușă care duce spre mântuire. Aceasta se confirmă și prin alte cuvinte din Evanghelie: „Eu sunt Calea, Adevarul si Viata” (I. 14:6).

Noi, creștinii ortodocși din secolul al XXI-lea, încercăm pe noi înșine acțiunea colosală a altor gânduri, a altor filozofii, a altei înțelegeri a vieții și, în special, a acelei concepții care nu recunoaște nici un adevăr obiectiv, dar leagă adevărul de voința omului. De aceea se spune: „Câte capete – atâtea adevăruri”, și încă „Fiecare cu adevărul său”. Este o idee distructivă filozofică, care azi se propune întregii civilizații umane, fiind în mod fals argumentată prin libertatea personalității; ea aduce la faptul că adevărul dispare, se minimalizează, el nu poate fi găsit printre alte puncte de vedere. Însă anume asupra acestui fapt este orientată lupta cu Biserica - pentru ca să nu se vadă calea, adevărul și viața.

Însă noi azi mărturisim fidelitatea noastră lui Hristos. Prin El noi intrăm în comunicare cu Dumnezeu Cel în Trei Fețe, în Împărăția Cerurilor. Noi pe El ca pe piatra din capul unghiului ne fondăm existența noastră. Noi ținem minte, credem și mărturisim că el este Calea și Adevărul, și Viața.

Nu este simplu astăzi să  mărturisești acest adevăr evanghelic. În unele locuri și în anumite țări chiar apare convingerea: pe cei, care insistă că dețin adevărul, trebuie de pedepsit – ei trebuie să accepte adevărul altor oameni, să fie de acord cu adevărurile false, chiar dacă acele aparțin minorității, dar prin lege se includ în viața societății și a statutului. Și dacă cineva, făcând trimitere la adevărul lui Hristos, respinge aceste adevăruri, atunci într-un șir de țări el poate fi supus  persecuțiilor prin lege.

Noi credem că Iisus, Care s-a născut de la Fecioara Maria, este Domnul și Mântuitorul. Nu există alt salvator – El este unicul. De aceea El este Calea și Adevărul, și Viața.

Noi declarăm această credință a noastră, fără să ne sinchisim și fără să ne temem de cineva, după cum spune despre aceasta sfântul Ioan Gură de Aur în pastorala sa de Paște. Este evident că Biserica, care este un organism Dumnezeiesc, datorită faptului că ea există în istorie, între oameni, are și natură omenească, tot așa cum fire omenească avea Domnul Iisus Hristos. Această fire omenească a Bisericii este vulnerabilă, după cum a fost vulnerabilă firea omenească a Mântuitorului, doar El a fost schingiuit, batjocorit, a fost bătut în cuie pe Cruce. Și Biserica poartă pe sine aceste răni ale lui Hristos, această slăbiciune a firii omenești. Noi suntem martori ai multor urmări ale acestei slăbiciuni și ale păcatului omenesc. Pentru astăzi, se prea poate, este mai actual păcatul scindărilor, schismelor, când oamenii, motivându-și faptele prin interese de ordin politic sau național, distrug  trupul unic al Bisericii. Dar nimănui niciodată nu îi este dat să distrugă piatra unghiulară, precum nimănui niciodată nu îi este dat să distrugă trupul nevăzut al Bisericii, care este Trupul al lui Însuși Hristos Mântuitorul.

Și astăzi, oficiind Dumnezeiasca liturghie cu Întâistătătorii și reprezentații tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale, noi mărturisim credința în Una, Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, al cărei fundament este Hristos, care este în stare să depășească azi, precum a depășit în trecut, scindările, sciziunile, izolările, ereziile, ispitele. Deoarece Biserica este locul mântuirii și cât de mult nu ar fi cuprinsă de furtună marea vieții în păcat, noi ne mântuim pe această insulă a libertății, pe această insulă a salvării, numită Biserica lui Hristos.

Eu aduc o mare recunoștință tuturor Sanctităților și Preafericiților Patriarhi, Preafericiților Întâistătători ai Bisericilor Locale, Înaltpreasfințiților reprezentanți ai Bisericilor Locale, care împreună cu noi împărtășesc această mare solemnitate care are loc la Moscova, la Kiev și, cu mila lui Dumnezeu, mâine, la Minsk. Noi nu doar am oficiat azi această liturghie ecumenică – noi ne-am rugat cu putere pentru întreaga Biserică Ortodoxă, pentru unitatea ei, ca nici un fel de ispite omenești – nici mândria, nici influența din exterior, nici slăbiciunea duhului omenesc – să nu fie în stare să distrugă unitatea noastră. Noi credem că aceasta niciodată nu se va întâmpla, deoarece Biserica este creată de Însuși Hristos pe piatra Lui din capul unghiului.

Aș vrea să-mi exprim mulțumirea Preafericitului stăpân mitropolit Vladimir pentru slujirea lui curajoasă și înțeleaptă Bisericii lui Hristos pe pământul ucrainean. Noi păstrăm unitatea Bisericii noastre Ortodoxe Ruse Locale, a acelei Biserici care a ieșit din cristelnița Kieveană a botezului și este susținută de cuvioșii părinți, ale căror moaște se odihnesc aici, în lavra Pecerska din Kiev. A acelei Biserici, a cărei slavă a proorocit-o sfântul apostol Andrei pe colinele de la Kiev.

Vă mulțumesc, Preafericirea Voastră, episcopatul Bisericii noastre în Ucraina și tot poporul, care în pofida tentațiilor și presiunii, păstrează unitatea Sfintei, Sobornicești și Apostolicești Biserici, care  se află aici, pe pământul ucrainean.

Aș vrea să-mi exprim recunoștința Președintelui Ucrainei V.F. Ianukovici, stăpânirii țării, reprezentanților societății civile pentru organizarea minunată a sărbătorii, care a  contribuit la această solemnitate. Dea Dumnezeu ca întotdeauna în mod pașnic, pe baza înțelegerii reciproce, a neamestecului în treburile străine să se realizeze  interacțiunea Bisericii și a statutului nu doar pe toate întinderile Rusiei istorice, dar și în toată lumea ortodoxă.

Eu vă mulțumesc din inimă încă odată vouă tuturor, dragii mei Preafericiți și Sfințiți Patriarhi, mitropoliți și arhiepiscopi pentru faptul că ați venit pe pământul nostru cu atâta bucurie, ușurință, bună dispoziție, și împreună cu noi și poporul nostru cuvios ați împărtășit sărbătoarea aniversării a 1025 de la Creștinarea Rusiei. Experiența rugăciunii sobornicești, panortodoxe, pe care am trăit-o în aceste zile să ne întărească unitatea noastră panortodoxă, pentru ca Biserica Ortodoxă să nu fie învinsă de nici un fel de circumstanțe din exterior, chiar din cele mai severe, aidoma celor, despre care aflăm din cele petrecute în Orientul Apropiat.

Fie ca Domnul să ne păzească, fie ca Acoperământul Preacuratei Maicii Domnului să se întindă peste noi toți, păstrând unitatea noastră, care, doar ea, poate fi chezășia unității întregului neam omenesc. Amin.

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Declarația unui grup de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe a Ciprului în legătură cu pomenirea în timpul slujbei dumnezeiești de către Arhiepiscopul Hrisostom al II-lea a șefului așa-numitei Biserici ortodoxe a Ucrainei Epifanii Dumenko [Documente]

Preafericitul mitropolit al Kievului Onufrii a săvârșit prohodul starețului Mânăstirii din Kreșceatik arhimandritul Serafim (Dudka)

Mijloacele financiare colecate de către credincioșii Bisericii Ortodoxe din Ucraina au fost transmise pentru reconstrucția bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” ce a suferit de la explozia din Beirut

La Lugansk și-au luat rămas bun de la nou adormitul mitropolit Ioanichii (Kobzev)

Clerici ai Patriarhiei Moscovei au luat parte la luarea de rămas bun de la mitropolitul Teodosie (Lazor)

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: În Biserica Ortodoxă Rusă poate fi încetată pomenirea Arhiepiscopului Ciprului [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a vizitat locurile sfinte ale Bisericii Ortodoxe a Antiohiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: „Menirea escatologiă a Bisericii constă în a nu admite amestecul adevărului cu minciuna”

Vizita Patriarhului la Solovki. Liturghia la Mânăstirea din Solovki

De ziua pomenirii Sfinților Cuvioși Zosima, Savatie și Gherman de la Solovki Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mânăstirea din Solovki

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mânăstirii din Solovki [Patriarhul : Predici]

Mitropolitul Kievului Vladimir a luat parte la solemnitățile din Eparhia de Dnepropetrovsk dedicate aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Alexandriei i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Ierusalimului i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

La Minsk s-a deschis expoziția „Imaginea lui Hristos în iconografia țărilor Europei de Est” dedicată aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Altele articole

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului Filaret (Vahromeev) cu prilejul aniversării a 55 de ani a hirotoniei arhierești

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui Serghei Sobeanin în legătură cu aniversarea a 10 ani de muncă în funcția de primar al Moscovei

Mesajul de condoleanțe al Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu decesul artistei poporului din RSFSR Irina Skobtseva

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat artistului poporului din RSFSR Nichita Mihalkov cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat conducătorului Serviciului federal „Rospotrebnadzor” Ana Popova cu prilejul zilei de naștere

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat redactorului-șef al revistei „Novyi mir” Andrei Vasilevsky cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat directorului general al Rețelei de televiziune și radiodifuziune din Rusia Andrei Romanchenko cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Bulgare cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Pariarhului cu prilejul zilei festive a Academiei de teologie din Moscova

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui E. Rahmon cu prilejul realegerii în funcția de Președinte al Republicii Tajikistan