Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De ziua pomenirii sfântului întocmai cu apostolii cneazului Vladimir Întâistătătorii și ierarhii Bisericilor Ortodoxe Locale au oficiat Liturghia la lavra Pecerska din Kiev

De ziua pomenirii sfântului întocmai cu apostolii cneazului Vladimir Întâistătătorii și ierarhii Bisericilor Ortodoxe Locale au oficiat Liturghia la lavra Pecerska din Kiev
Versiune pentru tipar
28 iulie 2013 19:13

Mii de oameni s-au adunat, la 28 iulie 2013, în lavra Pecerska „Adormirea Maicii Domnului” din Kiev la serviciul divin solemn de ziua pomenirii sfântului întocmai cu apostolii cneazului Vladimir, botezătorul Rusiei.

Dumnezeiasca liturghie, în piața catedralei a așezământului, a fost săvârșită de către Preafericitul Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi Teodor II, Preafericitul Patriarh al Ierusalimului și al întregii Palestine Teofil III, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril, Sanctitatea Sa Preafericitul Patriarh-Catolicos al întregii Georgii Ilie II, Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irineu, Sanctitatea Sa Patriarul Bulgariei Neofit, Preafericitul Arhiepiscop al Noii Justiniane și al întregului Cipru Hrisostom II, Preafericitul Mitropolit al Varșoviei și al întregii Polonii Sava, Preafericitul Mitropolit al întregii Americi și al Canadei Tihon, Preafericitul Mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Vladimir.

Întâistătătorilor le-au coslujit: mitropolitul de Galia Emanuel, șeful delegației Patriarhiei Constantinopolului; mitropolitul Mexicului, al Americii Centrale, Insulelor Caraibe și Venezuelei Antonie, șeful delegației Patriarhiei Antiohiei; mitropolitul Europei Occidentale Iosif, șeful delegației Bisericii Ortodoxe Române; mitropolitul de Filippe, Neapole și Fasoss Procopie, șeful secretariatului pentru relații interortodoxe al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe a Eladei, șeful delegației Bisericii Ortodoxe a Eladei; mitropolitul de Korça Ioan, șeful delegației Bisericii Ortodoxe Albaneze; arhiepiscopul de Prešov Rostislav, șeful delegației Bisericii Ortodoxe a Plaiurilor Cehiei și a Slovaciei; membrii delegațiilor Bisericilor Ortodoxe Locale; episcopatul și clerul Bisericilor Ortodoxe Rusă, Ucraineană, Belorusă, Moldovenească.

La serviciul divin s-au rugat: șeful Administrației Președintelui Ucrainei S.V. Leovocikin, viceprim-ministrul Ucrainei C. Grișcenko, șeful administrației de stat a orașului Kiev A.P. Popov, membrii Guvernului, aleșii poporului, reprezentanții delegațiilor statelor participante la festivitățile jubiliare.

Cântările liturgice au fost interpretate de corurile lavrei Pecerska din Kiev și Academiei teologice de la Kiev.

În timpul serviciului divin vozglasurile au fost rostite în limbile slavonă bisericească, greacă, georgiană, sârbă, română, albaneză și engleză.

După terminarea Dumnezeieștii liturghii o mulțime de oameni l-au salutat pe Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse cu strigăte de bucurie: „Patriarhul nostru Chiril”.

„Le mulțumesc din inimă tuturor pentru că mă susțineți în calitate de Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii, pentru dragoastea voastră pe care eu o simt întotdeauna când vin pe pământul Ucrainei”, a spus Sanctitatea Sa. „O asemenea căldură, un asemenea entuziasm spiritual, o asemenea bucurie, pe care le văd aici, îmi încălzesc sufletul și mă ajută să duc crucea mea de Prim sfințit ierarh”.

Apoi a urmat predica Sanctității Sale Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Chiril.

Preafericitul Patriarh al Sfintei cetăți a Ierusalimului și al întregii Palestine Teofil, adresându-se către participanții la solemnitate, a menționat: „Astăzi, noi marcăm unul din cele mai mărețe evenimente în istoria omenirii – un eveniment care până în prezent are o importanță profundă pentru Biserica Ortodoxă în plinătatea ei și, în special, pentru popoarele de pe aceste pământuri, deoarece aici, în anul 988, sfântul cneaz Vladimir a primit botezul și a dat un exemplu întregii populații a acestor pământuri, pentru ca ea, de asemenea, să se boteze în apele râului Nipru care se află nu departe de piața unde noi astăzi săvârșim Dumnezeiasca liturghie”. Preafericitul Stăpân a amintit despre mărturisirile din predanie, conform cărora sfântul apostol Andrei cel Întâi chemai a fost primul care a adus credința creștină pe aceste meleaguri, a pomenit despre fapta fraților Chiril și Metodie din Salonic, sfinții luminători ai slavilor, despre viața sfintei întocmai cu apostolii cneaghine Olga și a nepotului ei, sfântul întocmai cu apostolii cneazul Vladimir, botezătorul Rusiei.

Dumnezeiasca liturghie, care a fost oficiată acum de Întâistătătorii și ierarhii tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale, este binecuvântată pentru noi toți, a mărturisit Preafericitul Patriarh, subliniind: „Noi nu ne adresăm pur și simplu trecutului, ci și trebuie să privim în viitor, fiindcă Domnul nostru se ivește ca „Cel ce era şi Cel ce este şi Cel ce vine” (Ap. 4:8), după mărturia Cărții Apocalipsei lui Ioan. În fața provocărilor epocii moderne, începând cu sărăcia, războiul, violența, discriminarea și toate formele de dezbinare și neomenie, Biserica Ortodoxă are misiunea apostolică, dată de Dumnezeu, și datoria morală să mărturisească despre dragoste, pace, împăcare, unitate și comunicare. Noi suntem chemați să fim lumina lumii (vezi Mt. 5:14). În timpurile când atacă globalizarea, care aduce noi cerințe pentru noi toți, noi trebuie, precum mărturisește Scriptura, să priveghem, să stăm tari în credinţă, să ne îmbărbătăm, să ne întărim (vezi Cor. I 16:13) și să facem tot lucrul în numele dragostei, după mărturia sfântului Pavel”.   

Biserica, căreia i-a fost dat de Dumnezeu să mântuiască pe toți oamenii, și astăzi continuă să ducă această responsabilitate, pentru ca să le asigure tuturor intrarea în porțile mântuirii și să le țină deschise pentru toți acei care caută „Lumina cea adevărată Care luminează pe tot omul, care vine în lume” (In. 1:9), a subliniat Patriarhul Ierusalimului Teofil.

„Astăzi noi iarăși confirmăm fidelitatea noastră acestei misiuni date de Dumnezeu”, a constatat el. „Noi ne-am adunat aici, sub acoperământul unui loc sfânt, care i-a fost dat Bisericii acestor plaiuri, unde au strălucit mulți sfinți, mucenici, sfinți ierarhi, cuvioși călugări, care în timpul vieții generațiilor lor au fost aici și care continuă să fie aici astăzi, care îi alintă pe toți credincioșii și sunt lumina care luminează întregii lumi. Și astăzi noi luăm această povară bună asupra noastră, pentru ca Evanghelia mântuitoare a Domnului nostru Iisus Hristos la fel să poată fi propovăduită în toate capetele pamântului”.  

În cuvântul său de salut către cei prezenți Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Vladimir i-a mulțumit pentru participarea la solemnități Sanctității Sale Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Chiril și tuturor oaspeților la sărbătorire.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril l-a felicitat pe Preafericitul mitropolit Vladimir cu ziua numelui, subliniind: „Este o milă a lui Dumnezeu faptul că, de ziua Creștinării Rusiei, Întâistătătorul Bisericii Ucrainene își sărbătorește ziua numelui. Noi toți ne-am rugat azi pentru Dumneavoastră, noi dorim Domniei Voastre mulți ani, puterea forțelor, ajutor de la Dumnezeu în ducerea deloc simplă de către Dumneavoastră a slujirii, îndreptate spre adunarea odraslelor Bisericii Ortodoxe Ucrainene, spre unirea tuturor, spre împăciuirea inimilor omenești”.

Sanctitatea Sa i-a înmânat în dar Preafericitului mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Vladimir o cruce pectorală și două panaghii, precum și un toiag și micul omofor.

În ziua sărbătorii s-a încheiat aflarea la Kiev a marii relicve sfinte – crucea sfântului apostol Andrei cel Întâii chemat. Crucea a fost în mod solemn petrecută la gara feroviară. În vagonul-biserică sfânta relicvă va fi transportată în capitala Belorusiei orașul Minsk, unde vor continua festivitățile în cinstea aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei.

Serviciul de comunicații DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Sankt-Petersburg cu prilejul aniversării a 800 de ani a lui Alexandru Nevski. Dumnezeiasca Liturghie în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a condus solemnitățile de la Sankt-Petersburg cu prilejul aniversării a 800 de ani a Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski

Mitropolitul Athanasie de Limassol: Refuzul meu de a recunoaște „Biserica Ortodoxă a Ucrainei” are la bază conștiința și canoanele Bisericii

Sfântul Sinod a dat o apreciere vizitei Patriarhului Constantinopolului Bartolomeu la Kiev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Forțele răului distrug unitatea Bisericilor Ortodoxe

În cele trei lavre ale Bisericii Ortodoxe din Ucraina a fost sărbătorit hramul

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Mitropolitul Kievului Vladimir a luat parte la solemnitățile din Eparhia de Dnepropetrovsk dedicate aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Alexandriei i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Ierusalimului i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

La Minsk s-a deschis expoziția „Imaginea lui Hristos în iconografia țărilor Europei de Est” dedicată aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski