Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Dumnezeiasca liturghie oficiată pe colina Zamcișce din Minsk

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Dumnezeiasca liturghie oficiată pe colina Zamcișce din Minsk
Versiune pentru tipar
29 iulie 2013 18:29

La 29 iulie 2013 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril, împreună cu Întâistătătorii și reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale, a oficiat Dumnezeiasca liturghie pe colina Zamcișce, unde în secolul al XI-lea a fost fondată prima biserică a or. Minsk. După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenți cu o predică.

Sanctitățile Voastre, Preafericirile Voastre, Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre, dragi părinți, înalți reprezentanți ai puterii de stat, dragi frați și surori!

Vă felicit pe toți din inimă cu ocazia marii sărbători. Noi sărbătorim azi, în capitala Belarusiei, aniversarea a 1025 de la Creștinarea Rusiei – eveniment despre care se spune ca fiind de cotitură în soarta tuturor popoarelor, care astăzi moștenesc tradițiile, duhul, credința Sfintei Rusii, a acelei Rusii, care a ieșit din apele Niprului. Noi știm că acest eveniment a generat multe schimbări în mentalitatea oamenilor, în moralitatea lor, în organizarea vieții de stat. El a subliniat dezvoltarea vertiginoasă a culturii, artelor astfel încât Rusia veche nu era în spatele, dar în rând cu țările europene. Despre acest fapt mărturisesc căsătoriile care se încheiau cu monarhii din Europa Occidentală. Era într-adevăr un stat înfloritor: de la Galiția până la Volga, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. Noi cu toții suntem moștenitorii duhovnicești și culturali ai acelei civilizații, care a fost creată în urma creștinării Rusiei.

În ultimele trei zile, pe care le petrecem în rugăciuni, pomenind în mod solemn Creștinarea Rusiei, au fost spuse multe despre contribuția deosebită a creștinătății în dezvoltarea tuturor aspectelor vieții popoarelor noastre, despre faptul că anume datorită alegerii sfântului cuviosului și întocmai cu apostolii cneaz Vladimir, în Rusia s-a format un sistem deosebit de valori duhovnicești și morale, care, intrând în cultură, a fecundat viața poporului Rusiei Kievene, care era unic de la bun început, iar actualmente aparține tuturor popoarelor, legate în mod succesoral de acea civilizație, de acel popor, și de acel act al Creștinării Rusiei.

Însă astăzi eu aș vrea să spun despre altceva. Fiecare cunoaște ce înseamnă botezul. Prin botez noi obținem harul Sfântului Duh, intrăm în comunitatea, care se numește Biserică, stabilim o relație personală cu Dumnezeu. Anume în botez și mirungere se unește circuitul dintre Dumnezeu și om. În actul botezului noi parcă comutăm această modalitate de a ne uni cu Domnul și energia nu este electrică, dar de natură Dumnezeiască – de la Dumnezeu trece la noi, iar în întâmpinarea lui Dumnezeu merg rugăciunile noastre.

Aceasta a fost cel mai important în Creștinarea Rusiei, toate celelalte, ceea despre ce astăzi vorbesc istoricii, savanții, este secundar, deoarece primordial a fost  unirea oamenilor cu Dumnezeu Cel Viu prin Domnul Iisus Hristos. Dacă Creștinarea Rusiei ar fi fost doar un act de cultură, atunci, probabil nu ar fi rămas nimic de la ea – totul ar fi fost distrus în mersul istoriei tragice a popoarelor noastre, totul ar fi ars în focul războaielor, luptelor fratricide, totul s-ar fi distrus sub influența forțelor intelectuale influente, care au exercitat presiune asupra poporului nostru, deseori dorind să-l rupă de la Dumnezeu. Câte s-au întâmplat doar în secolul al XX-lea… Însă noi ca Biserică și ca popor am trecut prin aceste încercări și nu există nici o altă instituție, cu excepția Bisericii Ortodoxe, care, trecând prin toate aceste încercări, și-ar fi păstrat unitatea și puterea sa duhovnicească. Aceasta a avut loc nu din cauza că la conducerea Bisericii se află oameni deștepți și cu studii, iar clerul își îndeplinește datoria cu onestitate, dar anume din  cauza că atunci, 1025 de ani în urmă, în cristelnița kieveană s-a unit circuitul dintre fiecare kievean, care s-a botezat în Nipru, și Domnul. Și apoi  acest botez  a mers prin toată Rusia.

Noi știm că printre primii care au primit Creștinarea după Kiev a fost pământul Polotskului, care în mod simbolic îl reprezentați voi în calitate de popor al Belarusiei. Iată de ce noi sărbătorim Creștinarea Rusiei la Moscova, la Kiev și la Minsk – acolo unde locuiesc popoarele moștenitoare ale acestui botez. Și astăzi, ca și întotdeauna, ca și 1025 de ani în urmă, ca și în cele mai dificile momente din istoria noastră, noi ne alimentăm cu puterea harului lui Dumnezeu. Iar pe cei care încă nu au simțit această acțiune, îi chem să o simtă, după cum spunea apostolul Pavel: „Cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun” (1 Tes. 5:21). Dacă măcar o persoană va simți acțiunea harului Duhului Sfânt în inima lui, el mai mult niciodată nu va renunța la acest dar dumnezeiesc. Și acestea nu sunt doar cuvinte. În istoria noastră au fost multe suferințe, prigoane. Pe mucenici și noii mucenici nu i-a oprit frica morții, a discreditării, a expulzării din societate și alte temeri anume din motivul că ei cu inima au trăit darul harului lui Dumnezeu.

Sărbătorind aniversarea a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei, noi toate acestea le pomenim și le conștientizăm, le trecem prin mintea noastră și prin inima noastră. Și sărbătoarea nu este pentru a ne aduna împreună ca să o serbăm, dar în primul rând ca să chibzuim la viața noastră – personală, familială, socială, statală, ca prin rugăciune fierbinte să atragem harul lui Dumnezeu, care, ca răspuns la trudele noastre, schimbă această realitate de pe pământ.

Astăzi cu noi s-au rugat Întâistătătorii și reprezentanții tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale. Noi am săvârșit azi, pe acest loc istoric al orașului Minsk, o liturghie ecumenică. Împreună cu noi au ridicat rugăciuni oameni de diferite naționalități acolo, la ei acasă – eu vorbesc astfel, deoarece Întâistătătorii lor sunt aici, cu noi, iar prin ei - și întreaga plinătate a Bisericilor, pe care o reprezintă.

Este un eveniment istoric și pentru Moscova, și pentru Kiev, și pentru Minsk. El mărturisește despre faptul că Creștinarea Rusiei, istoria ulterioară și starea de azi a Bisericii Ortodoxe Ruse se referă la soarta noastră comună. Liturghia solemnă panortodoxă este simbolul unității noastre pe pământ și în ceruri. Această unitate se manifestă, inclusiv, în unitatea duhovnicească a popoarelor noastre și în unitatea Bisericii Ortodoxe Ruse, care pe parcursul a 1025 de ani, în pofida tuturor dificultăților și încercărilor severe, a dus slujirea sa păstorească și fidelitatea Domnului, păstrând curățenia credinței.

Aș vrea să vă mulțumesc din inimă Dumneavoastră, Sanctitățile și Preafericirile Voastre, Întâistătătorilor Sfintelor Biserici Locale. Vreau să aduc mulțumiri înalților reprezentanți ai acelor Biserici Ortodoxe Locale, ai căror Întâistătători nu au putut rămâne până la urmă la sărbătorirea noastră din diferite motive. Vreau să mulțumesc Înalpreasfinției Sale stăpânului mitropolit Filaret, Exarh al întregii Belarusii, Întâistătătorul Bisericii Belaruse, pentru acele trude pe care dumnealui, împreună cu episcopatul său, clerul, poporul credincios le săvârșește întru binele sfintei Ortodoxiei aici, pe pământul belarus. Noi vedem  roadele acestei trude și în bisericile construite, și în activitatea socială, și în proiectele de învățământ, și în lucrul cu tineretul, iar astăzi în mod vizibil contemplăm frumusețea vieții bisericești aici, pe această piață.

Aș vrea, de asemenea, să aduc mulțumiri puterii de stat a Belarusiei, Președintelui Alexandr Grigorievici Lukașenko și tuturor celor, care au participat activ la pregătirea sărbătoririi. Eu chem împreună cu toți confrații binecuvântarea lui Dumnezeu asupra Belarusiei, asupra poporului ei. Fie ca Domnul să vă păstreze pe toți întru credință, unitate, putere duhovnicească, ca această putere să ajute, inclusiv, la schimbarea vieții exterioare, urcând spre mai bine.

Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu, Acoperământul Maicii Domnului, pentru rugăciunile sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir, să fie cu voi cu toți. Amin!

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Exarhul Patriarhal al întregii Belarus a condus solemnitățile la Mănăstirea din Jirovici cu prilejul sărbătoririi aflării Icoanei Maicii Domnului de Jirovici

Exarhul Patriarhal al întregii Belarus a sfințit biserica cu hramul „Cuviosul Varlaam de Serpuhov” din Minsk

Exarhul Patriarhal al întregii Belarus a condus consfătuirea rectorilor și prorectorilor școlilor de teologie ale Bisericii Ortodoxe din Belarus

La Minsk a fost discutat mersul realizării Programului de colaborare dintre Exarhatul Belarus și Ministerul învățământului al Republicii Belarus pe anii 2015-2020

În cadrul Soborului Arhieresc al Mitropoliei de Omsk a fost discutată sărbătorirea aniversării a 125 de ani a Eparhiei Omskului

În perioada 23-25 noiembrie Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizita Eparhia de Kaliningrad

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Sfânta Muceniță Lidia” din Kaliningrad [Patriarhul : Predici]

Vizita Patriarhului la Eparhia de Kaliningrad. Sfințirea bisericii „Sfânta Muceniță Lidia” din Kaliningrad

Mitropolitul Kievului Vladimir a luat parte la solemnitățile din Eparhia de Dnepropetrovsk dedicate aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Alexandriei i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Întâistătătorul Bisericii Ierusalimului i-a mulțumit Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru ospitalitatea din timpul solemnităților cu prilejul aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

La Minsk s-a deschis expoziția „Imaginea lui Hristos în iconografia țărilor Europei de Est” dedicată aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei

Toate materialele cu cuvintele-cheie