Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Pastorala Preafericitului Patriarh Chiril cu ocazia stabilirii unei zile suplimentare a pomenirii sfinţilor binecredincioşilor cneji Petru şi Fevronia, făcătorii de minuni din Murom

Pastorala Preafericitului Patriarh Chiril cu ocazia stabilirii unei zile suplimentare a pomenirii sfinţilor binecredincioşilor cneji Petru şi Fevronia, făcătorii de minuni din Murom
Versiune pentru tipar
15 septembrie 2013 12:30

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat cu o pastorală cu ocazia stabilirii unei zile suplimentare a pomenirii sfinţilor binecredincioşilor cneji Petru şi Fevronia, făcătorii de minuni din Murom.

Iubiţi întru Domnul Preasfinţiţi arhipăstori, cinstiţi părinţi, dragi fraţi şi surori!

Vă felicit cordial pe toţi cu ocazia zilei pomenirii cnejilor Petru şi Fevronia, făcătorii de minuni din Murom. Această sărbătorire suplimentară este stabilită la 25 decembrie 2012 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, care a determinat să fie săvârşită în ziua de duminică, înainte de 19 septembrie (6 septembrie după stilul vechi), de pomenirea mutării cinstitelor moaşte a sfinţilor cneji în anul 1992. Astăzi noi ridicăm la Domnul, binecredincioşilor cneji din Murom, rugăciuni speciale pentru familiile ortodoxe, pentru înmulţirea dragostei, pentru întărirea păcii, concordiei şi înţelegerii reciproce între soţi, pentru dăruirea de copii, pentru prosperitatea lor şi ani îndelungaţi.

Cnejii Petru şi Fevronia ne-au arătat un exemplu de familie cu adevărat creştină. Îndeplinind poruncile evanghelice, crescând în credinţă, speranţă şi dragoste, ei au ajuns la sfinţenie, trăind cu evlavie în familie. Soţii au păstrat fidelitate unul altuia până la ultima zi, rezistând cu ajutorul lui Dumnezeu la toate încercările, refuzând la toate ispitele. După o milă deosebită a Domnului ei au trecut în lumea cealaltă în acelaşi timp şi au fost înmormântaţi împreună. Astfel Preaînţeleptul Creator prin însăşi moartea lor i-a proslăvit pe sfinţii Săi fideli, care au îndeplinit porunca Lui: „Pentru aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va lipi de femeia sa şi vor fi amândoi un trup. Aşa încât nu mai sunt doi, ci un trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă” (Mt. 19:5-6).

Astăzi familiile noastre, în special cuplurile tinere de soţi, pe lângă încercările problemelor economice, materiale, sunt supuse altui pericol şi mai serios: lumea contemporană ne oferă un cu totul alt model de comportament, un alt mod de viaţă, deosebit de cel, la care ne cheamă Hristos şi care a fost urmat de cuvioşii cneji din Murom. Încheierea căsătoriei – uniunea legitimă a unui bărbat şi a unei femei – deseori nu se mai acceptă în calitate de normă, care reglează relaţiile dintre sexe. Unica normă, care se oferă de către conştiinţa secularistă, care ignoră stabilirea făcută de Dumnezeu, este pofta de moment, setea de nou, căutarea plăcerilor vicioase. Viaţa unui astfel de om, înrobit de instincte, care se află în prizonieratul propriilor patimi, la urma urmei devine goală şi fără bucurii, în singurătate şi nefericită. O bucurie adevărată, plinătatea existenţei noi o obţinem doar atunci, când trăim în corespundere cu legile obligatorii ale moralităţii, stabilite de Creator, când din toată inima tindem să fim cu Hristos şi să-i iubim pe apropiaţii noştri.

Fie ca pilda vieţii sfinte a cnejilor Petru şi Fevronia să ajute tuturor, care sunt căsătoriţi, să păstreze Biserica din casa lor (vezi: Flm. 1:2) în pace, dragoste, cuvioşie, neprihănire şi curăţenie. Chem pe arhipăstori, păstori, pe alţi slujitori ai bisericii, precum şi pe mireni să acorde orice fel de susţinere familiilor ortodoxe, în special celor cu mulţi copii.

Vă doresc în rugăciune tuturor mile darnice de la Izvorul pururea curgător al harului – Domnul. Proslăvindu-L pe Dumnezeu Cel în Trei Feţe, mă adresez către voi cu chemarea apostolului: „Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă. Toate ale voastre cu dragoste să se facă” (1 Cor. 16:13-14). Amin.

+CHIRIL, PATRIARHUL MOSCOVEI ŞI AL ÎNTREGII RUSII 

***

În legătură cu faptul că sărbătorirea pomenirii sfinţilor binecredincioşilor cneji Petru şi Fevronia din Murom se săvârşeşte la 8 iulie (23 iunie după stilul vechi), adică în perioada postului sfinţilor apostoli Petru şi Pavel şi luând în considerare dorinţa multor creştini să încheie căsătoria de ziua venerării acestor sfinţi ocrotitori ai căsniciei, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse a adoptat decizia (condica nr. 129 din 25-26 decembrie 2012) cu privire la stabilirea unei zile suplimentare de sărbătorire în zi de duminică, care precede zile de 19 septembrie ( 6 septembrie după stilul vechi), în pomenirea mutării cinstitelor lor moaşte în anul 1992.

De asemenea Sfântul Sinod la şedinţa din 29 mai 2013 a aprobat (condica nr. 58) textul rugăciunii către sfinţii binecredincioşi cneji Petru şi Fevronia, prezentat Comisiei Sinodale pentru servicii divine, pentru includerea lui în cinul serviciilor divine şi citirea lui după terminarea Dumnezeieştii liturghii în zilele pomenirii sfinţilor soţi.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii 

Versiunea: rusă, ucraineană