Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Liturghia oficiată la catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de sărbătoarea Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Liturghia oficiată la catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin
Versiune pentru tipar
8 ianuarie 2014 16:26

La 8 ianuarie 2014, de sărbătoarea Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat liturghia la catedrala „Adormirea Maicii Domnului” din Kremlin, or. Moscova. După încheierea Liturghiei Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Dragi părinți, frați și surori! Vă felicit pe toți încă odată cu ocazia sărbătorii Nașterii lui Hristos!

Conform tradiției, în a doua zi a acestei mari sărbători, aici, în biserica principală a Sfintei Rusii, noi oficiem liturghia solemnă, pomenind Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

ˮSoborˮ în traducere semnifică ˮadunareˮ. Înseamnă, noi pomenim un anumit grup de oameni, care sunt legați de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, în primul rând, prin relații fizice, de rudenie. Aceste legături se trag din adâncul veacurilor, deoarece Preasfânta Născătoare de Dumnezeu se trăgea din neamul împăratului David și de aceea, în enumerarea oamenilor apropiați, noi îl pomenim în primul rând pe David, împăratul evlavios al poporului lui Israel, care a fondat Ierusalimul în calitate de capitală, care a adus pe muntele Sion chivotul  legii, care a scris psalmi minunați – cel puțin, după cum spun istoricii și cercetătorii Bibliei, chiar dacă o parte considerabilă de psalmi nu a fost scrisă de mâna lui, dar de persoane din cercul său, care au transmis gândurile lui, au redat caracterul evlaviei lui în aceste texte minunate. Probabil, nimeni și niciodată nu a creat o poezie mai înălțătoare, nimeni și niciodată nu a exprimat sentimentul de rugăciune astfel, cum l-a exprimat sfântul prooroc și împărat David. Noi folosim cuvintele sale în serviciile noastre divine, în rugăciunile noastre. Când citești cartea Psalmilor, nu poți să nu te uimești de puterea minții, de forța simțămintelor, de puterea sentimentului estetic, de frumusețea limbajului, pe care o poseda sfântul cuviosul prooroc și împărat David.

Noi îl pomenim, de asemenea, pe Iosif Logodnicul, omul apropiat de Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. El a luat-o din templul din Ierusalim, el i-a păstrat fecioria și puritatea Ei. El nu i-a fost soț fizic, însă el a fost capul acelei familii, care a fost creată prin unirea lui cu Preasfânta Fecioara Maria. Și conform înțelegerii omenești, și conform atitudinii altor oameni față de el, era perceput în calitate de cap al familiei, în care s-a născut Iisus Hristos, Mesia, Mântuitorul lumii.

Noi îl pomenim, de asemenea, pe apostolul Iacov, vărul Mântuitorului, cuvios după criteriile Vechiului Testament și ale iudeilor, care era cunoscător de Testamentul Vechi, care îndeplinea minuțios prescripțiile legii vechi și se considera printre locuitorii Ierusalimului persoană de o evlavie deosebită. El L-a acceptat pe Hristos ca pe Mântuitor, ca pe învățătorul său, el a devenit unul dintre acei, care era lângă Iisus și datorită unei autorități deosebite printre locuitorii Ierusalimului, a devenit întâistătător, episcop al primei comunități creștine – comunitatea Ierusalimului, pe care noi o numim mama tuturor Bisericilor, deoarece așa vorbește de Ierusalim și comunitatea din Ierusalim Sfânta Tradiție Ortodoxă.

Ziua de azi ne oferă o posibilitate minunată de a ne gândi la importanța familiei, la importanța oamenilor apropiați. Omul se naște în familie; tata, mama, frații și surorile, verii și verișoarele, unchii, mătușele, nănașii de botez sunt cercul cel mai apropiat, sunt acei oameni care formează personalitatea umană, personalitatea copilului. Anume de faptul cât este de unită familia, care este calitatea relațiilor din familie, depinde și rezultatul educației. Fiecare dintre noi, cel puțin majoritatea, a trecut prin experiența copilului, care a trăit în familie, și fiecare cunoaște ce bucurie trezește în inima copilului dragostea părinților, cuvioșia lor, pacea în familie și ce scârbire nemaipomenită trezește nedreptatea, cruzimea, discordiile în familie, trădarea, divorțurile.

Noi vorbim deseori că tineretul nu este acela de adineauri, că în mediul tineretului este mult rău și mult păcat. Eu sunt de acord că o parte a tineretului se află în această stare a păcatului, care deseori este cauza unor crime îngrozitoare. Ieri, în prima zi a Crăciunului, am avut posibilitatea să fac o vizită la unul din izolatoarele de  urmărire penală al orașului Moscova, unde se află delicvenți minori. Ei încă nu sunt judecați de lege, dar majoritatea dintre ei au săvârșit crime îngrozitoare, inclusiv omucideri, violențe. Sunt copii cu vârsta între 14 și 18 ani. De ce acești copii au săvârșit astfel de fărădelegi, iar alți nu au săvârșit? În orice caz, fie este dependența genetică a copiilor de părinții lor și de strămoșii lor, fie este urmarea educării lor, vinovăția părinților, a familiei, este evidentă. Sunt copii problematici. Și când vorbim despre copii cu probleme, avem în vedere nu doar  bunăstarea materială, se prea poate, avem aceasta în vedere în ultimul rând, deoarece există copii cu probleme și în familii foarte bogate – unde nu este pace, unde nu este adevăr, unde relațiile sunt înjosite prin minciună. Copilul care viețuiește într-o astfel de atmosferă, îmbibă totul ce vede, aude și simte, iar aceasta devine o parte din firea sa. Doar ce este o crimă, săvârșită de un copil? Este manifestarea stării sale interioare. Acești copii cu ușurință spun un neadevăr, în același timp considerând că spunând o minciună, fac ceva bun și corect pentru sine, amăgesc pe cineva în folosul său. Minciuna încetează să mai neliniștească conștiința copilului – ea devine arma lui, pe care el o folosește, cucerind lumea din jurul său. Această enumerare a păcatelor poate fi continuată până la nesfârșit – este vorba despre faptul că anume generația în vârstă poartă responsabilitatea pentru starea de spirit a tineretului.

Astăzi noi pomenim Soborul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, o mare familie, în care a trăit Domnul Iisus Hristos. Amintim jertfa vieții a Însăși Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și a tuturor celor, care au fost alături de Hristos – este suficient să spunem că unul din primii mucenici a fost Iacov, vărul Său, primul episcop al Ierusalimului. Pomenind în gând această pildă a minunatei organizări a relațiilor de familie, noi trebuie să cerem de la Preasfânta Născătoare de Dumnezeu și de la toate rudele după trup ale Domnului și Mântuitorului, ca El să întărească relațiile de familie, ca El să acutizeze sentimentul responsabilității părinților pentru copii, ca El să ajute la formarea unor personalități sănătoase duhovnicește în condițiile complicate ale contemporaneității, datorită relațiilor sănătoase de familie.

Noi azi ne-am rugat pentru copiii noștri, pentru tineretul nostru, pentru generația în creștere, ca Domnul să reverse mila Sa asupra lor, să-i înarmeze cu putere duhovnicească, cu rațiune, cu capacitatea de a diferenția răul de bine, grâul de neghină, cu capacitatea de a se opune ispitelor, capacitatea de a-și făuri viața lor personală, iar în viitor – viața de familie, prin urmare, de a crea o societate, fără de care și în afara căreia cu greu ne imaginăm o familie sănătoasă.

Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu, Acoperământul Preacuratei Stăpânei noastre din ceruri să fie de asupra noastră, să ne întărească pe toți acei, care trudesc pe tărâmul nobil de dragul realizării acelor fapte bune, ale căror rezultate vor fi destinele fericite ale sufletelor tinere, încredințate lor. Pe voi pe toți, dragii mei, vă felicit încă odată cu ocazia Nașterii Domnului!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Acoperământului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serghie de Radonej

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Înălțării Crucii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica „Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din Severnoe Butovo, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 14-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la biserica cu hramul „Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din Veshneaki, or. Moscova

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfinților Binecredincioșilor cneji Daniel al Moscovei și Alexandru Nevski după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mânăstirea stavropighială „Sfântul Daniel”

Predica Patriarhului rostită în Duminica a 13-a după Cincizecime după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de sărbătoarea Icoanei Maicii Domnului numită „Donskaia” la Mânăstirea Donskoi

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Adormirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la Mânăstirea stavropighială a Cuviosului Sava Storojevski