Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhului Chiril după Dumnezeiasca liturghie la catedra „Hristos Mântuitorul” în ziua de 26 ianuarie 2014

Predica Sanctității Sale Patriarhului Chiril după Dumnezeiasca liturghie la catedra „Hristos Mântuitorul” în ziua de 26 ianuarie 2014
Versiune pentru tipar
26 ianuarie 2014 16:03

La 26 ianuarie 2014 Preafericitul Patriarh al Marelui oraş Antiohia şi al întregului Orient Ioan X și Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril au oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala „Hristos Mântuitorul” la Moscova. După încheierea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenți cu o predică.

Preafericirea Voastră, Preafericite Ioan, Patriarh al Marii Antiohii şi al întregului Orient!

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre, cinstiți părinți, dragi frați și surori!

Sunt bucuros să salut pe Preafericitul Patriarh al Antiohiei Ioan, care a slujit la Dumnezeiasca liturghie, precum și pe arhipăstorii și păstorii  Bisericii Antiohiei, ai celei Ruse și ai altor Biserici Ortodoxe Locale, care s-au rugat azi cu noi și cu poporul lui Dumnezeu, adunat la catedrala „Hristos Mântuitorul” din toate colțurile pământului Rusiei și de peste hotarele ei. Prin acest serviciu divin noi, conform tradiției, deschidem Lecturile anuale de Crăciun, care au devenit deja de mult timp un eveniment semnificativ în viața noastră bisericească. Prin serviciul divin de azi noi deschidem, de asemenea, anul jubiliar, dedicat unuia din cei mai mari nevoitori ai Bisericii Ortodoxe Ruse – cuviosul Serghie de Radonej, care s-a născut 700 de ani în urmă.

În duminica precedentă noi am sărbătorit Botezul Domnului de la Ioan sau, cum numește Biserica această sărbătoare din timpuri străvechi – Sfânta Arătare a lui Dumnezeu. Citirea Evanghelică de azi, în duminica de după Arătarea Domnului (Mt. 4: 12-17), este dedicată începutului slujirii de bună vestire a Mântuitorului.

De la sărbătorirea Botezului Domnului și până în ziua de azi este doar o săptămână de slujire dumnezeiască. Dar din povestirea evanghelistului Matei noi știm că, înainte ca Mântuitorul să iasă la propovăduire, a fost un post de patruzeci de zile, întâlnirea cu ispititorul față în față și, ulterior, biruința asupra lui. Nevoința deloc ușoară a însingurării și a postului nu a fost văzută de popor, despre ea, se prea poate, în timpul vieții lui Hristos nu a știut nimeni. Însă această nevoință a devenit parte integrantă a slujirii Mântuitorului: doar, după săvârșirea ei, Domul a venit în Galileea, ca să propovăduiască oamenilor pocăința și apropierea Împărăției Cerurilor: „Poporul care stătea în întuneric a văzut lumină mare” (Mt. 4:16).

Pentru a sublinia interacțiunea strânsă între jertfa personală și slujirea pentru oameni, înțelepciunea statutului bisericesc a anexat la Evanghelia de azi textul din epistola către Efeseni. Apostolul Pavel ne pune întrebarea: dacă Hristos „Suindu-se la înălțime, a robit robime și a dat daruri oamenilor”, oare nu din cauza că „S-a pogorât în părțile cele mai de jos ale pământului?” (Ef. 4:8-9).

Darurile oamenilor, despre care vorbește Apostolul și pe care le enumeră, sunt diverse feluri de slujire: apostoli, prooroci, evangheliști, păstori și învățători… (Ef. 4:11). Dar dacă Însuși Domnul, care ne dă aceste daruri în Biserică, „s-a pogorât în părțile cele mai de jos ale pământului”, pentru a ni le aduce – oare le vom căpăta fără nici un efort? Slujirea adevărată a Bisericii – este darul harului. Dar el nu este cu putință de dobândit fără nevoința proprie. Și din contra, jertfa personală își capătă semnificația în darul slujirii. În înțelegerea creștină jertfa și slujirea sunt indispensabile una de alta.

Slujirea nu este obligație, nici pedeapsă: ea nu este îndeplinită, dar săvârșită. Dexteritatea de a săvârși bine și sincer slujirea noastră în Biserică, indiferent cum ar fi – începând cu Întâistătătorul Bisericii până la o simplă vânzătoare de lumânări – este un dar al lui Dumnezeu dat oamenilor, este posibilitatea de a veni la ˮstarea bărbatului desăvârșit, la măsura vârstei deplinătății lui Hristosˮ (Ef. 4:13). În Biserică omului i se dă darul unei anumite slujiri în măsura orientării și jertfirii sale, în măsura puterilor omenești și a necesității bisericești. Înțelepciunea și bunătatea lui Dumnezeu constă în faptul că la Sfântul Duh nu există daruri inutile. Folosul acestor daruri este în făurirea unui Singur Trup al lui Hristos, în dobândirea de către fiecare dintre membrii ei participanți a propriei firi și realizarea propriei predestinații prin apartenența vie la acest Trup.

Lecturile actuale de Crăciun sunt dedicate unuia dintre cei mai mari nevoitori ai Bisericii Ortodoxe Ruse – cuviosului Serghie de Radonej. Calea proprie a sfințeniei el a început-o în nevoința rugăciunii și a pocăinței, a continuat-o în abundența darurilor Sfântului Duh și a încheiat-o în slujirea harică Bisericii și poporului său. Cu toții știm despre faptul cât de diversificat s-a manifestat harul lui Dumnezeu asupra sfântului Serghie în viața lui pe pământ și după sfârșitul său fericit. Darul minunilor și al tămăduirilor; darul de a fi păstor și învățător pentru numeroși monahi și pentru toți care îl vizitau; darul sfatului duhovnicesc și al gândiri profunde de stat – toate aceste bogății duhovnicești încăpeau într-un singur om și toate slujeau în el unui bun comun. Noi consacrăm cuviosului Serghie Lecturile actuale de Crăciun.

Fiecare dintre noi este chemat de Dumnezeu pentru slujire, fiecare o săvârșește în măsura posibilităților și de dragul unui scop comun al făuririi Trupului lui Hristos. Pentru aceasta noi suntem aici, de dragul acestui lucru a fost oficiată azi Dumnezeiasca liturghie. Aș vrea să doresc fiecărui participant la lecturile de Crăciun „cu lupta cea bună să luptăm” (2 Tim. 4:7) și să fie slujirea fiecăruia sfințită de prezența și harul Sfântului Duh, care ne-a adunat azi în această biserică.

Mai avem astăzi un eveniment – o sărbătoare specială: Biserica Rusă întâmpină în hotarele sale pe Întâistătătorul Bisericii Antiohiei, Preafericitul Ioan, Patriarhul Marelui oraş Antiohia şi al întregului Orient și noi cu o căldură deosebită îl salutăm printre noi.

Preafericirea Voastră! Este prima vizită pe care o efectuați în Biserica Ortodoxă Rusă. Bisericile noastre au o istorie veche a relațiilor și aceste relații întotdeauna au fost pline de dragoste frățească și înțelegere reciprocă profundă. Sfânta Biserică a Antiohiei, una din cele mai vechi Biserici a Orientului, fondată de sfinții mai marii apostoli Petru și Pavel, a fost pentru noi întotdeauna deosebit de apropiată. Operele sfinților voștri erau cunoscute și iubite din cele mai vechi timpuri de nevoitorii cuvioșiei și de poporul iubitor de Dumnezeu al Sfintei Rusii, pelerinii ruși veneau în pelerinaj la sfintele voastre relicve.

În pofida distanței mari, Biserica Antiohiei a fost întotdeauna alături de noi. Sfântul tron al Antiohiei a contribuit la confirmarea Patriarhului în Biserica Rusă. Din vremurile cnezatului Moscovei predecesorii Dumneavoastră în Tronul Patriarhului și ierarhii Bisericii Voastre deseori veneau la noi în ospeție și întotdeauna găseau aici ospitalitate și respect. Biserica Rusă era recunoscătoare catedrei de Antiohia pentru susținerea duhovnicească timp de multe veacuri în rugăciune. La rândul său, ea era bucuroasă întotdeauna să o susțină în vremurile dificile pentru creștinii din Orient.

Acum, când în Orientul Apropiat este atât de neliniștit, când din nou se varsă sânge, când suferă frații noștri creștini, legăturile dragostei noastre sunt îndeosebi de puternice. Aici, la Moscova, Întâistătătorii și reprezentanții multor Biserici Locale, în anii 2011 și 2013, au semnat adresări în susținerea creștinilor din Siria, ceea ce a avut o mare rezonanță obștească. Biserica Rusă utilizează toate posibilitățile sale ca să cheme la încetarea neîntârziată a conflictului. Credincioșii Bisericii Ruse au strâns și strâng cu însuflețire mijloace în folosul confraților lor aflați în suferință. Dar ceea ce e cel mai important – întreg poporul nostru credincios, cuvios, se roagă cu sârguință pentru pace pe sfântul pământ al Siriei, pământul apostolilor și proorocilor, pentru mitropoliții ținuți în prizonierat Pavel și Ioan, pentru egumena prizonieră Pelaghia cu surorile, pentru toți creștinii Siriei și ai Orientului Apropiat.

Preafericirea Voastră!  Vizita Dumneavoastră este o mare binecuvântare pentru noi. Noi vă mulțumim Dumneavoastră și arhipăstorilor, clericilor și mirenilor, veniți cu Dumneavoastră, pentru rugăciunea de obște și comunicarea duhovnicească. Aș vrea ca în prezența păstoriților mei și în numele lor să vă aduc personal încredințări în următoarele: Biserica Rusă niciodată nu va lăsa Biserica sa soră fără rugăciuni și ajutor. Noi suntem gata să facem totul ce depinde de noi în vederea ușurării situației creștinilor în Orientul Apropiat, pentru păstrarea prezenței creștinilor în această regiune, în scopul ca vechea Biserică a Antiohiei să se întoarcă la starea ei înfloritoare de mai înainte.

Iar pe toți copiii fideli ai Bisericii Ortodoxe Ruse eu îi rog să ridice și în continuare rugăciuni calde, sârguincioase pentru confrații noștri în Siria, ca Domnul să le dăruiască stoicism și curaj în jertfa lor de mărturisitori; ca unitatea duhovnicească a Bisericii Antiohiei și a celei Ruse întotdeauna să se fortifice și să înflorească, aducând rodul său benefic al dragostei reciproce pentru Hristos. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu noi cu toți!

Serviciul de comunicare DREB /Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Președintele Departamentului Sinodal pentru învățămîntul religios și catehizare a luat parte la Lecturile în cinstea Nașterii Domnului din Smolensk

O conferință păstorească a avut loc în capitala Kazahstanului

În Duma regiunii Moscova a avut loc conferința „Marea Victorie: moștenirea și moștenitorii”

Exarhul Patriarhal al întregii Belarus a condus ceremonia de inaugurare a celor de-a Cincilea Lecturi din Belarus în cinstea Nașterii Domnului

Cu binecuvîntarea Întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Rusă și Poloneză la Smolensk se desfășoară expoziția fotografică „Culorile Ortodoxiei. Polonia”

Ierarhi ai Patriarhiilor Moscovei și Bulgară au luat parte la acțiunile solemne dedicate aniversării a 142 de ani de la eliberarea orașului Pleven de sub stăpînirea otomană

Vicepreședintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat parte la conferința dedicată rolului Bisericii Ortodoxe în eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil cu mitropolitul de Sankt-Petersburg și Ladoga Varsonofii

Pe insula thailandeză Chang a fost sfințită biserica în numele cuviosului Serghie de Radonej

Diaconul Alexandr Volkov: Întreg anul 2014 Biserica Rusă s-a rugat pentru Ucraina [Interviuri]

La centrul spiritual și de luminare „Metocul Patriarhal” în Ecaterinburg a fost inaugurată expoziția dedicată aniversării a 700 de ani a cuviosului Serghie de Radonej

La Moscova s-au făcut totalurile anului jubiliar dedicat aniversării a 700 de ani din ziua nașterii Cuviosului Serghie de Radonej

La Damask a avut loc întâlnirea reprezentantului Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii cu Întîistătătorul Bisericii Ortodoxe a Antiohiei

A avut loc recepția solemnă cu prilejul zilei de naștere a Sanctității Sale Patriarhul Chiril

Președintele Rusiei și Prim-ministrul Ungariei s-au întîlnit cu șefii Bisericilor creștine din Orientul Mijlociu

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion s-a întâlnit cu șefii Arhiepiscopiilor Constantinopolului și Antiohiei ale Americii de Nord

Altele articole

Cuvîntul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la deschiderea ședinței Consiliului Suprem Bisericesc din 11 decembrie 2019

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului Americii de Est Ilarion cu prilejul aniversării a 35 de ani de la hirotonia arhierească

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat directorului Muzeului de Stat „Ermitaj” M.B. Piotrovskii cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii

Cuvîntul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită la biserica „Sfînta Mare Muceniță Ecaterina” din Vspolie

Stenograma cuvîntărilor președintelui Guvernului Federației Ruse D.A. Medvedev și Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința de totalizare a Consiliului de tutelă al Fundației pentru reconstrucția Mănăstirii „Noul Ierusalim”

Condoleanțele Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu asasinarea, în Siria, a doi preoți ai comunității armeano-catolice

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat regizorului Emir Kusturica cu prilejul aniversării a 65 de ani din ziua nașterii

Alocuțiunea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cea de-a XIX-a ceremonie de înmînare a premiului Fundației internaționale pentru unitatea popoarelor ortodoxe

Cuvîntul de salut al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la Dumnezeiasca Liturghie săvîrșită în Catedrala „Hristos Mîntuitorul” cu prilejul sosirii Patriarhului Ierusalimului Teofil

Cuvîntul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la întîlnirea cu slujitorii Sfîntului Altar hirotoniți de către el