Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Raportul Preafericitului Patriarh Chiril în cadrul întâlnirilor parlamentare de Crăciun în Consiliul Federației al Federației Ruse

Raportul Preafericitului Patriarh Chiril în cadrul întâlnirilor parlamentare de Crăciun în Consiliul Federației al Federației Ruse
Versiune pentru tipar
28 ianuarie 2014 16:15

La 28 ianuarie 2014, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a participat la întâlnirile parlamentare de Crăciun, care s-au desfășurat în cadrul celor de a XXII-lea Lecturi internaționale educative de Crăciun în Consiliul Federației al Adunării Federale a Federației Ruse.

Stimată Valentina Ivanovna! Stimați membri ai adunării noastre Înalte!

Aș vrea să vă salut cordial pe voi pe toți și să-mi exprim deosebita recunoștință Valentinei Ivanovna, șefilor de comitete, aparatului Consiliului Federației cu ocazia posibilității oferite de a desfășura ședința noastră în cadrul Lecturilor de Crăciun. Este îmbucurător faptul că azi asistă nu doar senatori, dar și deputați ai Dumei de Stat, conducători de mitropolii, arhierei eparhioți, conducători și reprezentanți ai adunărilor regionale legislative.

Sper că desfășurarea unor asemenea întâlniri va deveni o bună tradiție și eu vă mulțumesc, Valentina Ivanovna, pentru propunerea pe care ați făcut-o adineaori. Consider că spațiul Consiliului Federației și al Dumei de Stat este un loc foarte important al dialogului real dintre Biserică și puterea laică. În parlamente se realizează un  proces intelectual, se elaborează legi, prin urmare, se formează un teren al dezvoltării strategice a țării. Este atât de important și pentru Biserică, și pentru alte religii tradiționale ale Rusiei să aibă un dialog viu, real, cu acei oameni, care sunt antrenați cu deplina responsabilitate în acest proces.

Noi ne-am întrunit în anul aniversării a 700 de ani din ziua nașterii cuviosului Serghie și noi știm ce rol enorm îl are acest sfânt pentru poporul nostru, pentru formarea statului nostru, a conștiinței noastre naționale. Dar eu aș vrea să vorbesc despre altceva. Cuviosul Serghie și sfinții lui părinți, Chiril și Maria, au fost și sunt până în zilele noastre un exemplu al unei familii cu adevărat creștine, ai cărei membri sunt legați prin relații duhovnicești puternice, iar părinții conștientizează responsabilitatea lor pentru copii pe parcursul întregii lor vieți. Cuviosul, care din copilărie era educat în dragoste față de Patrie, a devenit deloc întâmplător Egumen al pământului Rus și lider duhovnicesc al întregii națiuni. Țara noastră a fost dintotdeauna vestită prin patriotism, prin hotărârea oamenilor de a sluji în mod jertfelnic întru binele Patriei. Datorită unor atare fii ai săi, precum este cuviosul Serghie, ea  a căpătat independență,  s-a întărit; datorită unor astfel de oameni se dezvolta conștiința noastră duhovnicească, culturală și națională.

Biserica Ortodoxă Rusă, mărturisind despre idealurile și valorile evanghelice perene, întotdeauna chema și va chema pe oameni să se conducă de aceste valori în viața și activitatea lor familială, socială și profesională. Învățătura lui Hristos pe parcursul veacurilor s-a înrădăcinat adânc în sufletul rus. Deloc întâmplător gânditorul și filozoful religios Nicolai Onufrievici Losski spunea: „Idea rusă este o idee creștină”.

Cu această ocazie nu putem să nu spunem despre importanța relațiilor dintre Biserică și puterea legislativă – atât în centru, cât și în regiuni. Aș vrea să-mi expun punctul meu de vedere asupra faptului, ce importanță are acum Consiliul Federației. Noi vedem, cum crește autoritatea camerei superioare a parlamentului rus. Consiliul Federației devine locul unui dialog real dintre regiuni, locul unde reprezentanții regiunilor pot aduce la cunoștință problemele lor și pot să promulge inițiativele lor legislative. Consider că într-un stat federal, precum este Rusia, Consiliul Federației are un statut cu totul aparte și o importanță aparte, de aceea cu această ocazie aș vrea încă odată să menționez importanța dezvoltării dialogului prin Consiliul Federației, inclusiv cu regiunile.

Fără a dori să substituie organele puterii, Biserica, însă, își rezervă dreptul să dea evaluarea morală legilor adoptate și actelor legislative în acțiune. Deoarece Biserica constă, în primul rând, din cetățeni ai Federației Rse, care își au opiniile lor asupra celor întâmplate, își au percepția proprie a lumii, este necesitatea și dorința de a-și împărtăși opiniile, convingerile și punctele de vedere, inclusiv cu reprezentanții puterii. În special aceasta este important în zilele noastre, când se șterge hotarul dintre bine și rău, când dispar astfel de noțiuni ca păcatul, adică încălcarea unei anumite norme, iar în locul normelor morale tradiționale ale poporului nostru vin pseudoidealuri, de cele mai dese ori impuse din exterior, dar foarte des acceptate pe negândite și de oamenii noștri. Știind acest lucru, Biserica evaluează nu doar elaborarea legilor, dar și toate procesele, care se desfășoară în viața țării, începând cu economia și terminând cu cultura; și în majoritatea cazurilor glasul Bisericii coincide cu vocea poporului, cu speranțele sufletului său, altminteri nici nu poate fi, deoarece în Biserică se află nimeni altul, decât poporul nostru.

Consiliul Federației este numit deseori camera regiunilor. Din păcate, azi noi deseori devenim martorii faptului că purtătorii ideologiilor distrugătoare – începând cu consumatismul și până la extremismul pseudoreligios, încearcă să exercite presiune asupra conducerii republicilor, regiunilor și raioanelor. Pentru a curma expansiunea ideilor false, care contravin noțiunilor tradiționale despre morală și moralitate, consider util să elaborăm forme de interacțiune dintre reprezentanții Bisericii Ortodoxe, ai altor comuniuni religioase, ai statului și ai societății la nivel regional.

Un obiectiv deosebit de important al unei astfel de colaborări trebuie să devină păstrarea instituției familiei și a valorilor tradiționale, fără de care ea nu poate exista. Nu este întâmplător că tema familiei devine una din cele mai importante la aceste întâlniri Parlamentare.

Schimbări vertiginoase, care au loc în lumea contemporană, sunt niște provocări aduse bunăstării duhovnicești a persoanei și a familiei. Ultimele decenii Biserica și statul sunt nevoiți să lupte cu un șir de probleme: copiii orfani, alcoolismul, narcomania, criminalitatea, criza demografică. Consider că rădăcinile multor probleme trebuie să fie căutate anume în caracterul nefavorabil al multor familii sau în lipsa familiei. Neliniștește și atitudinea permisivă, înrădăcinată în conștiința societății, față de încălcarea fidelității familiale, distrugerea integrității familiei, ceea ce duce la divorțuri, avorturi, abandonarea copiilor de către părinți.

Astăzi însăși noțiunea de familie este pusă la încercare. Discreditarea instituției căsătoriei creștine, legată de refuzul la moralitatea tradițională, este destul de dureroasă pentru societatea rusă, deoarece distrugerea tradițiilor familiale duce la încălcarea continuității generațiilor și la pierderea experienței istorice. Chiar și în unele familii favorabile la prima vedere, educației copiilor se acordă o atenție insuficientă. Mulți părinți în goana după  urcușul în carieră și câștigul material uită de propria responsabilitate pentru copil, de necesitatea de a-și manifesta dragostea și grija pentru el. Toate aceste în mod negativ se răsfrâng asupra educării copiilor, care în condițiile date rămân rupți de tradițiile duhovnicești și culturale ale poporului său, ce s-au format pe parcursul veacurilor. Este foarte important ca și copilul din cea mai fragedă vârstă să însușească noțiunile ferme despre valorile adevărate, să învețe a deosebi binele de rău și să se opună tentațiilor.

Când folosim cuvântul tentație, noi  folosim terminologia Bisericii. Pentru unii oameni este ca un vânt de pe acoperiș, care nu atinge din exterior pe om. De aceea eu aș spune altfel despre această problemă. Este vorba despre formarea unei personalități puternice. Dar ce înseamnă un om puternic? Este omul care este în stare să-și apere autonomia sa interioară, libertatea sa. Este omul care este în stare să nu cedeze acelor influențe, care pot distruge autonomia sa interioară, puterea interioară. Anume astfel tentația acționează asupra principiului instinctiv al omului, distrugându-i integritatea morală a personalității. Problema integrității, a persoanei integre, este legată de capacitatea, inclusiv, de a respinge ispitele – este problema formării unei personalități puternice și libere, a formării, dacă vreți, a unei personalități eroice. Or, fără eroi societatea nu poate exista.

Ce avem în vedere când vorbim despre valorile tradiționale? Tradiționale, dar mai bine să spunem, eterne – sunt valorile credinței, dragostei, datoriei, responsabilității, solidarității. Sunt valori, care coboară încă până la noțiunile precreștine despre normele morale firești, care sunt stabilite nu de oameni și de aceea nu depind de condițiile concrete ale existenței societății. Sunt norme, puse de Dumnezeu în firea omenească. Și doar nimeni nu poate răsturna ideea  moralității obiective, care nu depinde de  condițiile din exterior. Afirmarea că moralitatea s-a format în urma procesului evolutiv, inclusiv al celui politic, cultural, nu corespunde adevărului. „Nu ucide!” sună la fel și pentru un papuaș, și pentru un american, și pentru un rus. Și dacă evoluția culturală ar determina firea morală a omului, nu ar exista valori general-umane, despre care le place atât de mult să vorbească, inclusiv, persoanelor de concepții liberale. Însăși noțiunea valorilor general-umane atrage atenția noastră asupra naturii Dumnezeiești a moralității. Dar dacă omul este creat în corespundere cu acest plan al lui Dumnezeu, atunci distrugerea principiului moralei este distrugerea personalității umane. Iată din ce cauză eu vorbesc că legea moralității coboară nu la creștinism sau la islam. Ea coboară la primii pași ai civilizației umane, deoarece legea moralității este înscrisă de Dumnezeu în inima omului. Această lege este înscrisă cu adevărat în însăși structura universului, de aceea a o respinge semnifică a porni pe calea care duce la distrugerea și a personalității, și a societății.

În vremurile noastre noi ne ciocnim tot mai des de sistemul de concepții, care pune în centrul universului pe un individ izolat și acceptăm orice acțiuni și preferințe ale lui -  însă atâta timp, până nu aduc prejudicii altora, adică în limitele legii. Iar apoi exclamăm: ce să facem cu criminalitatea, ce să facem cu corupția?  Nimic să nu facem, dacă interiorul este putred. Nici un fel de lege nu va putea opri criminalitatea. Experimentele cu moralitatea se soldează cu instabilitate socială, conflicte, creșterea criminalității, cu tot acel coșmar, de la care are de suferit societatea contemporană. Nu se poate să învinuiești vagonul, dacă locomotiva este defectată. Nu va exista nici un fel de mișcare înainte.  Aceasta nu înseamnă că nu este nevoie a desăvârși sistemul legislativ -  este o cale corectă. Însă această activitate trebuie să meargă alături, pas cu pas, cu educarea morală a personalității și a societății.

Putem spune cu siguranță că acela care împărtășește astfel de concepții relativiste cu privire la morală, nu vede mai departe de lungul nasului. Dauna provocată de acțiuni și fapte nu întotdeauna este vizibilă: ea poate influența nu persoane aparte, dar societatea în întregime, iar apoi să se întoarcă în formă de nenorociri în viața unor oameni aparte. Urmările unor soluționări incorecte, adoptate în corespundere cu un scop fals, pot deveni pur și simplu catastrofale, dar în același timp se pot manifesta nu  imediat, dar peste un anumit timp, peste decenii.

Iată de ce greșelile noastre – erorile deputaților, erorile preoților, erorile învățătorilor – nu sunt  greșelile chirurgului. Greșeala chirurgului se vede imediat – decesul. Greșelile pe care le comitem, nu sunt vizibile dintr-o dată. Dar ele aduc un prejudiciu colosal vieții personalității și societății. Iată din ce cauză este mare responsabilitatea celor care se adresează prin intermediul cuvântului către popor și îl cheamă la realizarea unor anumite scopuri.

Apartenența la anumite valori tradiționale presupune o concepție mult mai largă asupra lumii. Noi vedem în omenire nu doar o grămadă de nisip, unde firele aparte de nisip se pot risipi în mod voluntar, dar o unitate organică, în care oamenii sunt incluși în diferite comunități: familii, grupuri profesionale, popoare, țări, civilizații. Bunăstarea unor oameni luați aparte este legată strâns de bunăstarea acelor comunități, din care fac parte. Bunăstarea societății, la rândul său, nu este posibilă fără păstrarea la oameni a reprezentărilor clare despre obligațiile lor unii față de alții și față de țara, în care trăiesc.

Patriotismul este un mijloc și o modalitate de supraviețuire, o modalitate de formare a comunității, care se numește popor. Dacă noi distrugem dragostea față de propria țară, noi tăiem creanga, pe care stăm. Doar oamenii, care într-adevăr nu văd mai departe decât propriul nas, pot face propagandă pentru ideea unei atitudini relativiste față de tradiția națională, față de cultura națională, față de originalitatea națională și față de dragostea de Patrie.

Valorile tradiționale, astfel, sunt în acord cu învățătura lui Hristos, dar ele nu sunt în exclusivitate creștine: ele sunt comune altor religii tradiționale, pe ai căror reprezentanți aș vrea să-i salut în această sală – prietenii noștri vechi, cu care lucrăm împreună pe parcursul deceniilor. Noi avem aceleași valori cu mulți oameni sănătoși moralicește, care nu aparțin la vreo religie, dar viețuiesc conform legii conștiinței – ei sunt adepții noștri.

Biserica și statul sunt instituții diferite, care au diverse obiective. Biserica poartă de grijă mântuirii oamenilor, iar statul – organizării bunăstării vieții lor pe pământ. Dar există domenii, în care activitatea noastră se intersectează. Biserica caută nu doar bunuri veșnice, dar și cele vremelnice pentru oameni; pentru același scop – o bunăstare stabilă, de lungă durată – există și statul. Corelând cu normele firești ale moralei, statul nu se preface în unul religios. El devine un cârmuitor rațional al  prosperități comune.

Vorbind despre păstrarea instituției familiei, aș vrea să propun la nivel de stat de a curma încercările de schimbare a legislației ruse, care recunoaște drept căsătorie anume unirea dintre un bărbat și o femeie. Ca răspuns la discuția largă internațională cu privire la această problemă, noi declarăm cu fermitate: căsătoria este o uniune dintre un bărbat și o femeie, bazată pe dragoste și înțelegere reciprocă, în scopul nașterii de prunci.

Biserica este gata să susțină toate instituțiile de stat și obștești în tendința lor de a întări valorile morale și a păstra tradițiile duhovnicești ale poporului nostru. Poziția dată este condiționată de ideile ce izvorăsc din însuși creștinismul, dar nu din dorința de a influența într-un mod sau altul asupra situației politice. În același timp sunt profund convins de faptul că potențialul creator al Bisericii Ortodoxe Ruse și al altor religii în Rusia nici pe departe nu este epuizat, dar nici nu poate fi epuizat.

Astăzi Biserica Ortodoxă are toate posibilitățile de a-și realiza proiectele sale din domeniul învățământului, culturii, informației, împreună cu organele puterii regionale. Unul din domeniile cele mai importante al acestui parteneriat este învățământul, educarea, activitatea cu tineretul.

La ziua de azi activitatea noastră comună deja se exprimă în corelația structurilor eparhiale cu organele regionale pentru învățământ. Însă conlucrarea Bisericii și a statului trebuie să fie extinsă în regiuni. Consider important ca reprezentanții eparhiilor să stabilească o relație strânsă cu comitetele de profil și comisiile adunărilor legislative din regiuni, pentru realizarea proiectelor comune.

Aș vrea să atrag atenția asupra faptului că asigurarea materială a multor grădinițe, școli, centre de învățământ ortodoxe nestatale rămâne nesatisfăcătoare. În consecință povara întreținerii acestor instituții este pusă pe umerii părinților, mulți dintre care sunt cu mulți copii și nu întotdeauna pot asigura învățământul și odihna copiilor lor. Trebuie să remarcăm în același timp că majoritatea școlilor ortodoxe oferă un nivel foarte înalt de cunoștințe și creează cel mai favorabil climat moral pentru educarea copilului. Consider că puterea regională ar putea analiza posibilitatea finanțării regulate și echitabile a unor atare instituții, care implementează standardul de stat cu privire la învățământ.

Câteva cuvinte aș vrea să spun despre acele persoane, care au format recent familii sau care intenționează să o facă. Noi vedem eforturi considerabile din partea statului, orientate la susținerea familiilor tinere. Sunt convins că ajutorul dat trebuie să se realizeze în toate regiunile țării. El se poate manifesta și în asigurarea specialiștilor tineri cu locuri de muncă și în oferirea posibilității de a căpăta studii suplimentare, și în încurajarea nașterii de copii, și în garanții sociale date familiilor tinere, în facilități pentru obținerea locuințelor. Aș vrea încă odată să spun că multe se fac în țară și noi suntem martorii unor transformări benefice și corecte în acest domeniu.  Dar multe sunt încă de făcut pentru asigurarea creșterii continue a numărului populației.

Biserica Ortodoxă Rusă din partea sa efectuează, de asemenea, o activitate de caritate referitor la familiile care au un nivel jos de venituri sau care au nimerit în situații grele de viață. Sper la susținere în acest domeniu al activității Bisericii.

În încheiere aș vrea să menționez că nici Biserica împreună cu alte comunități religioase, nici puterea de stat, nici instituțiile sociale nu pot dicta oamenilor modalitatea de a-și făuri viața familială și de a-și educa copiii. Însă Biserica, precum și puterea de stat, și instituțiile sociale, pot și trebuie, prin eforturi comune, să  afirme în societate respingerea unor astfel de fenomene ca divorțurile, avorturile, iresponsabilitatea în relațiile dintre bărbat și femeie și să creeze astfel de condiții, în care este posibilă formarea personalităților duhovnicește sănătoase, puternice, morale.

Încă odată vă aduc mulțumiri, stimată Valentina Ivanovna, și tuturor celor prezenți pentru posibilitatea de a-mi împărtăși unele gânduri. Sper că întâlnirea de azi va mărturisi despre faptul că nu doar Biserica, dar și statul, și societatea conștientizează necesitatea de a coordona eforturile în toate domeniile de activitate: legislativă, instructivă, de luminare. Sunt convins, căile de depășire a  multor dificultăți de azi trebuie să fie căutate în experiența și tradițiile poporului nostru, care în toate timpurile nu  își imaginează propria viață fără de Dumnezeu, fără adevărul Lui veșnic.

Doresc celor prezenți discuții fructuoase, succese în activitatea voastră înaltă, responsabilă și atât de necesară pentru țară și ajutorul lui Dumnezeu întru toate.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Au fost aprobate tema și termenele desfășurării celor de-a XXX-lea Lecturi internaționale educative în cinstea Nașterii Domnului

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la cele de-a IX-lea Întâlniri Parlamentare în Duma de Stat

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la cele de-a IX-lea Întâlniri Parlamentare în Duma de Stat a Federației Ruse [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a luat parte la cele de-a IX-lea Întâlniri Parlamentare în Duma de Stat

Consfătuirea cu reprezentanții Comitetului coordonator pentru stimularea inițiativelor sociale și a altor inițiative desfășurate sub egida Bisericii

Mesajul de felicitare al președintelui Consiliului Federației al Adunării Federale a Federației Ruse, Valentina Matvienko, adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronizării [Mesaje de salut și adresări]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat primului vicepreședinte al Consiliului Federației al Adunării Federale a Federației Ruse Andrei Turceak cu prilejul aniversării a 45 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Directorul executiv al programului „Inițiativa Ortodoxă” Liubov Glebova: Școlile duminicale peste hotare sunt centre de promovare a limbii ruse

Șeful Districtului mitropolitan din Kazahstan a făcut un apel de urgență în legătură cu situația din Kazahstan

De ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Pe insula thailandeză Chang a fost sfințită biserica în numele cuviosului Serghie de Radonej

Diaconul Alexandr Volkov: Întreg anul 2014 Biserica Rusă s-a rugat pentru Ucraina [Interviuri]

La centrul spiritual și de luminare „Metocul Patriarhal” în Ecaterinburg a fost inaugurată expoziția dedicată aniversării a 700 de ani a cuviosului Serghie de Radonej

La Moscova s-au făcut totalurile anului jubiliar dedicat aniversării a 700 de ani din ziua nașterii Cuviosului Serghie de Radonej

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat învățătorilor și învățăceilor școlilor teologice ale Bisericii Ortodoxe Ruse cu prilejul începutului anului de studii

Mdesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul aniversării intronizării

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la ediția a XXXII-a a Jocurilor Olimpice de vară de la Tokyo