Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

La Istanbul s-a deschis adunarea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe

La Istanbul s-a deschis adunarea Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe
Versiune pentru tipar
7 martie 2014 14:07

La 6 martie 2014, la Istanbul, la catedrala în cinstea marelui mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință în Fanar – reședința Patriarhului Constantinopolului, a trecut prima zi a adunării Întâistătătorilor și a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale.

Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu a condus pravila de rugăciune înainte de adunare, apoi a deschis ședința, desemnând în raportul său temele principale ale discuției: prigonirea creștinilor în diferite părți ale lumii, în special în Orientul Apropiat, eliminarea Bisericii la periferia vieții sociale în țările, care au fost cândva creștine, urmările  proceselor de globalizare și ale progresului științific, criza economică, întărirea unității interioare a Ortodoxiei, precum și pregătirea și desfășurarea Soborului Panortodox.

Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului a caracterizat ca fiind „străină ecleziologiei ortodoxe” orice reprezentare care permite „dominarea în plan mondial a oricărei Biserici Locale sau a Întâistătătorului ei”. Sanctitatea Sa a menționat, de asemenea, următoarele: „Nouă tuturor ne este încredințată responsabilitatea pentru unitatea Bisericii noastre Sfinte”.

Apoi au urmat discursurile fiecărui Întâistătător al Bisericilor Locale, care au fost însoțite de discuții numeroase.

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril în raportul său, în special, a prezentat celor prezenți concepția Bisericii Ortodoxe Ruse cu privire la pregătirea Soborului Panortodox, exprimată de Soborul  Arhieresc din Moscova în februarie 2013. Participanții lui și-au exprimat concepția generală cu privire la faptul că la Soborul Panortodox toate deciziile trebuie să fie adoptate pe baza exprimării voinței în mod unanim a tuturor Bisericilor Locale, dar nu de majoritatea voturilor, că regulamentul și ordinea de zi a Soborului Panortodox, principiile formării lui, protocolul serviciilor divine și al ședințelor, proiectele documentelor sobornicești de bază trebuie să fie concordate în prealabil de toate Bisericile Ortodoxe Locale. „Ierarhii Bisericii Ruse consideră că pregătirea Soborului Panortodox trebuie să prevadă o discuție largă a deciziilor în curs de elaborare și să se caracterizeze printr-o grijă deosebită față de păstrarea curățeniei credinței ortodoxe. Membrii Soborului Arhieresc consideră necesar ca prezidiul Soborului Panortodox să fie reprezentat de Întâistătătorii tuturor Bisericilor Ortodoxe Locale și ca la Sobor episcopatul Bisericilor Locale să fie reprezentat pe deplin în mod maxim”, se spune în deciziile Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Explicând esența poziției date, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a amintit că anume principiul consensului a fost la baza procesului antesobornicesc, început de consfătuirea din Rodos în anul 1961, la care din inițiativa Patriarhiei Constantinopolului principiul dat a fost pus în baza adoptării deciziilor. Anume pe această bază au fost coordonate un șir de probleme ale ordinii de zi a Soborului Panortodox, regulamentul lucrărilor adunărilor antesobornicești Panortodoxe și proiectele deciziilor la opt din cele zece teme, propuse pentru Sobor. „Principiul consensului s-a recomandat în mod pozitiv și ar fi fost contraproductiv și extrem de periculos să refuzăm la el în timpul pregătirii Soborului”, consideră Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse.

Menționând că consensul este pus și la baza activității adunărilor episcopale în regiunile diasporei, Sanctitatea Sa a subliniat: „Este un principiu, grație căruia în condițiile istorice actuale se păstrează unitatea Bisericii”.

”A pune la ordinea zilei în Sobor unele probleme ce nu au fost concordate, semnifică să îl prefacem într-un loc al scindărilor, să punem sub pericol unitatea bisericească, să îngreuiem receptarea deciziilor Soborului în Bisericile noastre Locale. Sarcina noastră este a arăta unitatea Bisericii în problemele stringente ale lumii ortodoxe. Vocea fiecărei Biserici, indiferent de numărul  păstoriților și de timpul apariției ei, trebuie să fie auzit. Soborul Panortodox trebuie să devină locul, unde Duhul Sfânt își arată prezența Sa în unitatea de gândure a Bisericii, unde nu este cu putință supunerea tiranică a minorității în fața voinței majorității”, a continuat Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

Sanctitatea Sa nu este de acord cu opinia, conform căreia principiul consensului încetinește procesul adoptării deciziilor și a pregătirii Soborului: „Consider că pricina încetinelii nu este în aceasta -  noi nu avem, din păcate, un mecanism eficient al pregătirii. Secretariatul creat mulți ani în urmă pentru pregătirea Soborului, în care se presupunea participarea reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale, nu funcționează. Propunerile numeroase ale Bisericii Ruse de a-și  îndrepta pe reprezentantul său în Secretariat nu au căpătat ecoul cuvenit”.

Pregătirea pentru Sobor trebuie efectuată în mod activ, iar pentru aceasta este necesar atragerea forțelor creative, este convinsSanctitatea Sa Patriarhul Chiril. Dumnealui a chemat la crearea unui organ eficient format din reprezentanții Bisericilor Locale, care ar putea să se întrunească în mod regulat, să facă schimb de opinii, de materiale, inclusiv cu utilizarea mijloacelor de comunicare în masă, care fac această activitate deloc complicată.

„Dacă noi vrem cu adevărat să convocăm Soborul Panortodox, noi trebuie să învățăm să activăm într-un astfel de regim”, a spus Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe, menționând faptul că mai urmează un mare volum de muncă și cu privire la tematica Soborului, și cu privire la regulamentul său. Doar, după cum a vorbit în raportul său Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu, chiar și acele opt teme, care sunt deja  finalizate și  aprobate, cer o anumită cizelare, ținând cont de schimbările produse în realitățile din ultimele decenii.

„Toate temele ordinii de zi a Soborului trebuie pregătite bine și în comun, trebuie de găsit un consensus comun. Dacă anumite chestiuni nu le vom putea corela dintr-o dată, nu trebuie să ne temem să le amânăm pentru examinarea în următoarele Soboare. Dacă vom putea să pregătim  destoinic acest Sobor, consider, el nu va fi ultimul”, și-a împărtășit opinia Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

Sanctitatea Sa a atras atenția, de asemenea, la provocările din ziua de azi, pe care Soborul nu le poate evita: „Este izgonirea în masă a creștinilor din regiunea Orientului Apropiat și a Africii de Nord, ceea ce amenință prezenței creștine pe pământurile de unde a început răspândirea creștinismului. Este și cultul consumului omorâtor al spiritualității, care se află la baza crizei economice, care a contaminat multe țări ale lumii creștine. Actualmente, din păcate, ale lumii pseudocreștine. Este și încercarea de introducere a așa-numitei filozofii ghender, care distruge bazele moralității și ale familiei – încercări care au atins țările occidentale și acum se îndreaptă asupra estului ortodox. Sunt și problemele bioeticii, astfel precum clonarea, mamele-surogat și totul ce pretinde la intervenirea în firea omenească, creată de Dumnezeu”.

Sanctitatea Sa și-a exprimat siguranța că la toate aceste  probleme importante și actuale Biserica Ortodoxă trebuie să dea un răspuns clar și concordat, ce își trage rădăcinile din tradiție. „Trebuie să dăm un răspuns nu doar de ordin teologic, dar și păstoresc”, a continuat Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse. „Acum Biserica noastră se ciocnește de întrebările cu privire la botezul copiilor, născuți cu ajutorul „mamelor surogat”. Noi nu am putut aștepta decizia panortodoxă la această problemă, deoarece în Rusia discuția este foarte acută. A fost creată o comisie specială care a pregătit recomandări păstorești referitor la posibilitatea botezului copiilor, născuți de la „mamele surogat”. 

Încă o temă, pe care Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a abordat-o în discursul său la sinaksis, este regulamentul Soborului Panortodox, ce urmează să aibă loc. Întâistătătorul Bisericii Ruse a amintit participanților la întâlnire că proiectul regulamentului Soborului încă nu a fost expus pentru discuția generală. „Însă problema regulamentului Soborului este departe de a fi formală”, consideră dumnealui. „Soborul trebuie să fie o expresie clară a ecleziologiei noastre ortodoxe, exact la fel precum expresia ecleziologiei noastre este Liturghia Dumnezeiască și oficierea ei sobornicească”.

Biserica Ortodoxe Rusă subliniază, de asemenea, necesitatea faptului ca Prezidiul Soborului Panortodox trebuie să fie alcătuit din Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe în frunte cu primul printre ei - Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului, a menționat Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril. „Prezidiul alcătuit din Întâistătătorii tuturor Bisericilor, indiferent de numărul lor sau de vechimea lor, va demonstra vădit ecleziologia noastră, conform căreia orice Biserică Locală, care se află în unitate cu alte Biserici, are drepturi egale cu ele”, a spus Sanctitatea Sa.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse și-a exprimat regretul că la participarea în sinaksis au fost invitați nu toți Întâistătătorii Bisericilor. „Trebuie să tindem la faptul că toate Bisericile Locale să participe la pregătirea Soborului Panortodox și atunci Soborul nostru va fi expresia glasului proorocesc al Bisericii, adresat atât la ai noștri, cât și la cei din exterior”, și-a exprimat siguranța Sanctitatea Sa Patriarhul. „Ai noștri trebuie să simtă unitatea Bisericii. Cei din exterior trebuie să vadă în Sobor puterea vitală și dinamismul Ortodoxiei, care îi este dată de Însuși Dumnezeu. Noi trebuie să creăm toate condițiile, ca să nu împiedicăm Duhului Sfânt să acționeze în noi și prin noi”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a ieșit cu propunerea de a crea un Secretariat înnoit din reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale, care finalizează proiectele de documente pentru Soborul Panortodox, precum și va elabora toate problemele de procedură, pentru ca rezultatele lucrului său să le transmită la analizarea Comisiei Interortodoxe de pregătire. Dar dacă în această comisie nu va fi găsit un compromis, documentele vor fi îndreptate la Consfătuirea panortodoxă antesobornicească, care, după aprobarea lor, va putea să iasă cu propunerea cu privire la convocarea Soborului.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Georgiei în discursul său a menționat că Soboarele Ecumenice se convocau în scopul apărării de la erezii și întăririi credinței adevărate, iar scopul Soborului Panortodox așteptat este altul: a demonstra lumii contemporane unitatea și unanimitatea popoarelor Ortodoxe. „Din aceste considerente este necesar a convoca acest Sobor doar după ce toate problemele, puse pe ordinea zilei, vor fi analizate și soluționate pe baza consensului, când vor fi  luate în considerare interesele tuturor Bisericilor. Formatul acestui Sobor, de asemenea, trebuie să fie determinat pe baza consensului. Aceasta va fi  garantul  evitării încordării între Biserici. Pe lângă aceasta, este  necesar încă odată să analizăm problemele, la care s-a lucrat deja, pentru a fortifica poziția noastră, luând în considerare situația contemporană”, a spus Sanctitatea Sa Preafericitul Katolicos-Patriarh al întregii Georgii Ilie II.

La rândul său, Preafericitul Patriarh al României Daniel a menționat faptul că adunarea Întâistătătorilor „nu este Soborul Panortodox, dar imaginea panortodoxă a Sinoadelor autocefale, ai căror președinți sunt Întâistătătorii, care participă la sinaksis… Autoritatea duhovnicească a sinaksisului crește atunci, când este încurajată responsabilitatea comună de dragul unității Ortodoxiei”.

Conform opiniei Preafericirii Sale, azi Bisericile Ortodoxe frățești trebuie mai mult să participe la consfătuiri și să colaboreze în legătură cu cele trei mari provocări ai lumii contemporane.  Este secularizarea și indiferența religioasă; este fenomenul migrării ce creează noi probleme speciale și păstorești, în special când migrările sunt provocate de războaie sau prigoniri, ceea ce putem vedea azi în Siria sau în alte locuri; este criza economică, ce cheamă creștinii la manifestarea unei mai mari solidarități față de cei săraci, bolnavi și singuratici.

Cu acordul general  a fost numită comisia de redactare, care trebuie să pregătească documentele de totalizare ale adunării. În componența comisiei, pe care o conduce Preafericitul Arhiepiscop al Tiranei şi al întregii Albanii Anastasie, sunt arhierei ai diferitelor Biserici Ortodoxe Locale, inclusiv mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericești al Patriarhiei Moscovei.

Delegațiile Bisericilor Ortodoxe Locale sunt prezentate la adunare în următoarea componență:

·        Patriarhia Constantinopolului: Sanctitatea Sa Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu, mitropolitul de  Pergam Ioan, mitropolitul Galiei Emanuil, arhiepiscopul Americii Dimitrii, mitropolitul Elveției Ieremia;

·        Patriarhia Alexandriei: Preafericitului Teodor II Papă și Patriarh al Alexandriei, mitropolitul de Guineea Gheorghe; mitropolitul de Leontopol Gavriil, arhimandritul Teodor (Dridakis);

·        Patriarhia Antiohiei: mitropolitul de Accra Sava; mitropolitul de Buenos-Aires Siluan, protoiereul Porfirii Gherghe;

·        Patriarhia Ierusalimului: Preafericitul Patriarh al Ierusalimului şi al Întregii Palestine Teofil, secretarul general al Sfântului Sinod arhiepiscopul de Constantin Aristarh, arhiepiscopul de Antedon Nectarie, diaconul Evloghie;

·        Patriarhia Moscovei: Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei mitropolitul de Volokolamsk Ilarion,episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei, protoiereul Nicolai Balașov, vicepreședintele DREB al PM, colaboratorul DREB diaconul Anatolii Ciureakov;

·        Patriarhia Georgiei: Sanctitatea Sa Preafericitul Katolicos-Patriarh al întregii Georgii Ilie II, mitropolitul de Ahalţihe şi Tao-Klarjeti Teodor, mitropolitul de Zugdidi şi Tsaişi Gherasim, protoiereul Gheorghe Zviadadze, monahul Antim;

·        Patriarhia Serbiei: Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irinei, mitropolitul de Cernogoria şi Litoral Amfilohii, episcopul de Bač Irinei, secretarul general al DREB protoiereul Gaii Gaič;

·         Patriarhia României: Preafericitul Patriarh al României Daniel, mitropolitul de Europa Occidentală și de Sud Iosif, mitropolitul de Târgoviște Nifon, protoiereul Ștefan Ababei, protoiereul Mihail Tița, diaconul Mihail Mușat;

·         Patriarhia Bulgariei: Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit, mitropolitul de Nevrokop Serafim, secretarul general al Sfântului Sinod episcopul de Stob Naum, șeful secretariatului Patriarhului Teodor Atanasov, Chiril Dimitrov;

·        Biserica Ortodoxă a Ciprului: Preafericitul Arhiepiscop al Noii Iustiniana şi al întregului Cipru Hrizostom II, mitropolitul de Pat Gheorghe, episcopul de Arsinoi Nectarie, diaconul Ciprian Kunturis;

·        Biserica Ortodoxă a Eladei: Preafericitului Arhiepiscop al Atenei şi al întregii Elade Ieronim; mitropolitul de Dimitriada și Almiros Ignatie, mitropolitul  de Messinia Hrisostom, secretarul general al Sfântului Sinod episcopul de Diavlia Gavril, diaconul Epifanie Arvinitis, Hristos Georgoussis;

·        Biserica Ortodoxă a Albaniei: Preafericitului Arhiepiscop al Tiranei şi al întregii Albanii Anastasie; mitropolitul de Korcin Ioan, mitropolitul de Gjirokastra Dimitrie, diaconul Grigori;

·        Biserica Ortodoxă a Poloniei: Preafericitul Mitropolit al Varşoviei şi al întregii Polonii Sava; episcopul de Semiotic George, arhimandritul Andrei (Borkovski).

Serviciu de comunicare DREB/Patriarchia.ru

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Reprezentanții Misiunii duhovnicești ruse l-au felicitat pe Patriarhul Ierusalimului Teofil cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

Mesajul de felicitare cu prilejul Nașterii Domnului al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Episcopul de Bač Irinei: Nimeni nu are dreptul să se joace cu ordinea canonică multiseculară a Bisericii Ortodoxe [Interviuri]

Mitropolitul de Borispol și Brovarî Antonii: Vizita Patriarhului Bartolomeu la Kiev prezintă un pericol [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Peste Biserica Ortodoxă Locală nu este o altă putere decât puterea lui Dumnezeu Însuşi [Interviuri]

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion pentru agenția de știri greacă „Romfea” [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a povestit la ședința Soborului Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse despre rezultatele studierii documentelor Soborului de la Creta

Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse își va exprima atitudinea față de documentele Soborului de la Creta din anul 2016

Interviul Sanctității Sale Patriarhul Chiril oferit canalului de televiziune „Rossia” cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului [Patriarhul : Interviuri]

Episcopul de Bač Irinei: Nimeni nu are dreptul să se joace cu ordinea canonică multiseculară a Bisericii Ortodoxe [Interviuri]

Mitropolitul de Borispol și Brovarî Antonii: Vizita Patriarhului Bartolomeu la Kiev prezintă un pericol [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Proiectul „autocefaliei ucrainene” din start a fost orientat spre dezmembrarea Ortodoxiei mondiale

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: „Menirea escatologiă a Bisericii constă în a nu admite amestecul adevărului cu minciuna”

Vizita Patriarhului la Solovki. Liturghia la Mânăstirea din Solovki

De ziua pomenirii Sfinților Cuvioși Zosima, Savatie și Gherman de la Solovki Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la Mânăstirea din Solovki

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mânăstirii din Solovki [Patriarhul : Predici]

La mass-media mondială au trezit o largă rezonanță faptele de discriminare și încălcare a drepturilor credincioșilor Bisericii Ortodoxe din Ucraina

Vladimir Legoida: Prigonirile creștinilor tot mai mult se agravează în țările unde ei constituie o minoritate

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Biserica Ortodoxă Rusă a chemat la crearea alianței întru apărarea creștinilor din Africa [Articol]

Președintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat cuvântul la conferința online întru apărarea creștinilor din Africa