Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de ziua pomenirii sfinților întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu după Liturghie la catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Preafericitului Patriarh Chiril de ziua pomenirii sfinților întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu după Liturghie la catedrala „Hristos Mântuitorul”
Versiune pentru tipar
24 mai 2014 16:16

La 24 mai, deziua pomenirii sfinților întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu, învățătorii slavilor (a ocrotitorului ceresc al Sanctității Sale Patriarhul Chiril) și Ziua scrisului și culturii slave, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril și Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit au oficiat Liturghia la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova. După terminarea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către cei prezenți la biserică cu o predică.

Sanctitatea Voastră, scumpe întru Domnul confrate și coslujitor, Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit!

Cuvioși confrați arhipăstori, cinstiți părinți, maici egumene! Frați și surori!

Hristos a Înviat!

Cu această exclamație pascală noi ne salutăm unul pe altul cu un sentiment anume în ajunul otdaniei sărbătorii Sfintelor Paște, de ziua pomenirii sfinților întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu, învățătorii slavilor. Noi suntem plini de recunoștință în fața acestor nevoitori, cu ale căror trude vestea pascală a devenit pentru noi accesibilă și apropiată, dovedindu-se a fi centrul vieții popoarelor noastre, ea fiind pusă la baza civilizației noastre slave.

 Cu o claritate deosebită noi simțim în această zi profunzimea legăturii generațiilor, rudenia și interpătrunderea culturilor, comunicarea frățească a popoarelor. De aceea atât de semnificativă pentru noi este prezența la solemnitatea de azi a reprezentanților Bisericilor Ortodoxe Locale. Având deosebiri în culturi și în tradiții locale, vorbind fiecare în limba sa, aici, la pristolul lui Dumnezeu, noi într-un gând mărturisim pe Creatorul, aducând lui Dumnezeu Jertfa cea fără de Sânge, împărtășindu-ne cu ea noi devenim cu toții membrii unui singur Trup al lui Hristos – Biserica Lui. (1 Cor. 10:17).

Pomenind nevoința sfinților Chiril și Metodiu, noi totodată săvârșim pomenirea celor care, continuând trudele fraților din Salonic, au confirmat Ortodoxia în Sfânta Rusie, care anunța cuvântul adevărului într-o limbă maternă și înțeleasă pentru strămoșii noștri. De aceea este simbolic că azi noi avem bucuria să coslujim cu Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit, care se află în aceste zile într-o vizită pașnică la Biserica Ortodoxă Rusă după  alegerea sa în tronul Întâistătorilor Bulgariei.

Răspândirea scrisului, a luminării, a cărților pentru oficierea serviciului divin și a tradițiilor liturgice pe teritoriul Rusiei istorice este legată nemijlocit de Biserica frățească a Bulgariei și de poporul bulgar – poporul cu care am păstrat întotdeauna relații apropiate și frățești. Mărturie sunt bisericile și mănăstirile Bisericii Ruse, care sunt ridicate în cinstea nevoitorilor bulgari, în primul rând a cuviosului Ioan Rylski. Este un mare fecior al pământurilor Bulgariei, a fost ocrotitorul ceresc al sfântului cuviosului Ioan de Kronștadt, care a fondat în cinstea lui o mănăstire celebră în Sanct-Petersburg. Pe când Moscova venerează profund pe sfântul ierarh Ciprian, de origine din Bulgaria, cel care a strălucit la catedra de Prim sfințit ierarh al Bisericii Ruse.

Sfinții noștri comuni se roagă pentru noi în ceruri, iar pe pământ frăția și unitatea noastră întru Hristos este întărită de sângele eroilor, căzuți pentru eliberarea Bulgariei. Denumirile de localități Șipka, Plevna și alte locuri de bătălie vorbesc despre multe atât bulgarilor, cât și popoarelor Rusiei istorice. Mii de voluntari în secolul al XIX-lea și-au jertfit viețile pentru libertatea fraților bulgari, aflați în suferință. Iar în secolul tragic al XX-lea mulți reprezentanți ai intelectualității ruse, ai clerului, aparținând la alte pături sociale, au fost nevoiți să părăsească pământurile natale, pentru a obține a doua casă în Bulgaria frățească, exercitând o influență considerabilă asupra vieții culturale și științifice a țării, astfel parcă retrocedând roadele duhovnicești poporului, care a sădit primele semințe ale științei și luminării în Sfânta Rusie.

În Biserica Rusă întotdeauna a existat o atitudine de o simpatie deosebită față de Ortodoxia Bulgariei, inclusiv și în vremurile, când se duceau discuții despre statului ei canonic. Iar după reconstrucția cu succes a instituției Patriarhului Moscovei, cu dragoste a primit pe predecesorii Dumneavoastră adormiți întru fericire Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și Sanctitatea Sa Patriarhul Maxim. Astăzi noi aducem mulțumiri Sanctității Voastre pentru bucuria rugăciunii de obște, pentru vizita pașnică de Patriarh întreprinsă în hotarele Bisericii Ortodoxe Ruse, care trece în zilele binecuvântate ale Sfintelor Paște, de sărbătoarea noastră comună a sfinților învățători ai slavilor.

De asemenea sunt bucuros să salut pe mitropolitul de Alcala Horia, Castelli și Vianna Andrei și pe episcopul de Amoria Nichifor, reprezentanții Sanctității sale Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu. Rog să-i transmiteți Sanctității Sale dragostea și respectul meu sincer.

Salut și pe arhipăstorul bine cunoscut al Bisericii Antiohiei mitropolitul Mexicului, Americii Centrale, Insulelor Caraibe și al Venezuelei Antonie. Anul trecut Dumneavoastră, stăpâne, ați condus delegația  Bisericii Ortodoxe Sfinte a Antiohiei la solemnitățile, dedicate aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei și actualmente, la aniversarea a 50 de ani din ziua primei vizite a Dumneavoastră la Biserica Ortodoxă Rusă, acum sunteți din nou oaspetele nostru drag, pe care eu îl salut cordial încă și încă odată.

Vrea să salut, de asemenea, pe mitropolitul de Kalavrite Ambrosie și îi mulțumesc pentru participarea la sărbătoarea noastră comună.

Vă felicit cordial, Sanctitatea Voastră, pe însoțitorii Dumneavoastră cinstiți, pe oaspeții înalți, sosiți la solemnitate, pe reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale pe lângă Patriarhia Moscovei și pe toți rugătorii de la Dumnezeiasca liturghie de azi, cu ocazia sărbătorii comune pentru noi toți și dragă pentru fiecare dintre noi – ziua sfinților întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu, Ziua scrisului și culturii slave.

Vă felicit cu ocazia sărbătorii!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

De sărbătoarea Botezului Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie și rînduiala sfințirii celei mari a apei în Catedrala „Arătarea Domnului”, or. Moscova

La Festivalul de muzică duhovnicească în cinstea Nașterii Domnului din Moscova a luat parte Corul arhieresc al Mitropoliei de Stara Zagora a Bisericii Ortodoxe Bulgare

Ierarhi ai Patriarhiilor Moscovei și Bulgară au luat parte la acțiunile solemne dedicate aniversării a 142 de ani de la eliberarea orașului Pleven de sub stăpînirea otomană

Vicepreședintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat parte la conferința dedicată rolului Bisericii Ortodoxe în eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman

Patriarhul Ierusalimului Teoful a luat parte la întîlnirea lui V.V. Putin cu mama cetățencei Israelului care a fost condamnată în Rusia

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Întîietatea Patriarhului Constantinopolului niciodată nu a fost contestată de către Biserica Rusă, problema constă în interpretarea acestei întîietăți [Interviuri]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Sîrbe cu prilejul aniversării de la întronare [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie la Sfîntul Mormînt al Domnului

Arhiepiscopul de Elista Iustinian: „Sfinții întocmai cu Apostolii Chiril și Metodiu - oameni duhovnicește înrudiți cu noi” [Interviuri]

La Minsk au avut loc cele de-a XXV-lea Lecturi în numele Sfinților întocmai cu Apostolii Chiril și Metodiu

Reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a întâlnit cu Patriarhul Serbiei Irineu

La Novosibirsk a avut loc procesiunea orășenească a Drumului Crucii săvârșită cu prilejul Zilei scrisului și culturii slave

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajele de felicitare ale Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse adresate miniștrilor nou formatului Guvern al Federației Ruse

Mesajele de felicitare ale Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat nou numiților vicepreședinți ai Guvernului Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui Iu.Ia. Ceaika cu prilejul numirii în funcția de reprezentant plenipotențiar al Președintelui Federației Ruse în districtul federal Caucazul de Nord

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui I.V. Krasnov cu prilejul numirii în funcția de Procuror General al Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorului Bisericii Ortodoxe Sîrbe cu prilejul aniversării de la întronare

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui M.V. Mișustin cu prilejul numirii în funcția de președinte al Guvernului Federației Ruse

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor statelor de tradiție ortodoxă din străinătatea îndepărtată cu prilejul sărbătorii Nașterea Domnului și al Anului nou

Adresarea cu prilejul Nașterii Domnului a Sanctității Sale Patriarhul Chiril către telespectatori

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui A.Iu. Kuznețova, Împuternicitul pentru drepturile copilului pe lîngă Președintele Federației Ruse, cu prilejul zilei de naștere