Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De sărbătoarea Înălțarea Domnului Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Rusă și Bulgară au oficiat Liturghia la catedrala în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani, or. Sanct-Petersburg

Versiune pentru tipar
29 mai 2014 17:46

La 29 mai 2014,de sărbătoarea Înălțarea Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril și Sanctitatea sa Patriarhul Bulgariei Neofit au oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani, or. Sanct-Petersburg.

Înainte de începutul serviciului divin, la porțile catedralei în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani arhiereii și clericii au întâmpinat pe Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Rusă și Bulgară, sosiți împreună, care au mers în catedrală și acolo au fost îmbrăcați concomitent în odăjdii bisericești.

În timpul Dumnezeieștii liturghii cu Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril și Sanctitatea Sa Patriarhul Bulgariei Neofit au coslujit: mitropolitul de Sanct-Petersburg și Ladoga Varsonufii, şeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţii externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Saransk şi Mordovia Zinovii; rectorul şcolilor teologice din Sanct-Petersburg arhiepiscopul de Petergof Ambrozii; episcopul de Vyborg şi Priozersk Ignatii, preşedintele Departamentului Sinodal pentru problemele de tineret; episcopul de Tsarskoie Selo Marchel; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; locţiitorul la lavra ”Sfântului Alexandru Nevski” episcopul de Kronştadt Nazarii; episcopul de Voskresensk Sava, prim-vicepreședintele Direcției executive a Patriarhiei Moscovei; episcopul de Tihvin şi de Lodeinoe Pole Mstislav; episcopul de Gatcina şi Luga Mitrofan, protoiereul Pavel Krasnotsvetov, parohul catedralei în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani, or. Sanct-Petersburg; protoiereul Serghei Kuksevici, secretarul Departamentului eparhial al Mitropoliei de Sanct-Petersburg; protoiereul Bogdan Soiko, parohul catedralei Maritime în cinstea sfântului Nicolae și a Botezului Domnului din or. Sanct-Petersburg; protoiereul Vladimir Sorokin, parohul catedralei în cinstea sfântului cneaz Vladimir din or. Sanct-Petersburg; parohul Metocului Bisericii Ortodoxe Ruse în Sofia arhimandritul Filip (Vasiltsev); clerici din Sanct-Petersburg.

Printre coslujitori au fost, de asemenea, și membrii delegației Bisericii Ortodoxe Bulgare în treaptă de preot: președintele Comisiei Sinodale pentru relațiile externe bisericești mitropolitul de Vidin Dometian, șeful Departamentului pentru cultură și luminare al Patriarhiei Bulgariei mitropolitul de Loveci Gavriil; mitropolitul de Varna și Velikopreslav Ioan, secretarul general al Sinodului Bisericii Ortodoxe Bulgare mitropolitul de Ruse Naum, șeful Departamentului Sinodal pentru servicii divine arhimandritul Dionisie (Mișev), arhimandritul Feoctist (Dimitrov), reprezentantul Patriarhului Bulgariei pe lângă Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii; diaconul Patriarhului Ioan Petkov.

La serviciul divin au fost prezenți Consulul general al Bulgariei în Sanct-Petersburg Petea Nestorova și membrii delegației Bisericii Ortodoxe Bulgare.

În timpul Liturghiei a cântat corul catedralei în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani (regent – S.A. Voznaia). Emisia în direct a serviciului divin a efectuat-o postul de televiziune „Soiuz”.

La vohodul mic Patriarhul Bulgariei Neofit l-a ridicat pe diaconul Ioan Petkov în treapta de protodiacon.

Predica înainte de împărtășanie a ținut-o clericul catedralei în cinstea icoanei Maicii Domnului de la Kazani protoiereul Alexandr Pașkov.

După terminarea Liturghiei Patriarhul Chiril și Patriarhul Neofit au fost salutați de șeful Mitropoliei de Sanct-Petersburg mitropolitul Varsonufii, care a adus în dar mantii Întâistătătorilor celor două Biserici.

Către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și participanții la serviciul divin s-a adresat Întâistătătorul Bisericii Bulgare:

”Sanctitatea Voastră, Înaltpreasfințiile  și Preasfințiile Voastre, stimați reprezentanți ai societăți civile, cinstiți părinți, frați și surori!

În fiecare an de ziua Înălțării lui Hristos Biserica cheamă în rugăciuni pe toți credincioșii să-și ridice inimile lor în înalturi, către înălțimile Împărăției lui Dumnezeu – încolo, unde Râscumpărătorul și Mântuitorul Iisus Hristos a ridicat firea omenească, căzută cândva. El a mirat prin aceasta nu doar pe ucenicii și martorii Învierii Sale la a treia zi, dar și pe îngeri care s-au mirat, cum este cu putință ca ceea ce a fost închis în temnița păcatului și a morții, să se așeze pe Tronul Părintelui. După ce pe parcursul a patruzeci de zile după Învierea Sa slăvită și atotbiruitoare le deschidea mințile ucenicilor Săi pentru înțelegerea celor întâmplate „după Scripturi”, în ziua înălțării Sale în trup a descoperit pentru ei și Cerurile – locul pregătit de Lumina neînserată a Sfintei Treimi pentru omul, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu.

Cu aceste gânduri și sentimente în inimă am retrăit eu azi, împreună cu voi, bucuria sărbătorii Înălțarea lui Hristos. Și cu o profundă siguranță că suntem toți una întru Hristos – frați întru credință, frați întru speranță în Domnul și Mântuitorul Înviat și Înălțat de la noi - și moștenitori ai Împărăției lui Dumnezeu.

Repede și pe neprins de veste au trecut zilele vizitei mele pașnice la Patriarhia Moscovei. Zile de bucurie de la comunicarea și mărturia reciprocă a unității și a relațiilor frățești seculare ale Bisericilor și popoarelor noastre. Sunt convins că relațiile tradițional bune și colaborarea rodnică dintre Patriarhiile noastre și în continuare își vor aduce contribuția la crearea unității lăsate ca moștenire Bisericii lui Hristos. Chezășie acestui fapt sunt poruncile strămoșilor noștri comuni și conștientizarea importanței cauzei noastre comune, a responsabilității noastre comune în fața lui Dumnezeu Cel Atotdarnic pentru cele încredințate nouă – responsabilitate, care constă, în primul rând, în păstrarea purității credinței noastre Ortodoxe și a vieții în această credință.

Vă mulțumesc din toată inima, Sanctitatea Voastră, și colaboratorilor voștri pentru primirea caldă, pentru ospitalitatea generoasă și pentru bucuria duhovnicească trăită de pe urma comunicării frățești în numele Domnului nostru Iisus Hristos Cel Înviat și Înălțat! Îl rog pe Dumnezeu pentru Sfânta Biserică Rusă ca să o păzească de vrăjmașii mântuirii noastre și, după spusele apostolului, „ca s-o înfățișeze Sieși, Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, ori altceva de acest fel … ca pe înseși să fie sfântă și fără de prihană” (Ef. 5:27). Permiteți-mi, Sanctitatea Voastră, să închei prin cuvintele pe care le-am pronunțat atunci, când am călcat pe pământul Rus încă în prima zi a vizitei mele pașnice: „Iată ce este bun și ce este frumos, decât numai a locui frații împreună! … că unde este unire, acolo a poruncit Domnul binecuvântarea și viața până în veac” (Ps. 132:1,3).

Dumnezeul păcii și al dragostei și al comunicării întru Duhul Sfânt să fie cu noi cu toți! Amin!”

Apoi către participanții la serviciul divin s-a adresat cu o predică Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril.

În încheiere Patriarhul Neofit a transmis în dar mitropolitului Varsonufie un epitrahil, mânecuțe, un omofor, un complet de lumânări și icoana sfântului cuviosului cneaz Alexandru Nevski – ocrotitorul ceresc al or. Sanct-Petersburg.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

De sărbătoarea Botezului Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie și rînduiala sfințirii celei mari a apei în Catedrala „Arătarea Domnului”, or. Moscova

La Festivalul de muzică duhovnicească în cinstea Nașterii Domnului din Moscova a luat parte Corul arhieresc al Mitropoliei de Stara Zagora a Bisericii Ortodoxe Bulgare

Ierarhi ai Patriarhiilor Moscovei și Bulgară au luat parte la acțiunile solemne dedicate aniversării a 142 de ani de la eliberarea orașului Pleven de sub stăpînirea otomană

Vicepreședintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat parte la conferința dedicată rolului Bisericii Ortodoxe în eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a luat cunoștință de mersul lucrărilor de înfrumusețare a Catedralei „Sfîntul Ierarh Sava” din Belgrad

Șeful Direcției executive a Patriarhiei Moscovei a săvîrșit Dumnezieasca Liturghie la Metocul din Karlovy Vary al Bisericii Ortodoxe Ruse

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a sosit la Belgrad

De sărbătoarea Întîmpinării Domnului un grup de pelerini ortodocși din Liban a vizitat Reprezentanța din Damasc a Bisericii Ortodoxe Ruse

Interviul Sanctității Sale Patriarhul Chiril oferit postului de televiziune „Rossia 24” în legătură cu aniversarea a 200 de ani a descoperirii Antarctidei [Patriarhul : Interviuri]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: În Antarctida noi vedem o reflexie a Împărăției lui Dumnezeu

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezentat Adunării eparhiale a orașului Moscova o sinteză a activtății sale în anul 2019

Sanctitatea Sa Partriarhul Chiril: Niciodată să nu vă cruțați voi înșivă cînd este vorba de slujire lui Dumnezeu

Toate materialele cu cuvintele-cheie