Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril ținută în catedrala „Sfânta Treime” din or. Pskov

Predica Preafericitului Patriarh Chiril ținută în catedrala „Sfânta Treime” din or. Pskov
Versiune pentru tipar
3 septembrie 2014 16:59

La 3 septembrie 2014, după sosirea în Pskov, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat catedrala „Sfânta Treime” în kremlinul din Pskov, unde s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltpreasfinția Voastră! Stimate Andrei Anatolievici, guvernatorul regiunii Pskov! Reprezentanții puterii laice! Cinstiți părinți, frați și surori! Dragi gimnazieri!

Cu o mare bucurie vizitez pământul Pskovului. Unul din motive este faptul că de acest pământ multe mă leagă în viața mea, începând cu amintirile mele din copilărie, continuând cu cele din adolescență și tinerețe, deoarece în timpul copilăriei și adolescenței mele în toată Biserica Rusă existau doar șase mănăstiri, iar pe teritoriul Federației Ruse au fost doar două – mănăstirea ”Sfânta Treime” a sfântului Serghie și mănăstirea Pecerska din Pskov. Locuind în Sanct-Petersburg, Leningradul de atunci, eu deseori vizitam Peciory și, bineînțeles, de fiecare dată treceam prin Pskov. De aceea și imaginea marelui sobor „Sfânta Treime”, și kremlinul din Pskov sunt acele tablouri, pe care le contemplam încă din copilărie cu o mare evlavie, înțelegând că în astfel de orașe cum e Pskovul se călea puterea statului nostru, viața duhovnicească a poporului nostru.

Am utilizat cuvântul „se călea”, deoarece toate acestea se întâmplau pe fundalul unor evenimente grele istorice. Locuitorii Pskovului o știu mai bine decât mine, câte năvăliri ale străinilor, câte distrugeri și scârbiri a adus pe pământul Pskovului voința rea străină. Însă, se prea poate, sub influența acestor circumstanțe deloc simple de ordin istoric se călea, cu adevărat, duhul poporului nostru. Pământul Pskovului este marcat de mari pilde ale evlaviei și curajului civic și militar.

Voi cu adevărat locuiți într-un loc minunat. Este bine știut că pentru formarea personalității este foarte important anturajul cultural. Anturajul cultural al Pskovului cu a lui cultură bogată, care este prezentată în biserici, mănăstiri vechi, care este pecetluită, fără îndoială, la nivel genetic în conștiința locuitorilor Pskovului, are o importanță foarte mare, atât pentru păstrarea acestei culturi, cât și pentru dezvoltarea ei.

Astăzi Biserica Ortodoxă Rusă acordă o atenție foarte mare tineretului, copiilor, învățământului, deoarece de faptul cum se formează mintea copilului, inima copilului, va depinde nu doar bunăstarea personală a copilului – va depinde bunăstarea întregii țări. De aceea sunt foarte bucuros să văd aici gimnazieri ce studiază în gimnaziul ortodox. Să vă ajute Dumnezeu, dragii mei copii, ca să creșteți din putere în putere, să deveniți mai deștepți, mai studioși, mai puternici trupește și duhovnicește, dar cel mai important – să deveniți buni.

Eu le spun toate acestea copiilor, tuturor elevilor cu care mă întâlnesc, deoarece bunătatea în inimă este o avere enormă care lucrează în permanență pentru însuși omul. S-ar părea, bunătatea este legată cu ceea de dăm de la noi. Un om bun dă timpul său, banii, grija, dragostea, atenția. Dar de fapt el se îmbogățește pe sine, deoarece cu cât omul se dăruiește mai mult pe sine, cu atât mai mult el capătă, în primul rând – de la Dumnezeu, Care este alături de un astfel de om, dar și de la oamenii recunoscători. De aceea a forma această bunătate a inimii este foarte important, începând din cei mai timpurii ani ai copilăriei.

Când comunicați unul cu altul, străduiți-vă să nu amărâți unul pe celălalt, să nu obijduiți, dar să ajutați de fiecare dată când simțiți că cineva are nevoie de ajutorul vostru. Și atunci veți înțelege cât este de mare puterea bunătății. Un om bun atrage către sine pe alții. Omul bun, în majoritatea cazurilor, are o viață personală, familială fericită. Dar de ce? Deoarece deprinderea de fi bun este foarte importantă în viața familială. Când soțul se dăruiește pe sine soției, iar soția se dăruiește pe sine soțului, când acest lucru se face dezinteresat, aceasta fortifică relațiile dintre soți. Același lucru se referă la relațiile dintre copii și părinți.

Bunătatea este factorul ce unește pe oameni și, se prea poate, nu atât un factor, cât  o cauză principală și fundamentală. Unde nu este bunătate, acolo nu este comunitate umană, acolo puterea legii trebuie să mențină această comunitate prin impunere, sistem judiciar, pedepse. Însă noi știm că toate aceste mijloace sunt bune doar pentru a limita răutatea în societate. Însă doar aceste mijloace nu sunt în stare să desăvârșească pe om și societatea umană.

Aș vrea să spun, de asemenea, Înaltpreasfinția Voastră, că în toată această lucrare de educare a copiilor, a tineretului, un rol foarte mare este chemată a-l juca azi Biserica Ortodoxă Rusă, care este purtătoarea autoconștiinței naționale, care posedă înțelepciunea istorică, care este în stare să transmită copiilor ceea ce, din păcate, nu întotdeauna poate transmite școala laică. Colaborarea Bisericii cu școala laică este chemată a schimba în mod calitativ învățământul, în primul rând susținând dimensiunea educativă în sistemul pedagogic. Școala nu trebuie să refuze de a fi locul de educare a copiilor, și nu doar de transmitere a cunoștințelor.

Dar pe lângă lucrul cu copiii și cu tineretul, pe lângă educație, este foarte important ca azi Biserica să fie capabilă pentru un dialog permanent cu oameni contemporani. Un dialog presupune un schimb. Biserica are ce să spună omului contemporan, dar pentru ca al ei cuvânt să fie convingător, trebuie ca Biserica să fie în stare să îl audă pe om, scârbirile și  durerile lui, speranțele sale. Biserica nu trebuie să se închisteze doar în sine. Dacă ea se închide, ea se transformă în ghetou, în interiorul ei oamenii simțindu-se bine, deoarece alături sunt acei care îți împărtășesc opiniile. Însă un ghetou nu este în stare să exercite influență asupra  celor din jur. Anume de aceea Biserica este chemată să audă, să asculte oamenii și să construiască programele sale păstorești, reieșind din necesitățile reale ale omului.

Ceea despre ce vorbesc nu este doar cauza arhipăstorului, este cauza fiecărui preot, a fiecărei paroii. Parohiile noastre trebuie să fie locuri, încotro oameni s-ar îndrepta nu doar pentru a se ruga (deși, în primul rând, pentru a se ruga), dar unde ar căpăta o tihnă sufletească, unde ar fi înțeleși, susținuți. Fiecare parohie trebuie să fie o comunitate de oameni credincioși, legați  și de convingeri, și de opinii asupra vieții și, totodată, de fapte bune făcute în comun. Sper foarte mult că anume astfel se va dezvolta la noi viața bisericească. Eu vizitez multe eparhii, mănăstiri și parohii – este o parte importantă a slujirii Patriarhului – eu văd ce schimbări enorme au loc azi în viața Bisericii și mă bucur de acest fapt. Dea Dumnezeu ca și pe pământul Pskovului totul să se înfăptuiască în așa mod.

Aș vrea să-mi adresez cuvintele mele de salut lui Andrei Anatolievici, guvernatorul. În ultimii cinci ani s-au făcut foarte multe pe pământul Pskovului. Este suficient să mergi cu mașina pe drumul între aeroport și kremlin, ca să înțelegi că este cu totul alt drum. Orașul s-a schimbat foarte mult, s-a înfrumusețat. Într-o stare minunată se află monumentele de arhitectură și restaurarea lor continuă. Dar cel mai important e că se schimbă, deși cu încetul, viața copiilor noștri.

Regiunea Pskov nu este înzestrată cu anumite bogății deosebite. Aici nu sunt petrol, gaz, diamante. Aici este pământul nostru rusesc cu omul nostru simplu, muncitor. Oamenii care au lucrat pământul niciodată nu au avut bogății deosebite, pâinea și-o câștigau cu trudă grea. Însă această trudă a omului simplu, inclusiv și pe pământ, are o dimensiune duhovnicească foarte importantă. Când omul  câștigă mijloace în corespundere cu munca depusă, aceste mijloace sunt absolut juste. Iată din ce cauză Biserica întotdeauna a susținut munca țăranului, a lucrătorului simplu, a omului care trăiește din mijloacele câștigate în mod real. Dea Dumnezeu ca pământul Pskovului, în pofida celor relatate de mine, să se dezvolte sub conducerea Dumneavoastră, să se întărească din punctul de vedere economic, social, cultural, ca să fie depășite în mod definitiv acele urmări grele ale atitudinii indiferente față de pământ și oameni, de care ne-am ciocnit pe parcursul multor și multor decenii. Fie ca Domnul să binecuvânteze pământul Pskovului, locuitorii ei, pe toți acei care locuiesc și trudesc pe acest pământ istoric binecuvântat.

În semn de amintire a aflării mele în această biserică sfântă aș vrea să vă transmit, Înaltpreasfinția Voastră, această icoană a lui Hristos Pantocrator care mărturisește despre domnia nevăzută, dar reală a Mântuitorului asupra istoriei omenirii. Iar acolo unde este Dumnezeu, acolo e adevărul, unde este Dumnezeu, acolo este biruința. Și chiar dacă se întâmplă victorii vremelnice ale răului, noi trebuie să înțelegem că răul nu este în stare să triumfe, el întotdeauna va fi învins de puterea lui Dumnezeu. Privind la această icoană a lui Hristos-Împăratul, Ce se află pe tron în slavă, fiecare dintre noi trebuie să se pătrundă de acest gând: puterea lui Dumnezeu este mai puternică decât puterea diavolească și adevărul lui Dumnezeu este mai puternic decât minciuna omenească. Fie ca Domnul să fie cu voi prin mila și dragoste Sa.

Aș vrea, de asemenea, să vă mulțumesc și Dumneavoastră, stăpâne, pentru trudele Dumneavoastră și să vă transmit această panaghie jubiliară, care este executată cu ocazia aniversării a 700 de ani din ziua nașterii cuviosului și purtătorului de Dumnezeu părintelui nostru Serghie, egumenul de Radonej. În acest an noi sărbătorim solemn această aniversare de 700 de ani și în amintirea acestui eveniment aș vrea să vă aduc în dar această panaghie, precum și cartea de rugăciuni a Patriarhului.

Copiilor din gimnaziu aș vrea să le transmit această icoană a Stăpânei Cerului. Rugându-vă în fața acestei icoane, pomeniți-l și pe Patriarh și aduceți pentru el rugăciunile voastre de copii. Rugați-vă, de asemenea, pentru tații și mamele voastre, pentru familia voastră, ca Împărăteasa Cerului să vă ajute în studiile voastre și ca să vă binecuvânteze viața voastră.

Pe lângă aceasta, aș vrea să aduc în dar gimnaziului acest tablou cu chipul Mântuitorului, înconjurat de oițe. Este chipul păstorului: Mântuitorul este Păstorul nostru. Precum un păstor are grijă de oițe, așa și Hristos are grijă de tot neamul omenesc. Fie ca acest tablou să se păstreze în incinta gimnaziului vostru. Pe lângă aceasta, aici sunt niște cărți minunate pe care aș vrea să le transmit în biblioteca gimnaziului.
Să vă păzească pe toți Domnul.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei