Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după Dumnezeiasca liturghie oficiată la mănăstirea „Sfântul mitropolit Petru” din Vysikoie, or. Moscova

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după Dumnezeiasca liturghie oficiată la mănăstirea „Sfântul mitropolit Petru” din Vysikoie, or. Moscova
Versiune pentru tipar
6 septembrie 2014 20:57

La 6 septembrie 2014, de ziua pomenirii  sfântului ierarh al Moscovei Petru, făcătorul de minuni al întregii Rusii, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat mănăstirea stavropighială de călugări „Sfântul mitropolit Petru” din Vysokoie. După sfințirea mare a bisericii în cinstea sfântului ierarh al Moscovei Petru, Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Dumnezeiasca liturghie la biserica mănăstirii în cinstea cuviosului Serghie de Radonej. După încheierea liturghiei Preafericitul Patriarh s-a adresat către credincioși cu o predică.

Înaltpreasfințile și Preasfințiile Voastre! Cinstite părinte Petru, locțiitorul și egumenul acestei sfinte mănăstiri! Dragi părinți, maici egumene, frați și surori!

Vă felicit pe voi pe toți cu ocazia pomenirii sfântului Petru, mitropolitul Kievului, al Moscovei și al întregii Rusii și cu ocazia zilei capitalei noastre. Este minunat că în acest an coincid solemnitățile la această mănăstire „Sfântul mitropolit Petru” din Vysokoie și solemnitățile principale ale orașului Moscova. Dea Dumnezeu ca, în pofida complexității alcătuirii sărbătorilor laice, să fie păstrată această tradiție - de ziua pomenirii sfântului ierarh Petru să sărbătorim ziua orașului nostru. Deoarece fără sfântul ierarh Petru Moscova niciodată nu ar fi devenit capitală.

Este o lucrare uimitoare a sfântului ierarh. El era de origine din Volynia, era maloross, ca și majoritatea arhiereilor din acele vremuri. De la Patriarhul Constantinopolului el a căpătat binecuvântare pentru a conduce mitropolia Rusă, deși mult mai mari șanse le avea un favorit al marelui cneaz al Vladimirului. Însă din motive necunoscute Patriarhul de Constantinopol alege pe cel venit din Malorossia, persoană nelegată de curtea marelui cneaz, și îl numește în calitate de mitropolit al întregii Rusii.

Sfântul ierarh Petru, așa cum se cuvinte mitropolitului de Kiev, a plecat imediat din Constantinopol la Kiev. Era secolul al XIV-lea și noi știm că în secolul al XIII-lea Kievul a fost devastat și de tătaro-mongoli, și de alți oameni răi, care năvăleau asupra orașului ce era lipsit de zidurile și redutele sale. A locui în Kiev era un pericol de moarte, el a încetat să mai fie oraș. Cu toate acestea sfântul ierarh Petru vine anume încolo, înțelegând că acolo se află lavra Pecerska din Kiev, că Kievul este maica orașelor rusești.

Dar nu a putut Întâistătătorul pământului nostru să se afle mult timp la Kiev și a fost nevoit să plece la Vladimir, unde se afla curtea marelui cneaz și unde condițiile de viață erau în afara pericolului. Acolo el putea să-și săvârșească misiunea pentru întreaga mitropolie a Kievului, adică pentru întreaga Biserică Ortodoxă Rusă.

Apoi se desfășoară niște evenimente uluitoare. Bineînțeles, și cneazul moscovit Ivan Kalita a contribuit cu mult la aceasta și, se prea poate, a fost clarviziunea a însuși sfântului ierarh. Însă el tot mai des și mai des vizitează Moscova, un orășel mic și puțin important în acele vremuri. Și deoarece  inima lui s-a legat de acest oraș, el a început să locuiască aici în permanență, deși catedrele lui se aflau în Kiev și Vladimir. Însă locul aflării lui permanente devine Moscova. Anume aici, la Moscova, el fondează catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, însă, fără a duce construcția la bun sfârșit, el moare.

Apoi se întâmplă ceva foarte simbolic, ceea ce a determinat înălțarea Moscovei în calitate de oraș al marelui cneaz, deși pe vremea ceea ea nu era așa. Sfântul ierarh a poruncit să fie înmormântat în orașul Moscova. Era o decizie aproape revoluționară, deoarece înmormântarea mitropoliților de Kiev se săvârșea, de obicei, la Kiev. Și când sfântul ierarh Petru a fost înmormântat la zidul de nord al catedralei „Adormirea Maicii Domnului”, a devenit clar că Moscova devine orașul de scaun. De atunci, după sfântul ierarh Petru, toți mitropoliții Kievului din acele vremuri – Întâistătătorii Bisericii Ortodoxe Ruse – alegeau Moscova ca loc al aflării lor. De aceea pe drept noi îi numim pe toți mitropoliți ai Kievului, Moscovei și ai întregii Rusii.

Când astăzi sub acțiunea puterii întunericului, fără îndoială, se întreprind încercări de a distruge relațiile dintre Kiev și Moscova, de a pune sub îndoială această succesiune legală a Moscovei ca oraș de scaun al întregii Biserici Ruse, când se întreprind încercări de a semăna ura în sânul poporului nostru, când aceste încercări duc la vărsări de sânge, Biserica noastră ocupă acea poziție unică, pe care trebuie să o ocupe: ea îi împacă pe toți. Deoarece Biserica privește la istorie nu ca la un segment de evenimente de scurtă durată, ceea ce este caracteristic politicienilor și multor oameni ce dețin puterea lumească – Biserica își măsoară pasul cu mileniile și de aceea ea posedă o viziune duhovnicească deosebită. Astăzi, privind la tragedia poporului nostru – lupta fratricidă pe pământul Ucrainei, noi ne rugăm neîncetat, inclusiv și sfântului ierarh Petru, ca el, care a depus multe eforturi pentru păstrarea unității Rusiei - și a Vladimirului, și a Galiției, și Volyniei, și Kievului, și a Novgorodului, și a Iaroslavului – să se roage neîncetat pentru păstrarea unității duhovnicești a întregului nostru popor, care locuiește în spațiul de la Oceanul Pacific până la munții Carpați, de la mările nordului până la Marea Neagră.

Noi ca popor și ca Biserică nu avem pretenții la nici un fel de uniuni politice, care sunt importante doar pentru oameni, ce măsoară timpul cu segmente scurte. Dar noi nu vom permite nimănui să calce în picioare amintirea evlavioasă, prin urmare și conștiința poporului, legată de o istorie milenară unică, de unitatea Bisericii noastre. În aceste vremuri grele ale luptei fratricide în estul Ucrainei noi ridicăm rugăciunea noastră pentru împăcarea oamenilor, pentru ca Domnul să tămăduiască rănile, să vindece bolile, să fortifice în unitatea duhovnicească poporul nostru, să-l păstreze liber, independent de influențe străine, capabil să-și făurească viitorul pe baza acelui fundament duhovnicesc, care a fost creat de sfântul întocmai cu apostolii cneaz Vladimir, care a fost crescută de mitropoliți ai Kievului, ai Kievului și ai Vladimirului, ai Kievului și ai Moscovei, mitropoliți și patriarhi ai Patriarhiei Moscovei și ai întregii Rusii.

Cui îi încurcă această unitate duhovnicească? Ea nu pretinde, doar, să fie organizație politică. Ea poate încurca doar acelor oameni, cui îi încurcă Biserica noastră. Deoarece este evident că Biserica nu se identifică cu nici una din structurile politice, deoarece ea duce responsabilitate în fața lui Dumnezeu pentru întreg poporul, botezat în cristelnița din Kiev, pentru toți succesorii lui, pentru toți cei care poartă în sine pecetea acestui botez.

De aceea cu un sentiment cu totul deosebit am oficiat azi Dumnezeiasca liturghie de ziua pomenirii sfântului ierarh Petru și am sfințit biserica veche, datată de la începutul secolului al XVI-lea, fondată în cinstea sfântului ierarh Petru, mitropolitul Kievului, Moscovei și al întregii Rusii. Credem că pentru rugăciunile lui Domnul va împăca poporul Său, îi va dărui puteri ca, mărturisind în comun credința ortodoxă în Domnul și Mântuitorul nostru, fiind uniți de o Biserică unică, să meargă înainte, afirmând poruncile mărețe și mântuitoare pentru lume a Domnului nostru Iisus Hristos, niciodată  primind ispitele păcatului și niciodată trădând făgăduințele noastre de la botez.

Aș vrea să aduc mulțumiri cordiale Dumneavoastră, părinte Petru, pentru cuvintele Dumneavoastră calde și pentru cadou. Din partea mea aș vrea să vă aduc în dar această icoană veche a sfântului ierarh Ermoghen, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii. El are în mâini toiagul sfântului ierarh Petru. Nu este întâmplător, deoarece Patriarhul Ermoghen a fost primul dintre patriarhi, care la întronarea sa a primit toiagul sfântului ierarh Petru. În această lucrare simbolică este exprimarea credinței Bisericii în succesiunea duhovnicească a tuturor generațiilor de ierarhi din momentul creștinării în timpul cneazului Vladimir și până în zilele noastre, succesiunea tuturor sfințiților ierarhi  ai pământului Rus. Și fie ca la mănăstirea în cinstea sfântului ierarh Petru să se păstreze această icoană a Patriarhului Ermoghen, ce ține în mâini toiagul de sfânt ierarh al mitropolitului Petru. <...>

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă, ucraineană