Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după sfințirea bisericii „Sfinții Chiril și Metodiu” pe lângă Universitatea de stat din Saratov

Predica Preafericitului Patriarh Chiril după sfințirea bisericii „Sfinții Chiril și Metodiu” pe lângă Universitatea de stat din Saratov
Versiune pentru tipar
25 octombrie 2014 20:56

La 25 octombrie 2014, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril, în cadrul vizitei efectuate la Mitropolia de Saratov, a oficiat rânduiala sfințirii mici a bisericii în cinstea sfinților întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu, învățătorii Slovenilor, aflată pe teritoriul Universității de stat „N.G. Cernyșevski” din Saratov. După încheierea serviciului divin Preafericitul Stăpân s-a adresat către cei prezenți cu o predică.

Înaltpreasfințile și Preasfințiile Voastre! Cinstite stăpâne Longhin! Stimate Mihail Victorovici, reprezentantul plenipotențiar al Președintelui în districtul federal Privoljie! Stimate Valerii Vasilievici, guvernatorul regiunii Saratov! Stimate Leonid Iurievici, președintele universității! Dragi părinți, frați și surori!

Cu un sentiment aparte am oficiat azi sfințirea mică a acestei biserici. Leonid Iurievici a amintit că istoria creării ei nu a fost simplă. Eu am luat cunoștință de această istorie acum câțiva ani, când au început să ajungă la urechile mele diverse zvonuri alarmante că cineva, apelând la argumente artificiale, încerca să împiedice acestui lucru bun. Și când am aflat că biserica este construită și că vizita mea va fi legată și de sfințirea acestei biserici, m-am bucurat cu sufletul. Și iată din ce motive.

În istoria omenirii au fost nu doar multe revelații, descoperiri științifice, dar au existat și multe rătăciri. De cele mai dese ori aceste rătăciri, care uluiau conștiința umană, erau rătăciri intelectuale. Când studiezi istoria gândirii, istoria filozofiei, vezi cum uneori contextul cultural general determina dezvoltarea gândirii și ducea aceste gânduri în impas. Tot așa și problema fundamentală a filozofiei despre existența sau nu a puterii supreme, de multe ori a fost luată la asalt de conștiința umană. Răspunsurile la această întrebare deseori erau determinate de epocă, de nivelul cunoștințelor, de experiență, de ideile dominante etc. Și într-un anume moment omenirii i s-a părut că dacă totul poate fi calculat, verificat prin experiență, se pune sub semnul întrebării dacă mai există în acest tablou al lumii loc pentru Dumnezeu. A apărut un fenomen în filozofie care se numește pozitivism. Există ceea ce poți arăta, pipăi, ceea ce este supus încercării de către simțămintele noastre și ceea ce poate fi descris în mod rațional. Dar dacă este imposibil a pipăi, a atinge și a te convinge, aceasta nu există în genere.

Noi știm că, cică, triumful acestei idei pozitiviste a fost în secolul al XIX-lea, când a început expulzarea treptată a credinței din conștiința oamenilor și din viața societății. Multora li s-a părut la începutul secolului al XX-lea că civilizația umană, fără îndoială, care a atins mari victorii și foarte importante rezultate, inclusiv și în știință, va putea în secolul al XX-lea, pe valul acestor cunoștințe științifice, să construiască o societate pașnică, justă, prosperă, în care, bineînțeles, nu va fi loc pentru nici un fel de Dumnezeu Ce nu poate fi pipăit. Noi știm că secolul al XX-lea, pe valul dezvoltării științifice și tehnologice și al succeselor în acest domeniu, a fost cel mai îngrozitor și cel mi sângeros secol în istoria omenirii.

Au fost încercări uimitoare de a construi fără Dumnezeu o societate puternică și justă, inclusiv și în țara noastră. Și nimic nu s-a reușit. S-ar părea că trecând prin grele încercări ale secolului al XX-lea, poporul nostru, care a băut cupa suferințelor până la capăt din cauza lepădării de Dumnezeu, a separării celor duhovnicești de cele materiale, multe a învățat și niciodată nu va repeta greșelile comise. Însă, într-un mod uimitor, oamenii repede uită trecutul și repetă din nou și din nou propriile greșeli.

Iată și azi multora li se pare: cum oare în secolul computerului, iar mai înainte se spunea „în secolul electricității”, se poate de crezut în Dumnezeu? Se poate, deoarece Dumnezeu nu este o fantezie, Dumnezeu este o realitate. Credința în Dumnezeu nu este doar o contemplare, ea se bazează pe o experiență reală. Eu am vorbit de multe ori despre aceasta: nu vin oamenii cu gălețile la fântâna în care nu este apă. Nimeni nu s-ar fi adresat cerului, dacă cerul nu ar fi răspuns. Nici un fel de mituri nu sunt în stare să suporte încercările enorme prin care a trecut omenirea pe parcursul mileniilor ce ne separă de geneza credinței noastre.

Anume în secolul al XXI-lea, absorbind în sine tot dramatismul secolului al XX-lea, noi putem spune că dezvoltarea umanistă adevărată a personalității nu este cu putință doar în baza aspectului material al existenței. Cunoștințele pot duce la urmări îngrozitoare. Și cu cât mai multe puteri sunt în mâinile oamenilor, cu atât mai mare este necesitatea în această umanizare. Nu este cu putință să umanizezi personalitatea doar cu puterile omenești, după cum demonstrează experiența istoriei. Omul este în stare să evolueze duhovnicește, este în stare să se ridice moralicește atunci când există adevărul suprem și autoritatea supremă. Dar dacă nu există adevărul suprem, cum să deosebești binele de rău, iar adevărul de minciună?

Iată din ce cauză este nevoie ca pe lângă universitate să existe o biserică. Iată din ce motive este important ca savanții ce descoperă tainele existenței fizice și creează idei științifice, pe a căror bază sunt făurite tehnologiile, să fie nu mai puțin dezvoltați în starea lor morală decât în domeniul intelectual. Deoarece fără Dumnezeu, fără un sentiment puternic și viu moral nu poate exista un progres adevărat al omenirii.

Aduc mulțumiri tuturor celor care au muncit la construcția acestei biserici, celor care au depășit ispitele și dificultățile. Astăzi noi avem posibilitatea să ne rugăm cu toți împreună aici, pe teritoriul binecunoscutei universități din Saratov, a cărei creare este legată de numele țarului-mucenici Nicolai II și care azi intră în numărul celor douăzeci din cele mai bune universități din Rusia. Dea Dumnezeu ca această biserică să ajute celor curioși și talentați, aflând tainele existenței, să cunoască concomitent și tainele vieții duhovnicești, ca sentimentul moral întotdeauna să fie în stare să echilibreze greșelile posibile ce au loc în procesul cunoașterii acestei lumi.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului de Kazan în orașul Oriol

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit sfințirea după reconstrucție a catedralei situate pe locul aflării Icoanei Maicii Domnului de Kazan

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Icoana Maicii Domnului de Kazan” din orașul Kazan [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit sfințirea după reconstrucție a catedralei situate pe locul aflării Icoanei Maicii Domnului de Kazan

În Duminica a 23-a după Cincizecime Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul” din Moscova

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Printr-un decret al Sanctității Sale Patriarhul Chiril la paraclisul „Sfântul Apostol Ioan Teologul” al Academiei de teologie din Sankt-Petersburg se binecuvintează săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii cu porțile împărătești deschise până la „Tatăl nostru...”

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina a sfințit biserica cu hramul „Sfântul Apostol Ioan Teologul” din Odesa

Președintele Departamentului Sinodal pentru învățământul religios și catehizare a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la paraclisul centrului de televiziune „Ostankino”

Șeful Mitropoliei de Sankt-Petersburg a sfințit paraclisul „Sfîntul Arhistrateg Mihail” din Castelul „Injenernîi” în capitala de nord a Rusiei

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou