Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Preafericitul Patriarh Chiril și primarul Moscovei S.S. Sobeanin au vizitat biserica în reconstrucție „Schimbarea la Față a Mântuitorului” pe piața Preobrajenski din capitala Rusiei

Preafericitul Patriarh Chiril și primarul Moscovei S.S. Sobeanin au vizitat biserica în reconstrucție „Schimbarea la Față a Mântuitorului” pe piața Preobrajenski din capitala Rusiei
Versiune pentru tipar
30 octombrie 2014 14:58

La 30 octombrie 2014, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril și primarul Moscovei S.S. Sobeanin au luat cunoștință de mersul construcției bisericii „Schimbarea la Față a Domnului” pe piața Preobrajenski din capitala Rusiei.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse și primarul capitalei au fost însoțiți de deputatul Dumei de Stat a AF a FR, consilierul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii pentru problemele de construcție V.I. Resin; şeful Departamentului pentru relaţiile interregionale, politica naţională şi relaţiile cu organizaţiile religioase ale Guvernului Moscovei Iu.V. Artiuh; șeful departamentului pentru moștenirea culturală al or. Moscova A.V. Kibovski; prefectul districtului administrativ Est al or. Moscova V.A. Timofeev.

De asemenea, au fost prezenți: arhiepiscopul de Egorievsk Marc, șef al Direcției financiar-economice, președintele cârmuirii Fundației pentru susținerea construcției bisericilor în or. Moscova; episcopul de Orehovo-Zuevo Panteleimon, preşedintele Departamentului Sinodal pentru caritatea bisericească şi slujirea socială, conducătorul vicariatului de Est al or. Moscova; blagocinul districtului Est al capitalei protoiereul Alexandr Dasaev.

Preafericitul Patriarh Chiril și S.S. Sobeanin au vizitat bisericile de sus și de jos, au luat cunoștință de expoziția muzeistică din incinta bisericii în care sunt expuse obiecte, găsite în timpul săpăturilor arheologice pe locul construcției.

După încheierea vizitei Întâistătătorul Bisericii Ruse i-a mulțumit lui V.I. Resin și tuturor celor care au participat la această cauză de importanță istorică – reconstrucția bisericii „Schimbarea la Față a Mântuitorului, care a fost aruncată în aer în anul 1964 la ordinul lui Hrușcev. A fost ultimul caz de nimicire a bisericilor în funcțiune la Moscova.

Conform spuselor Sanctității Sale, biserica a fost distrusă deloc întâmplător - aici a slujit mitropolitul de Krutitsy și Kolomna Nicolai (Iarușevici), „care se bucura de o popularitate enormă în rândul populației și care a îndrăznit să-și ridice vocea în apărarea Bisericii la începutul prigoanei în anul 1959”.

„Mitropolitul Nicolai a fost autorul acelui document care a fost dat citirii de Patriarhul Alexii I în Kremlin”, a amintit Preafericitul Patriarh Chiril. „Noi știm că stăpânul Nicolai a fost înlăturat din toate funcțiile și apoi a decedat la spital. Iar biserica ca loc al slujirii sale și al adunării a mii și mii de oameni pentru a-l asculta pe acest mare predicator, a fost aruncată în aer”. Reconstruirea acestei relicve sfinte mărturisește despre faptul că noi „cu adevărat depășim aceste cotituri păgubitoare ale istoriei noastre”, a menționat Întâistătătorul.

„Dea Dumnezeu ca și muzeul, care va fi aici stabilit, să cuprindă expoziții care i-ar ajuta să înțeleagă generației tinere istoria dramatică a țării noastre și să aprecieze vremurile în care trăim, participăm activ la renașterea Patriei noastre și la fortificarea bazelor vieții noastre naționale”, a încheiat Preafericitul Patriarh Chiril.

***

Biserica „Schimbarea la Față a Mântuitorului” este un monument de istorie și cultură a Rusiei din secolele XVIII-XIX. Istoria ei este legată indisolubil de epoca transformărilor lui Petru și de crearea  primului regiment de gardă Preobrajenski în Rusia. Pe teritoriul satului Preobrajenski, la inițiativa lui Petru I au fost puse bazele armatei regulate a Rusiei, a fost luată decizia cu privire la crearea flotei Ruse. Prima biserică din lemn a fost ridicată la hotarul de est al locului de dislocare a garnizoanei Preobrajenski în anul 1743, iar în anul 1781 s-a încheiat construcția bisericii din piatră.

Până în zilele noastre s-au păstrat șase planuri ale bisericii, executate în anul 1884 de arhitectul Ivanov. Anume ele au stat la baza proiectului contemporan de reconstrucție a sfintei relicve.

După venirea vremurilor sovietice biserica nu a fost închisă. Mai târziu, în biserica „Schimbarea la Față a Mântuitorului” de pe piața Preobrajenski, în pofida prigoanelor hrușcioviste, s-a format o comunitate ortodoxă mare și unită, al cărei paroh a fost Nicolai (Iarușevici). În multe privințe din această cauză, la ordinul lui Nichita Hrușcev, ea a fost aruncată în aer în noaptea din 17 spre 18 iulie 1964, sub pretextul construcției în vecinătate a unei ramuri de metropolitan.

În anul 1997 pe locul bisericii demolate a fost instalată o cruce memorabilă.

În anul 2005 Comisia de experți pentru obiectele imobiliare din patrimoniu și teritoriile lor a Comitetului pentru moștenirea culturală a orașului Moscova a recunoscut teritoriul, pe care s-au păstrat fundamentul și subsolurile bisericii „Schimbarea la Față a Mântuitorului” ca fiind un obiect depistat din nou al moștenirii culturale în calitate de „loc de interes istoric”.

În anul 2010, sub controlul departamentului pentru arhitectură și al Departamentului pentru moștenirea culturală al or. Moscova, au fost efectuate săpături arheologice pentru depistarea și conservarea fundamentelor, rămase după distrugerea bisericilor.

De asemenea, în procesul cercetărilor arheologice efectuate sub conducerea arheologului principal al or. Moscova L.V. Kondrașev a fost depistată piatra funerară care este atribuită  primului ostaș din regimentul Preobrajenski, ce s-a aflat în fundația bisericii la prima sa ridicare. În peretele de la nord al fundației a fost găsită placa funerară din piatră albă cu un fragment al textului, care conform literelor este atribuit anilor 40 din secolul al XVIII-lea, ceea ce ne dă motive să considerăm că această piatră este luată din cimitirul de pe lângă biserică.

Proiectul elaborat presupune restabilirea deplină a bisericii cu trei altare, cu trapeza și clopotnița în formele tipice secolului XVIII - sf. secolului al XIX-lea. De pe pozițiile construcției urbane contemporane se preconizează ridicarea nivelului bisericii de la zero până la nivelul de parter la 4,2 m. Aceasta va permite clădirii să domine în ansamblul pieții Preobrajenski, precum și va oferi parohiei încăperi suplimentare pentru necesități economice și administrative, dislocate la parter. Pe lângă acesta, aici se preconizează deschiderea expoziției de fonduri istorice, care din cauza  deteriorărilor mari în timpul exploziei nu pot servi pentru o structură de stabilitate, dar care prezintă valoare muzeistică.

Suprafața totală a părții deasupra solului o constituie 700 m.p., cea subterană – 1,5 mii m.p.. Capacitatea bisericii este de 500 de persoane.

Actualmente lucrările pentru restabilirea bisericii se află la etapa de finalizare. Clădirea este construită, se efectuează lucrările de finisare, montarea sistemelor inginerești. La hramul Schimbării la Față a Domnului (19 august) în anul 2014 au fost ridicate crucile pe cupola bisericii și pe clopotniță. Rânduiala sfințirii crucilor a săvârșit-o arhiepiscopul de Egorievsk Marc. Definitivarea lucrărilor este planificată la sărbătorirea aniversării a 70 de ani de la  victoria în cel de-al doilea Război Mondial.

Deja azi parohia bisericii în construcție renaște tradițiile istorice. În fiecare an la hramul bisericii, alături de terenul de construcție, cântă fanfara militară, se regrupează compania Gărzii de onoare a regimentului Preobrajenski, este scoasă icoana „Schimbarea la Față a Domnului” și drapelul regimentului, precum și are loc mărșăluirea solemnă a subunității militare cu drapelul arborat sub sunetele marșului regimentului.

A fost luată decizia de a amenaja scuarul alături de biserica în construcție, ca la aniversarea a 70 de ani de la Victorie Moscova să se obțină un ansamblu unic al bisericii și a parcului gloriei militare.

De asemenea, pe lângă biserica „Schimbarea la Față a Domnului” va fi deschis un muzeu în care vor fi  prezentate nu doar artefactele, găsite în procesul săpăturilor, dar și exponatele care se referă la istoria regimentului Preobrajenski și a oștimii ruse.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: ucraineană, rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie