Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Rusă și Sârbă au oficiat un Te Deum la catedrala „Sfântul Arhanghel Mihail” din Belgrad

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Rusă și Sârbă au oficiat un Te Deum la catedrala „Sfântul Arhanghel Mihail” din Belgrad
Versiune pentru tipar
14 noiembrie 2014 15:24

La 14 noiembrie 2014, după sosirea în capitala Serbiei, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat catedrala „Sfântul Arhanghel Mihail”.

În catedrală, fiind prezent un număr mare de oameni, Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe a Rusiei și a Serbiei au ridicat slavoslovie lui Dumnezeu.

După încheierea Te Deum-ului Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irineu s-a adresat cu un cuvânt de salut către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, menționând, în special: „Vizita efectuată de Sanctitatea Voastră la Biserica noastră și poporul nostru noi o privim ca pe un dar deosebit, de aceea azi pentru noi e o mare sărbătoare. Sunteți nu pentru prima dată în patria sfântului ierarh Sava. Dragostea Dumneavoastră pentru poporul nostru și sfântul ierarh Sava a fost manifestată nu o singură dată și își găsea afirmarea până la vizita de azi. Noi știm și apreciem aceasta. Noi știm că sunteți la curent cu toate evenimentele importante din viața poporului sârb, iar în special cu acelea care se săvârșesc în Kosovo și Metohia”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Irineu i-a mulțumit cordial Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse pentru contribuția la restaurarea sfintelor relicve în Prizren și alte orașe din Kosovo și Metohia.

În cuvântul său de răspuns Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a spus:

„Sanctitatea Voastră, stimați confrați-arhipăstori, cinstiți părinți, dragi frați și surori!

Sunt sincer bucuros să vin în draga inimii mele Serbia. Sunt bucuros să văd în bună sănătate pe Sanctitatea Voastră iubită și pe confrații-arhipăstori, pe mulți dintre care îi cunosc personal și îi salut călduros.

Vizitarea Serbiei înseamnă multe pentru mine și eu întotdeauna cu un sentiment deosebit pășesc pe acest pământ sfânt, sfințit prin rugăciunile și trudele marelui sfânt ierarh Sava, ale altor sfinți ierarhi și mărturisitori sârbi, prin nevoințele cetei de cuvioși și drepți, prin sângele multor mucenici și noi mucenici.

Sunt bucuros să salut cuviosul, bunul și ospitalierul popor sârb, cu care popoarele Sfintei Rusii sunt legate prin relații îndelungate și strânse. Frăția noastră s-a format istoricește: ea este sfințită prin mărturia comună a credinței și este călită în multe încercări grele trecute împreună, noi am avut întotdeauna bucurii și tristeți comune. În momentul dificil pentru frații noștri noi întotdeauna suntem gata să vă dăm o mână de ajutor și știm că singuri vom găsi întotdeauna la voi înțelegere și susținere sigure.

Am avut ocazia și mai înainte să fiu aici în calitate de președinte al Departamentului pentru relațiile externe bisericești al Patriarhiei Moscovei, iar în anul trecut la invitația Sanctității Voastre eu, împreună cu Întâistătătorii altor Biserici Ortodoxe Locale, am participat la solemnitățile cu ocazia aniversării a 1700 de ani de la emiterea edictului din Milano. Însă vizita mea actuală, de pace este deosebită. Ea va fi dedicată în totalmente rugăciunii de obște, comunicării frățești cu Sanctitatea Voastră, amintirii despre filele glorioase ale istoriei noastre comune și discutării planurilor pentru viitor.

Sper că vizita mea actuală în Serbia va fi o continuare destoinică a comunicării noastre, începută odată cu vizita pașnică a Sanctității Voastre în Biserica Ortodoxă Rusă și va aduce o contribuție importantă la dezvoltarea relațiilor dintre Bisericile noastre.

Mă rog ca Atotmilostivul Dumnezeu să vă dăruiască pace și prosperitate enoriei Dumneavoastră, iar Sanctității Voastre să vă trimită puterea forțelor trupești și ajutorul Său atotputernic pentru mulți și fericiți ani”.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Episcopul de Bač Irineu: Schisma nu este o problemă administrativă, ci un păcat grav [Interviuri]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Astăzi nimeni nu poate rămâne străin față de ceea ce se petrece în Ortodoxia universală

Mesajul Patriarhal și Sinodal cu privire la situația din Muntenegru [Documente]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Proiectul de Lege cu privire la mărturisirea credinței, ce se examinează în Muntenegru încalcă în mod brutal voința majorității locuitorilor țării [Articol]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Rolul istoric al Catedralei „Arătarea Domnului” din Elohovo va rămîne veșnic în memoria recunoscătoare a moscoviților

De sărbătoarea Botezului Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie și rînduiala sfințirii celei mari a apei în Catedrala „Arătarea Domnului”, or. Moscova

La Festivalul de muzică duhovnicească în cinstea Nașterii Domnului din Moscova a luat parte Corul arhieresc al Mitropoliei de Stara Zagora a Bisericii Ortodoxe Bulgare

A ieșit de sub tipar primul număr al „Jurnalului Patriarhiei Moscovei” din anul 2020

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezentat Adunării eparhiale a orașului Moscova o sinteză a activtății sale în anul 2019

Sanctitatea Sa Partriarhul Chiril: Niciodată să nu vă cruțați voi înșivă cînd este vorba de slujire lui Dumnezeu

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la ceremonia de transmitere a utilajului pentru studii către gimnaziul ortodox din Kaliningrad

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus adunarea clerului Mitropoliei de Kaliningrad

Toate materialele cu cuvintele-cheie