Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Rusă și Sârbă au oficiat un parastas pentru Patriarhii Serbiei

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Rusă și Sârbă au oficiat un parastas pentru Patriarhii Serbiei
Versiune pentru tipar
15 noiembrie 2014 15:56

La 15 noiembrie 2014 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril și Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irinei au vizitat mănăstirea Rakovitsa în care se odihnesc Patriarhii Sârbi Dimitrii și Pavel.

La mormintele Întâistătătorilor adormiți a fost oficiată litia.

La 11 septembrie a.c. a fost marcată aniversarea a 100 de ani din ziua nașterii pururea pomenitul Patriarh Pavel, iar azi se împlinesc cinci ani din ziua adormirii sale fericite.

După încheierea serviciului divin Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irineu a relatat despre trudele înaintașilor săi.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către participanții la serviciul divin cu un cuvânt scurt referitor la adormiții întru fericire întâii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a amintit că în timpul Preasfințitului Dimitrii (1846-1930) în Biserica Sârbă a fost renăscută instituția Patriarhului. Conform spuselor Sanctității Sale, Patriarhul Dimitrii a ajutat oamenilor ortodocși ruși, care după revoluție și războiul civil din Rusia s-au pomenit în Serbia, să-și găsească aici o nouă patrie. Patriarhia Serbiei a binecuvântat pe preoții ruși să oficieze servicii divine în bisericile ortodoxe sârbe. „El a fost tată pentru emigrația rusă, de aceea noi păstrăm o amintire luminoasă despre Preafericitul Patriarh Dimitrii”, a adăugat Întâistătătorul Bisericii Ruse.

„Preafericitul Pavel a fost o oarecare imagine a lui Însuși Hristos Mântuitorul în smerenia și blândețea sa, în capacitatea sa de a recepționa fără răutate și iritare cele mai grele circumstanțe ale vieții”, a continuat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril. „Pilda sa personală, cred, i-a motivat pe mulți ca într-o măsură anumită să-i urmeze Preafericitului Pavel în viața sa creștină”.

„Fie ca Domnul să odihnească sufletele pururea pomeniților Patriarhi ai Serbiei Dimitrii și Pavel în sălașurile drepților, iar Bisericii Serbiei să dăruiască pace și prosperitate duhovnicească”, a spus în încheiere Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

***

Mănăstirea de maici Rakovitsa în cinstea Arhanghelilor Mihail și Gavriil, situată în suburbia Belgradului, are statut de mănăstire eparhială a Mitropoliei de Belgrad.

Mănăstirea este fondată în secolul al XIV-lea, a fost de multe ori distrusă, dar de fiecare dată a fost reconstruită. În sacristia bogată a mănăstirii se păstrează multe obiecte de artă prețioase, precum și o colecție importantă de cărți din secolele XVII-XIX.

La cimitirul mănăstiresc sunt înmormântați un șir de persoane istorice ale Serbiei, inclusiv Patriarhii Serbiei Dimitrii și Pavel.

La 4 octombrie 2013 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat mănăstirea Rakovitsa și a oficiat un parastas la mormintele Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii/Serviciul de comunicare al DREB

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Episcopului de Bac Irinei i-a fost înmânată diploma de doctor onorific al Academiei de teologie din Sankt-Petersburg

Episcopi ai Bisericii Ortodoxe Sârbe au luat parte la solemnitățile de la Mănăstirea Pecerska din Pskov

Ierarhi ai Bisericilor Ortodoxe din Ucraina și Sârbă au săvârșit slujba dumnezeiască pe muntele Kliuchsky Favor din Muntenegru

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe din Ucraina și-a exprimat sprijinul pentru Biserica Ortodoxă Sârbă în Muntenegru

Un ierarh al Bisericii Ortodoxe a plaiurilor Cehiel și a Slovaciei a luat parte la sărbătorirea Soborului Sfinților de Voronej

A avut loc întâlnirea șefului Reprezentanței Bisericii Ortodoxe din Ucraina pe lângă organizațiile internaționale cu Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Poloneze

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a luat cuvântul la deschidere Forumului interreligios de la Madrid

Sfântul Sinod a primit în componența Bisericii Ortodoxe Ruse pe șeful Arhiepiscopiei parohiilor vest-europene de tradiție rusă, precum și pe clericii și parohiile care doresc să-l urmeze

A avut loc întâlnirea mitropolitului de Volokolamsk Ilarion cu secretrul de stat al Ungariei pentru problemele religiilor, minorităților etnice și relațiilor civice Miklós Soltész

Vizitarea de către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a satelor Vorzogory și Podporojie din regiunea Arhanghelsk

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Sfânta Treime” a Mănăstirii din Solovki [Patriarhul : Predici]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat cunoștință de bisericile de lemn din satele Vorzogory și Podporojie ale regiunii Arhanghelsk

Preoții Eparhiei de Iaroslavl au vizitat persoanele spitalizate după avaria din 14 septembrie

În Duminica a 13-a după Cincizecime Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica moscovită cu hramul „Sfânta intocmai cu Apostolii cneaghine Olga” din Ostankino

În Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie și Academia de teologie din Moscova au avut loc acțiuni comemorative cu prilejul aniversării a zece ani de la adormirea arhimandritului Matfei (Mormyl)

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril se roagă pentru odihna sufletelor celor decedați în rezultatul avariei din regiunea Iaroslavl

Toate materialele cu cuvintele-cheie