Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Rusă și Sârbă au oficiat un parastas pentru Patriarhii Serbiei

Întâistătătorii Bisericilor Ortodoxe Rusă și Sârbă au oficiat un parastas pentru Patriarhii Serbiei
Versiune pentru tipar
15 noiembrie 2014 15:56

La 15 noiembrie 2014 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril și Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irinei au vizitat mănăstirea Rakovitsa în care se odihnesc Patriarhii Sârbi Dimitrii și Pavel.

La mormintele Întâistătătorilor adormiți a fost oficiată litia.

La 11 septembrie a.c. a fost marcată aniversarea a 100 de ani din ziua nașterii pururea pomenitul Patriarh Pavel, iar azi se împlinesc cinci ani din ziua adormirii sale fericite.

După încheierea serviciului divin Sanctitatea Sa Patriarhul Serbiei Irineu a relatat despre trudele înaintașilor săi.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către participanții la serviciul divin cu un cuvânt scurt referitor la adormiții întru fericire întâii ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a amintit că în timpul Preasfințitului Dimitrii (1846-1930) în Biserica Sârbă a fost renăscută instituția Patriarhului. Conform spuselor Sanctității Sale, Patriarhul Dimitrii a ajutat oamenilor ortodocși ruși, care după revoluție și războiul civil din Rusia s-au pomenit în Serbia, să-și găsească aici o nouă patrie. Patriarhia Serbiei a binecuvântat pe preoții ruși să oficieze servicii divine în bisericile ortodoxe sârbe. „El a fost tată pentru emigrația rusă, de aceea noi păstrăm o amintire luminoasă despre Preafericitul Patriarh Dimitrii”, a adăugat Întâistătătorul Bisericii Ruse.

„Preafericitul Pavel a fost o oarecare imagine a lui Însuși Hristos Mântuitorul în smerenia și blândețea sa, în capacitatea sa de a recepționa fără răutate și iritare cele mai grele circumstanțe ale vieții”, a continuat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril. „Pilda sa personală, cred, i-a motivat pe mulți ca într-o măsură anumită să-i urmeze Preafericitului Pavel în viața sa creștină”.

„Fie ca Domnul să odihnească sufletele pururea pomeniților Patriarhi ai Serbiei Dimitrii și Pavel în sălașurile drepților, iar Bisericii Serbiei să dăruiască pace și prosperitate duhovnicească”, a spus în încheiere Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

***

Mănăstirea de maici Rakovitsa în cinstea Arhanghelilor Mihail și Gavriil, situată în suburbia Belgradului, are statut de mănăstire eparhială a Mitropoliei de Belgrad.

Mănăstirea este fondată în secolul al XIV-lea, a fost de multe ori distrusă, dar de fiecare dată a fost reconstruită. În sacristia bogată a mănăstirii se păstrează multe obiecte de artă prețioase, precum și o colecție importantă de cărți din secolele XVII-XIX.

La cimitirul mănăstiresc sunt înmormântați un șir de persoane istorice ale Serbiei, inclusiv Patriarhii Serbiei Dimitrii și Pavel.

La 4 octombrie 2013 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat mănăstirea Rakovitsa și a oficiat un parastas la mormintele Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe Sârbe.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii/Serviciul de comunicare al DREB

Versiunea: ucraineană, rusă

Materiale la temă

Episcopul de Bač Irineu: Schisma nu este o problemă administrativă, ci un păcat grav [Interviuri]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Astăzi nimeni nu poate rămâne străin față de ceea ce se petrece în Ortodoxia universală

Mesajul Patriarhal și Sinodal cu privire la situația din Muntenegru [Documente]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Proiectul de Lege cu privire la mărturisirea credinței, ce se examinează în Muntenegru încalcă în mod brutal voința majorității locuitorilor țării [Articol]

La Festivalul de muzică duhovnicească în cinstea Nașterii Domnului din Moscova a luat parte Corul arhieresc al Mitropoliei de Stara Zagora a Bisericii Ortodoxe Bulgare

A ieșit de sub tipar primul număr al „Jurnalului Patriarhiei Moscovei” din anul 2020

La reprezentanța din Moscova a Bisericii Ortodoxe în America a fost săvîrșită panihida pentru pasagerii decedați ai rutei aviatice Teheran - Kiev

De ziua hirotoniei sale arhierești mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului „Bucuria tuturor celor scîrbiți”, or. Moscova

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a prezentat Adunării eparhiale a orașului Moscova o sinteză a activtății sale în anul 2019

Sanctitatea Sa Partriarhul Chiril: Niciodată să nu vă cruțați voi înșivă cînd este vorba de slujire lui Dumnezeu

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a luat parte la ceremonia de transmitere a utilajului pentru studii către gimnaziul ortodox din Kaliningrad

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a condus adunarea clerului Mitropoliei de Kaliningrad

La reprezentanța din Moscova a Bisericii Ortodoxe în America a fost săvîrșită panihida pentru pasagerii decedați ai rutei aviatice Teheran - Kiev

La un an de la tragedia din orașul Șahtî a fost săvîrșită panihida pentru cei decedați

Locțiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova a săvîrșit Dumnezeiasca Liturghie la biserica „Adormirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” din satul Jilino, regiunea Moscova

La Eparhia de Pereslavl se roagă pentru copiii care au murit în timpul incediului într-o casă de locuit

Toate materialele cu cuvintele-cheie