Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril s-a întâlnit cu Preafericitul Mitropolit al întregii Americi și al Canadei Tihon

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril s-a întâlnit cu Preafericitul Mitropolit al întregii Americi și al Canadei Tihon
Versiune pentru tipar
3 decembrie 2014 23:59

La 3 decembrie 2014, la reședința Patriarhală și Sinodală a mănăstirii stavropighiale „Sfântul, Daniil” a avut loc convorbirea frățească a Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Preafericitul Mitropolit al întregii Americi și al Canadei Tihon care a sosit cu o vizită oficială la Biserica Ortodoxă Rusă.

La întâlnire au participat, de asemenea: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericești al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Naro-Fominsk Ioan; protoiereul Nicolai Balașov, vicepreședintele DREB al Patriarhiei Moscovei; arhimandritul Alexii (Polikarpov), locţiitor la mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniil”; secretarul DREB pentru relaţii interortodoxe protoiereul Igor Iakimciuk; colaboratorul Secretariatului DREB pentru relații interortodoxe D.I. Petrovski.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe în America a fost însoțit de: episcopul de Toledo Alexandru, șeful Direcției executive a Bisericii Ortodoxe în America protoiereul Ioan Gilions, directorul pentru relații externe și relații interbisericești ale Bisericii Ortodoxe în America protoiereul Leonid Kișkovski, secretarul Bisericii Ortodoxe în America protoiereul Eric Tossi, parohul Metocului Bisericii Ortodoxe în America - biserica „Sfânta mare muceniță Ecaterina” în Vspolie - arhimandritul Alexandr (Pihaci), secretarul Eparhiei de Canada protoiereul Nazarii Polataiko, secretarul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe în America Melani Ringa, consilierul Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe în America Roman Ostaș.

Înainte de începerea tratativelor, Întâistătătorii celor două Biserici au trecut în paraclisul reședinței Patriarhale, sfințit în cinstea Tuturor sfinților ce au strălucit în pământul Rusiei. În timpul Te Deum-ului, care a fost oficiat de Preafericirea Sa Preafericitul Mitropolit Tihon, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a rugat în altarul bisericii.

În cuvântul său de salut după încheierea Te Deum-ului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a menționat, în particular, că Preafericitul Tihon a fost anul trecut în capitalele Rusiei, Ucrainei și Belarusiei cu ocazia sărbătoririi aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei, pe când în cadrul vizitei oficiale ce a început dumnealui va putea vedea viața parohială a Moscovei și a Petersburgului.

„Sunt convins, veți simți acea dragoste, pe care o simțim față de Biserica Ortodoxă în America. Ea se trage de la marea nevoință a sfântului cuviosului Gherman de Alaska și a  succesorilor lui, față de trudele sfinților mitropoliți Inochentie și Patriarhul Tihon – marii mei predecesori la catedra din Moscova, a căror nevoință în misionarism a alcătuit o filă nouă în istoria Bisericii noastre”, a subliniat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril. „Catedrele din Moscova și Washington se află pe continente diferite și sunt la o distanță unele de cealaltă de mii de kilometri, însă Bisericile noastre sunt unite nu doar de o istorie comună, dar și de o dragoste sinceră. Pentru Biserica Rusă Ortodoxia în America este un rod drag și iubit al activității sale misionare. Suntem bucuroși să ne întâlnim cu Dumneavoastră și cu stimata delegație, ca să discutăm problemele a căror soluționare ar putea să fortifice și mai mult relațiile noastre. Credem că vizita Dumneavoastră de pace, de o importanță istorică, în Biserica Ortodoxă Rusă va fi încă un pas important în calea întăririi relațiilor noastre bilaterale și a mărturisirii ortodoxe pe continentul american”.

În cuvântul său de răspuns Preafericitul Mitropolit Tihon a transmis Sanctității Sale Patriarhului mesaje de salut de la membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe în America, precum și asigurările de pomenire în rugăciuni a slujitorilor bisericii și a credincioșilor din pământul nord-american.

„Relațiile frățești cu Patriarhiile și Bisericile vechi, care în decurs de secole au păstrat plinătatea Bisericii și care continuă cauza apostolilor, mucenicilor și sfinților, întăresc neîncetat Biserica Ortodoxă în America, cea mai tânără dintre Bisericile Ortodoxe”, a spus Preafericitul Stăpân, subliniind că Biserica Rusă joacă un rol deosebit de important în viața Bisericii Ortodoxe în America. „În anul 1794 ea a trimis în America pe primii călugări misionari din Valaam, în anul 1970 a dăruit Bisericii noastre autocefalia”, a constatat dumnealui. „Susținerea frățească a Bisericii Ruse nu seacă nici în ziua de azi și eu mulțumesc sincer Sanctității Voastre pentru invitația, adresată Bisericii Ortodoxe în America, datorită cărui fapt această vizită a fost posibilă. Eu, smeritul, accept ospitalitatea caldă, atât de caracteristică pentru Sanctitatea Voastră și Biserica Rusă”.

Apoi în Sala de tron a reședinței Patriarhale a avut loc convorbirea frățească a Întâistătătorilor celor două Biserici, în timpul căreia Sanctitatea sa Patriarhul Chiril a subliniat importanța nevoinței misionare a cuviosului Gherman de Alaska pe pământul american, importanța lucrărilor sfântului ierarh Inochentie (Veniaminov) și ale sfântului ierarh Tihon, Patriarhul întregii Rusii, în vederea întăririi eparhiei Bisericii Ortodoxe Ruse în America de Nord. După cum a fost menționat, decizia acordării autocefaliei Bisericii Ortodoxe în America a corespuns opiniei, expuse la vreme sa de sfântul ierarh Tihon.

În continuarea discuției Sanctitatea Sa Stăpânul a menționat cu recunoștință munca depusă de predecesorii Preafericitului Mitropolit Tihon la catedra Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe în America: Preafericiții Feodosie, Gherman, Iona, fiecare dintre ei, conform mărturiei Sanctității Sale, a adus o contribuție esențială la dezvoltarea relațiilor dintre cele două Biserici. „În Biserică succesiunea are o importanță deosebită – suntem cu toții legați, datorită succesiunii apostolicești, însă succesiunea în relațiile interbisericești este, de asemenea, un factor foarte important și noi suntem siguri că odată cu vizita Preasfinției Voastre, tradiția relațiilor bune dintre Bisericile noastre se va dezvolta”, a spus Sanctitatea Sa Stăpânul, subliniind că activitatea Metocului la Moscova și a catedralei Patriarhale la New-York este un factor important de întărire a relațiilor dintre Patriarhia Moscovei și Biserica Ortodoxă în America.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a amintit că întâlnirea de azi se efectuează în ajunul sărbătorii „Intrarea în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”, când de asemenea este marcată pomenirea urcării pe tronul Patriarhal din or. Moscova a sfântului ierarh Tihon, în anul 1917. „El este ocrotitorul Dumneavoastră ceresc, de aceea pentru Dumneavoastră este o zi deosebită. Noi împreună vom oficia Dumnezeiasca liturghie în catedrala „Adormirea Maicii Domnului” în Kremlinul din Moscova, unde a avut loc întronarea Sanctității Sale Patriarhul Tihon. După Dumnezeiasca liturghie veți putea vizita mănăstirea Donskoi și vă veți putea închina moaștelor sfântului ierarh Tihon”, a spus Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, adresându-se către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe în America.

Sanctitatea Sa s-a adresat, de asemenea, către evenimentele anului trecut când Preafericitul Mitropolit al întregii Americi și al Canadei Tihon a vizitat hotarele Bisericii Ortodoxe Ruse în legătură cu solemnitățile consacrate aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Rusiei. „Pe atunci noi cu toții ne delectam cu viața pașnică, plină de bucurii, inclusiv în Ucraina. Actualmente Rusia Kieveană este sfâșiată de rebeliuni. Noi ne rugăm în fiecare zi, ca să se pună capăt suferințelor poporului, ca să se instaureze pacea durabilă pe pământul ucrainean”, a spus Preafericitul Patriarh Chiril, subliniind că actualmente în Ucraina merge un greu război civil, fratricid.

„Spre deosebire de alte grupuri religioase în Ucraina, Biserica noastră înțelege că în fața acestui conflict ea poate avea doar o singură poziție – să fie forță pacificatoare”, a mărturisit Sanctitatea Sa Stăpânul. „Noi evităm vreun angajament politic, susținerea uneia dintre părțile beligerante Noi ne rugăm și activăm pentru ca în Ucraina să se instaureze o pace justă, ca nimeni să nu sufere de pe urma discriminării, fie e vorba de indicele limbă, etnie sau religie”.

„Suntem foarte neliniștiți cu privire la păstoriții noștri din Ucraina de est – acolo are loc o catastrofă umanitară”, a continuat Sanctitatea Sa Patriarhul, menționând că din pricina multor  cauze oamenii din Occident nu cunosc în deplină măsură ce se întâmplă în această regiune, unde oamenii au de suferit atât de pe urma focurilor de artilerie, cât și a blocadei economice. În fiecare zi de la obuzele de artilerie mor oameni, sunt distruse casele oamenilor și bisericile.

În același timp, în Ucraina centrală și cea de vest are loc ocuparea forțată bisericilor ce aparțin Bisericii canonice, la inițiativa părtașilor așa-numitei „Patriarhii a Kievului”. Deseori aceste persoane intră cu forța în biserici, folosesc violența față de credincioși, aplică lovituri preoților. Situația creată o folosesc în propriile scopuri și uniații.

„Astăzi Biserica noastră trece prin cea mai dificilă perioadă din istoria modernă a Ucrainei”, a constatat Sanctitatea Sa Patriarhul, menționând că poporul apără cu bărbăție clerul, episcopatul. Aceasta este o mărturie a faptului că Biserica Ucrainei își păstrează puterea, inclusiv capacitatea de a exercita influență asupra societății ucrainene.

Activitatea pacificatoare a Bisericii poate fi solicitată nu doar în timpul soluționării conflictului civil pe pământul ucrainean, dar și în contextul relațiilor ruso-americane, care în timpul de față trec printr-o perioadă nu din cele mai bune. „Recent m-am întâlnit cu noul ambasador al SUA la Moscova și am vorbit că și în perioada „războiului rece” nu doar ortodocșii, dar și în genere creștinii celor două țări au avut curajul și capacitatea să facă ceva, pentru a schimba situația spre mai bine”, a relatat Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril.

„Câteva decenii noi și creștinii din SUA am fost separați prin „cortina de fer” și psihologia „războiului rece”, dar în acele vremuri grele ne unea conștiința faptului că noi ca și creștini împărtășeam un singur sistem de valori morale”, a menționat Sanctitatea Sa Stăpânul, numind sistemul comun de valori ca fiind un factor important, care a creat sistemul de relații dintre creștinii celor două țări.

„Pe când azi, cu un mare număr de creștini în SUA, noi nu putem spune că aparținem la același sistem de valori, la care aparțin ei”, a subliniat Sanctitatea Sa Patriarhul. Dumnealui a menționat că îndepărtarea de la normele morale biblice fundamentale face imposibilă continuarea dialogului cu un mare număr de comunități de protestanți ale Americii, ce intră în Consiliul Național al lui Hristos, cu el Biserica Rusă colaborând timp de decenii, inclusiv în anii complicați ai „războiului rece”. „În același timp noi suntem deschiși pe deplin pentru colaborare cu acele biserici ale continentului Nord-American, care și-au păstrat fidelitatea moralei biblice”, a menționat Preafericitul Stăpân. „Acestea sunt, în primul rând, Bisericile Ortodoxe, Biserica Romano-Catolică, precum și unele Biserici protestante”.

În timpul discuției Întâistătătorilor Bisericii Ortodoxe Ruse și a Bisericii Ortodoxe în America a fost abordată, de asemenea, tema prigoanei creștinilor în Orientul Apropiat și în Africa de Nord. Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a amintit că primele prigoane din perioada modernă le-au suportat creștinii ortodocși din Kosovo și a subliniat: „Până în zilele noastre nu se prind rănile enorme de pe trupul Kosovo și pe corpul comunității sârbești ce locuiește acolo”.

Sanctitatea Sa Stăpânul și-a exprimat o îngrijorare deosebită pentru situația creștinilor în regiunea Orientului Apropiat. În special de alarmantă, conform opiniei dumnealui, ea a devenit după activizarea grupărilor teroriste, așa precum este „Statul islamic”. „Se creează impresia că de către oamenii din Occident nu prea multe se cunosc despre aceasta”, a adăugat Patriarhul Chiril. „Cred că sarcina noastră constă în a vorbi în gura mare despre tragedia creștinismului în Orientul Apropiat. Mai mult ca atât, văd o sarcina de mai departe în zilele noastre în faptul ca să contribuim, alături de comunitatea mondială, la elaborarea măsurilor concrete pentru păstrarea prezenței creștine în regiunea Orientului Apropiat”.

În fiecare epocă în fața Bisericii apar probleme și dificultăți specifice, însă cu puterea Sfântului Duh ea rămâne a fi vie, activă și capabilă să răspundă la provocările contemporaneității, a menționat Sanctitatea Sa Patriarhul, menționând: „Sperăm că și problemele actuale cu mila lui Dumnezeu, pentru rugăciunile Bisericii, cu participarea ei vor fi soluționate întru binele poporului”.

În timpul întâlnirii a fost menționat că în anul viitor va fi marcată aniversarea a 1000 de ani de la adormirea sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir, al cărui nume îl poartă seminarul Bisericii Ortodoxe în America. În cadrul solemnităților se va desfășura planificată pentru luna noiembrie, anul viitor, conferința științifică de teologie pe baza seminarului „Sfântul Vladimir”.

Aducându-i mulțumiri  Sanctității Sale Patriarhului Chiril pentru exprimarea dragostei fierbinți și a atenției frățești, Preafericitul Mitropolit Tihon a subliniat: „Aceeași ospitalitate mi s-a oferit anul trecut, când am participat la sărbătorirea slăvită a aniversării a 1025 de ani de la Creștinarea Sfintei Rusii. O mare onoare mi s-a oferit, când am avut ocazia să slujesc împreună cu Sanctitatea Voastră și cu alți Preafericiți Patriarhi și șefi de delegații ai Bisericilor Ortodoxe din întreaga lume, ceea ce a fost o mărturie a unității Ortodoxiei Ecumenice. Deși în calea acestei unități uneori apar piedici, sunt convins că prin mila Domnului nostru Iisus Hristos, izvorul unității noastre, noi vom colabora și în continuare și vom fortifica relațiile de dragoste frățească dintre Biserici în condițiile complexe ale lumii în care trăim”.

Problemele ce se află în fața Ortodoxiei mondiale își au reflectarea și în America de Nord, a menționat Preafericitul Stăpân, constatând următoarele: „Sfântul Sinod al episcopilor și eu păstrăm fidelitate trudelor începute de Preafericiții Patriarhi și conducători ai Bisericilor Ortodoxe privind reglementarea problemei despre normalizarea situației în așa-numita diasporă”.

„Biserica Ortodoxă a Americii din momentul când a căpătat autocefalie de la Biserica Ortodoxă Rusă, săvârșește slujirea întru binele oamenilor de diverse tradiții etnice și culturale, incluzând populația aborigenă a Americii și a acelor oameni care nu au legătură cu vreo tradiție”, a subliniat Preafericitul Mitropolit al Americii și al Canadei Tihon. „Noi suntem recunoscători pentru rugăciunile frățești și susținerea din partea Bisericii Ortodoxe Ruse, care întotdeauna a apărat și apără Biserica noastră”.

Dumnealui și-a exprimat speranța că relațiile de dragoste și frăție ale celor două Biserici vor fi tot mai puternice în cadrul activității comune privind fortificarea credinței ortodoxe în întreaga lume, în special acolo, unde creștinii sunt supuși prigonirilor, precum și în astfel de locuri, unde oamenii credincioși se ridică în fața provocărilor din partea culturii contemporane seculariste.

Preafericirea Sa a menționat că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe a Americii a însărcinat pe toți preoții și mirenii să ridice rugăciuni pentru oamenii aflați în suferință în Ucraina, Kosovo „și în toate acele localități, unde oamenii suferă pentru credința lor”.

„Noi ne rugăm și sperăm că și creștinii, toți oamenii de bună credință vor fi apărați și vor avea posibilitate să-și mărturisească liber credința lor”, a continuat Preafericitul Stăpân. „Vom tinde ca mărturisirea noastră smerită să ajungă până la acei ce trăiesc în întuneric. Speranța mea constă în faptul că azi, precum și în viitor, noi vom putea dezvolta mărturia comună a celor două Biserici, vom putea să ne fortificăm relațiile frățești în dorința noastră de a răspunde la provocările contemporaneității și să executăm porunca de a învăța toate popoarele pentru Hristos”.

Apoi au fost discutate diverse probleme ale relațiilor bilaterale și teme de importanță general-ortodoxă.

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril i-a adus în dar Preafericitului Tihon o mitră și odăjdii arhierești.

Membrii delegației Bisericii Ortodoxe în America au primit semne distincte ale Patriarhului „Aniversarea a 700 de ani  de la nașterea cuviosului Serghie de Radonej”.

Preafericitul Mitropolit Tihon i-a dăruit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse o cruce, icoane ale Maicii Domnului și ale cuviosului Gherman de Alaska, precum și o părticică din moaștele sfântului dreptcredinciosului Alexii de Uilks-Barrei. Un misionar remarcabil, protoiereul Alexii Rogt (1853-1909) a fost canonizat în anul 1994 de Biserica Ortodoxă în America ca un mărturisitor și apărător al Ortodoxiei.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Profanarea tainelor de către reprezentanții „Bisericii ortodoxe a Ucrainei” este o mărturie a stării de lucruri din interiorul acestei structuri pseudobisericești [Interviuri]

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Mitropolit al Varșoviei Sava cu prilejul aniversării întronării [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Episcopul de Moravice Antonie: „Să avem încredere în Biserica noastră - iată poziția mea și redomandarea mea” [Interviuri]

Autoritățile din Muntenegru persecută Biserica Ortodoxă după scenariul ucrainean [Articol]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Președintele Muntenegrului a mers împotriva propriului popor [Interviuri]

La reprezentanța din Moscova a Bisericii Ortodoxe în America a fost cinstită în rugăciuni memoria Sfântului Ierarh Nicolae al Serbiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a avut o convorbire telefonică cu Preafericitul Mitropolit al Americii și al Canadei Tihon

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafericitului Mitropolit al întregii Americi și al Canadei Tihon cu prilejul aniversării întonării [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Activitatea confesiunilor religioase ale Rusiei aduce o contribuție serioasă la îmbunătățirea situației umanitare din Republica Arabă Siriană, ajutînd cetățenilor ei să revină la o viață normală [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a păstra prezența creștină în Orientul Mijlociu [Interviuri]

Episcopul de Barîșevka Victor: Poziția pacificatoare a Bisericii Ortodoxe din Ucraina rămîne fermă și neschimbată

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion: Nu putem interzice oamenilor să-i apere pe cei care sint supuși violenței domestice [Interviuri]

Toate materialele cu cuvintele-cheie