Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Cuvântarea Preafericitului Patriarh Chiril la ședința Consiliului de observatori al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești

Cuvântarea Preafericitului Patriarh Chiril la ședința Consiliului de observatori al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești
Versiune pentru tipar
17 decembrie 2014 16:20

La 16 decembrie 2014, la reședința Patriarhală din mănăstirea stavropighială „Sfântul Daniil”, avut loc ședința ordinară a Consiliului de observatori al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești „Sfinții întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu”. Cu un cuvânt de deschidere către participanții la ședință s-a adresat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

În scurt timp se vor împlini șase ani din momentul când la 31 martie 2009, la prima ședință a Sfântului Sinod după alegerea mea în tronul Patriarhului, a fost inițiată o cauză importantă – crearea Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești. Această inițiativă a fost determinată de necesitatea stringentă de a forma și a ridica calificarea rezervei de cadre ale Bisericii noastre.

Eu și confrații mei arhipăstori înțelegeam foarte clar că ridicarea calificării cadrelor de nivel superior și mediu ale Bisericii, precum și creșterea noii generații de slujitori responsabili – este o sarcină de o importanță primordială fără a cărei realizare noi nu putem înfăptui nici un fel de planificare, deoarece totul se reduce la oameni. În Biserica Rusă nu ajungea în mod catastrofal cadre calificate în domeniul teologiei, care s-ar afla la nivelul gândirii teologice contemporane. Și iată că în anii precedenți s-au făcut multe pentru ca aceste cadre să apară.

Concomitent s-a făcut câte ceva pentru a stimula dezvoltarea general-bisericească, incluzând creșterea religiozității poporului nostru și dezvoltarea tuturor aspectelor vieții bisericești, în primul rând, a provinciei noastre ruse. Anume din aceste motive a fost inițiată crearea noilor eparhii. Această inițiativă a pus problema pregătirii de cadre, deoarece arhiereul poartă responsabilitatea pentru Biserică, pentru oamenii încredințați lui, el prezintă Biserica în fața lumii exterioare, poartă responsabilitatea pentru educarea aspiranților în teologie și a înșiși clericilor. Doar ei realizează diverse tipuri de programe, inclusiv cele din domeniul învățământului, pedagogiei, de nivelul gradului de studii al arhiereului foarte multe depinzând.

În timpul de față noi mărturisim că Biserica este cu adevărat un participant activ la viața socială, dar ea trebuie, de asemenea, să facă încă multe – în primul rând, pentru a actualiza mesajul evanghelic pentru contemporanii noștri. Realizarea acestei sarcini se ciocnește de mari dificultăți și probleme, deoarece torentul general de informație, care azi se prăbușește pe orice persoană, contribuie nu la actualizarea, dar la arhaizarea mesajului evanghelic. Prin prisma acestui torent contemporan informațional oamenii sunt înclinați să accepte sursele creștine vechi, inclusiv Evanghelia, ca făcând parte dintr-un domeniu care puțin dacă atinge viața omului contemporan.

Nu doar acum, dar și în toate vremurile actualizarea Evangheliei este sarcina principală a Bisericii. Însă azi noi, posibil, ne ciocnim pe această cale cu cele mai mari dificultăți – de ordin cultural, instructiv ș.a.

Pentru ca să arăm mai adânc câmpul vieții religioase în țara noastră, au fost create noi eparhii. În anul 2009 în Biserica Ortodoxă Rusă au fost 200 de arhierei – participanți la Soborul Arhieresc, acum sunt în număr de 329. Astfel, numărul arhiereilor s-a mărit mai mult de o dată și jumătate. Însă nu ar fi corect să spunem că s-a mărit doar numărul lucrătorilor bisericești cu funcții înalte.

Fiecare arhiereu poartă responsabilitatea pentru oamenii încredințați lui în eparhie. În anul 2009 am avut 159 de eparhii, inclusiv 69 în Federația Rusă, adică după numărul de arhierei și eparhii ea ceda celorlalte segmente ale Patriarhiei Moscovei luate împreună. Astăzi sunt 282 de eparhii, dintre care 179 sunt în Rusia.

Arhiereii eparhioți ai noilor eparhii sunt oameni în marea lor majoritate tineri (deși sunt și de vârstă mijlocie), energici, care nu au intenționat să facă o carieră strălucită bisericească, în cea mai mare parte a vieții în genere nu s-au gândit la treapta de arhiereu. Mulți dintre ei pe parcursul a douăzeci de ani și mai bine au trudit la diverse ascultări în provincii: au fost preoți, parohi ai mănăstirilor, blagocini, se ocupau de activitatea de învățământ; mulți dintre ei erau membri ai Camerelor obștești în regiuni, aveau experiența comunicării cu puterea laică. Adică sunt oameni care au trecut o cale foarte serioasă a vieții. Comunicând cu candidații pentru hirotonie în treaptă de episcop, de fiecare dată ești pus în situația de a constata următoarele: ei au studii (de obicei sunt persoane cu două sau mai multe studii superioare – bisericești și laice), însă perioada de 15-20 de ani în afara școlilor de teologie și în genere în afara sistemului de ridicare a calificării, bineînțeles, dau de știre – o anumită experiență o dobândesc, dar în anumite lucruri ei nu capătă nici experiență, nici cunoștințe.

Despre toate acestea vorbesc în legătură cu faptul că Aspirantura este azi purtătoarea a unei sarcini foarte importante: a lucra în planul ridicării calificării arhiereilor Bisericii Ortodoxe Ruse. Acest program de studii este un ajutor real atât pentru înșiși arhiereii nou hirotoniți, cât și pentru eparhiile lor.

În acest an noi deja a patra oară am desfășurat cursul de ridicare a calificării care durează mai bine de două săptămâni. În timpul cursurilor nou hirotoniții arhierei au posibilitatea, în primul rând, să comunice cu Patriarhul, să îi pună întrebări, dar, pe lângă aceasta, să lucreze sistemic, să-și ridice nivelul său: audienții cursurilor se întâlnesc cu membrii Sinodului, cu șefii instituțiilor sinodale, împrumută experiența vie  de dirijare, iau cunoștință de tendințele fundamentale ale relațiilor dintre Biserică și stat, ale relațiilor interorodoxe și interconfesionale; ei se întâlnesc cu reprezentanții puterii de stat, audiază cursuri tematice ale specialiștilor - experți principali în domeniul sociologiei, jurisprudenței, al managementului și finanțelor.

Acum câteva săptămâni am avut întâlnire cu audienții celui de-al patrulea curs pentru arhierei. Cu toții menționează nivelul înalt al programului, precum și importanța practică a cunoștințelor căpătate pentru soluționarea sarcinilor eparhiale de fiecare zi. Ei s-au adresat cu rugămintea de a extinde și mai mult tematica cursurilor, indicând acele domenii ale activității lor, în care ar dori să capete mai multe cunoștințe, precum au și ieșit cu o inițiativă foarte interesantă: a crea astfel de cursuri pentru ajutorii lor: secretari eparhiali, șefi ai cancelariei, conducători ai diverselor secții eparhiale. L-aș ruga pe mitropolitul de Volokolamsk Ilarion să creeze condiții pentru realizarea acestei inițiative.

Sunt convins că aceste cursuri de ridicare a calificării pentru arhiereii nou hirotoniți sunt doar prima etapă, dar foarte importantă, a creării în Biserica Ortodoxă Rusă a unui program extins de reciclare continuă. El s-ar putea numi „Programul Patriarhului”, luând în considerare circumstanța că pentru Patriarh ridicarea nivelului de învățământ, obținerea noilor dexterități de către reprezentanții episcopatului este o cauză de o foarte mare importanță.

Asemenea cursuri trebuie să se desfășoare nu doar pentru ierarhi și eu cred că întregul nucleu conducător al Bisericii Ortodoxe Ruse va avea posibilitate să-și ridice calificarea, într-un fel sau altul, pe baza Aspiranturii.

Nici într-o altă Biserică Locală, precum și în lumea confesională neortodoxă, nu există analogii a unui atare program. Stăpânul Ilarion va confirma, cursurile desfășurate la noi prezintă un foarte mare interes pentru reprezentanții Bisericilor Ortodoxe Locale și nu doar. Sunt convins că această colaborare, legiferată în acordul dintre Biserica Ortodoxă Rusă și Academia economiei naționale și a serviciul de stat a Rusiei în acest domeniu poate aduce, de asemenea, roade bune și abundente.

Aș vrea să mai vorbesc despre faptul că, luând în considerare potențialul crescând al Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești, consider posibil de însărcinat rectorul ei, pe mitropolitul Ilarion, cu un șir de proiecte importante de ordin general-instructiv și de luminare. Astfel, pe baza ADGB activează Consiliul general-bisericesc de susținere a tezelor de doctor habilitat în teologie și istorie a Bisericii. În componența lui intră floarea științei laice și bisericești. Datorită activității Consiliului general-bisericesc de susținere a tezelor de doctor habilitat, întreg procesul de scriere și susținere a tezelor se creează acum în funcție de cerințele Consiliului suprem de atestare al Federației Ruse.

În cadrul Consiliului a avut loc deja susținerea a șapte teze de doctor habilitat, unul dintre doctorii habilitați este arhiereu, vicepreședintele Direcției executive a Patriarhiei Moscovei episcopul de Voskresensk Sava. Numărul încă nu este mare, dar la momentul actual de susținerea tezelor de doctor se pregătesc 23 de aspiranți. Sper foarte mult că aceste teze își vor aduce contribuția la dezvoltarea științei teologice.

Rectorul Aspiranturii, de asemenea, conduce Centrul de coordonare pentru dezvoltarea științei teologice în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, sarcina căruia este a determina direcțiile de bază ale acestei dezvoltări. Cercetările în domeniul teologiei se efectuează în cadrul Academiilor de teologie, există de asemenea instituții laice, inclusiv catedre pe lângă instituțiile de învățământ superior, care se ocupă de temele din domeniul teologiei. A apărut necesitatea de a coordona întreagă această activitate pentru a nu pierde cadrele și pentru a consolida atenția la acele probleme de teologie, a căror soluționare este actuală cu adevărat pentru Biserica noastră.

Rectorul ADGB este însărcinat cu atragerea a unui mare număr de savanți pentru elaborarea noilor manuale pentru bacalaureatul Bisericii Ortodoxe Ruse. Corpusul noilor manuale trebuie să devină pentru miile de viitori lucrători bisericești și păstori izvor de cunoștințe despre Biserică, despre locul ei în Patrie și în lume. Aceste manuale trebuie să fie accesibile,  să fie scrise la nivel contemporan, accesibil pentru fiecare persoană, doritoare să ia cunoștință de aceste discipline.

Voi menționa că activitatea asupra proiectului dat, care cere o organizare structurală complexă, devine teren al muncii colective a sutelor de autori, ceea ce cere soluționări nestandarde, inclusiv de nivel managerial, precum și de ordin metodic și pedagogic.

După cum am menționat, la nouă catedre ale Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești la momentul dat se elaborează 23 de teze de doctor habilitat și activează 101 aspiranți.
În ultimii ani Aspirantura a devenit un teren serios pentru întâlnirile savanților bisericești și laici, ale ierarhilor și teologilor din întreaga lume. Anual se desfășoară o conferință internațională științifico-practică. De pildă, cu puțin timp în urmă și-a încheiat lucrările conferința, dedicată unui autor creștin minunat și Părinte al Bisericii din perioada bizantină târzie – cuviosul Simeon Noul Teolog.

Pe baza Aspiranturii funcționează Comisia pentru schimbul dintre studenți, creată în anul 2012 la inițiativa mea. M-am ocupat de această temă, fiind președintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești al Patriarhiei Moscovei și în acea perioadă activitatea dată se ciocnea de foarte mari dificultăți, deoarece președintele DREB nu avea pe atunci nici posibilități, nici drepturi de a coordona întreaga această activitate. Uneori nici nu știam, cine și de ce studiază după hotare, care este rezultatului unor astfel de studii. Multe persoane, aflându-se câțiva ani după graniță, pur și simplu dispăreau: cineva pleca în business, cineva se ocupa de altceva. Adică noi trimiteam la studii persoane capabile, iar la final aveam  niște rezultate false, zgomotoase. De aceea eu am început să asociez cu studiile în Aspirantură facerea ordinii în acest domeniu foarte important al activității noastre.

Astăzi comisia tutelează studiile în instituțiile de peste hotare a 70 de studenți ai Bisericii Ortodoxe Ruse, circa același număr de studenți își fac studiile la noi. Astfel, există posibilitate de a lucra personal cu fiecare student, a înțelege clar ce tinde fiecare, ce scopuri are, precum și a alege candidați pentru studii. Noi limităm brusc studierea după hotare în cadrul bacalaureatului. Poziția mea constă în faptul că a pleca undeva pentru a face studii trebuie de efectuat doar în cazul dacă ai obținut studii de bază în Patrie și atunci specializarea poate avea loc în altă instituție de învățământ, cu atât mai mult că azi aceasta este ușor de coordonat în cadrul programului de la Bologna. Noi am încetat practic să trimitem studenți după hotare pentru programul bacalaureatului, cu excepția seminarului nostru de teologie din Paris.

Schimbul de studenți are consecințe importante și pentru activitatea extrabisericească. Mulți absolvenți de ai noștri ocupă locuri importante în ierarhia altor Biserici Ortodoxe Locale, cu toate acestea ei păstrează relații bune cu alma mater și cu Biserica Rusă tot așa, ca și studenții noștri care își fac studiile peste hotare, stabilesc și păstrează ulterior relații bune cu profesorii, ierarhii și clerul de pe loc. Toate acestea susțin, inclusiv, și sistemul activității externe bisericești al Bisericii Ortodoxe Ruse.

În cadrul Aspiranturii există, de asemenea, un program ce poartă denumirea „Relații externe bisericești” - un program unic specializat de acest fel în Ortodoxia mondială. El îmi este deosebit de drag, deoarece inițiatorul faptic al lui a fost părintele meu duhovnicesc – pururea pomenitul mitropolit de Leningrad și Novgorod Nicodim (Rotov). La trecere dintre anii 60 și 70 ai secolului trecut, când Biserica trăia în condițiile unui presing și control rigid din partea statului, stăpânul Nicodim a fondat bazele acestui ciclu de studii, selectând pe cei mai buni absolvenți ai Academiilor din Moscova și Leningrad și creând pe baza DREB, pe care îl conducea în acea vreme, o filială a Aspiranturii a Academiei de teologie din Moscova. Sarcina principală a filialei a fost pregătirea lucrătorilor de răspundere în domeniul relațiilor dintre Biserică și societate. Prin acest program am trecut la vremea mea și eu, precum și stăpânul Ilarion, și încă foarte mulți ierarhi.

Programul Aspiranturii și doctoranturii general-bisericești „Relații externe bisericești” este elaborat din nou în corespundere cu cerințele momentului curent și se concepe ca o pregătire a participanților la relațiile interbisericești, care sunt deschiși  pentru dialog, culți și au o bună pregătire.

Așadar, multe s-au făcut deja. Dar și mai multe urmează de făcut. Pentru o instituție de învățământ segmentul de timp de cinci-șase ani este un termen prea mic, pentru a aștepta rezultate mari. Cu toate acestea, astfel de rezultate există. Aș vrea cu bucurie să constat că sămânța semănată în anul 2009 nu a murit, ea nu a căzut nici în pământ pietros, nici între spini, nici pe margine de drum, dar a dat rod și în decurs de acești cinci ani – o roadă demnă. Eu nu am intenția să amplific rezultatele, dar nici de a le minimaliza nu este nevoie. De aceea trebuie de făcut totul, ca Aspirantura să poată funcționa cu un randament și mai mare.

Aspirantura și doctorantura general-bisericească este un fel de Academie a Patriarhului, care se află sub controlul nemijlocit al Întâistătătorului Bisericii. Ea este chemată, fără doar și poate, să controleze resursele intelectuale ale Bisericii Ortodoxe Ruse, să genereze noi idei de ordin social, să realizeze învățământul neîntrerupt al colaboratorilor responsabili ai Bisericii, să slujească drept teren pentru dialogul științei bisericești și a celei laice, precum și pentru pregătirea cadrelor care lucrează în domeniile relațiilor Biserică-stat, Biserică-societate și ale celor internaționale. Realizarea tuturor acestor obiective prezintă o sarcină importantă și actuală.

Deja de pe acum ne pregătim să desfășurăm destoinic aniversarea a 1000 de ani de la adormirea sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir și Aspirantura este chemată să devină un centru important al acțiunilor și solemnităților, dedicate marelui luminător și Creștinator al Rusiei. Pentru septembrie 2015 este planificată desfășurarea unei conferințe științifico-istorice de proporții, dedicate aprecierii moștenirii sfântului cneaz Vladimir. Cei mai de vază savanți  bisericești și laici din țara noastră și de peste hotare se vor întâlni față în față în cadrul Aspiranturii, ca să chibzuiască împreună la ceea ce este azi deosebit de important – la rolul Bisericii în istoria Patriei noastre, la importanța Ortodoxiei pentru trecutul, prezentul și viitorul nostru, la rolul Bisericii Ortodoxe Ruse în relațiile dintre popoarele tradițional ortodoxe, la dezvoltarea relațiilor dintre creștini atât pe continentul european, cât și în întreaga lume.

Serviciul de comunicare al DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă, ucraineană

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei