Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De ziua pomenirii sfântului ierarh Nicolae Făcătorul de minuni Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat sfințirea mare a bisericii „Bunăvestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Sokolniki, or. Moscova

Versiune pentru tipar
19 decembrie 2014 18:41

La 19 decembrie 2014, de ziua pomenirii sfântului ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mira Lichiei, Făcătorul de minuni, Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a săvârșit rânduiala sfințirii mari a bisericii militare reconstruite „Bunavestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” pe lângă fostele cazarme ale batalionului de geniști în Sokolniki, or. Moscova (actualmente metocul Patriarhului pe lângă statul major al Trupelor aeropurtate ale Rusiei) și Dumnezeiasca liturghie în biserica nou sfințită.

La porțile bisericii militare Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost întâmpinat de regimentul gărzii de onoare al regimentului Preobrajenski.

Cu Sanctitatea Sa au coslujit: episcopul de Orehovo-Zuevo Panteleimon, preşedintele Departamentului Sinodal pentru caritatea bisericească şi slujirea socială, conducătorul vicariatului de Est al or. Moscova; episcopul de Voskresensk Sava, prim-vicepreședintele Direcției executive a Patriarhiei Moscovei, locţiitor la mănăstirea stavropighială Novospasski, conducătorul vicariatului de Sud-est și al Vicariatului noilor teritorii ale or. Moscova; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova, parohul bisericii „Marea Înălţare”, blagocinul districtului Pokrovski al capitalei; blagocinul districtului Voskresensk al or. Moscova, parohul bisericii „Învierea Domnului” din Sokolniki protoiereul Alexandr Dasaev; protoiereul Dimitrii Smirnov, preşedintele Comisiei Patriarhale pentru familie şi protecţia mamei şi copilului; protoiereul Mihail Vasiliev, parohul bisericii „Bunavestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Sokolniki; reprezentanți ai clerului militar ce cârmuiesc militarii Trupelor aeropurtate.

La serviciul divin au fost prezenți: președintele Dumei de Stat a AF a FR S.E. Naryșkin; secretarul de stat, viceministrul apărării FR generalul de armată N.A. Pankov; comandantul Trupelor aeropurtate ale Rusiei general-colonelul V.A. Șamanov; preşedintele Comitetului Dumei de Stat a AF a FR pentru regulament şi activitatea organizatorică S.A. Popov; şeful Casei imperiale a Rusiei marea ducesă Maria Vladimirovna Romanova; comandanți de companii și brigăzi, ofițeri și angajați ai Trupelor aeropurtate ale Rusiei, ctitorii care au  participat la reconstrucția bisericii.

La serviciul divin oficiat de Patriarh au venit copii – elevi ai școlilor duminicale din regiunea Donetsk, Ucraina.

La vohodul mic, cu prilejul sfințirii bisericii „Bunavestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” pe lângă fostele cazarme ale batalionului de geniști, Preafericitul Patriarh Chiril l-a decorat pe parohul bisericii protoiereul Mihail Vasiliev cu dreptul de purtare a paliței.

La ectenia de pace și cea stăruitoare au fost ridicate rugăciuni speciale pentru Trupele aeropurtate: „Pentru voievodul din Trupele aeropurtate Vladimir și cu el ostașii din Trupele aeropurtate”.

După ectenia stăruitoare Întâistătătorul Bisericii Ruse a ridicat rugăciune pentru pacea în Ucraina.

În timpul Liturghiei Preafericitul Patriarh Chiril a hirotonit în treaptă de preot pe diaconul Victor Volkov, clericul bisericii în cinstea Nașterii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Krylatskoie, or. Moscova.

Predica înainte de împărtășanie a ținut-o protoiereul Ioan Lapidus, clericul bisericii în cinstea sfintei mucenițe Tatiana pe lângă Universitatea de stat din Moscova.

După încheierea Liturghiei Preafericitul Patriarh Chiril a oficiat slavoslovea sfântului ierarh Nicolae Făcătorul de Minuni.

Întâistătătorul a fost salutat de parohul bisericii protoiereul Mihail Vasiliev, care i-a adus în dar Sanctității Sale și arhiereilor ce au slujit cu el icoanele Bunavestirii Preasfintei Născătoare de Dumnezeu.

Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către credincioși cu o predică.

În dar bisericii nou sfințite Preafericitul Stăpân a transmis icoana sfântului mare mucenic Gheorghe Purtătorul de Biruință.

Întâistătătorul a înmânat înalte distincții bisericești:

• рentru trudele depuse întru binele Bisericii și cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua nașterii, marea ducesă Maria Vladimirovna este decorată cu ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul I;
• pentru ajutorul acordat Bisericii Ortodoxe Ruse și cu prilejul aniversării a 60 de ani din ziua nașterii, S.E. Naryșkin este decorat cu ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul II;
• pentru ajutorul acordat la reconstrucția bisericii „Bunavestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Sokolniki, or. Moscova, V.A.Șamanov este decorat cu ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul III;
• pentru ajutorul acordat reconstrucției bisericii „Bunavestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Sokolniki, or. Moscova, directorul general al grupului de companii „N-Trans” N.A. Mișin este decorat cu ordinul cuviosului Serghie de Radonej de gradul III.

În cuvântul său de răspuns președintele Dumei de Stat a AF a FR S.E. Naryșkin a menționat, în special, următoarele: „Astăzi s-a mai făcut un pas pentru fortificarea memoriei noastre istorice. Împreună cu reconstrucția acestei biserici minunate noi deschidem o filă nouă a trecutului nostru, a istoriei noastre mărețe, legate de Primul război mondial și de istoria eroică a Trupelor aeropurtate”.

Credincioșilor li s-au împărțit iconițe ale cuviosului Serghie de Radonej cu binecuvântarea Patriarhului.

Apoi Preafericitul Patriarh Chiril i-a binecuvântat pe copiii veniți din regiunea Donetsk.

În piața din fața bisericii un regiment al gărzii de onoare al școlii de Trupe aeropurtate din Reazan a demonstrat deprinderi ale pregătirii de mărșăluire. Apoi dexterități de ducere a luptei corp la corp și a folosirii armei de foc au fost demonstrate de ostașii cercetași ai brigăzii de destinație specială a Trupelor aeropurtate.

Preafericitul Patriarh Chiril le-a mulțumit ostașilor pentru manifestația demonstrată și le-a dorit ca niciodată să nu aibă posibilitatea a folosi aceste dexterități în acțiuni militare reale. „Fie ca Domnul să-i păzească ostașii noștri de orice rău, să-i întărească în credință, deoarece fără credință nu poate exista dragoste față de Patrie, să-i întărească în dragoste față de Patrie, fără de care nu poate exista sacrificiu, prin urmare, nu poate exista o armată, nu poate fi nici țară independentă”, a spus, în special, Întâistătătorul.

„Astăzi noi pomenim pe cei care au căzut în zonele de luptă, inclusiv și pe ostașii Trupelor aeropurtate”, a amintit Patriarhul. „Dea Dumnezeu ca pomenirea acestor ostași minunați, care au murit în vremuri pașnice, niciodată să nu dispară din memoria poporului nostru, ca imaginea lor eroică să fie pildă pentru tineretul contemporan”, a chemat Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Chiril.

***

Biserica „Bunavestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în Sokolniki - metocul Patriarhului pe lângă statul major al Trupelor aeropurtate ale Rusiei

Biserica este construită din mijloacele departamentului militar al Imperiului Rus conform proiectului-tip al bisericii militare. Arhitectul, inginerul-colonel F.B. Verjitski, a elaborat proiectul bisericii ce permitea o incorporare de 1200 de persoane, ceea ce corespundea numărului de militari ai regimentului în timp de pace. Pe tot teritoriul Rusiei de până la revoluția din 1917 au fost construite biserici similare în număr de șaptezeci.

Paroh al bisericii a fost numit eroul apărării Port-Arturului, preotul Vasilii Vasilievici Sliunin.

În anii Primului război mondial în cazărmile batalionului de geniști era dislocat un spital militar. După plecarea pe front a geniștilor, în cazărmile din Sokolniki a fost dislocat I-ul regiment pentru telegrafie și proiectoare de rezervă și o echipă de ostași pe trotinete, care pregăteau rezerviști pentru front în domeniul specialităților inginerești. În aceleași cazarme, la finele anului 1915, a fost evacuată din Varșovia Școala de cadeți „A.V. Suvorov”, a căror cursanți erau numiți în mod oficial „suvoroviști”. Toate aceste trupe alcătuiau parohia bisericii militare. În anii Marelui război în Sokolniki se aflau mai bine de 10 spitale militare. Soldații decedați de pe urma rănilor erau înmormântați în scuarul din jurul bisericii.

În timpul luptelor revoluționare din Moscova în anul 1917, unități ale garnizoanei din Sokolniki, sub influența propagandei bolșevice, au participat la devastarea Kremlinului. Pentru a elimina participarea în lupte a suvoroviștilor, lângă cazarme erau postate gărzi de patrulare ale soldaților revoluționari. Se presupune că o parte din cadeți de vârstă majoră, cu binecuvântarea clerului bisericii, au putut participa la răscoala iuncherilor din școlile militare Alexandrovski și Alexeevski. În scurt timp după aceste evenimente, prin decizia consiliului deputaților muncitori și militari din Sokolniki, biserica a fost închisă ca fiind „un cuib de contrarevoluționari”.

În anii 1920 cupola și clopotnița bisericii au fost distruse, frescele de pe pereți au fost rase, clădirea bisericii a fost dată unui club soldățesc. Din anul 1965, în clădirea de piatră a bisericii a fost dislocată unitatea militară nr. 08265, oficiul poștal al districtului militar Moscova. La finele secolului al XX-lea clădirea era încălzită doar cu cărbune, în altar, în locul pristolului se aflau cuptoare din fontă, din horn ieșea fum negru ziua și noaptea. În interior clădirea era împărțită în etaje prin construcții de beton, bătute în pereți, în zidurile din cărămidă erau tăiate locuri pentru ferestre.

Cu începere din anul 1941 ștatul major al Trupelor aeropurtate se afla în fostele cazarme din Sokolniki. În anul 2001 preoții care cârmuiesc Trupele aeropurtate au recunoscut în clădirea transfigurată, vizavi de statul major, biserica și au inițiat corespondența comandamentului Trupelor aeropurtate cu conducerea Ministerului apărării FR în scopul reconstrucției bisericii militare în clădirea ei istorică. Preafericitul Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii Alexii II a binecuvântat pe iereul Mihail Vasiliev să se ocupe de acest caz, iar în anul 2004 a instituit metocul Patriarhului pe lângă statul major al Trupelor aeropurtate în Sokolniki. În componența metocului, pe lângă  biserica „Bunavestirea Maicii Domnului” au intrat trei biserici noi de pe teritoriul unităților Trupelor aeropurtate din suburbia Moscovei. Paroh al mitocului a fost numit preotul Mihail Vasiliev.

În ziua aniversării a 100 de ani de la inaugurarea bisericii militare „Bunavestirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu”, anul 2006, pentru militarii ortodocși a fost oficiată Dumnezeiasca liturghie în clădirea bisericii, neocupată deocamdată de militarii din regimentul de comunicații. Doar în iulie 2006, odată cu numirea în funcție de comandant al Trupelor aeropurtate a Eroului Rusiei, general-colonelului V.A. Șamanov, clădirea a fost transmisă ostașilor din Trupele aeropurtate.

În câțiva ani ce au trecut clădirea reconstruită în perioada sovietică a fost refăcută pe deplin, din nou au fost ridicate cupola și clopotnița, suprafața bisericii a fost extinsă prin crearea  etajului de demisol având suprafața bisericii. Acolo se vor afla paraclisul pentru botezuri și muzeul militar. Teritoriul a fost amenajat în felul următor: a fost instalat un gard din fier forjat cu simboluri militare, au fost trase trecători din granit, au fost formate răzoare de flori, a fost creat un teren de joacă cu un acoperământ moale din gumă pentru copiii din cartier.

La efectuarea lucrărilor pentru amenajarea teritoriului au fost găsite morminte ale soldaților. Din păcate, numele celor decedați nu au putut fi constatate. În timpul de față, sunt căutate mijloace pentru monumentul în cinstea ostașilor căzuți pe câmpul de luptă, care se preconizează de a fi instalat în scuarul de lângă biserică.

Metocul efectuează un lucru permanent cu privire la cârmuirea ostașilor din Trupele aeropurtate în toate colțurile țării, unde sunt dislocate Trupele aeropurtate. În acești ani, în timpul deplasărilor clericilor în unitățile Trupelor aeropurtate, au fost botezați mai bine de 6300 de  ostași. Bisericile mobile, create de mitoc, îi însoțeau pe ostașii din Trupele aeropurtate în operațiile pacificatoare în Balcani, Kosovo și Bosnia, Caucazul de Nord.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă, ucraineană

Materiale la temă

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit în Catedrala Patriarhală „Învierea lui Hristos” slujba dumnezeiască praznicală cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Predica Patriarhului rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse [Patriarhul : Predici]

Liturghia Patriarhală săvârșită cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit în Catedrala Patriarhală „Învierea lui Hristos” slujba dumnezeiască praznicală cu prilejul unui an de la sfințirea bisericii principale a Forțelor Armate ale Federației Ruse

La Direcția financiar-economică s-au discutat problemele de restaurare ale Kremlinului din Kostroma

Locașuri situate în imediata apropiere [Articol]

Președintele Direcției financiar-economice și viceministul culturii al Federației Ruse au discutat probleme de restaurare a unităților patrimoniului cultural

La Moscova va fi restaurată biserica la care își primește hrana cea duhovnicească diaspora georgiană

De ziua pomenirii Sfântului Ierarh Nicolae Făcătorul de minuni Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Slujirea Patriarhului de ziua pomenirii Sfântului Ierarh Nicolae Făcătorul de minuni la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori” [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

În ajunul zilei de pomenire a Sfântului Ierarh Nicolae Făcătorul de minuni Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit privegherea în Catedrala „Hristos Mântuitorul”