Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

De sărbătoarea Întâmpinării Domnului Întâistătătorul Bisericii Ruse a oficiat Liturghia la biserica „Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” în capitala Paraguay Asunción

Видео: Роман Самсонов, Лев Брусенцов, Платон Конухов, Артём Леднёв.
Versiune pentru tipar
15 februarie 2016 21:23

La 15 februarie 2016, de sărbătoarea Întâmpinării Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie în biserica „Acoperământul Preasfintei  Născătoare de Dumnezeu” a Eparhiei de Caracas și America de Sud a Bisericii Ruse din Străinătate, în capitala Republicii Paraguay Asuncion.

Din cauza dimensiunilor nu prea mari ale bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”, construită în anii 1920 de emigranții ruși în centrul istoric al capitalei Republicii Paraguay, pentru coslujirea concomitentă a câtorva arhierei la Liturghia de azi, pristolul a fost instalat în centrul bisericii în fața iconostasului, iar credincioșii s-au rugat pe teritoriul din fața bisericii – pe strada Nuestra Señora de la Asuncion (traducerea din spaniolă - Adormirea Maicii Domnului).

Serviciul divin a  fost difuzat pe ecranul instalat în stradă. Printre cei prezenți se aflau membrii Asociației rușilor și a urmașilor lor în Paraguay (ARIDEP), emigranți ruși și rudele lor, colaboratorii ambasadei ruse. Credincioșii ortodocși din Asuncion l-au salutat foarte călduros, cu multă inspirație pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

Cu Sanctitatea Sa au coslujit: mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; mitropolitul de Borispol şi Brovary Antonii, şeful Direcției executive a Bisericii Ortodoxe din Ucraina; episcopul de Cleveland Piotr (BORS), episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Caracas și America Latină Ioan, parohul bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” (BORS); episcopul de Canberra Gheorghii (BORS); episcopul de Argentina și America de Sud Leonid; episcopul de Manhattan Nicolai (BORS); episcopul de Bogorodsk Antonii, şeful Departamentului Patriarhiei Moscovei pentru instituţiile din străinătate; arhimandritul Filaret (Bulekov), vicepreşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei; şeful Serviciului de presă preotul Alexandr Volkov; preotul Maxim Boiarov, parohul bisericii în cinstea Tuturor sfinţilor, care au strălucit în pământul Rusiei, în Buenos Aires.

În biserică au fost prezenţi Ambasadorul Extraordinar şi Plenipotenţiar al Federaţiei Ruse în Republica Paraguay N.C. Tavdumadze; Consulul onorific al Federaţiei Ruse în Republica Paraguay I.A. Fleişer-Şeveliov; Nunţiu Apostolic în Paraguay Eliseo Antonio Ariotti, Arhiepiscopul de Asuncion Edmundo Ponciano Valenzuela Mellid; episcopul Ordinariatului militar al Republicii Paraguay Analberto Martinez Flores.

Cântările liturgice au fost interpretate de corul clericilor Eparhiei de Moscova (regent – preotul Serghii Golev).

În timpul Liturghiei Evanghelia, Apostolul, Simbolul credinţei şi rugăciunea „Tatăl nostru” au fost citite în limbile slavă bisericească şi spaniolă.

După încheierea Dumnezeieştii liturghii a fost oficiată slavoslovia sărbătorii Întâmpinarea Domnului.

Episcopul de Caracas și America de Sud Ioan, adresându-se după încheierea serviciului divin către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse, a spus, în special: „Sunt bucuros să vă salut în Eparhia Americii de Sud, în inima Americii de Sud – Paraguay. Pentru noi este un eveniment istoric, o mare bucurie, o posibilitate de a exprima unitatea Bisericii Ruse. Noi ne simţim deseori aici uitaţi şi izolaţi, dar vedem că Sanctitatea voastră are părinteşte grijă de noi. Aş vrea să vă mulţumesc pentru dragostea Dumneavoastră părintească, pe care aţi demonstrat-o, vizitând acest continent”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Preafericitul Stăpân a adus în dar bisericii icoana cneazului Daniil al Moscovei. Exprimându-şi recunoştinţa sinceră episcopului Ioan pentru munca depusă, Întâistătătorul i-a înmânat arhiereului o panaghie jubiliară, care a fost confecţionată cu prilejul aniversării a 1000 de ani de la adormirea sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir.

De asemenea Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat panaghii jubiliare episcopului de Cleveland Piotr, episcopul de Canberra Gheorghii,  episcopului de Manhattan Nicolai.

Credincioşilor au fost difuzate iconiţe ale lui Hristos Mântuitorul cu binecuvântarea Patriarhului.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a transmis, de asemenea, daruri memorabile reprezentanţilor Bisericii Romano-Catolice din Paraguay, prezenţi la serviciul divin – medalii în memoria vizitei Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse în America de Sud şi cărţi ce reflectă slujirea Sanctităţii Sale.

***

Parohia „Acoperământul Preasfintei  Născătoare de Dumnezeu” din Asuncion a fost organizată de emigranţii ruşi la iniţiativa general-maiorului Nicolai Erna în anul 1924. În anul 1926 a avut loc adunarea creştinilor ortodocşi ruşi care locuiesc în Asuncion şi în provinciile Republicii Paraguay.

La 26 octombrie 1928 biserica „Acoperământul Preasfintei Născătoare de Dumnezeu” a fost sfinţită. Tot atunci a şi fost aprobat Statutul parohiei şi realizată înregistrarea sa juridică.

După terminarea războiului dintre Paraguay şi Bolivia (1932-1935) în biserică au fost instalate şase plăci de proporţii mici, pe care au fost sculptate numele a celor şase ofiţeri ruşi, căzuţi în acest război.

Perioada 1940-1960 a fost o perioadă de aur a parohiei din Asuncion. În anii 1940 activau Asociaţia ruşilor albi, o bibliotecă de literatură rusă, un cor rus, un teatru rus, au fost organizate adunări şi serate.

Cu începere din anii 1960, în urma asimilării ruşilor, situaţia se schimbă. Reprezentanţii primei generaţii de emigranţi plecau din viaţă, copiii şi nepoţii lor într-o măsură mai mică se ocupau de susţinere asociațiilor de compatrioţi, ca urmare acestea dispăreau. În această perioadă ruşii în Asuncion se bucurau de o atitudine binevoitoare din partea cercurilor guvernamentale în frunte cu preşedintele republicii generalul Alfredo Stressner. Parohul bisericii „Acoperământul Preasfintei  Născătoare de Dumnezeu” protoiereul Ioan Petrov era în vremea ceea unicul preot ortodox rus pentru întreaga ţară, unde existau deja cinci biserici. În anul 1982 protoiereul Ioan s-a călugărit cu numele Inochentii, iar peste un an a devenit episcop de Asuncion, vicar al Eparhiei de Argentina.

La 16 noiembrie 2008 paroh al bisericii „Acoperământul Preasfintei  Născătoare de Dumnezeu” în Asuncion este numit episcopul de Caracas Ioan.

În perioada 30 iunie – 3 iulie 2011, în cadrul sărbătoririi aniversării a 200 de ani de la proclamarea independenţei Republicii Paraguay, ţara a fost vizitată de mitropolitul de Volokolamsk Ilarion, preşedintele Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie