Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril după oficierea serviciului divin în biserica „Sfânta Treime” din staţia polară rusă „Bellinshauzen”

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril după oficierea serviciului divin în biserica „Sfânta Treime” din staţia polară rusă „Bellinshauzen”
Versiune pentru tipar
18 februarie 2016 10:28

La 17 februarie 2016, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat staţia „Bellinshauzen” pe insula Waterloo în Antarctica, unde a oficiat litia pentru exploratorii polari decedaţi şi Te Deum-ul la sfinţirea apei în unica biserică ce funcţionează permanent în Antarctica – biserica ortodoxă rusă „Sfânta Treime”. La Te Deum au fost ridicate  rugăciuni pentru sănătatea tuturor celor ce muncesc la staţie. După încheierea serviciilor divine Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către cei prezenți în biserică cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Dragi fraţi şi surori!

Cu un sentiment deosebit noi ne-am rugat aici, în Antarctica, pentru vii şi morţi. Pentru cei vii care muncesc în condiţii deloc uşoare şi a căror muncă este însoţită de riscuri zilnice; dar şi pentru toţi acei care au decedat aici, uneori în condiţii tragice. Explorarea Antarcticii este o muncă legată de un risc sporit şi noi am pomenit azi pe toţi cei care au decedat aici, îndeplinindu-şi datoria.

Există astfel de locuri în lume, unde nu se cer vorbe şi nici explicaţii, unde este prezentă o anumită energie duhovnicească superioară, care este percepută în deosebi în timpul rugăciunii. Şi acest loc este asemenea. Se prea poate că oamenii muncesc aici în condiţii extrem de grele, dar poate datorită faptului că ei, venin în ceastă biserică, se roagă îndeosebi de sincer, cu o credinţă puternică. Îmi exprim o bucurie deosebită în legătură cu faptul că aici e construită o biserică, unde oameni se pot ruga, pot rămâne singuri cu Dumnezeu.

Noi am săvârşit acum sfinţirea apei. Noi credem că prin jertfa Domnului şi Mântuitorului, prin moartea Lui pe cruce, prin Învierea Lui, neamul omenesc a căpătat energia Dumnezeiască, harul Duhului Sfânt. Când noi sfinţim apa, noi atragem această energie Dumnezeiască. Apa nu pierde în acest timp nici formula sa chimică, nici proprietăţile sale fizice, rămânând apă, dar prin ea trece energia Dumnezeiască şi, stropindu-ne cu această apă, bând agheasmă, noi ne încărcăm cu această energie.

Apa sfinţită este o pildă a unirii celor fizice, pământeşti cu Dumnezeiescul. Însă unirea Dumnezeiescului şi a omenescului are loc şi în viaţa fiecărui om. Dacă aceasta nu se întâmplă, dacă nu există conjugarea puterilor Dumnezeieşti şi omeneşti, atunci omul suferă şi trudele lui rămân fără de succes. În această colaborare a lui Dumnezeu şi a omului, acesta din urmă trebuie să-şi parcurgă partea sa de cale. Când învăţăm, când noi obţinem o profesie, când lucrăm bine – noi trecem partea noastră de drum.

Dar nu întotdeauna şi nu în toate circumstanţele sunt suficiente cunoştinţele, îndeletnicirile şi puterile noastre omeneşti. Nouă ni se pare uneori că în viaţa noastră s-a produs dintr-o dată ceva ieşit din comun. Uneori aceasta se explică prin aflarea noastră într-o situaţie extremă şi în caz dacă noi rămânem vii şi sănătoşi, de cele mai dese ori spunem că am avut noroc. Însă acest cuvânt „noroc” nu are un sens raţional, deoarece nu este cu putinţă a descrie realitatea pe care acel cuvânt o acoperă. Probabil că nici nu există astfel de situaţii întâmplătoare, dar de fapt este acel „spaţiu” din viaţa noastră, unde păşeşte Dumnezeu. El ne oferă libertate - să muncim, să căpătăm studii, să facem ceea ce putem face. Dar uneori noi trecem prin astfel de situaţi în viaţă, când nu suntem în stare să obţinem rezultatele scontate sau chiar să ne salvăm viaţa. Atunci ne rămâne doar una – să ne rugăm lui Dumnezeu, dar cât de des noi ieşim din aceste crize şi spunem „am noroc”! Nu „am noroc” – Dumnezeu mi-a ajutat.

Iată de ce suntem azi împreună, ca să ne rugăm pentru voi toţi – pentru ruşi, pentru cilieni, pentru toţi acei care muncesc aici, în Antarctica. Ca în acele momente, când omul nu e în stare să-şi determine viitorul, cele întâmplate cu el – ca Domnul să fie cu fiecare dintre voi. Iar voi să păstraţi credinţa în inimă şi, după posibilitate, să vă rugaţi şi veţi simţi din experienţa propriei vieţi că cerul vă răspunde. Iar dacă nu ar răspunde, nimeni nu i s-ar adresa. Doar pe noi e greu să ne amăgeşti şi noi ne adresăm cerului, deoarece ştim că el ne răspunde.

Doresc tuturor celor care sunt prezenţi aici şi prin voi – tuturor celor care lucrează în Antarctica – ajutorul lui Dumnezeu, sănătate durabilă, înfăptuirea cu succes a misiunii voastre. În amintirea aflării mele aici aş vrea să transmit în dar bisericii voastre icoana sfântului întocmai cu apostolii cneaz Vladimir, botezătorul Rusiei – anul trecut am marcat aniversarea a 1000 de ani de la adormirea sa, precum şi pocroveţe pentru vasele euharistice.

Cuvântul meu deosebit este adresat vouă, fraţilor, care staţi la straja duhovnicească, să vă ajute Dumnezeu în munca voastră. Niciodată să nu vă întristaţi, să ţineţi minte că sunteţi în vârful planetei. Când am oficiat azi sfinţirea apei, eu mă gândeam la tot globul pământesc care se află sub noi şi m-am rugat pentru creaţia lui Dumnezeu. Aşa şi voi – să vă rugaţi pentru rude şi apropiaţi, pentru toţi cei care lucrează aici, pentru ţara voastră, pentru popor şi pentru întreaga lume.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii  

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei