Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Urmează să supunem unei reflecții teologice fenomenul terorismului

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: Urmează să supunem unei reflecții teologice fenomenul terorismului
Versiune pentru tipar
23 martie 2016 12:16

La 23 martie 2016, deschizând şedinţa Consiliului Suprem Bisericesc al Bisericii Ortodoxe Ruse la catedrala sobornicească „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a exprimat condoleanţe profunde rudelor şi apropiaţilor celor care au decedat în ajun în urma unei serii de acte teroriste din capitala Belgiei Bruxelles.

Adresându-se către cei prezenţi, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a spus, în special:

„Aş vrea să încep adunarea de azi cu exprimarea condoleanţelor profunde aduse rudelor, apropiaţilor, cunoştinţelor celor care au decedat în urma atentatelor teroriste la Bruxelles.

Noi ştim nu din auzite ce înseamnă teroarea, ce înseamnă suferinţele oamenilor care sunt omorâţi în numele unei înţelegeri foarte stranii a faptului cum trebuie de luptat pentru obţinerea scopurilor lor pământene. Consider, noi va trebui să supunem unei reflecții foarte seriose, inclusiv din punctul de vedere al teologiei, fenomenul terorismului.

Toate aceste explicaţii, care azi sunt prezente în discursul politic, sunt de suprafaţă. Am permanenta impresie că nimeni cu adevărat nu cercetează profunzimile ontologice ale problemei. De unde apare un atare radicalism? Ce îl alimentează? Ce factori de natură exterioară influenţează asupra apariţiei motivaţiei pentru efectuarea activităţii de terorist?

Cred că terorismul nu trebuie rupt de evoluţia civilizaţională generală la etapa actuală a căii istorice omeneşti. Însă dacă e să privim terorismul doar ca un fenomen local sau chiar unul global, dar care este legat de un spaţiu ideatic extrem de limitat, aceasta va fi o mare greşeală. Consider, este necesar ca din punctul de vedere al teologiei şi punctul de vedere  al culturologiei să conştientizăm acest fenomen îngrozitor şi să determinăm cauzele lui ontologice.

Alături de condoleanţe noi exprimăm speranţa că reprezentanţii puterii în Belgia, în ţările occidentale şi pretutindeni unde există pericolul terorismului, vor acţiona maximal de activ, colaborând între ei. Dacă terorismul este un fenomen global, atunci şi răspunsul trebuie să fie global. Acţiunile trebuie coordonate. Astăzi se vorbeşte mult despre aceasta, dar, din păcate, până în prezent nu există o coordonare deplină a acţiunilor tuturor celor care sunt chemaţi să lupte cu terorismul la scară globală.

Ceea ce se referă la Biserică, noi trebuie să facem totul ce e cel mai important – să ne rugăm, să cerem de la Domnul iertare pentru păcatele noastre, să chemăm mila Lui, să ne rugăm pentru susţinerea tuturor celor care sunt atinşi de rănile acestea teroriste. Dar totodată noi trebuie să medităm foarte serios. Dar deoarece meditările în Biserică întotdeauna sunt legate de rugăciune, aceasta conferă speranţa că noi vom putea înţelege cauzele adevărate ale acestui fenomen îngrozitor şi să elaborăm răspunsul nostru la provocările terorismului. Ca de obicei, cu acest răspuns cineva va fi de acord, iar cineva – nu, cineva îl va saluta, cineva îl va ironiza. Însă reacţia la cuvintele noastre nu face parte din  responsabilitatea noastră. Responsabilitatea noastră este să gândim, să ne rugăm şi să facem totul ca lumea să devină mai bună. Deoarece grija pentru lumea înconjurătoare este o parte a grijii noastre pentru mântuirea neamului omenesc”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse şi participanţii la şedinţă au comemorat  pe cei decedaţi de pe urma atentatelor teroriste la Bruxelles print-un minut de reculegere şi rugăciunea pentru odihna sufletelor lor.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie