Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și guvernatorul regiunii Volgograd A.I. Bocearov au discutat planul de construcție a catedralei episcopale în Volgograd

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și guvernatorul regiunii Volgograd A.I. Bocearov au discutat planul de construcție a catedralei episcopale în Volgograd
Versiune pentru tipar
31 martie 2016 15:45

La 31 martie 2016 la reşedinţa Patriarhală şi Sinodală de la mănăstirea „Sfântul Daniel”, or. Moscova, a avut loc întâlnirea Sanctităţii Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu guvernatorul regiunii Volgograd Andrei Ivanovici Bocearov.

De la începutul discuţiei A.I. Bocearov a demonstrat Sanctităţii Sale macheta catedralei în cinstea sfântului dreptcredinciosului cneaz Alexandru Nevski, care se preconizează de a fi  reconstruită în centrul Volgogradului la o distanţă de 200 de metri de la fundamentul bisericii distruse care purta numele aceluiaşi sfânt.

„Pe parcursul veacurilor regiunea Volgograd a avut un rol important nu doar în istoria rusă, dar şi în cea mondială – o pildă concludentă în acest sens este biruinţa în lupta de la Stalingrad, unde umăr la umăr au luptat strămoşii noştri. Mulţi oameni celebri şi-au adus contribuţia lor mare în dezvoltarea pământului nostru. Unul dintre ei a fost, bineînţeles, Alexandru Nevski”, a spus, în special, A.I. Bocearov.

Guvernatorul a menţionat că la iniţiativa cneazului Alexandru Nevski în anul 1261 a fost creată Eparhia de Sarai, care includea teritoriul regiunii actuale Volgograd, cu catedra în capitala Hoardei de Aur. De asemenea, A.I. Bocearov a amintit că biserica episcopală în cinstea sfântului Alexandru Nevski, sfinţită în anul 1918 în Tsaritsyn (Volgograd), a fost aruncată în aer în anul 1932.

„Din păcate, nu s-a păstrat proiectul vechii catedrale şi noi l-am restabilit fragment cu fragment, inclusiv pe baza datelor din arhivă. Am lucrat în Orenburg, deoarece catedrala noastră a fost construită de arhitecţii din Saratov după prototipul bisericii din Orenburg. La momentul actual noi suntem gata să începem lucrările de proporţii. Credem că biserica noastră va deveni cu adevărat sufletul pământului Volgogradului”, a subliniat conducătorul regiunii, menţionând că restabilirea catedralei are susţinerea întregii populaţii.

„Este minunat că soborul va purta numele lui Alexandru Nevski”, a spus Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril. „În primul rând, deoarece Eparhia de Sarai este legată de numele lui, de iniţiativa sa. Dar şi din motivul că Alexandru Nevski, fiind un militar şi un strateg politic cu totul unic, a conştientizat că, în pofida dependenţei Rusiei de Hoardă, cu ea trebuie de menţinut relaţii de pace, ca să-şi apere Patria de loviturile mai periculoase din Vest”.

„Vizitând de multe ori Hoarda de Aur şi, se vede, cunoscând bine psihologia lor, concepţia lor, sistemul lor de valori, Alexandru Nevski a înţeles ceva foarte important. El a înţeles că  Hoarda nu avea nevoie de sufletul omului rus – ea avea nevoie de punga lui. Iar acei care năvăleau din Vest aveau nevoie anume de suflet. Şi dacă Alexandru Nevski nu ar fi repartizat eforturile în aşa fel că la acel moment orientul a devenit aliat, nu ar fi intrat în luptă cu cruciaţii, atunci, posibil, Rusia nu ar fi existat azi”, a continuat Întâistătătorul.

„În afară de aceasta,  Alexandru Nevski este simbolul Rusiei multietnice, doar cneazului nu îi repugna să meargă la Hoardă, să comunice, să lege relaţii de prietenie”, a subliniat Patriarhul Chiril. „Se prea poate, din acele vremuri ruşii şi-au format o atitudine calmă faţă de persoanele de altă confesiune şi altă etnie. Noi putem să ne apărăm credinţa şi naţionalitatea – şi acelaşi Alexandru Nevski ne oferă un atare exemplu. Dar, pe de altă parte, noi putem să făurim relaţii paşnice, graţie cărui fapt există marea Rusie, precum a existat Imperiul Rus, a existat Uniunea Sovietică – formaţiuni enorme multietnice”.

„Dea Dumnezeu ca şi construcţia catedralei în cinstea sfântului Alexandru Nevski pe pământul Volgogradului să întărească în oameni acest duh al pacificării, al înţelegerii reciproce, al susţinerii mutuale şi să fie un simbol al coeziunii în jurul acelor sarcini care azi se află în faţa Patriei noastre”, a tras concluzia Preafericitul Patriarh. „Anume Stalingradul a fost punctul decisiv, de cotitură, în mersul războiului de apărare a Patriei, de aceea oamenii pronunţă cu pietate cuvântul «Stalingrad», cu respect şi veneraţie este înconjurat azi minunatul vostru oraş. Dea Dumnezeu ca soborul în cinstea lui Alexandru Nevski să fie şi o împodobire vădită a Volgogradului contemporan”.

De asemenea în timpul discuţiei au fost abordate probleme privind relaţiile dintre Biserica Ortodoxă Rusă şi confesiunile tradiţionale din regiunea Volgograd.

***

Catedrala în cinstea sfântului dreptcredinciosului marelui cneaz Alexandru Nevski a fost fondată în Tsaritsyn în anul 1901 în amintirea salvării fericite a familiei ţariste în accidentul  feroviar la staţia Borki în anul 1888. A fost construită după proiectul arhitectului A.A. Iaşcenko în stil neobizantin şi sfinţită în anul 1918.

La 23 martie 1932 catedrala a fost aruncată în aer la decizia administraţiei oraşului.

Astăzi este adoptată hotărârea de a reconstrui catedrala pe locul celei aruncate în aer, în partea de după tribună a pieţii în cinstea Luptătorilor Căzuţi, pe axa Volgograd – Aleea eroilor.

Asociaţia „Privoljtransstroy” a elaborat documentaţia de proiect pentru catedrală, este eliberată decizia favorabilă a expertizei de stat. Durata construcţiei va fi de 48 de luni.

În februarie 2016 a fost luată decizia cu privire la construcţie. În acest an este planificată punerea pietrei de temelie la fundamentul catedralei.

Serviciu de presă al Patriarhiei Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă