Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Discursul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința Consiliului de Tutelă al lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie și al Academiei de teologie de la Moscova

Discursul Sanctității Sale Patriarhul Chiril la ședința Consiliului de Tutelă al lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie și al Academiei de teologie de la Moscova
Versiune pentru tipar
12 aprilie 2016 19:14

La 12 aprilie 2016, la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, a avut loc şedinţa Consiliului de tutelă al lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie şi al Academiei de teologie de la Moscova. Şedinţa a fost condusă de preşedintele de onoare al Consiliului de tutelă Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril şi preşedintele Consiliului de tutelă, şeful grupului de lucru pe lângă Preşedintele Federației Ruse pentru problemele restaurării obiectelor moştenirii culturale de menire religioasă, a altor clădiri şi construcții de cult, reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui Federației Ruse în districtul federal Centru A.D. Beglov. Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către participanţii la şedinţă cu un cuvânt de deschidere.

Salut cordial pe Alexandr Dmitrievici, Serghei Vadimovici, Andrei Iurievici şi pe toţi participanţii de onoare ai Consiliului de tutelă al lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie şi al Academiei de teologie de la Moscova. De la bun început aş vrea să dau citirii ordinea de zi, iar apoi să vă propun gândurile mele, referitoare de lucrul nostru comun. După alocuţiunea mea l-aş ruga pe Alexandr Dmitrievici să ia cuvântul. Apoi noi trebuie să ascultăm rapoartele Preasfinţitului arhiepiscop de Serghiev Posad Feognost şi al Preasfinţitului arhiepiscop de Vereia Evghenii – cu privire la  activitatea de soluţionare a acelor sarcini care au fost trasate privind obiectele  lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie şi ale Academia de teologie de la Moscova. Apoi ar fi de dorit ca să adoptăm decizii pe marginea programelor de autor cu privire la dezvoltarea de perspectivă a Lavrei şi a Academiei pentru anii 2016-2018. Iar în încheiere vor fi înmânate distincţii şi diplome.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Stimate Alexandr Dmitrievici! Cinstiţi participanţi ai şedinţei Consiliului de tutelă! La 17 aprilie 2015 noi am convocat o şedinţă la lavra „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie, în cadrul căreia au fost făcute totalurile intermediare de activitate a Consiliului de tutelă. În faţa ochilor noştri a apărut panorama unei activităţi fructuoase şi de mulţi ani, a cărei scop este ajutorul acordat în păstrarea şi multiplicarea moştenirii bogate a lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie şi a celei mai vechi instituţii de învăţământ de teologie a Biserici Ruse - Academia de teologie de la Moscova.

După cum ştiţi, în perioada anilor 2012-2015, pe lângă programele anuale de autor, a fost realizat programul la scara întregii Rusii, dedicat aniversării a 700 de ani din ziua naşterii cuviosului Serghie de Radonej. Au fost efectuate, fără exagerare, lucrări fără precedent la monumentele ansamblului arhitectural al Lavrei şi al Academiei de teologie de la Moscova. Au fost construite patru case de primire a pelerinilor „Palomniceskaya sloboda”, biserica la mănăstirea „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie din Varnitsa şi, bineînţeles, o atenţie deosebită în această lucrare a fost acordată construcţiei complexului de cămine al Academiei de teologie de la Moscova.

Consiliul de tutelă şi-a adus şi îşi aduce contribuţia semnificativă la dezvoltarea Lavrei şi a Academiei, a infrastructurii gospodăriei mănăstirii, a sectorului de pelerinaj, a mitocurilor şi schiturilor mănăstirii, a internatului pentru orbi şi surzi în Serghiev Posad şi a orfelinatului de copii în Toporkovo. Este îmbucurător faptul că Consiliul a reuşit să îmbine eforturile Bisericii şi ale statului, ale reprezentanţilor comunităţii oamenilor de afaceri, ale organizaţiilor obşteşti de dragul realizării scopurilor importante care sunt puse în faţa noastră.

Aş vrea să-mi exprim recunoştinţa sinceră tuturor celor care împărtăşesc trudele Consiliului de tutelă pentru lucrul efectuat. Într-adevăr, volumul de muncă este enorm şi rezultatele sunt evidente. Fiecare persoană care vizitează azi Lavra vede că această comoară a istoriei, a arhitecturii, a spiritualităţii se află în acea stare în care nu a fost nici chiar în anii înfloririi sale, atunci când Biserica se bucura de susţinerea importantă a statului.

Cu toate acestea, mai este încă mult de făcut. E vorba de restituire către Lavră a averii naţionalizate în anul 1917, de restaurarea ei şi de acomodarea la necesităţile actuale, precum şi de dezvoltarea infrastructurii în totalitate ce aparţine Lavrei şi Academiei.

Una din problemele cele mai importante care se află în faţa noastră în timpul de faţă este restaurarea şi utilizarea pentru necesităţile Academiei de teologie de la Moscova a blocului de Trecere (al Tipografiei). Vă aduceţi aminte că eu cândva am pus accentul pe necesitatea construcţiei cât mai grabnice a căminului Lavrei. Această temă a fost notată ca fiind de prioritate. Iar acum aş vrea să numesc ca prioritate tema blocului de Trecere, deoarece este ultimul obiect care necesită o reparaţie capitală, restaurare şi reutilare. Doar după  finalizarea acestei lucrări noi vom putea spune că întregul complex al Lavrei şi al seminarului este adus la ordinea cuvenită.

Însă pe lângă aspectul  estetic, aş vrea să atrag atenţia voastră asupra faptului că fără utilizarea clădirilor blocului de trecere este foarte dificil de a satisface toate cerinţele pe care statul le înaintează pentru acreditarea Academiei în calitate de instituţie de învăţământ superior. Noi planificăm ca în acest bloc să fie inclus, în primul rând, căminul şcolilor de Regenţi şi Iconografie, o sală mare de studii pentru 90 de locuri, sălile de sport; trebuie să fie utilate încăperile pentru activitatea catedrelor, un cabinet lingofonic cu aparatajul respectiv. Fără toate acestea noi nu putem corespunde criteriilor pe care statul le înaintează instituţiilor de învăţământ superior. De aceea aş vrea încă odată să subliniez că restaurarea Blocului de trecere este o cauză de prioritate.

Pe lângă aceasta, noi trebuie să corespundem criteriilor înaintate de stat, noi trebuie să finalizăm lucrul de ridicare a parametrilor procesului didactic şi ai condiţiilor de trai a studenţilor până la acele norme care sunt azi acceptate atât în ţara noastră, cât şi peste hotare.

Lavra va căpăta posibilitatea să organizeze propria sa tipografie pe terenuri libere în oraş. Tipografia, după cum se ştie, este scoasă din acest bloc şi dislocată în blocul nou, pentru aceasta aduc mulţumiri tuturor celor care au realizat acest proiect. Un proces similar are loc la construcţia complexului de căminuri ale Academiei. În cadrul pregătirii şi asigurării acestui proiect au fost restaurate clădirile din Rândul de jos, în care este instalat serviciul inginerului-şef, pe teritoriul „Ostrovok” este construită o clădire mare, o brutărie, este amenajat teritoriul de lângă zidul de vest al Lavrei.

În anul 2004, cu binecuvântarea pururea pomenitului Preafericitului Patriarh Alexii, a fost aprobat programul „Cheltuielile curente ale Academiei de teologie de la Moscova”. Scopul principal al lui era asigurarea demnă a nivelului de întreţinere a studenţilor acestei instituţii de învăţământ superior. Din momentul aprobării programului au trecut mai bine de 10 ani. În acest răstimp multe s-au schimbat, s-a modificat componenţa Consiliului de tutelă, s-a schimbat situaţia economico-financiară în ţară. Astăzi la şedinţă noi trebuie să alegem o nouă abordare în realizarea acestui program extrem de necesar, care are importanţă pentru întreaga Biserică.

Aş vrea să subliniez în mod deosebit importanţa susţinerii cheltuielilor curente ale Academiei de teologie de la Moscova, din cauza că Biserica nu este în stare să finanţeze în măsură deplină tot devizul de cheltuieli. Anul trecut, în conformitate cu datele prezentate, din câte pot conchide, Biserica a finanţat mai bine de 50 % din devizul de cheltuieli, iar Consiliul de tutelă – cu mult mai puţin decât 50%. Nu voi intra în detalii, însă întreţinerea deplină a Academiei de teologie de la Moscova nu este cu putinţă a fi realizată, bazându-ne doar pe bugetul Bisericii Ortodoxe Ruse, luând în considerare că mai există şi Academia din Sanct-Petersburg, multe alte instituţii de învăţământ care sunt finanţate din buget, fără să mai vorbesc despre programele bisericeşti curente. De aceea noi trebuie întrucâtva să intensificăm lucrul pentru asigurarea cheltuielilor curente ale Academiei de teologie de la Moscova.

O atenţie deosebită a Consiliului de tutelă va necesita şi clădirea Noului hotel al mănăstirii, recent returnată. Pe lângă faptul că mănăstirii deja i s-au transmis clădirile hotelurilor Vechi şi „Voznesenskaya”, sunt construite, după cum am menţionat, patru case de primire a pelerinilor „Palomniceskaya sloboda”, problema asigurării cu cazare a oamenilor care vin la sfintele relicve ale Lavrei nu e scoasă de pe ordinea zilei. În zilele pomenirii cuviosului Serghie, de sărbătorile mari mulţi pelerini nu au posibilitate să se oprească în Serghiev Posad. Este o temă, desigur, foarte serioasă. Poporul ortodox, în special pelerinii noştri, au cerinţe foarte modeste. Poate că cineva este mişcat atunci când oamenii în biserica de jos a catedralei „Adormirea Maicii Domnului” dorm pe podele unul peste altul. Toate acestea poate ar arăta nu prea rău prin anii 50, 60, 70, însă în Rusia contemporană are un aspect cam îngrozitor. Hotelurile noastre pentru pelerini trebuie să fie modeste, cu adevărat de pelerinaj, însă noi trebuie să asigurăm credincioşilor noştri posibilitatea de a-şi petrece noaptea pentru o mică plată în condiţii umane. De aceea construcţia şi restaurarea hotelurilor de asemenea este o cauză de prioritate.

De asemenea aş vrea să atrag atenţia asupra faptului că datorită Consiliului de tutelă şi ajutorului acordat de ctitori s-a făcut un pas serios în restabilirea şi utilarea cu un nou utilaj a bibliotecii Academiei de teologie de la Moscova. Multe s-au făcut în cadrul pregătirii de sărbătorirea aniversării a 700 de ani de la naşterea cuviosului Serghie. Însă până în prezent, din păcate, volumul de bază al fondului de carte nu este introdus în folosinţă, ceea ce se reflectă negativ asupra procesului didactic. De aceea aş ruga să acordaţi de asemenea atenţie temei încheierii reparaţiei şi utilării bibliotecii cu un nou utilaj ingineresc şi, după posibilitate, cu mobilă.

Sarcinile care se află în faţa noastră astăzi sunt complexe şi financiar voluminoase. În anul 2001, când s-a pus început activităţii Consiliului de tutelă, aceia care au fost de la bun început ţin minte că în faţa ochilor s-a deschis un tablou dezastruos, legat de starea Academiei de teologie de la Moscova, de obiectele istorice minunate ale Lavrei. Dar, cu mila lui Dumnezeu, s-au reuşit foarte multe. O mare recunoştinţă aduc statului Rusia, membrilor Consiliului de tutelă, ctitorilor care şi-au adus obolul ca să se schimbe până la extrem faţa istorică minunată a lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie. Aş vrea să-mi exprim încă odată recunoştinţa vouă tuturor şi fie ca ajutorul lui Dumnezeu să însoţească trudele voastre.

Noi cu Dumneavoastră înfăptuim un lucru dosebit de importanţă statală. Nu este doar unul din proiectele de binefacere. Este vorba de ceea de care ar fi trebuit să se ocupe statul, deoarece importanţa lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie este de nivel mondial, nu doar la scara Rusiei. Însă statul acum nu are aceste posibilităţi şi de aceea, precum a fost dintotdeauna, inclusiv şi până la revoluţie, o mare parte a acestor îndatoriri le iau asupra lor oamenii cu un sentiment acut al responsabilităţii pentru păstrarea moştenirii duhovniceşti istorice a ţării noastre. Sper foarte mult că şi Consiliul de tutelă va continua această tradiţie şi noi vom face totul ce este în puterile noastre ca să soluţionăm sarcinile trasate. Vă mulţumesc pentru atenţie.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei