Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Răspunsul oficial al Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu privire la scrisorile expediate cu prilejul întâlnirii Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Papa de la Roma Francisc

Răspunsul oficial al Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu privire la scrisorile expediate cu prilejul întâlnirii Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Papa de la Roma Francisc
Versiune pentru tipar
15 aprilie 2016 10:57

Ținând cont de scrisorile expediate pe adresa diverselor instituții sinodale cu prilejul întâlnirii Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Papa de la Roma Francisc, care a avut loc la 12 februarie 2016 la Havana, site-ul oficial al Bisericii Ortodoxe Ruse publică explicarea dată de Departamentul pentru relațiile externe bisericești al Patriarhiei Moscovei.

Cauza principală care a contribuit la convocarea întâlnirii a fost necesitatea de a discuta fără amânare situația tragică, cauzată de prigonirea creștinilor într-un șir de regiuni ale lumii, în primul rând în Orientul Apropiat, unde la ora actuală ei sunt supuși unui adevărat genocid. Se află în primejdie însăși existența creștinismului acolo unde a apărut cândva Biserica lui Hristos, unde a propovăduit Însuși Domnul și sfinții Săi ucenici. Creștinii sunt nimiciți în masă, sunt izgoniți din casele proprii, sunt distruse sfintele relicve vechi, sunt  profanate bisericile și mănăstirile. Conform datelor organizațiilor internaționale, la fiecare cinci minute în lume este ucis un creștin. În 24 de ore – circa trei sute de persoane, mai mult de 100 de mii -  într-un an. Actualmente asupra creștinilor s-au prăbușit atâtea prigoniri, cum nu au fost niciodată în istorie. În Irak au locuit un milion și jumătate de creștini – au rămas 150 de mii, în Siria din două milioane de creștini au rămas doar 500 de mii. În Libia practic nu au mai rămas creștini. În Nigeria s-au dezlănțuit radicalii fundamentaliști, ucigând creștini, trecând prin sabie sate întregi. Același lucru se întâmplă în Pakistan, Afganistan, în același timp creștinii nu obțin nici un fel de apărare.

O situație atât de îngrozitoare a fost cauza faptului că Soborul Arhieresc al Bisericii Ortodoxe Ruse a adoptat unanim decizia cu privire la necesitatea stringentă de a depune toate eforturile posibile pentru a contracara forțele răului, ale căror victime devin multe mii de creștini (Hotărâri, p.9).

Biserica Ortodoxă Rusă singură a trecut în secolul al XX-lea prin vremuri groaznice ale prigoanei pentru numele lui Hristos. Trecând prin focul încercărilor crunte, Biserica noastră nu poate rămâne impasibilă față de asasinările și chinurile oamenilor care sunt supuși prigoanelor pentru credința în Hristos. Biserica Ortodoxă Rusă și personal Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril fără încetare își ridică vocea întru apărarea fraților aflați în suferință, folosind pentru acest obiectiv atât organismele internaționale, cât și întâlnirile cu personalitățile religioase, politice și publice. În această ordine de idei se află și întâlnirea Sanctității Sale cu Papa Francisc care este liderul religios cu autoritate pentru milioane de oameni în Occident.

În Declarația comună, adoptată ca urmare a întâlnirii, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și Papa Francisc au adresat un apel către toate forțele, care încearcă să opună rezistență extremismului, la acțiuni concordate. Patriarhul și Papa s-au adresat liderilor politici, înduplecându-i să  depășească contradicțiile și să-și unească puterile în lupta împotriva pericolului comun. Acest apel s-a dovedit a fi foarte actual, despre aceasta mărturisește faptul că statele dezvoltate ale lumii au căzut de acord după întâlnirea dată să încheie un armistițiu în Siria. Iar la ora actuală deja mulți sirieni și-au unit forțele în lupta împotriva teroriștilor care încearcă să distrugă statul lor și să nimicească în el pe creștini. Liderii Bisericilor creștine din Orientul Apropiat au răspuns cu recunoștință la cuvintele de compasiune și susținere, adresate către ei de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse și conducătorul Bisericii Romano-Catolice.

Autorii scrisorilor expediate ar fi bine să răspundă la întrebarea următoare: Dacă de întâlnirea voastră cu un catolic influent ar depinde viața unei persoane, inclusiv a unui ortodox, oare conștiința voastră creștină v-ar permite să evitați această întâlnire? Cu atât mai mult când este vorba de mii de vieți omenești. Pe când armistițiul stabilit după întâlnirea ce a avut loc a păstrat viața multor oameni, iar în viitorul apropiat va permite reîntoarcerea pe pământul natal a celor care sunt azi în pribegie, inclusiv a multor ortodocși. Dacă eforturile militarilor ruși în Siria care acordă ajutor nu doar creștinilor, dar și reprezentanților altor religii, sunt percepute de credincioșii noștri în plan pozitiv, pentru ei sunt ridicate rugăciuni și nu este pus sub semnul întrebării credința lor ortodoxă, de ce atunci în fapta întâlnirii Sanctități Sale Patriarhul cu Papa de la Roma se întrezărește îndepărtarea de la credința ortodoxă?

La întâlnirea în Havana s-a acordat atenție unei probleme atât de importante cum este încetarea confruntării sângeroase în Ucraina, ce se reflectă cu durere în inima fiecărui credincios al Bisericii Ortodoxe Ruse. Una din forțe care este inclusă în acest conflict sunt uniații ucraineni, care îl recunosc pe Papa de la Roma în calitate de conducător suprem. La întâlnirea cu Sanctitatea Sa Patriarhul, Papa pentru prima dată la un nivel atât de înalt a recunoscut că unia nu este calea către unitate și în Declarația comună a răsunat apelul la solidaritatea socială și pacificarea activă în Ucraina. Importanța acestei declarații este greu de supraestimat. Nu este întâmplător că acele forțe care sunt împotriva instaurării păcii în această țară și de mult timp adresează învinuiri Bisericii Ortodoxe Ruse, e vorba în primul rând de greco-catolicii ucraineni, au ieșit cu o critică dură a Papei Francisc pentru faptul că a semnat Declarația comună.

În această Declarație se subliniază, de asemenea, că scindarea dintre ortodocșii în Ucraina poate fi soluționată doar pe cale canonică. Declarația a devenit o susținere reală a  Bisericii Ortodoxe din Ucraina a Patriarhiei Moscovei care în condiții de conflict este suspusă atacurilor din partea scizioniștilor și forțelor naționaliste pentru fidelitatea sa față de unitatea bisericească. Grație documentului semnat în Havana, adevărul despre cele întâmplate în Ucraina a devenit cunoscut întregii lumi, iar Biserica Ortodoxă din Ucraina, care era supusă până atunci la încercări de blocadă informațională, a obținut susținere la cel mai înalt nivel.

În timpul conversației ce a durat două ore, Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril și Papa Francisc au abordat și alte teme importante - apărarea valorilor creștine tradiționale în Europa, apărarea familiei, a vieții și a demnității persoanei. Sunt bine cunoscute faptele de discriminare la care este supusă azi credința creștină în lumea occidentală. Ideologiei laice agresive, inspirate de stăpânitorii întunericului acestui veac, de duhurile răutății care sunt în văzduhuri (Ef. 6:12), îi este indiferent la ce confesiune aparțin acei care se numesc pe sine creștini. Legislația multor state cere actualmente să fie interzisă orice pomenire a lui Hristos în viața publică. Deseori este interzisă purtarea cruciuliței la piept, instalarea bradului de Crăciun în locuri publice, mărturisirea deschisă a propriei credințe. Se impune ideea că ar exista alte tipuri alternative de căsătorie, este supusă reformulării noțiunea despre familie care poate fi acceptata, cică, ca o unitate nu doar dintre un bărbat și o femeie. În asemenea condiții vocea Bisericii Ortodoxe Ruse, poziția ei fermă în apărarea moralității tradiționale, pot deveni repere pentru cei care au grijă de păstrarea temeliei morale a vieții omului și a societății. În Declarația comună Patriarhul Chiril și Papa Francisc au formulat clar abordarea unanimă în această temă.

Într-un șir de scrisori parvenite este exprimată îngrijorarea pentru puritatea Ortodoxiei. În legătură cu aceasta menționăm că Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril în permanență menționează importanța apărării credinței ortodoxe în vremurile noastre deloc simple. În predica ținută în Duminica Triumfului Ortodoxiei la 20 martie 2016, dumnealui s-a adresat cu un apel la copiii Bisericii Ortodoxe Ruse: „Noi trebuie să apărăm Ortodoxia, precum au apărar-o părinții celui de-al VII-lea Sobor Ecumenic, precum au apărat-o Patriarhul Metodiu și împărăteasa Teodora cu ceata de ierarhi, precum a apărat-o sfântul ierarh Marcu al Efesului, mărturisitorii și noii mucenici ai Bisericii Ruse”.

Departamentul pentru relațiile externe bisericești atrage atenția asupra faptului că marele apărător al Ortodoxiei sfântul ierarh Marcu al Efesului, la care deseori fac trimiteri oponenții oricăror tangențe cu catolicismul, a recunoscut faptul scindării tragice dintre Biserica Răsăriteană și cea Occidentală și a crezut în posibilitatea restaurării unității pierdute în temelia adevărului credinței ortodoxe. Salutându-l pe Papa Eugeniu IV în numele reprezentanților Bisericii Ortodoxe Orientale la deschiderea Soborului de la Ferrara-Florenţa în anul 1438, sfântul ierarh îi adresează următoarele cuvinte: „Astăzi membrii Trupului Domnului, anterior divizați și scindați pe parcursul a multe veacuri, se grăbesc spre unirea reciprocă! Și nu dorește Conducătorul – Dumnezeul Hristos – să fie de asupra trupului Său divizat și Dragostea nu năzuiește să ia de la noi cu desăvârșire legăturile iubirii! De aceea El te-a îndemnat pe tine, Primul între slujitorii Bisericii Lui, să ne inviți pe noi aici… Așadar, Preasfinte Părinte, primește pe copiii Tăi veniți de departe din Orient: cuprinde-i pe cei care au fost separați timp de mult timp, tămăduiește-i pe cei sfioși” (cit. după: Arhim. Amvrosii (Pogodin). Sfântul ierarh Marcu al Efesului și unia Florentină. Mănăstirea „Sfânta Treime” a Bisericii Ruse din Străinătate, Jordanville, 1963). Însă când, în pofida așteptărilor, la sobor a fost declarată unitatea pe baza compromisului, nepermis în problemele credinței, sfântul ierarh Marcu al Efesului s-a opus cu fermitate unei atare decizii și nu a semnat documentul de unificare.

Anume așa procedează Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, apărând cu râvnă credința ortodoxă și prezentând interesele Bisericii Ortodoxe Ruse în dialogul purtat cu persoanele creștine neortodoxe, cu persoanele de alte confesiuni și cu ateii. Evitarea unui astfel de dialog ar fi o crimă în fața Domnului, Care a poruncit apostolilor Săi „mergând, învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, învățându-le să păzească toate câte v-am poruncit vouă” (Mt. 28:19-20). Dacă apostolii ar fi șezut închiși, ocolind orice fel de contact cu cei de alte confesiuni, propovăduirea Evangheliei lui Hristos niciodată nu ar fi ieșit peste hotarele foișorului din Sion. Desprețul față de persoanele de altă religie sau de alte concepții aseamănă pe acel om cu fariseii, a căror precauție principală era să nu se spurce de la atingerea de cei care credeau incorect din punctul lor de vedere.

Cu fariseii se aseamănă acei „râvnitori ai Ortodoxiei” care duc azi în eroare poporul lui Dumnezeu cu povestiri false despre trădarea Ortodoxiei, dar nu cu apostolii și nu cu sfântul ierarh Marcu al Efesului. Pe când cauza apostolilor și a sfântului ierarh Marcu al Efesului continuă acei care fără de frică intră în dialog cu creștinii neortodocși - nu de dragul  dobândirii unor compromisuri de ordin confesional, dar de dragul mărturisirii despre puritatea și adevărul credinței ortodoxe, de dragul găsirii unor forme acceptabile de coexistență reciprocă, de dragul salvării vieților creștinilor prigoniți, de dragul apărării comune a familiei ca a unei uniuni sfințite de Dumnezeu dintre un bărbat și o femeie, de dragul apărării vieții și păcii pe pământ.

Răspunzând la îngrijorarea exprimată într-un șir de adresări, subliniem că în timpul întâlnirii din Havana nu au fost discutate probleme de ordin teologic și canonic. În Declarația comună a Patriarhului și a Papei există o indicație directă asupra faptului că nu există o comunicare euharistică între ortodocși și catolici. Documentul nu trece sub tăcere diferențele în înțelegerea și explicarea credinței, care au servit drept pricină a scindării. Discuția Patriarhului și a Papei nu și-a propus drept scop depășirea acestor diferențe și nici un fel de  înțelegeri pe marginea lor nu au fost făcute.

Patriarhul și Papa nu au participat la nici un fel de acțiuni liturgice comune și nu au ridicat rugăciuni comune, de aceea trimiterile la inadmisibilitatea rugăciunilor în comun cu ereticii în corespundere cu canoanele Bisericii Ortodoxe sunt absolut nelalocul lor în acest caz. Însăși întâlnirea, după cum se știe, nu s-a desfășurat într-o încăpere de cult, dar în sala de așteptare a aeroportului.

Afirmând eronat că toți sfinții numeau catolicismul nu altfel decât erezie, pseudo-râvnitorii actuali ai Ortodoxiei fac trimiteri deseori la sfântul ierarh Filaret al Moscovei. De altfel, acest mare sfânt ierarh scria în cartea sa „Discuția dintre un iscoditor și un încrezător în ortodoxia Bisericii Greco-Ruse Orientale”: „Iscoditorul: După acest semn și Biserica Orientală, și Biserica Occidentală sunt de la Dumnezeu. Încrezătorul: Da, deoarece și una, și cealaltă Îl mărturisește pe Iisus Hristos Care a venit în trup, în acest sens ele au un Duh comun, care de la Dumnezeu este… Respectul meu just manifestat față de învățătura Bisericii Răsăritene nici într-un fel nu se extinde până la judecata și osânda creștinilor Occidentali și a Bisericii Occidentale. Conform legilor bisericești, eu transmit Biserica Occidentală judecății Bisericii Ecumenice, iar sufletele creștinilor - judecății sau mai bine zis milosteniei lui Dumnezeu”.

Când încercările grele au atins Rusia și Biserica Rusă, sfântul ierarh Tihon, Patriarhul  întregii Rusii (1865-1925), în calitate de răspuns la epistolele reprezentanților diverselor  confesiuni protestante, care își manifestau compătimirea cu Biserica Ortodoxă Rusă prigonită, scria în numele Soborului Local din anii 1917-1918: „În epistola voastră amabilă am dori să vedem chezășia faptului că și creștinii tuturor confesiunilor, înarmați cu dreptatea lui Dumnezeu, se vor ridica împreună să se opună porților iadului”. Iar în anul 1921, în legătură cu foametea îngrozitoare care a lovit țara noastră, sfântul ierarh Tihon a expediat Papei de la Roma Benedict XV o epistolă în care, adresându-se Papei „Sanctitatea Voastră”, îl roagă să acorde ajutor oamenilor ce sufereau foame.

În zilele noastre întreaga lume, în special creștinii din Orientul Mijlociu și Africa, trec prin încercări extrem de crunte care cer, ca și la începutul secolul al XX-lea, solidaritatea tuturor creștinilor. Anume sub acest unghi de vedere trebuie să recepționăm întâlnirea din Havana, la care Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a mers, urmând pilda sfântului Marcu al Efesului, a cărui pomenire coincide cu ziua întronării Sanctității Sale, și a sfântului ierarh Tihon – marele nevoitor al Pământului Rus. Motivat de compătimirea și îngrijorarea pentru destinul celor care pentru mărturisirea numelui lui Hristos sunt supuși prigoanelor în ziua de azi, Sanctitatea Sa Patriarhul s-a întâlnit cu Papa Francisc, precum se întâlnește cu mulți lideri religioși și politici ai lumii, apărând interesele Ortodoxiei și ale Bisericii Ortodoxe Ruse, idealurile păcii, binelui și ale dragostei creștine.

Vă chemăm să nu acceptați ispitele celui viclean care caută să aducă  discordie în mediul bisericesc, să folosească orice prilej ca să semene sămânța îndoielii în inimile oamenilor. Biserica Ortodoxă Rusă și Patriarhul ei stau ferm și nestrămutat la straja credinței ortodoxe, poartă responsabilitatea pentru soarta civilizației umane și își apără poziția în fața oricăror încercări. Fidelitatea noastră față de Maica noastră – Biserica Ortodoxă Rusă – trebuie să se manifeste în rugăciunea fierbinte pentru părintele nostru Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, ca Domnul să îi dea puteri în slujirea lui mărturisitoare și să îl susțină în purtarea crucii grele de întâi sfințit ierarh.

Serviciul comunicare DREB/Patriarchia.ru

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Este important ca un conflict interetnic să nu devieze în unul interreligios [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Să-L descoperim oamenilor de Hristos - iată sarcina noastră cea mai principală [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Patriarhul Bartolomeu se crede arbitru al destinelor Ortodoxiei

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a adresat felicitări Întâistătătorilor Bisericilor Vechi Răsăritene care sărbătoresc Sfintele Paști conform calendarului iulian

Episcopul de Bač Irinei: Amestecul Patriarhului Bartolomeu în Ucraina a făcut ca schisma să se extindă asupra întregii Ortodoxii [Interviuri]

Despre situația populației creștine din țările Africii [Articol]

Scrisoarea de mulțumire adresată Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse din partea Patriarhului-Catolicos al Etiopiei Abune Mathias [Documente]

De sărbătoarea Intrării în biserică a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ambasadorul României în Rusia, Cristian Istrate

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion acordat agenției RIA „Novosti” [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Este important ca un conflict interetnic să nu devieze în unul interreligios [Interviuri]

Reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse au luat parte la conferința-online dedicată celei de-a cincea aniversări a întâlnirii, la Havana, a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Papa de la Roma

Papa de la Roma Francisc l-a felicitat pe Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

S-a încheiat vizita de lucru a președintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericești la Roma

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Noi trebuie să facem tot posibilul pentru a păstra prezența creștină în Orientul Mijlociu [Interviuri]

Altele documente

Comentariul președintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericești mitropolitul de Volokolamsk Ilarion în legătură cu difuzarea informației despre adresarea fostului mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Filaret

Declarația președintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericești mitropolitul de Vlokolamsk Ilarion în legătură cu soarta băiețelului de 10-ani Charlie Gard din Marea Britanie

Declarația Serviciului de comunicații al Departamentului pentru relațiile externe bisericești

„Pentru ca Europa să-și păstreze sufletul”. Comunicat pentru presă în rezultatul convorbirelor dintre reprezentanții Bisericii Ortodoxe Ruse, Bisericii Ortodoxe Sârbe și Bisericii Romano-Catolice în Slovenia

Răspunsul oficial al Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu privire la Sfântul și Marele Sobor Panortodox

Răspunsul oficial al Departamentului pentru relațiile externe bisericești cu privire la scrisorile expediate cu prilejul întâlnirii Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu Papa de la Roma Francisc

Comunicatul de presă comun al Bisericii Ortodoxe Ruse și al Asociaţiei Evanghelice Billy Graham

Declarația Serviciului de comunicație al Departamentului pentru relațiile externe bisericești al Patriarhiei Moscovei

Declarația Serviciului de comunicație al Departamentului pentru relațiile externe bisericești al Patriarhiei Moscovei în legătură cu uciderea în masă a creștinilor la un colegiu din Oregon (SUA)

Cu privire la actul uciderii în masă a creștinilor etiopieni în Libia