Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril de ziua pomenirii sfinţilor întocmai cu apostolii Metodiu şi Chiril după Liturghia oficiată la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril de ziua pomenirii sfinţilor întocmai cu apostolii Metodiu şi Chiril după Liturghia oficiată la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova
Versiune pentru tipar
25 mai 2016 10:39

La 24 mai 2016, de ziua pomenirii sfinţilor întocmai cu apostolii Metodiu şi Chiril, învăţătorii Slavilor, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova. După încheierea serviciului divin Sanctitatea Sa Stăpânul s-a adresat către cei prezenți în biserică cu o predică.

Preafericirea Voastră! Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre! Stimate Alexandr Dmitrievici! Dragi părinți! Maici egumene! Frați și surori!

Îmi exprim recunoștința Dumneavoastră, Preafericirea Voastră, și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse pentru cuvintele calde, pe care le-ați pronunțat la adresa mea cu prilejul zilei numelui – ziua când pomenim numele sfinților întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu, învățătorii Slavilor.

Nevoința sfinților frați este în concordanță cu cea săvârșită cândva de apostoli, de aceea ei sunt numiți „întocmai cu apostolii”. Căci apostolii nu doar au adus vestea poporului iudeu despre Hristos Cel Înviat și au mărturisit clar că Iisus, Care a Înviat a treia zi din mormânt, este Fiul lui Dumnezeu, Mesia, despre Care au proorocit proorocii și Care este așteptat de iudei. Pe lângă această misiune foarte importantă, viața și faptele apostolilor sunt legate de ceva ce a schimbat radical cursul vieții poporului iudeu și al întregii lumi.

Citirea din Apostol (Fapte 10:21-33), care este orânduită pentru ziua de marți a celei de-a patra săptămână după Sfintele Paști, conține relatarea ce ne ajută să înțelegem întreagă putere și profunzime a acelor schimbări în viața duhovnicească a omenirii, pe care le-au săvârșit apostolii. În acest fragment din Faptele Apostolilor pe care l-am auzit azi, se povestește cum, după o oarecare viziune, apostolul Petru săvârșește ceea ce nu trebuia să săvârșească nici în conformitate cu obiceiurile religioase, nici cu cele naționale. Sutașul Corneliu, un ostaș roman, păgân, vine la Petru și îl invită în casa lui. Era un lucru inimaginabil, care contravenea întregii tradiții religioase și culturale a iudeilor, ca iudeul să intre în casa unui păgân, însă Petru vine în Cezaria, în casa sutașului Corneliu și iată cuvintele lui Petru, redate de apostolul Luca, autorul cărții „Faptele Apostolilor”: „Știți, le-a zis, că nu este îngăduit de Lege unui iudeu să se însoțească împreună cu unul de alt neam sau să vină la el”, - apoi urmează fraza revoluționară: ”Dar Dumnezeu mi-a arătat să nu numesc pe niciun om spurcat sau necurat”. După aceea, după cum știm, toți apostolii s-au asociat la cele spuse de Petru. Într-un anume moment al istoriei, când creștinismul s-a răspândit și a devenit religia majorității la estul și vestul Imperiului roman, mulți au recepționat aceasta ca un har deosebit, dăruit lumii greco-romane. Și serviciile divine se săvârșeau doar în limbile greacă sau latină, de parcă subliniind noul caracter ales al poporului greco-latin din Imperiul roman, Imperiul romanilor și mulți s-au întărit în gândul că și Cuvântul lui Dumnezeu este, în primul rând, pentru acest imperiu, care păstrează cultura lumii greco-latine, înnobilată de vestea creștină.

Într-un anume sens, Chiril și Metodiu repetă ceea ce a săvârșit apostolul Petru. Ei merg la păgâni, la cei întinați și spurcați, și nu doar vin cu propovăduirea, dar și le aduc cuvântul lui Dumnezeu în limba lor maternă. A fost o răsturnare în viața Bisericii cu adevărat de o importanță enormă. S-a descoperit o nouă dimensiune misionară, s-au deschis noi orizonturi.  Biserica a venit în tangență cu alte popoare și cu o altă cultură și, cu mila lui Dumnezeu, precum cândva lumea păgână greco-romană a fost înnobilată de vestea adusă de sfinții apostoli, tot așa și lumea slavă păgână a căpătat o inspirație deosebită Dumnezeiască, o putere a cuvântului lui Dumnezeu, prin nevoința sfinților întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu.

Probabil, în orice epocă în interiorul Bisericii apare o oarecare înțelegere falsă a faptului cu cine putem comunica și cu cine – nu se cade. Iată și în epoca noastră unii își formează o înțelegere greșită a faptului că nu se poate de comunicat nici într-un caz cu reprezentanții altor confesiuni creștine și ai altor religii. Precum la timpul său i s-a spus apostolului Pavel, tot așa și în zilele noastre ni se spune: „Nu trebuie să comunici cu nimeni, doar cu cei credincioși!” Dar precum sfinții întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu au venit la necredincioșii hazari, la slavii păgâni – la cei pe care bizantinii antici îi numeau ”rossy”, care locuiau în sudul actualelor Rusia și Ucraina, străbunii noștri îndepărtați, precum au mers în continuare în Moravia și alte regiuni slave, unde se întâlneau cu necredincioșii, păgânii și le propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu în limba lor maternă, tot așa și întreaga Biserică a lui Hristos este chemată să urmeze calea apostolicească, comunicând cu toți cei care sunt gata să ne asculte și ducând tuturor celor cu cine ne întâlnim acea mărturie pe care suntem chemați să o transmitem altora, repetând nevoința apostolilor, fapta sfinților întocmai cu apostolii Chiril și Metodiu.

Aduc mulțumiri Sfântului Sinod, episcopatului Bisericii noastre pentru coeziune în idei, pentru unitate în aceste vremuri deloc simple pentru Biserica noastră, și nu doar pentru a noastră, dar și pentru toate Bisericile Ortodoxe, pentru întreaga lume creștină. Pentru noi este atât de important să păstrăm această unitate, ca Patriarhul și întreg episcopatul să aibă înțelegerea clară că în spate se află toată Biserică care pășește într-o coeziune de gânduri pe acea cale pe care Însuși Domnul i-a poruncit să meargă lui Petru, apostolilor și tuturor celor care au moștenit slujirea. De aceea, răspunzând la mesajul de salut cordial al Sfântului Sinod, dat citirii de Preafericirea Voastră, aș vrea să aduc mulțumiri Dumneavoastră, Preafericirea Voastră, încă odată întregului episcopat, clerului și poporului credincios al Bisericii noastre pentru faptul că în vremurile grele, când diverși factori lucrează pentru scindarea Bisericii noastre, noi păstrăm unitatea, urmând poruncii lui Hristos. Eu cred că atâta timp cât noi nu vom căuta ale noastre, nu vom vorbi și nu vom acționa conform  spuselor străine și nu vom repeta gândurile străine, atâta timp cât vom exprima onest și pur acea Tradiție, acea credință pe care am căpătat-o de la sfinții apostolilor, Domnul va rămâne cu noi în cele mai dificile circumstanțe istorice, prin care noi trecem sau încă urmează să trecem. Succesul acestei procesiuni istorice este legat în mod direct de puritatea credinței noastre, de duritatea unității noastre și fie ca Domnul să ne ajute nouă tuturor să păstrăm credința ortodoxă în inimile și mințile noastre și să păstrăm unitatea frățească. Fie ca numele lui Dumnezeu Celui în Trei Ipostaze, al Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, să se proslăvească în faptele noastre smerite și în viața evlavioasă a poporului nostru ortodox. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou