Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu membrii Sfântului Chinot al Sfântului Munte Athos

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril s-a întâlnit cu membrii Sfântului Chinot al Sfântului Munte Athos
Versiune pentru tipar
27 mai 2016 22:47

La 27 mai 2016, după oficierea Te Deum-ului la catedrala „Adormirea maicii Domnului” a Protatului a avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu membrii Sfântului Chinot al Sfântului Munte Athos.

În componența Sfântului Chinot intră reprezentanții (antiprosopii) a 20 de mănăstiri ale Athosului, care sunt aleși anual de către mănăstirile lor.

Sanctitatea Sa Patriarhul a fost însoțit de delegația oficială a Bisericii Ortodoxe Ruse.

Mitropolitul de Miletos Apostol s-a adresat în numele Sanctității Sale Patriarhul Constantinopolului Bartolomeu către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse cu un mesaj de salut, precum și cu doleanțe de aflare bună în Sfântul Munte pe parcursul pelerinajului ce a început.

Guvernatorul Athosului Aristos Kazmiroglu s-a adresat în numele statului grec către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril.

Membrul Sfântului Chinot ieromonahul Ieronim, reprezentantul mănăstirii Simonopetru, a menționat în alocuțiunea sa următoarele:

„Cu o bucurie aparte noi îl primim azi pe Sfântul Munte Athos pe Sanctitatea Voastră, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii!

Sanctitatea Voastră, legătura duhovnicească cu Sfântul Munte Athos este profundă și această relație niciodată nu s-a rupt. Se poate spune că această legătură duhovnicească pleacă către rădăcinile sale, la primul conducător al trăirii de obște pe Sfântul Munte Athos, cuviosul Atanasie Athonitul care de la bun început a conferit monahismului de pe sfântul Munte un caracter cu adevărat ecumenic, deoarece a adunat în jurul său nu doar pe monahii greci, dar „de la orice popor, limbă, neam, oraș”, nu doar pe cei care au locuit în apropiere, dar din țări îndepărtate – din Roma, Kalabria, Amalfi, Iveria, Armenia, din țări mai îndepărtate.

Acest caracter cu adevărat ecumenic al monahismului de pe Sfântul Munte și caracterul său duhovnicesc de la bun început au atras ca un magnet puternic duhovnicesc poporul credincios rus, care a îndrăgit sfântul Athos. Pe parcursul veacurilor această relație se întărea în permanență prin diverse modalități, începând de la cuviosul Antonie al Kievului până la sfântul zilelor noastre Siluan Athonitul. Noi avem sfinți și martiri comuni, așa precum marele Maxim Grecul, luminătorul poporului rus. Părinții athoniți au tradus cărți ale sfinților părinți, de oficiere a serviciilor divine și altele.

În permanență din Rusia la Athos veneau cete de pelerini evlavioși, pe care îi mâna setea de a se uni cu Dumnezeu prin intermediul vieții tainice în rugăciuni. Pe ei îi atrăgea dragostea pentru Maica Domnului. Toate acestea au format tradiția noastră comună duhovnicească, pe care nu au putut-o zdruncina diverse peripeții de ordin istoric și coincidențe nefavorabile. Această tradiție comună o afirmă azi și pelerinajul Dumneavoastră făcut la noi”.

Către cei prezenți s-a adresat Întâistătătorul Bisericii Ruse:

„Înaltpreasfinția Voastră, stăpâne mitropolit de Miletos Apostol! Excelența voastră, guvernatorul civil al Athosului! Cinstite protos, părinte Pavel! Dragi frați!

Îmi exprim recunoștința Sanctității Sale Patriarhului Bartolomeu pentru ospitalitate. Mă bucur de posibilitatea ca împreună cu Dumneavoastră, Înaltpreasfinția Voastră, să cinstim numele său în rugăciunile noastre aici, pe Muntele Athos.

Vă mulțumesc, Excelența Voastră, pentru cuvintele calde pe care le-ați pronunțat. Vreau să spun ca să fie clar că factorul principal care unește Rusia și Grecia este credința ortodoxă. Datorită credinței comune două popoare au păstrat relații frățești în diferite perioade ale istoriei. Credem că prin mila lui Dumnezeu le vor păstra și în continuare, aflându-se în unitate și fiind membri ai unei Biserici Ortodoxe.

Din cele mai vechi timpuri la paza statelor se aflau cetățile, fortificațiile, care apărau pacea și liniștea cetățenilor. Marinarii aveau faruri, care pătrundeau cu lumina lor prin ceață și care arătau drumul înspre port pentru vase. Ortodoxia Ecumenică își are propria relicvă sfântă –  Muntele Athos. Este fortificație și far cu orânduirea unică a vieții duhovnicești, cu pacea sa, cu ospitalitatea sa.

Pentru ca fortificația Athosului să nu slăbească, el are nevoie de un număr suficient de ostași ai duhului. Pentru ca farul arătător de drum al Sfântului Munte să nu se stingă și să lumineze viu, are nevoie de o rezervă suficientă de ulei – arderea inimilor, milă, pace, sacrificiu și rugăciune.

Îndrumătorul meu duhovnicesc și bisericesc, pururea pomenitul mitropolit Nicodim, a vizitat Sfântul Munte mai bine de o jumătate de secol în urmă, în una din cele mai grele perioade a existenței sale, când se părea că rezerva uleiului e pe sfârșite și candela se stinge. El a îndrăgit acest loc sfânt cu toată puterea sufletului său și cu toată conștiința sa bisericească și a transmis această dragoste noii generații de episcopi ai Bisericii Ruse, printre care am fost și eu. Erau ani grei și pentru  Muntele Athos, și pentru Biserica Ortodoxă Rusă.

Astăzi noi suntem martorii faptului că prim mila lui Dumnezeu din nou se consolidează fortificația și cu o nouă putere se aprinde farul duhovnicesc al Athosului. Întreaga Biserică privește la Sfântul Munte cu speranța de a găsi aici pildă de sacrificiu, de rugăciune neîncetată și de ardere a duhului.

Astăzi și Biserica Sfintei Rusii, depășind o perioadă extrem de grea din existența sa, crește în cantitate și în duh. Având o posibilitate minunată de a vizita Sfântul Munte Athos și atingându-se de sfintele relicve ale ei, credincioșii noștri acumulează daruri minunate de har din acest valoros izvor. Noi ne bucurăm că avem această posibilitate – să primim la noi pe athoniți și să venim încoace, pe Sfântul Munte. Noi ne bucurăm când pelerinii noștri pleacă în număr mare pe Sfântul Munte pentru ca să se atingă de relicvele sfinte ale acestui loc. Noi credem că relațiile duhovnicești ale Rusiei, ale Bisericii Ruse și ale Athosului nu pot fi zdruncinate, indiferent de dificultatea circumstanțelor vieții prin care trecem. Istoria secolului al XX-lea mărturisește că este anume așa.

Doresc întregii frății de pe Sfântul Munte mântuire întru Hristos, creștere duhovnicească, luminare înflăcărată permanentă pentru întreg poporul lui Dumnezeu, pentru întreaga Biserică a lui Hristos”.

Protepistatul, antiprosopul Marii Lavre starețul Pavel și membrii Sfântului Chinot i-au adus în dar Sanctității Sale o icoană a Mântuitorului.

La rândul său, Sanctitatea Sa Patriarhul a transmis în dar protepistatului Sfântului Munte starețului Pavel icoana Maicii Domnului „Mângâie tristețile mele” și un ou pascal.

Din Careia Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a plecat spre mănăstirea rusă „Sfântul Pantelimon”

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie