Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat întrepriderea artistică de producere „Sofrino”

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat întrepriderea artistică de producere „Sofrino”
Versiune pentru tipar
19 iunie 2016 20:51

La 19 iunie 2016, după încheierea serviciilor divine oficiate în lavra „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie de Radonej Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a vizitat întrepriderea artistică de producere a Bisericii Ortodoxe Ruse „Sofrino”.

Cu Sanctitatea Sa Patriarhul au venit: arhiepiscopul de Vereia Evghenii, rectorul școlilor teologice din Moscova, și arhiepiscopul de Serghiev Posad Feognost, locțiitorul lavrei „Sfânta Treime” a cuviosului Serghie.

De asemenea, „Sofrino” a fost vizitată de: consilierul Preşedintelui Federației Ruse E. Levitin; reprezentantul plenipotenţiar al Preşedintelui Federaţiei Ruse în districtul federal Central A.D. Beglov; guvernatorul regiunii Moscova A.Iu. Vorobiov; preşedintele Comitetului Dumei de Stat al Adunării Federale a Federației Ruse pentru problemele CSI, integrarea euroasiatică şi relaţiile cu compatrioţii L.E. Slutskii.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a fost întâmpinat de directorul întreprinderii „Sofrino” E.A. Parhaev și colaboratorii întreprinderii.

La monumentul Sanctității Sale Patriarhul Pimen, cu a cărui binecuvântare în anul 1980 a fost inaugurată întreprinderea, s-a cântat „Veșnica pomenire”.

De pe treptele bisericii în cinstea cuviosului Serafim de Sarov Patriarhul Chiril s-a adresat cu o alocuțiune către colectivul întreprinderii „Sofrino”.

Conform spuselor Sanctității Sale, în ultimul timp întreprinderea a făcut un pas mare avansând, inclusiv în vederea reutilării mijloacelor de producere.

„Dezvoltarea întreprinderii «Sofrino» a coincis cu acele condiții noi în care s-a pomenit Biserica noastră. Noi am deschis noi biserici și le deschidem actualmente în număr mare, noi reconstruim bisericile distruse și continuăm să le reconstruim. Iar în ultimii ani, după cum știți, s-a mărit multiplu numărul de eparhii ale Bisericii Ortodoxe Ruse” – a declarat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril. „Toate acestea cer, fără îndoială, creșterea sortimentului și cantității producerii întreprinderii «Sofrino». Și dacă la timpul său nu ar fi fost întreprinși anumiți pași care actualmente își aduc roada cea bună, eparhiile noastre nu ar fi putut în măsură deplină să se bizuie pe puterea de producere a întreprinderii «Sofrino», construind și împodobind biserici, făcând totul ce este necesar pentru menținerea evlaviei poporului nostru”.

„Totul ce se referă la oficierea serviciului divin întotdeauna era însoțit de o venerație deosebită din partea poporului nostru. Icoanele rusești, vasele rusești pentru oficierea serviciului divin, odăjdiile rusești produc o impresie de neuitat asupra tuturor celor care vin în călătorie în Rusia. Și toate acestea se întâmplă nu din cauza unui surplus material, nu dintr-o atitudine negândită față de rezerve – noi întotdeauna investim în ceea ce e deosebit de drag nouă, ceea ce se referă la evlavia noastră, la practica noastră de rugăciune, de oficierea serviciilor divine”, a spus Întâistătătorul.

”Din aceste considerente cauza de care vă ocupați aici este foarte importantă. Deși produceți obiecte materiale, ceea de ce vă ocupați are influență asupra stării duhovnicești a poporului nostru. Vă rog să țineți minte de marea responsabilitate care se află pe umerii voștri. Aici s-a creat un bun sistem de administrare, însă e important ca fiecare să muncească conform conștiinței sale, înțelegând că prin propria muncă el ajută nu doar Patriarhului, nu doar arhiereilor, dar și poporului nostru, îi ajută să devină mai bun, mai curat, mai luminos, deoarece anume spre aceste scopuri este orientată slujirea Bisericii, iar voi, prin munca voastră contribuiți în mare măsură la înfăptuirea acestor lucruri”, s-a adresat Sanctitatea Sa Patriarhul către colaboratorii întreprinderii.

„Fie ca Domnul să-și încline mila către voi toți, să vă binecuvânteze familiile, rudele și apropiații voștri, să vă dea rațiune, putere și forță ca să vă purtați slujirea pe care o consider extrem de importantă și necesară pentru viața contemporană bisericească”, a conchis Întâistătătorul Bisericii Ruse.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril  l-a felicitat pe E.A. Parhaev cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii și i-a înmânat omagiatului pentru sârguincioasele trude întru binele Sfintei Biserici pe parcursul a multor ani ordinul cuviosului Andrei Iconograful de gradul I. 

Sanctitatea Sa Stăpânul a fost salutat în numele colectivului de E.A. Parhaev.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul a vizitat biserica în cinstea cuviosului Serafim de Sarov. În biserică s-a cântat „La mulți ani” omagiatului. E.A. Parhaev i-a adus în dar Sanctității Sale copia icoanei Maicii Domnului de Kazan.

Întâistătătorul a vizitat, de asemenea, muzeul „Sofrino”, a cărui expoziție reflectă istoria și ziua de azi a întreprinderii. În muzeu sunt expuse cele mai bune unități produse de meșterii ortodocși și mostre ale producerii în serie din primii ani de existență a atelierelor din „Sofrino”.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie