Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a oficiat Liturghia la catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de Smolensk de la mănăstirea Novodevicie din Moscova

Видео: Роман Самсонов, Лев Брусенцов, Артём Леднёв. Звук: Александр Бригадов.
Versiune pentru tipar
7 iulie 2016 19:46

La 7 iulie 2016, de sărbătoarea Naşterii cinstitului şi slăvitului Prooroc, Înaintemergător şi Botezător al Domnului Ioan, după încheierea rânduielii sfinţirii mari a bisericii „Tăierea Capului lui Ioan Botezătorul” de lângă zidul de est al mănăstirii de maici Novodevicie în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Smolensk, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Smolensk a mănăstirii Novodevicie.

Cu Sanctitatea Sa au coslujit: mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii, locţiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova; mitropolitul de Astrahan şi Kamyzeak Iona; mitropolitul de Ekaterinburg şi Verhoturie Chiril; episcopul Ilian (Vostreakov); episcopul de Vidnoie Tihon; episcopul de Serpuhov Roman; episcopul de Solnecinogorsk Serghii, şeful Secretariatului administrativ al Patriarhiei Moscovei; episcopul de Balaşiha Nicolai; episcopul de Zaraisk Constantin; protoiereul Vladimir Divakov, secretarul Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii pentru or. Moscova; arhimandritul Nicon (Matiuşkov), protopopul bisericilor din districtul Şatursk; clerul Moscovei şi al Eparhiei de Moscova.

La serviciul divin au fost prezenţi: deputatul Dumei de Stat a AF a FR, consilierul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii pentru problemele de construcție V.I. Resin; împuternicitul MAE al Rusiei pentru drepturile omului, democrație și supremația dreptului C.C. Dolgov; locţiitorul reprezentantului plenipotenţiar al Preşedintelui Federaţiei Ruse în districtul federal Central N.P. Ovsienko; directorul Departamentului cultură al Guvernului FR P.P. Skorospelov; şeful Departamentului politici naţionale, relaţii interregionale şi turism al or. Moscova V.V. Cernikov; prefectul districtului administrativ Nord-Vest al or. Moscova V.V. Goverdovskii; ctitorii mănăstirii Novodevicie.

În timpul Liturghiei s-a rugat stareța mănăstirii Novodevicie egumena Margarita (Feoktistova) şi monahiile mănăstirii, clericii Eparhiei de Moscova, ctitorii, constructorii bisericii nou sfinţite „Tăierea Capului lui Ioan Botezătorul”.

Cântările din timpul serviciului divin au fost interpretate de corul clericilor Eparhiei de Moscova sub conducerea preotului Serghei Golev.

Postul de televiziune „Soiuz” a difuzat în direct serviciul divin oficiat de Patriarh.

După ectenia stăruitoare Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a ridicat rugăciunea pentru pacea în Ucraina.

Predica înainte de împărtăşanie a rostit-o episcopul de Serpuhov Roman.

Mitropolitul de Krutitsy şi Kolomna Iuvenalii s-a adresat în numele participanţilor la serviciul divin către Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril:

„Sanctitatea Voastră, Preasfinţite Stăpâne şi părinte!

Permiteţi-mi să vă aduc felicitări cu prilejul sărbătorii Naşterii  cinstitului şi slăvitului Prooroc, Înaintemergător şi Botezător al Domnului Ioan.

Adineauri în biserica reconstruită în cinstea Proorocului lui Dumnezeu aţi vorbit despre importanţa bisericilor lui Dumnezeu pentru Biserica Ortodoxă Rusă şi pentru poporul nostru. Aş vrea să încep alocuţiunea mea cu cuvintele care erup din inimă: „Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu eşti Dumnezeu care faci minuni”.

Ceea ce s-a întâmplat nu poate fi numit altminteri decât minunea lui Dumnezeu. Pentru istorie aş vrea să relatez pentru toţi faptul cum la 6 mai 2012 Dumneavoastră împreună cu Preşedintele nostru Vladimir Vladimirovici Putin aţi însoţit icoana Maicii Domnului de Iveria, care era returnată de muzeu acestei mănăstiri. Aţi amintit că în anul 2012 este aniversarea a 200 de ani de la biruinţa asupra lui Napoleon şi atunci i-am spus Preşedintelui nostru că Napoleon a lăsat  o urmă păcătoasă, aş spune sângeroasă, în mănăstirea Novodevicie, deoarece la ordinul lui în timpul retragerii a fost aruncată în aer biserica „Tăierea Capului lui Ioan Botezătorul” de lângă zidul mănăstirii Novodevicie. Mi se părea că această informaţie nu a avut un ecou, însă după 15 minute de la plecarea automobilului Preşedintelui de la mănăstirea Novodevicie, a fost un sunet de telefon alarmant din primărie cu întrebarea pusă: „Unde a fost aruncată în aer biserica?” Am răspuns calm: „Lângă zidurile mănăstirii”. Atunci a urmat o întrebare şi mai alarmantă:”Când s-a întâmplat?” Eu am spus: „200 de ani în urmă”.

Şi iată că, Sanctitatea Voastră, cu binecuvântarea Dumneavoastră şi voinţa Preşedintelui nostru, biserica este înălţată şi sfinţită deja de Sanctitatea Voastră. Noi am tipărit 300 de mii de formulare şi toate au fost difuzate în rândul poporului. Eu nu ascund că 50,5 milioane de ruble au fost jertfite de oameni pentru această biserică. 

A fost cu adevărat un şantier al întregului popor şi nu au existat nici un fel de piedici – din contra, primăria, diverse organizaţii erau gata să ne ajute cât mai mult şi toate aceste activităţi erau conduse de Vladimir Iosifovici Resin care este azi prezent aici. El este  decorat deja şi cu deplina dragoste a poporului, şi de Patriarhii noştri şi de Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră – probabil că nu mai este loc unde s-ar putea prinde vreun ordin. El a dus până la urmă această construcţie şi noi am simţit întotdeauna rugăciunea Dumneavoastră, Sanctitatea Voastră, iar azi aţi condus această solemnitate de însemnătate atât moscovită, cât şi general populară. Vă mulţumim! Închinăciune adâncă, Sanctitatea Voastră, pentru binecuvântarea Dumneavoastră, pentru nevoinţa Dumneavoastră făuritoare de Prim sfinţi ierarh”.

Mitropolitul Iuvenalii i-a adus în dar Sanctităţii Sale icoana „Tăierea capului lui Ioan Botezătorul” – copia icoanei care se află în iconostasul bisericii reconstruite.

Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat cu o predică către participanţii la serviciul divin.

Apoi Sanctitatea Sa Stăpânul a înmânat înalte distincţii bisericeşti:

• Pentru trudele arhipăstoreşti sârguincioase şi cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua naşterii, mitropolitul de Astrahan şi Kamyzeak Iona, conducătorul Mitropoliei de Astrahan, este decorat cu ordinul cuv. Serafim de Sarov de gradul I;
• Pentru trudele sârguincioase de misionarism şi cu prilejul aniversării a 55 de ani din ziua naşterii mitropolitul de Ekaterinburg şi Verhoturie Chiril, conducătorul Mitropoliei de Ekaterinburg, este decorat cu ordinul sfântului ierarh Inochentie, mitropolitul  de Moscova şi Kolomna, de gradul II;
• Pentru trudele de reconstrucţie a bisericii „Tăierea Capului lui Ioan Botezătorul” de lângă zidul mănăstirii Novodevicie din or. Moscova egumena Margarita (Feoktistova), stareța mănăstirii Novodevicie, este decorată cu ordinul cuv. Serafim de Sarov de gradul III. 

Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat cu un cuvânt special de mulţumire către deputatul Dumei de Stat a AF a FR, consilierul Patriarhului Moscovei și al întregii Rusii pentru problemele de construcție V.I. Resin. În semn de recunoştinţă pentru meritele deosebite în realizarea programului de construcţie a noilor biserici în capitală Sanctitatea Sa Stăpânul i-a înmânat lui V.I. Resin icoana Înaintemergătorului şi Botezătorului Domnului Ioan.

Pentru ajutorul acordat la reconstrucţia bisericii „Tăierea Capului lui Ioan Botezătorul” de lângă zidul mănăstirii de maici Novodevicie din oraşul Moscova, Întâistătătorul Bisericii Ruse a decorat, în special, următoarele persoane:

• Vicepreşedintele Departamentului pentru moştenirea culturală al or. Moscova, arheologul principal al or. Moscova L.V. Kondraşov – medalia cuv. Serafim de Sarov;
• directorul general „Compania Baltică de construcţie” I.A. Naivalt – insigna Patriarhală a constructorilor de biserici;
• preşedintele SRL „PSN” M.P. Gasiev – ordinul Glorie şi Onoare de gradul I;
• directorul general SRL „Compania Baltică de construcţie – Moscova” N.V. Plaksin – ordinul Glorie şi Onoare de gradul II;
• vicedirectorul general al Muzeelor din Kremlinul Moscovei A.L. Batalov - ordinul Glorie şi Onoare de gradul II;
• prorectorul Universităţii ortodoxe umanistice „Sfântul Patriarh Tihon” E.V. Markova - ordinul Glorie şi Onoare de gradul III;
• şeful secţiei „Rusia Moscovită” a Institutului de arheologie al AŞR L.A. Beleaev – diploma Patriarhului;
• şeful secţiei Complexului politică şi construcţie urbană al or. Moscova M.V. Sajenov - diploma Patriarhului.

Apoi Sanctitatea Sa Patriarhul şi ministrul culturii al FR V.R. Medinski, sosit recent la mănăstirea Novodevicie, au vizitat mormintele, restaurate de Ministerul culturii FR şi de Societatea istorico-militară a Rusiei, aparţinând general-adiutantului general-feldmarşalului contelui Dmitrii Alexeevici Miliutin (1816-1912) şi soţiei lui contesei Natalia Mihailovna Miliutina (1822-1912), pe terenul familiei Miliutin în apropierea bisericii „Adormirea Maicii Domnului” de la mănăstirea Novodevicie.

***

Monumentele memoriale ale general-feldmarşalului D.A. Miliutin  şi ale soţiei lui din cimitirul Novodevicie au fost restaurate cu prilejul aniversării a 200 de ani din ziua naşterii acestui reformator militar celebru. Legea elaborată de el cu privire la  serviciul militar a scurtat termenul de la 25 de ani până la şase în infanterie şi şapte ani în flotă. Miliutin a introdus studierea obligatorie a alfabetului de către soldaţi şi a interzis în armată pedeapsa fizică. Când D.A. Miliutin a plecat din viaţă în anul 1912, în întreaga armată rusă a fost declarată zi de doliu.

Soţii au fost înmormântaţi pe terenul  aparţinând familiei Miliutin la mănăstirea Novodevicie, nu departe de biserica „Adormirea Maicii Domnului”. În anii 1930 pietrele funerare au fost pierdute. La iniţiativa ministrului culturii FR, preşedindentele Societăţioi istorico-miloitare a Rusiie V.R. Medinski, pietrele funerare ale lui D.A. Miliutin şi ale soţiei lui au fost reconstruite.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie