Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită în catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului” din kremlinul or. Kazan

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită în catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului” din kremlinul or. Kazan
Versiune pentru tipar
21 iulie 2016 20:32

La 21 iulie 2016, de sărbătoarea aflării Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în oraşul Kazan, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului” în  kremlinul din Kazan. După încheierea slujbei dumnezeiești Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Stăpâne mitropolit Feofan! Iubiți părinţi, fraţi şi surori!

Ziua în care pomenim aflarea minunată a Icoanei Maicii Domnului din Kazan este plină de multe semnificaţii şi simboluri. Acum va avea loc procesiunea drumului crucii şi noi vom merge cu rugăciuni către locul, unde a fost aflată această Icoană Făcătoare de minuni. Probabil atunci când s-a întâmplat aceasta, majoritatea oamenilor, chiar dacă știau că aflarea icoanei este legată de arătarea Maicii Domnului unei fetiţe pe nume Matrona, nu îşi imaginau importanţa duhovnicească a celor întâmplate pentru întreaga ţară. Icoana găsită pe locul unui incendiu în orașul Kazan, prin arătarea Maicii Domnului unei copile de 12 ani, a devenit simbolul întregii ţări. Ea atrăgea către sine privirile strămoşilor noştri evlavioşi de fiecare dată, când nori negri se adunau deasupra Patriei noastre. Către Ea îşi îndreptau rugăciunile ostaşii din armata populară, când au eliberat Moscova de ocupanţii străini, astfel încheind prin această faptă de eroism Vremurile tulburi de la începutul secolului al XVII-lea. Icoana arătată aici într-un mod uimitor a devenit relicvă sfântă pentru întreg poporul. Probabil nu este  întâmplător că după intrarea lui Ioan cel Groaznic în Kazan, peste câteva decenii drujina tătarilor a pornit împreună cu armata populară a lui Minin şi Pojarski la apărarea hotarelor Rusiei. Probabil că din punct de vedere istoric şi psihologic ar fi fost greu de explicat acest fapt, însă el devine atât de clar, dacă e să conştientizăm importanţa deosebită a oraşului Kazan datorită aflării aici a Icoanei Maicii Domnului Care, fără îndoială, a împăcat poporul rus cu poporul tătar.

Altminteri nici nu putea fi. Cine ar fi mers la apărarea Moscovei dacă în inimile locuitorilor de aici ar fi sălăşluit mânia şi dorinţa de a se elibera de la prezenţa rusă?

Dar nu a fost nici una, nici alta. Relaţii uimitoare s-au creat aici între ortodocşi şi musulmani cu începere din secolul al XVI-lea şi azi Tatarstanul prezintă o pildă de relaţii bune ca şi mai înainte. Iată din ce cauză acei care doresc să distrugă Rusia, doresc în primul rând să distrugă pacea interreligioasă şi buna înțelegere pe pământul Tatarstanului. Însă noi credem că aceasta nu se va întâmpla, deoarece oraşul Kazan este locul unde s-a arătat Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Ea s-a rugat pentru poporul ce vieţuia aici. Ea acoperă cu Acoperământul Său pe acei care se află aici şi, fără îndoială, ne apără de orice luptă fratricidă, ne adună în jurul unor valori comune, ne uneşte cu dragostea faţă de Patria mică şi cea mare, ne oferă puteri să muncim împreună pentru viitorul Rusiei. 

Ziua aflării Icoanei Maicii Domnului din Kazan este legată de multe minuni săvârşite ulterior. Noi considerăm că acele icoane sunt făcătoare de minuni de la care oamenii capătă un răspuns clar şi viu la rugăciunile lor, deseori fiind însoţit de acţiuni şi evenimente care nu pot fi explicate din punctul de vedere al cunoştinţelor şi experienţei umane. Astfel de evenimente sunt considerate minuni, iar icoanele de la care ele provin pentru rugăciunile oamenilor se numesc „Făcătoare de minuni”. Deşi într-un anumit moment Icoana iniţială a Maicii Domnului de la Kazan a dispărut, noi credem că nu este distrusă – pur şi simplu încă nu a venit timpul arătării ei.

Însă există copiile făcătoare de minuni ale acestei icoane. Una din ele, legată de eliberarea Moscovei de polonezi, se păstrează în catedrala din Elohovo. Alta a fost dusă de ţarul Petru în Sanct-Petersburg şi actualmente se află în catedrala sobornicească a capitalei  nordice. Se află şi aici icoane ale Maicii Domnului, pentru rugăciunile săvârşite în faţa lor se înfăptuiesc minuni şi noi credem că Preasfânta Fecioară nu va lăsa fără răspuns suspinele noastre în faţa chipului Ei proslăvit în orașul Kazan. Să ne rugăm Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, ca Ea prin Acoperământul Său să  ferească şi să apere  Patria noastră, să păstreze Tatarstanul în pace şi unitate de idei, să dăruiască oamenilor capacitatea de a locui împreună, împărtăşind cu inimă curată bucuriile şi scârbirile, ca fiecare, indiferent de apartenenţa religioasă şi etnică, să se simtă pe acest pământ în pace, tihnă şi siguranță. Credem că pentru rugăciunile înălțate Stăpânei noastre din Ceruri Domnul nu va lua mila Sa de la Rusia, de la poporul nostru, de la Biserica noastră, de la pământul Tatarstanului.

Aş vrea să-mi exprim mulţumirile cordiale stăpânului mitropolit Feofan, Preasfinţiţilor arhierei care se nevoiesc în Mitropolia de Tatarstan, clerului, activului parohial. Sunt bucuros să îi văd pe voluntarii tineri şi sper că minunata mişcare de tineret care a apărut în legătură cu vizita mea în Tatarstan va continua, că veţi găsi puteri, gânduri noi, că veţi elabora proiecte excelente, veţi trudi în comun întru binele Bisericii şi al Patriei. Ţineţi minte: nimeni nu trebuie să vă ducă de mână, sunteţi deja oameni maturi. Faceţi primii paşi de sine stătător în viaţa matură, de aceea creaţi singuri, creaţi totul ce poate contribui la întărirea credinţei ortodoxe, la concilierea oamenilor, la slujirea celor care au trebuinţă de ajutorul vostru, iar aceştia sunt şi oamenii în vârstă, şi invalizii, şi copiii orfani. Ţineţi minte că Hristos trăieşte în faptele noastre bune şi dacă veţi învăţa din tinereţe să le faceţi, dacă înfăptuirea binelui şi ajutorului nu va fi pentru voi o sarcină grea, în acest caz veţi avea – să memoraţi cuvintele mele – o viaţă fericită, căci fericirea este acolo unde este bunătate. Nu este bunătate – nu este fericire. Dacă omul fuge de la a face bine, dacă el consideră că scopul vieţii este acumularea de bogăţii, plăcerea trupului, viaţa în numele propriilor interese, atunci un astfel de om, indiferent de statutul său social, indiferent de mărimea averii pe care o deţine, niciodată nu va fericit. Domnul a creat astfel relaţiile umane ca, săvârşind bine, noi să stabilim acel chip şi stil în relaţiile dintre oamenii care sunt binecuvântaţi de Dumnezeu. Şi ca răspuns la faptele noastre bune Domnul ne îmbogăţeşte şi ne dăruieşte puteri.

Aş vrea să vă doresc Dumneavoastră, stăpâne mitropolit, Preasfinţiţilor arhipăstori ce trudesc pe pământul Tatarstanului, întregului cler, mirenilor şi tineretului nostru ajutorul lui Dumnezeu în slujirea voastră, a tuturor, întru slava Domnului şi Mântuitorului nostru sub Acoperământul Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, al Cărei chip de la Kazan este proslăvit în veci în rândul poporului nostru şi în întreaga lume.

În amintirea aflării mele aici şi ca mulţumire pentru ostenelile Înaltpreasfinției Voastre aş vrea să vă înmânez crucea jubiliară şi o  panaghie, confecţionate cu prilejul aniversării a 1000 de ani din ziua trecerii la Domnul a sfântului întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir. Pentru rugăciunile lui să vă întărească Domnul în slujirea arhipăstorească a Înaltpreasfinției Voastre. Iar pentru biserica aceasta aş vrea să transmit Icoana Maicii Domnului din Ierusalim. Fie ca Stăpâna din Ceruri să vă păzească pe voi pe toţi şi să vă ajute să urcaţi din putere în putere, acumulând bogăţii duhovniceşti şi materiale, care sunt în stare să schimbe viaţa oamenilor noştri înspre mai bine. Domnul să vă păzească pe voi pe toţi

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie