Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril rostită după incorporarea capsulei pe locul aflării Icoanei Maicii Domnului din Kazan

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril rostită după incorporarea capsulei pe locul aflării Icoanei Maicii Domnului din Kazan
Versiune pentru tipar
21 iulie 2016 23:25

La 21 iulie 2016, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a săvârșit rânduiala incorporării capsulei la temelia catedralei ce se află în reconstrucţie de la mănăstirea în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan. După  incorporarea capsulei cu o gramotă, Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Iubiți fraţi şi surori! Stimaţi reprezentanţi înalţi ai statului Rusia! Stimaţi Serghei Evghenievici şi Mihail Victorovici! Stimate Rustam Nurgalievici, preşedintele Republicii Tatarstan! Stimate Mintimer Şaripovici, ex-preşedintele Republicii Tatarstan! Aş vrea de asemenea să mă adresez către înalţii reprezentanţi ai clerului islamic, care azi împreună cu noi se află la această ceremonie excepţională.

Noi ne-am adunat în jurul ruinelor, iar ruinele creează întotdeauna o impresie foarte grea. De obicei ele apar atunci când prin teritoriu a trecut vreun duşman. Inamicul distruge case, biserici, uzine, fabrici, deoarece vrea să slăbească poporul cucerit. Însă ruinele pe care le vedem aici, în centrul oraşului, au apărut nu din cauza că ocupanţii străini au intrat în orașul Kazan, dar deoarece noi singuri, cu propriile mâini, am distrus splendoarea de odinioară. Astăzi, după scurgerea deceniilor, noi putem aprecia aceste acţiuni ca fiind barbare şi demente, însă această splendoare nu doar că avea destinaţie religioasă, dar era şi întruchipată într-o operă arhitecturală minunată.

Cum dară poporul ortodox, musulmanii credincioşi, au permis ca în ţară să fie distruse bisericile şi minaretele? Oamenilor li se insufla: dacă veţi face acesta, veţi fi fericiţi. Dacă în viaţa voastră nu există ceva nou, este pentru că vă încurcă concepţia veche, perimată despre lume. Ştergeţi toate acestea de pe faţa pământului şi construiţi o lume nouă, în care veţi fi fericiţi.

Astăzi noi privim la cele întâmplate ca la o demenţă. Noi înţelegem că nu se poate să ridici mâna asupra trecutului, asupra istoriei, nu se poate să ridici mâna asupra operelor de cultură, nu se cade să ridici mâna asupra sfintelor locuri unde în mod concentrat este prezentă puterea duhovnicească a poporului. Când în biserici oamenii se rugau lui Dumnezeu, ei transmiteau propria energie cerului şi căpătau răspuns. Chiar dacă omul nu crede nici în cer, nici în suflet, nici în rugăciune, dar mai păstrează ceva în inimă, intrând în biserică el înţelege că această încăpere se deosebeşte de oricare alta. Aici este un fel de energie, cum se spune în zilele de azi, o oarecare putere, iar noi ştim ce putere este aceasta.

Aşadar, dacă distrugerea bisericilor era asociată de fericirea umană, aceasta, bineînţeles, era o nebunie. Probabil că fiecare dintre noi, returnându-se cu gândul în trecut, îşi pune întrebarea: dar eu cum aş fi procedat în acele vremuri? Ce aş fi făcut dacă aş fi fost în locul activiştilor de stat, al eroilor naţionali şi liderii din trecut? Probabil că fiecare dintre noi acum se gândeşte: într-adevăr, ce demenţă, ce crimă – bineînţeles, nimic din toate acestea nu am fi permis să se întâmple! 

Dar de fapt nimeni nu e asigurat, precum nu este asigurată o lume întreagă, de înnebunire. Ce ne poate opri de a face greşeli? Sunt valorile, care cu laptele mamei sunt transmise din generaţie în generaţie. Acestea sunt valorile credinţei, valorile culturii, valorile experienţei vieţii naţionale. În  contextul acestor valori se formează codul moral al omenirii. Şi dacă oamenii neagă trecutul, atunci ei distrug fundamentul, baza, o anumită matrice, prin care sunt reproduse valorile veșnice şi netrecătoare, caracteristice poporului dat şi întregului neam omenesc - cum credem în valorile incluse în natură, în sufletul, în inima omului de către Însuşi Dumnezeu. Pentru ca noi să fim asiguraţi să nu înfăptuim greşelile asemănătoare celor care au adus la aceste ruine, noi trebuie să ne dăm cuvântul sieşi ca niciodată să nu ne ispitim cu idei demente, care cer lepădarea de credinţă, de istorie, de viaţă şi cultură naţională. Actualmente nu e un lucru uşor, deoarece cu toţii vieţuim în condiţiile globalizării. Sunt şterse hotarele: Internetul, televiziunea contribuie la faptul că omul, indiferent de locul unde trăieşte, să participe la spaţiu unic informaţional. Iar în acest spaţiu rătăcirile îngrozitoare ale trecutului se repetă. Alte chipuri, altă vorbire, aceleaşi scopuri – distrugerea principiilor duhovniceşti în viaţa omului, distrugerea credinţei. Aşadar, noi, poporul ce a trecut prin tragedia distrugerii propriilor relicve sfinte, trebuie să avem o călire atât de  puternică, încât niciodată şi în nici un fel de situaţii să nu mai călcăm strâmb, mai mult ca atât, noi trebuie să ne manifestăm capacitatea de a fi pildă pentru alţii.

Aş vrea să mulţumesc din inimă conducerii Republicii Tatarstan, stăpânului Feofan, reprezentanţilor societăţii civile, tuturor celor care, conştientizând  importanţa renaşterii sfintelor relicve ale Tatarstanului, au adoptat decizia şi au susţinut ideea reconstrucţiei soborului în cinstea Icoanei Maicii Domnului din orașul Kazan pe acest sfânt loc unde a fost aflată. Reconstituind sfintele relicve ale trecutului, noi îndreptăm privirea noastră nu în trecut. Biserica  pe care o reconstruim nu este doar un monument al  trecutului.  Noi credem că îmbinând credinţa, cunoştinţele, abilitățile, învăţământul, hărnicia, viaţa familială puternică, noi vom putea să mobilizăm puterile duhovniceşti, puterile intelectuale ale poporului, vom putea să depăşim dificultăţile care mai există şi să construim o viaţă paşnică, prosperă, omeneşte fericită.

Sunt bucuros că sunt participantul unui eveniment istoric. Şi cât este de minunat că aici, pe acest pământ, unde umăr la umăr convieţuiesc ortodocşii şi musulmanii, ideea reconstrucţiei catedralei a fost susţinută cu hotărâre şi la realizarea ei participă oamenii ce aparţin tradiţiei islamice. Când am ascultat adineauri pe conducătorii Tatarstanului, când în timpul incorporării capsulei la temelia bisericii ce se află în construcţie eu priveam la liderii islamişti, mi-am pus întrebarea, unde mai poţi vedea pe globul pământesc un astfel de tablou? Eu am vizitat majoritatea ţărilor din lume. Eu nu îmi imaginez că undeva acest lucru ar putea fi posibil. Dar aceasta este posibil în Rusia şi nu e întâmplător. Noi suntem un popor deosebit. Noi am învăţat să vieţuim împreună. Noi am învăţat să ne apreciem unii pe alţii, să respectăm tradiţiile şi împreună să muncim întru binele Patriei noastre. Fie ca Domnul să  păzească oraşul Kazan, Tatarstanul şi Rusia noastră măreaţă. Vă felicit pe toţi cu prilejul sărbătorii!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei