Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a oficiat rânduiala fondării catedralei pe locul aflării Icoanei Maicii Domnului din Kazan

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a oficiat rânduiala fondării catedralei pe locul aflării Icoanei Maicii Domnului din Kazan
Versiune pentru tipar
21 iulie 2016 17:10

La 21 iulie 2016, de ziua aflării Icoanei Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în orașul Kazan, după încheierea Dumnezeieștii liturghii săvârșite în catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului” din  kremlinul orașului Kazan, a avut loc procesiunea drumului crucii care a mers de la catedrala „Bunavestirea Maicii Domnului” la mănăstirea în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan. 

Principala sfântă relicvă a procesiunii a fost copia venerată a Icoanei Maicii Domnului de la Kazan, transmisă în orașul Kazan din Vatican în anul 2005. Conform datelor reprezentanților organelor DMAI al FR pentru or. Kazan, la procesiune și incorporarea capsulei la temelia catedralei în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan au participat mai bine de 10 mii de persoane.

După sosirea procesiunii la mănăstirea în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a săvârșit rânduiala incorporării capsulei în fundamentul catedralei istorice în cinstea Icoanei Maicii Domnului din Kazan, ce se află în reconstrucţie. În anul 1579 pe acest loc a fost aflată Icoana Făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Kazan, care a devenit una din cele mai venerate sfinte relicve ortodoxe. Martor al acestui eveniment a fost viitorul mitropolit de Kazan, ulterior Patriarh al Moscovei şi al întregii Rusii, sfântul ierarh Ermoghen, care a lăsat pentru succesori Povestirea despre aflarea și minunile Icoanei Maicii Domnului din Kazan („Luna Iulie în ziua a 8-a. Povestirea despre minunile Precistei Născătoare de Dumnezeu și a Arătării slăvitului chip al Ei în Kazan. Scrisă de smeritul Ermoghen, mitropolitul de Kazan”).

La slujba dumnezeiască au fost prezenți: președintele Dumei de Stat a AF a FR S.E. Naryșkin; reprezentantul plenipotențiar al Președintelui FR în districtul federal Privoljie M.V. Babici; preşedintele Republicii Tatarstan R.H. Minnihanov; consilierul de stat al Republicii Tatarstan M.Ş. Şaimiev; șeful Statului major al FA ale FR / prim viceministrul apărării al FR V.V. Gherasimov; mitropolitul de Kazan şi Tatarstan Feofan; primarul or. Kazan I.R. Metșin; arhiereii sosiți la solemnitățile din Kazan; clerul Mitropoliei de Tatarstan.

De asemenea au fost prezenți: președintele Direcției duhovnicești a musulmanilor din Tatarstan muftii Camil Samigullin; preşedintele Direcţiei centrale duhovniceşti a musulmanilor din Rusia, muftiul suprem sheih-ul-islam Talgat Tadgiuddin; prim vicepreședinte al DCD din Rusia Damir Ghizatullin și alți reprezentanți ai clerului musulman.

La  procesiune și punerea bazei catedralei au participat clerici, reprezentanți ai organelor de stat și municipale din Tatarstan, tineretul ortodox.

Transmisiunea în direct de la locul evenimentului a fost realizată de compania teleradio „Novyi vek”. Emiteri în direct au fost difuzate de asemenea de postul de televiziune „Rossia-24”.

Înainte de incorporarea capsulei în fundamentul ce s-a păstrat al catedralei în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan a fost  dat citirii textul  gramotei din capsula de incorporare: „Întru slava Sfintei și celei de o Ființă și Nedespărțite Treimi, cu permisiunea și harul Ei, de Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril este fondată această biserică ce renaște în cinstea Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu și Pururea Fecioara Maria în numele icoanei Ei din Kazan, în anul 2016 de la Nașterea în trup a Domnului Dumnezeu și Mântuitorului nostru Iisus Hristos în ziua a 21-a (a 8-a) a lunii iulie în orașul Kazan pe locul aflării acestei icoane făcătoare de minuni”.

După incorporarea capsulei cu gramota a fost dată citirii Adresarea către generațiile viitoare cu prilejul reconstrucției catedralei în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan. 

Apoi a luat cuvântul președintele Dumei de Stat a AF a FR S.E. Naryșkin, reprezentantul plenipotențiar al Președintelui FR în  districtul federal Privoljie M.V. Babici, preşedintele Republicii Tatarstan R.H. Minnihanov, consilierul de stat al Republicii Tatarstan M.Ş. Şaimiev.

În încheiere Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către cei prezenți cu o predică.

***

Acțiunile privind reconstrucția catedralei în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan a mănăstirii în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan

Începutul oficial al acestui proiect trebuie considerată ziua de 4 noiembrie 2015, când președintele RT R.N. Minnihanov a semnat ordonanța „Cu privire la crearea academiei de islam din Bolgar și reconstrucția catedralei în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan”.

Ideea reconstrucției catedralei a căpătat acordul larg al opiniei publice. La 2 decembrie Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a dat binecuvântarea sa pentru acest proiect.

La 18 ianuarie 2015 în Cabinetul de miniștri al RT sub președinția vice prim ministrului RT V.G. Șaihraziev a avut loc prima consfătuire de lucru consacrată creării Academiei de islam în or. Bolgar și reconstrucția catedralei în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan. Efectuarea în mod regulat a consfătuirilor de lucru în Cabinetul de miniştri al RT şi la  mănăstirea în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan, precum şi şedinţele de alt format au contribuit în mare măsură la soluţionarea multor probleme importante.

În cadrul acţiunilor privind reconstrucţia catedralei în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan a fost înfăptuit un lucru impunător cu privire la studierea istoriei mănăstirii în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan, la specificul arhitectural al catedralei ce urmează să fie renăscută şi la stratul arheologic păstrat, au fost înfăptuite acordurile de coordonare interdepartamentale.

Prin ordonanţa Ministerului culturii al RT din 5 februarie 2016 a fost aprobată componenţa grupului de lucru pentru elaborarea materialelor privind aprecierea acţiunii de reconstrucţie a catedralei în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan asupra obiectului de moştenire culturală UNESCO de nivel mondial „Ansamblul kremlinului din Kazan”. Concomitent au fost expediate  demersuri la Arhiva Centrală de Stat din Sanct-Petersburg, Arhiva de Stat de înregistrări video şi fotografii din Rusia, Arhiva Naţională a RT şi Muzeul Naţional al RT „cu privire la prezentarea informaţiei privind documentele ce se referă la mănăstirea în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan”.  

Spre sfârşitul lunii martie 2016 Ministerul culturii al FR a elaborat „Planul de desfăşurare a lucrărilor arhitecturale şi arheologice de câmp pe teritoriul mănăstirii în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan pentru reconstrucţia catedralei în cinstea Icoanei Maicii Domnului de la Kazan”.  Realizarea acestor activităţi au fost încredinţate Institutului de arheologie al Academiei de ştiinţă a RT (director – A.G. Sitdikov).În luna februarie 2016 a fost adoptată decizia cu privire la organizarea în perioada  19-21 iulie în or. Kazan, în cadrul acţiunilor desfăşurate cu prilejul  fondării pietrei memoriale, a conferinţei ştiinţifico-practice „Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Kazan în destinele Rusiei şi ale civilizaţiei mondiale”.

Cofondatori ai conferinţei sunt Consiliul Patriarhului pentru cultură, Mitropolia de Tatarstan, Ministerul  culturii al RT, primăria or. Kazan, Universitatea federală din Kazan (Privoljie), seminarul de teologie din Kazan şi Muzeul de Stat de arte plastice (MSAP) al RT.

De asemenea a fost adoptată decizia de a desfăşura în perioada iulie – octombrie 2016 în or. Kazan, în MSAP al RT, expoziţia dedicată Icoanei Maicii Domnului din Kazan şi mănăstirii  în cinstea Icoanei Maicii Domnului din Kazan.

Este pusă problema cu privire la accelerarea lucrărilor cu privire la crearea Muzeului Icoanei Maicii Domnului din Kazan pe lângă Centrul de luminare duhovnicească „Catedrala din Kazan” (or. Kazan, str. Iapeev, 2).

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad Foma

A avut loc consfătuirea de lucru a Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu locțiitorul Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie episcopul de Serghiev-Posad și Dmitrov Foma

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfințit biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului de Kazan în orașul Oriol

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit sfințirea după reconstrucție a catedralei situate pe locul aflării Icoanei Maicii Domnului de Kazan

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Icoana Maicii Domnului de Kazan” din orașul Kazan [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit sfințirea după reconstrucție a catedralei situate pe locul aflării Icoanei Maicii Domnului de Kazan

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Tatarstan. Sfințirea după reconstrucție a catedralei situate pe locul aflării Icoanei Maicii Domnului de Kazan

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Utrenia cu citirea Acatistului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Utrenia cu citirea Acatistului Preasfintei Născătoare de Dumnezeu în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit slujba prohodului protoiereului Nicolai Gundeaev

A avut loc înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev

Vizita Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Sankt-Petersburg. Prohodul și înmormântarea protoiereului Nicolai Gundeaev. Vizitarea cimitirului Bolșeohtinski