Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat serata solemnă, consacrată aniversării a 50 de ani de la naşterea mitropolitului de Volokolamsk Ilarion

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a vizitat serata solemnă, consacrată aniversării a 50 de ani de la naşterea mitropolitului de Volokolamsk Ilarion
Versiune pentru tipar
23 iulie 2016 20:07

La 22 iulie 2016, în Casa lui Paşkov, or. Moscova, a avut loc serata solemnă, consacrată aniversării a 50 de ani de la naşterea preşedintelui Departamentului pentru relațiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei, rectorul Aspiranturii şi doctoranturii general-bisericeşti „Sfinţii întocmai cu apostolii Chiril şi Metodiu”, preşedintele Comisiei Sinodale pentru biblistică şi teologie, mitropolitul de Volokolamsk Ilarion.

Deschizând serata, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril s-a adresat către jubiliar cu un cuvânt de salut: 

Înaltpreasfinţia Voastră, Stăpâne mitropolit!

Aş vrea să vă felicit cu un sentiment aparte cu prilejul aniversării a 50 de ani din ziua naşterii. Acum douăzeci şi opt de ani eu pentru prima dată v-am văzut şi v-am auzit pe Dumneavoastră. A fost în timpul şedinţei Soborului Arhieresc, iar apoi şi a celui Local al Bisericii noastre. Pe atunci eraţi un călugăr tânăr de tot, slujeaţi în Lituania. Deja atunci alocuţiunea Dumneavoastră de scurtă durată a atras atenţia multor oameni prin faptul că aţi putut formula gânduri şi propuneri care nu se încadrau în canavaua general acceptată. Nimic din toate acestea nu se presupunea să se întâmple la Sobor, însă Dumneavoastră cu modestie, dar insistent aţi formulat propunerile expuse. Ele nu au fost acceptate din motive obiective, totuşi Dumneavoastră aţi lăsat un marcaj în istoria Bisericii noastre acum 28 de ani.

Apoi eu am avut ocazia să vă însoţesc în calea vieţii Dumneavoastră, de la început la o distanţă anumită, apoi – în apropiere nemijlocită. Şi trebuie să menţionez că munca Dumneavoastră în Departamentul pentru relațiile externe bisericeşti într-o perioadă deloc uşoară, legată de o transformare profundă a vieţii în ţara noastră, de schimbarea sistemului de relaţii dintre Biserică şi stat, a fost caracterizată nu doar de anumite eforturi deosebite (cu toţii lucram, cum s-ar spune, în sudoarea frunţii şi, se prea poate, chiar peste puteri), dar de participarea colaboratorilor Departamentului pentru relațiiile externe bisericeşti la soluţionarea unor probleme decisive, care au determinat caracterul relaţiilor dintre Biserică şi stat şi relaţiile cu fraţii şi surorile noastre din străinătate, cu partenerii  noştri în noile condiţii istorice, în care ne-am pomenit cu toţii.

Era clar de pe atunci că sunteţi o persoană care posedă capacităţi importante, studii bune, şi pe lângă toate acestea aveţi o virtute însemnată: Dumneavoastră vă identificaţi cu orientarea pe care o alege Biserica. Dumneavoastră nu intraţi în discuţie dacă există necesitatea de a accepta această direcţie sau nu, dacă trebuie să fie acceptate anumite amendamente. În calitate de călugăr şi de slujitor al bisericii Dumneavoastră întotdeauna percepeţi sarcinile care vă sunt propuse de conducerea Bisericii, încercând să le îndepliniţi maxim de onest. Activitatea Dumneavoastră a fost marcată de  multe succese însemnate.

De aceea când Domnul m-a adus la slujirea în treaptă de Patriarh, eu nu m-am gândit mult la faptul cine trebuie să fie succesorul meu în lucrul greu din domeniul relaţiilor externe bisericeşti. Dumneavoastră aţi fost ales membru permanent al Sfântului Sinod şi numit în această funcţie dificilă.

De la început ni se părea că centrul de greutate al întregii noastre activităţi, din cauza unor motive obiective, este transpus pe viaţa internă a Bisericii, dar puţin câte puţin a devenit clar că şi condiţiile exterioare, în care există Biserica noastră, nu sunt mai uşoare. Iar ultimii ani sunt caracterizaţi cu o creştere considerabilă a problemelor, aş spune, hotărâtoare pentru toată Ortodoxia, de la a căror soluţionare depinde viitorul nu doar al Bisericii Ortodoxe Ruse, dar şi al întregii lumi ortodoxe. Responsabilitatea mărită în timpul de faţă este pusă pe seama Departamentului pentru relațiile externe bisericeşti. În domeniul în care trudiţi nu se admite a face greşeli, deoarece pot costa extrem de scump. Este vorba de unitatea întregii lumi ortodoxe şi totodată – de urmarea cerinţelor legitime ale Bisericii Ortodoxe Ruse faţă de păstrarea ordinii canonice în relaţiile dintre Bisericile Ortodoxe, păstrarea unităţii şi integrităţii Bisericii noastre. În zilele noastre unele sunt legate de altele.

De aceea în această zi, fără a uita de alte talente ale Dumneavoastră (despre ele vor vorbi alţii), eu mă voi limita doar la faptul pe care aş vrea să Îl subliniez ca fiind Patriarh: slujirea pe care o îndepliniţi în funcţia de preşedinte al Departamentului pentru relațiile externe bisericeşti şi participarea Dumneavoastră la lucrările Sfântului Sinod. Vă mulţumesc pentru această muncă, chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra vieţii Dumneavoastră ulterioare şi asupra lucrului Dumneavoastră, atât de responsabil şi necesar.

Cincizeci de ani este vârsta înfloririi. Este vremea când trebuie să lucraţi fără preget şi eu sper foarte mult că munca Dumneavoastră va avea tot atât de mult succes, precum a avut-o înainte.

În semn de recunoştinţă pe care am să o manifest în măsură deplină duminica, când vom săvârşi Dumnezeiasca liturghie în biserica de pe strada Ordynca, unde sunteţi paroh, acum aş vrea să vă înmânez această panaghie. Fie ca Stăpâna din Ceruri să vă păzească pe căile vieţii Dumneavoastră şi să vă ajute să trudiţi întru slava lui Dumnezeu”.

În cuvântul său de răspuns preşedintele Departamentului pentru relațiile externe bisericeşti al Patriarhiei Moscovei mitropolitul de Volokolamsk Ilarion a subliniat:

„Sanctitatea Voastră, Preafercite Stăpâne şi părinte!

Aş vrea, întâi de toate, sincer şi cordial să vă mulţumesc pentru faptul că m-aţi onorat cu prezenţa Sanctităţii Voastre la jubileu meu personal.

Totul ce am în viaţă eu datorez Bisericii. De la vârsta de zece ani sunt în Biserică, de la 20 de ani – în treapta de călugăr. Biserica mi-a dat totul: ea mi L-a dat pe Hristos, mi-a dat credinţă, îmi conferă permanent interes pentru viaţă. Uneori oamenii laici mă întreabă: „De ce aţi ales această cale de slujire? Doar aţi putut deveni muzicant”. Şi toţi îşi imaginează că o astfel de cale poate fi aleasă doar în cazul dacă s-a întâmplat ceva neobişnuit în viaţă... Sunt întrebat: „Poate anumite evenimente tragice, vreun stres puternic s-a produs în viaţa Dumneavoastră?” Nu a fost nici un stres. Întotdeauna am fost atras de  Biserică, întotdeaun îmi era interesant şi bine în Biserică. Şi dacă mergeam la lecţiile din şcoală parcă din obligaţie, din impunere, la biserică întotdeauna mergeam la chemarea inimii. Aşa era în tinereţe, tot aşa este şi acum. După cum spune psalmistul, „Mă bucur când mi se zice: haidem în Casa Domnului” (Ps. 122:1). 

Sunt peste măsură fericit şi recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că El m-a chemat pe mine la această slujire bisericească. Niciodată, nici pentru un minut sau o clipă, eu nu am regretat că am ales anume această cale şi mă bucur că am posibilitatea azi să-mi aduc trudele mele şi să îmi dărui capacităţile Sfintei noastre Biserici.

Vă sunt foarte recunoscător, Sanctitatea Voastră, pentru faptul că acum 21 de ani m-aţi invitat să lucrez împreună cu Dumneavoastră la DREB şi de atunci eu sunt ajutorul Dumneavoastră. Mi-aţi transmis o slujire foarte responsabilă de a fi preşedinte al Departamentului pentru relaţiile externe bisericeşti. Dumneavoastră spuneţi că este o slujire unde nu se admite comiterea de  greşeli, însă eu mă bucur de faptul că nu ne oferiţi posibilitatea de a comite aceste erori, deoarece noi muncim împreună cu Dumneavoastră, sub supravegherea Dumneavoastră. Lucrul împreună cu Dumneavoastră – nu voi spune că e uşor, dar este benefic, deoarece este o şcoală permanentă, de fiecare zi.

Aş vrea să vă aduc mulţumiri pentru încrederea acordată, precum şi să fac uz de posibilitatea de a aduce mulţumiri tuturor celor care s-au întrunit aici. Sunt foarte mulţi prieteni personalii, sunt mulţi colegi de serviciu, acei cu care activăm umăr la umăr în domeniul relaţiilor externe bisericeşti, precum şi în domeniul învăţământului; aici sunt prezenţi rectorii universităţilor noastre, ambasadori. Aş vrea să e aduc mulţumiri tuturor.

Aş mai vrea să explic de ce anume în această sală am decis să se desfăşoare solemnitatea. Cândva aici a fost sala de lectură a bibliotecii „V.I. Lenin” şi pe unul din balcoanele acestea s-a întâlnit mama mea cu tatăl meu. Mama era studentă a facultăţii de jurnalism a Universităţii din Moscova, iar tata – student al facultăţii de ştiinţe fizico-matematice a aceleiaşi universităţi. Dacă nu ar fi existat acest loc, dacă nu ar fi avut loc acea întâlnire, nu aş fi fost nici eu pe lume. Aş vrea ca noi toţi să o salutăm pe mama mea care este azi prezentă aici.

Sanctitatea Voastră, permiteţi-mi încă odată să vă mulţumesc cordial şi să doresc întregii noastre Biserici prosperitate, iar Dumneavoastră ca fiind Întâistătătorul ei – mulţi şi fericiţi ani!”

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

În cea de-a 40-a zi de la decesul mitropolitului Filaret (Vahromeev) la Mânăstirea din Jirovici au avut loc slujbe de pomenire

Lacrimile de crocodil ale stăpânului Fanarului [Articol]

Comisia Sinodală pentru biblistică și teologie a editat culegerea „Bazele organizării canonice și vieții liturgice ale Bisericii Ortodoxe”

Comisia Sinodală de biblistică și teologie a editat culegerea „Bazele învățăturii de morală ortodoxă”

Preafericitul mitropolit al Kievului și al întregii Ucraine Onufrii cu prilejul celei de-a șaptea aniversări a intronizării a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Lavra Pecerska din Kiev

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: În Biserică își găsește locul fiecare om cu talentele și aptitudinile sale [Interviuri]

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat mitropolitului de Volokolamsk Ilarion cu prilejul anuversării a 55 de ani din ziua nașterii [Patriarhul : Mesaje de salut și adresări]

Protoiereul Vladimir Vorobiov: „În lumea aceasta fără ca să-ți asumi o faptă nu poți face nimic bun” [Interviuri]

În seria „Manualul bacalaureatului la teologie” a fost editat un nou îndrumar didactic „Faptele Sfinților Apostoli”

La Aspirantura general-bisericească au demarat cursurile pentru șefii cancelariilor și colaboratorii structurilor eparhiale responsabili pentru activitatea cancelariei

A avut loc prima din anul 2021 ședință a Consiliul unificat pentru disertații la specialitatea „teologie”

A avut loc ședința consiliului de experți în teologie al Comisiei Superioare de Atestare pe lângă Ministerul Științei și Învățământului Superior al Rusiei

Interviul mitropolitului de Volokolamsk Ilarion acordat agenției RIA „Novosti” [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Este important ca un conflict interetnic să nu devieze în unul interreligios [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion: Să-L descoperim oamenilor de Hristos - iată sarcina noastră cea mai principală [Interviuri]

La Moscova a avut loc lansarea ediției chineze a cărții Sanctității Sale Patriarhul Chiril „Gânduri pentru fiecare zi a anului”