Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfinţit piatra de temelie în fundamentul catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din Pustia Sarovului

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a sfinţit piatra de temelie în fundamentul catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din Pustia Sarovului
Versiune pentru tipar
1 august 2016 18:57

La 1 august 2016, de sărbătoarea aflării moaştelor cuviosului Serafim, făcătorul de minuni din Sarov, după Liturghia săvârşită la mănăstirea „Sfânta Treime” din Diveevo, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a vizitat or. Sarov, regiunea Nijnii Novgorod.

La sfintele porţi ale mănăstirii de călugări „Adormirea Maicii Domnului”, Pustia din Sarov, Sanctitatea Sa Patriarhul a fost întâmpinat de stareţul Pustiei Sarovului egumenul Nicon (Ivaşkov), de fraţii mănăstirii, clerul Mitropoliei de Nijnii Novgorod.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârşit rânduiala sfinţirii pietrei de temelie în fundamentul catedralei „Adormirea Maicii Domnului” care e în curs de restaurare.

Înainte de introducerea capsulei în fundamentul bisericii, a fost dat citirii textul gramotei incorporate în capsulă: „Întru slava Sfintei, Celei de o Fiinţă şi Nedespărţitei Treimi, cu îngăduința şi bunăvoinţa Ei, Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a fondat această biserică în cinstea Adormirii Preasfintei Stăpânei noastre Născătoare de Dumnezeu şi Pururea Fecioarei Maria, în anul 2016 de la Naşterea în trup a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în ziua întâi a lunii august, în oraşul Sarov, în Pustia «Adormirea Maicii Domnului» din Sarov”.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către cei prezenţi cu o predică.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a transmis în dar Centrului nuclear federal din Rusia o icoană a cuviosului Serafim de Sarov, pictată cu prilejul aniversării a 70 de ani de la fondarea centrului nuclear. Pe perimetrul icoanei sunt prezentate atât scenete tradiţionale din viaţa sfântului, cât şi evenimente din istoria modernă. Icoana va fi instalată în centrul sălii întâi a Muzeului Centrului nuclear. Sala de expoziţii este consacrată istoriei Pustiei din Sarov.

Apoi Sanctitatea Sa Stăpânul a vizitat biserica în cinstea cuviosului Serafim de Sarov, unde s-a închinat relicvelor sfinte şi a ridicat rugăciuni în chilia restaurată a sfântului.

Întâistătătorul s-a adresat, de asemenea, conducătorului Mitropoliei de Nijni Novgorod: „Înaltpreasfinția Voastră, stăpâne mitropolit Gheorghii! În această sfântă biserică de care mă leagă amintiri duhovniceşti puternice, am participat la Liturghia solemnă în anul 2003, când am sărbătorit aniversarea a 100 de ani din ziua canonizării sfântului cuviosului Serafim. În această biserică aş vrea să-mi exprim mulţumirea cordială Dumneavoastră şi tuturor celor care au trudit pentru restabilirea acestei mănăstiri”, a spus Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, transmiţând în dar mănăstirii copia icoanei Maicii Domnului din Vatopedu. 

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Au avut loc solemnitățile cu prilejul aniversării a 800 de ani a schitului „Sfântul Duh” pe lângă Lavra din Poceaev

De ziua Sfântului Duh Preafericitul mitropolit al Kievului Onufrii a condus Dumnezeiasca Liturghie în Lavra Pecerska din Kiev și i-a felicitat pe absolvenții școlilor teologice kievene

Membrii Comisiei interdepartamentale în problemele învățământului pentru cinul monahal au vizitat Seminarul teologic din Samara

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a înmânat distincții bisericești profesorilor Academiei de teologie din Moscova și viețuitorilor Lavrei „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie

La Ekaterinburg pe locul catedralei istorice demolate se desfășoară expoziția „Sfântul lăcaș în inimă și memorie. Istoria bisericii cu hramul în cinstea Sfintei Ecaterina”

În partea de vest a orașului Moscova a fost pusă piatra de temelie în fundamentul bisericii Ministerului situațiilor excepționale al Rusiei

Locțiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova a sfințit biserica cu hramul „Sfânta Fericita Xenia de Petersburg” din satul Sloboda, regiunea Moscova

Locțiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova a luat parte la ședința consiliului pentru construcția bisericii principale a Forțelor Armate ale Rusiei

Consiliul de Editare va desfășura la Veliki Novgorod conferința dedicată participării Bisericii la păstrarea și refacerea patrimoniului arhitectural-cultural

Președintele Consiliului Patriarhului pentru cultură a luat parte la consfătuirea dedicată păstrării și reconstruirii mănăstirilor din locurile Pskovului

Locțiitorul Patriarhului la Eparhia de Moscova a sfințit biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Belye Kolodezi

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a sfințit Catedrala „Învierea lui Hristos” a Mănăstirii Novodevici din Sankt-Petersburg

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de sărbătoarea Înălțării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala episcopală „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk [Patriarhul : Predici]

Vizita Patriarhului la Mitropolia de Kaliningrad. Dumnezeiasca Liturghie de sărbătoarea Înălțării Domnului în Catedrala „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk

De sărbătoarea Înălțării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala episcopală „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk

De sărbătoarea Înălțării Domnului Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în Catedrala episcopală „Sfântul Arhanghel Mihail” din or. Cerneahovsk