Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Feodor (Malahanov), epsicop de Viliucinsk, vicarul Eparhiei de Petropavlovsk

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Feodor (Malahanov), epsicop de Viliucinsk, vicarul Eparhiei de Petropavlovsk
Versiune pentru tipar
14 august 2016 16:36

La 14 august 2016, în Duminica a 8-a după Cincizecime, de sărbătoarea Scoaterii Cinstitelor Lemne ale Sfintei şi de Viaţă Dătătoarei Cruci a Domnului, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala „Sfântul prooroc Ioan Înaintemergătorul” din or. Zaraisk și a condus hirotonia arhimandritului Feodor (Malahanov) în treapta de episcop de Viliucinsk, vicarul Eparhiei de Petropavlovsk. După încheierea Liturghiei Întâistătătorul l-a îndrumat pe episcopul Feodor pentru slujire și i-a înmânat toiagul arhieresc.

Preasfințite episcop Feodor!

Bucura-Mă-voi întru Domnul, sălta-va de veselie sufletul Meu întru Dumnezeul Meu, că M-a îmbrăcat cu haina mântuirii, cu veşmântul veseliei M-a acoperit. Ca unui mire Mi-a pus Mie cunună şi ca pe o mireasă M-a împodobit cu podoabă (Is. 61:10). Astăzi în această biserică măreață, care a devenit pentru Preasfinția ta foișorul din Sion, s-a săvârșit Cincizecimea dumitale personală. Prin rugăciunea sobornicească, prin punerea mâinilor presfințiților arhierei și a Evangheliei pe tine, precum în vechime asupra ucenicilor Mântuitorului, a pogorât Duhul Dătător de Viață și Mângâietor, cu a Cărui putere și lucrare ești binecuvântat, intrând în ceata de arhierei a lui Dumnezeu. În această zi memorabilă ai primit alegerea apostolicească și ți se încredințează tărâmul Viei lui Hristos. Dar înainte de a te îndrepta în locul slujirii tale arhipăstorești, ascultă această îndrumare, „ca nu cumva să împiedici de piatră piciorul tău” (Ps. 90:12) pe calea ce urmează să pășești.

„Nu voi M-aţi ales pe Mine, ci Eu v-am ales pe voi şi v-am rânduit să mergeţi şi roadă să aduceţi” (In. 15:16), spune Domnul, arătând ucenicilor Săi adevărata cale a predestinației lor. Tot așa și Cel ce vede inimile oamenilor, observând puterile și capacitățile pe care le ai, te-a ales pentru această slujire deloc ușoară. Dar ține minte cuvintele apostolului Pavel, că „Dumnezeu toate le lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, al celor care sunt chemaţi după voia Lui” (Rom. 8:28) „şi pe care i-a chemat, pe aceştia i-a şi îndreptat; iar pe care i-a îndreptat, pe aceştia i-a şi mărit” (Rom. 8:30).

Mâna Domnului o văd în faptul că hirotonia ta a fost săvârșită în ziua când plinătatea Bisericii pomenește Scoaterea Cinstitelor Lemne ale de Viaţă Dătătoarei Cruci a Domnului. Bazându-mă pe experiența proprie, pot spune că slujirea episcopală este cu adevărat purtarea crucii. Și „când vrei să te apropii să slujeşti Domnului Dumnezeu, găteşte-ţi sufletul tău spre ispită” (Sir.2:1). „Gândul acesta să fie în voi care era şi în Hristos Iisus” (Flp. 2:5), Care ne-a arătat pilda blândeții. El, după cuvântul apostolului, „s-a smerit pe Sine, ascultător făcându-Se până la moarte, şi încă moarte pe cruce” (Flp. 2:8). În vremurile de demult crucea era înțeleasă ca un simbol al înjosirii, al înfrângerii, dar totodată anume ea a devenit simbol al mântuirii: prin slujirea jertfelnică și smerită, Domnul a dăruit oamenilor bunuri veșnice și a deschis porțile Împărăției Cerești. Deoarece „cuvântul Crucii, pentru cei ce pier, este nebunie; iar pentru noi, cei ce ne mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (1 Cor. 1:18).

Prin hotărârea Sfântului Sinod va trebuie să săvârșești nevoințele arhipăstorești la hotarul de est al Rusiei, în Eparhia de Petropavlovsk și Kamceatka, care sărbătorește solemn aniversarea de 100 de ani de la fondarea ei. În secolul ce s-a scurs în acest tărâm bisericesc multe s-au făcut de către predecesorii tăi. Tu va trebuie să fii continuatorul trudelor lor slăvite.

În cuvântul tău la ipopsifiere ai mărturisit că vei fi un ajutor destoinic al Preasfințitului arhiepiscop Artemii și că te vei strădui împreună cu el să dezvolți viața bisericească și parohială, să muncești cu râvnă pe tărâmul zidirii de noi biserici, să efectuezi activitatea de luminare în rândul militarilor și marinarilor, să propovăduiești Evanghelia lui Hristos popoarelor băștinașe ale Extremului Orient. Să nu uiți cuvintele rostite de tine și să tinzi, fără încredere în sine, dar cu nădejde în mila și ajutorul lui Dumnezeu, să îndeplinești obligațiunile încredințate. Să ții minte făgăduințele date de tine și păstrează întotdeauna în inimă cuvintele Mântuitorului că nimeni care pune mâna pe plug şi se uită îndărăt nu este potrivit pentru împărăţia lui Dumnezeu (Lc. 9:62).

Centrul vieții unui episcop este viața liturgică, de aceea să nu-ți împuținezi rugăciunile și străduie-te cât mai des împreună cu enoriașii să te împărtășești de la același Potir. Cheamă oamenii la participarea regulată la Tainele Bisericii, care sunt izvor nesecat al harului Sfântului Duh. Nu lăsa poporul lui Dumnezeu fără îndrumarea cuvenită. Ca păstorul cel bun cârmuiește oile cuvântătoare ale lui Hristos cu vorba ta arhierească, cu atât mai mult cu fapta și pilda vieții tale în conformitate cu poruncile evanghelice.

În conlucrare cu arhiereul eparhiot îndreaptă-ți forțele asupra dezvoltării lucrării de catehizare și misionarism în eparhie, fii mai aproape de oameni, apleacă-ți urechea la nevoile și speranțele lor. Obiectul unor griji deosebite și îndrumări arhipăstorești trebuie să devină activitatea cu tineretul. Deseori este nevoie de multă înțelepciune pentru a găsi cuvintele potrivite pentru ca învățătura lui Hristos să ajungă la inimile tinere. Muncind în departamentul de misionarism al eparhiei, deja ai acumulat o experiență valoroasă în acest domeniu. De aceea străduie-te să atragi tinerii la participarea lor în cadrul diverselor proiecte sociale și de caritate, la mișcarea de voluntari și la inițiativele de luminare.

Pământul din Kamceatka este legat de numele unui mare nevoitor, misionar și ostenitor marcant în via lui Hristos – sfântul ierarh Inochentie (Veniaminov), care a fost unul din primii care s-a ostenit în propovăduirea Sfintei Evanghelii în rândul locuitorilor băștinași din peninsulă. În lucrarea sa bine cunoscută „Calea ce duce în Împărăția Cerurilor” arhipăstorul afirmă, în special: „Faptele tale bune își vor căpăta prețul lor, dacă tu  cu deplină încredere le vei lăsa în voia și mâinile Marelui Pictor: așadar, continuă să fii cinstit, bun, drept și milostiv, și bun împlinitor al legii”. Acestea sunt cuvintele minunate ale sfântului ierarh Inochentie. Să te inspire pilda minunatului sfânt ierarh al lui Hristos, ține minte aceste cuvinte și nădăjduiește în ajutorul atotdarnic al Domnului, Care a pus pe umerii tăi crucea episcopală și Care îți dă puteri să îndeplinești destoinic ascultarea cea nouă.

Iar acum ia toiagul arhipăstoresc – simbolul puterii duhovnicești, dăruit ție de către Domnul și cu harul primit acum de la Duhul Cel Dătător de Viață și Mângâietor dă binecuvântare poporului lui Dumnezeu, care s-a rugat pentru tine în timpul hirotoniei tale. Amin.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Albaneze cu prilejul zilei onomastice

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Bulgare cu prilejul zilei onomastice

Mesajul de felicitare al Snctității Sale Patriarhul Chiril adresat lui Sadâr Japarov cu prilejul alegerii în funcția de Președinte al Kârgâziei

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat compozitorului Raimonds Pauls cu prilejul aniversării a 85 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat șefilor de state ale țărilor de tradiție ortodoxă din străinătatea îndepărtată

Mesajul de felicitare cu prilejul Nașterii Domnului al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Întâistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Locale

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către telespectatori cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat președintelui companiei „Norilskiy nickel” Vladimir Potanin în legătură cu aniversarea a 60 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat stareței metocului din Moscova al Mânăstirii de Piuhtița egumena Filareta (Smirnova) cu prilejul anuversării a 85 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat ministrului culturii al Rusiei Olga Liubimova cu prilejul zilei de naștere