Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril după privegherea săvârşită în catedrala „Sfântul apostol Andrei” din or. Severomorsk

Predica Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril după privegherea săvârşită în catedrala „Sfântul apostol Andrei” din or. Severomorsk
Versiune pentru tipar
18 august 2016 21:11

La 18 august 2016, în ajunul sărbătorii Schimbării la Faţă a Domnului Dumnezeului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a săvârşit sfinţirea mică a catedralei episcopale marine din or. Severomorsk şi utrenia privegherii în biserica nou-sfinţită. După încheierea slujbei de priveghere Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreasfinţia Voastră, stăpâne mitropolit Simon! Preasfinţia Voastră, stăpâne Mitrofan, episcop de Severomorsk şi Umba! Stimată Marina Vasilievna, doamnă guvernator! Stimate Nicolai Anatolievici, comandant al Flotei Militare de Nord! Preasfinţiţi stăpâni! Iubiți părinţi, fraţi şi surori!

Am o mare bucurie să păşesc pragul acestei catedrale nou-zidite în oraşul Severomorsk, unde se află baza Flotei Militare de Nord – un scut viguros care apără pământul nostru. Legătura dintre Biserică şi Marina Militară a Rusiei pe parcursul veacurilor era atât de puternică că, probabil, nimeni nu s-ar fi putut gândi la posibilitatea ruperii acestei legături între cele două mari forţe, care în mare parte determină unitatea duhovnicească a poporului, securitatea lui spirituală şi fizică. Practic pe orice corabie era câte un preot; marinarii militari erau sprijinul şi al statului, şi al Bisericii. Însă în secolul al XX-lea s-a produs ruptura tragică în sânul poporului nostru, care doar recent a fost reparată prin unirea celor două părţi ale Bisericii Ruse – Biserica din Rusia şi Biserica din străinătate. Deşi puţin s-a vorbit în public despre aceasta, însă mulţi oameni, lipsiţi de posibilitatea de a crede în mod deschis în Dumnezeu, se simţeau cetăţeni de calitatea a doua. Multe au fost imposibile pentru ei pe pământul natal, în Patria lor mult iubită. Însă oamenii ortodocşi niciodată nu cârteau - ei se rugau. Iar generaţia în vârstă, deseori pe ascuns de copiii lor, botezau nepoţii. Astăzi noi trebuie să ne închinăm până la pământ bunicuţelor noastre care au păstrat în Rusia credinţa ortodoxă în pofida faptului că puteri mari lucrau pentru dezrădăcinarea ei deplină.

Şi iată că au survenit vremuri benefice pentru poporul nostru şi ţara noastră. Toate născocirile inventate artificial s-au prăbuşit, din nou avem conştiinţa că suntem un singur popor, cu toţii suntem fraţi şi surori şi aceasta multiplică de multe ori potenţialul patriotic al poporului, puterea lui, capacitatea lui nu doar ca să-şi iubească Patria, dar şi ca să o apere. Azi  am avut întâlnirea cu marinarii militari şi când am vizitat corabia de frunte al Flotei Militare de Nord, crucișătorul nuclear purtător de rachete „Petru cel Mare”, permanent mă urmărea gândul că suntem martorii unor măreţe evenimente ce au loc actualmente în ţara noastră. Nu putem spune că aceste evenimente se desfăşoară într-un context favorabil comun. În multe ţări credinţa dispare din viaţă sub influenţa multiplelor ispite şi tentaţii. Oamenii îşi pierd rădăcinile lor creştine, iar împreună cu ele şi moralitatea creştină; îşi pierd capacitatea de a fi uniţi în vremuri de restriște. Probabil, nu este întâmplător că Domnul ne-a trecut prin încercările din secolul al XX-lea – pentru ca în secolul XXI-lea, care nu este mai puţin complex, noi să dobândim un fundament ferm al bunăstării noastre naţionale, un fundament care ne permite să ridicăm edificiul nou al Rusiei unite.

Sunt bucuros în această zi să vă văd pe voi pe toţi, adunaţi pentru sfinţirea catedralei episcopale. Relativ nu demult a fost creată Eparhia de Severomosk şi Umba şi stăpânul Mitrofan, fost ofiţer marin, a devenit arhiereul ei eparhiot. Pe umerii voştri, stăpâne, este pusă o responsabilitate deosebită privind cârmuirea duhovnicească a Flotei Militare de Nord. Bineînţeles, este responsabilitatea întregii Mitropolii de Murmansk, însă Dumneavoastră sunteţi arhiereu titular al oraşului, unde este dislocată baza principală a Flotei Militare de Nord. Eu vă chem să duceţi cu mare dragoste, cu smerenie şi totodată cu putere duhovnicească şi militarilor marini, şi tuturor păstoriţilor Dumneavoastră mărturia despre Hristos Care este Alfa şi Omega şi fără de Care nu putem face nimic, după cum se spune în cuvântul lui Dumnezeu (vezi: In. 15:5). Probabil că dovadă a acestor măreţe cuvinte ale lui Dumnezeu este întreaga istorie a Patriei noastre.

Când ne-am lepădat de Dumnezeu, am hotărât că prin puterea raţiunii, prin puterea armatei, puterea ştiinţei, puterea artelor, prin diverse forţe omeneşti vom putea construi o societate prosperă, justă. Nu am reuşit să o facem, nici măcar nu am reuşit să ne păstrăm ţara. Deoarece am ridicat clădirea, fiind convinşi că va fi puternică şi stabilă fără de Dumnezeu. Haideţi să ţinem minte în permanenţă aceste cuvinte Dumnezeieşti care ard ca focul: „căci fără Mine nu puteţi face nimic”. Atrăgând pentru ajutor pe Domnul, puterea Lui, sprijinindu-ne pe propria credinţă care ne uneşte cu Dumnezeu şi totodată pe cunoştinţele, studiile, dexterităţile, îndemânările, calificarea noastră, pe tot ce e necesar pentru păstrarea vieţii, vom făuri o nouă Rusie pe acea fundaţie măreaţă pe care cândva era făurită o enormă ţară, ce unea poporul prin idealurile credinţei şi ale binelui.

Eu cred în viitorul Patriei noastre, deoarece întoarcerea spre Dumnezeu care are loc azi nu poate să nu aibă urmări pozitive. Şi unicul lucru pentru care trebuie să ne rugăm cu toţii – este ca nici un fel de ispite şi tentaţii, nici un fel de cuvinte frumoase şi false să nu contribuie la devierea poporului nostru de pe calea cea dreaptă a istoriei. Chem binecuvântarea lui Dumnezeu asupra voastră a tuturor, dragii mei, asupra rudelor şi apropiaţilor voştri, asupra caselor voastre, asupra muncii voastre, asupra Flotei noastre Militare de Nord, asupra apărătorilor Patriei noastre. Să ne ajute Dumnezeu nouă tuturor să ne rugăm şi să muncim întru slava lui Dumnezeu şi întru slava Patriei noastre iubite! Vă felicit cu prilejul sărbătorii!

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou