Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Liturghia săvârșită în catedrala episcopală „Nașterea Domnului” din or. Iujno-Sahalinsk

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Liturghia săvârșită în catedrala episcopală „Nașterea Domnului” din or. Iujno-Sahalinsk
Versiune pentru tipar
4 septembrie 2016 23:34

La 4 septembrie 2016, în Duminica a 11-a după Cincizecime, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei şi al întregii Rusii Chiril a oficiat Dumnezeiasca liturghie la catedrala sobornicească „Naşterea Domnului” în or. Iujno-Sahalinsk. După încheierea serviciului divin Întâistătătorul Bisericii Ruse s-a adresat către credincioşi cu o predică.

Înaltpreasfinţiile şi Preasfinţiile Voastre! Cinstite stăpâne Tihon, arhiepiscop de Iujno-Sahalinsk şi Kurile! Stimate Alexandr Sergheevici, ministrul pentru Extremul Orient! Stimate Oleg Nicolaevici, guvernatorul Sahalinului şi insulelor Kurile! Stimate Mihail Vladimirovici Leontiev, vicepreşedintele companiei „Rosnefti”! Înalţi oaspeţi, reprezentanţi ai puterii de stat! Iubiți părinţi, maici, fraţi şi surori!

Este o mare bucurie să păşesc din nou pe pământul Sahalinului şi practic pe acelaşi loc, unde am săvârșit Dumnezeiasca Liturghie, să săvârşesc încă odată această măreaţă slujbă lui Dumnezeu - dar deja sub bolţile acestei splendide catedrale. Îmi aduc bine aminte acea slujbă bisericească săvârșită în piaţă, însoţită de multe fenomene miraculoase. În acea zi am fost preveniţi că vor fi rafale de vânt furtunos şi nu era clar cum se va desfăşura slujba dumnezeiască.  Noi eram preveniţi că vântul va sufla cu putere. Când slujba a început, era linişte – vântul a început să capete putere la cel mai important moment al slujbei, când sunt sfinţie Sfintele Daruri. Însă eu eram convins că în momentul apogeului slujbei dumnezeieşti nu va fi vânt – anume aşa s-a şi întâmplat. Vântul s-a oprit brusc, a survenit o vreme liniştită, calmă, astfel că am săvârşit Dumnezeiasca Euharistie şi ne-am împărtăşit cu Trupul şi Sângele lui Hristos.

După slujba bisericească m-am adresat cu o predică către locuitorii oraşului Iujno-Sahalinsk. Cuvântul Patriarhului întotdeauna are o mare importanţă şi de aceea trebuie să fie bine gândit, precum trebuie să fie luate în considerare circumstanţele în care este rostit. Dar s-a întâmplat un lucru care, practic, niciodată nu s-a mai întâlnit la mine – a apărut un gând insistent de a spune tuturor că anume în acest loc trebuie să fie construită o catedrală episcopală. Ţin bine minte cum am lovit cu toiagul, spunând că soborul trebuie să fie înălţat anume aici. Nu voi vorbi despre reacţia persoanelor laice, mulţi nu înţelegeau ce s-a întâmplat, însă mie îmi era clar totul. Dacă apare necesitatea de a spune ceva, dacă simţi că Însuşi Domnul poruncește să rosteşti anumite cuvinte, tu eşti dator să o faci, indiferent de reacţia celor din jur. Iată din ce cauză pe parcursul la toţi aceşti ani am acordat o mare atenţie construcţiei catedralei în cinstea Naşterii Domnului în orașul Iujno-Sahalinsk. Cu mine au fost coordonate toate detaliile de exterior, iar când a apărut îngrijorarea privind faptul că ridicarea catedralei va duce la neglijarea monumentului în cinstea eroilor Marelui război pentru apărarea Patriei, eu am binecuvântat ca locul şantierului să fie mutat întrucâtva, deoarece este foarte important ca zidirea catedralei să fie înfăptuită în pace şi concordie, dar nu să constituie obiect de ceartă.

Cu mila lui Dumnezeu catedrala a fost construită în termeni restrânşi. Mulţumesc din toată inima lui Igor Ivanovici Secin, cu care am discutat imediat după revenirea mea din călătoria în Sahalin. Atunci dumnealui a dat acceptul să contribuie la construcţia acestei catedrale şi eu aş vrea să îl salut călduros pe Mihail Vladimirovici Leontiev, vicepreşedintele companiei „Rosnefti”. Ştiu că Dumneavoastră de asemenea aţi ajutat la depăşirea dificultăţilor apărute în calea construcţiei. Rog să transmiteţi recunoştinţa mea lui Igor Ivanovici şi întregii companii „Rosnefti” care, fiind una din sursele importante de formare a bugetului de stat, nu lasă uitării şi susţinerea vieţii duhovniceşti a poporului, deoarece nu doar cu pâine este sătul omul.

Când ne apropiam în zbor de  Iujno-Sahalinsk, primul lucru pe care l-am văzut din geamul avionului era noua catedrală sobornicească. Ea parcă planează deasupra oraşului. Este o construcţie măreaţă, cea mai mare în Extremul Orient, care este uimitor de armonios proiectată şi construită. Este dominanta oraşului, precum şi trebuie să fie. O catedrală episcopală nu poate să fie ridicată undeva în spate, nu se poate afla departe de lume – ea trebuie să reprezinte faţa oraşului. Cu mila lui Dumnezeu această catedrală măreaţă a devenit deja un simbol al orașului Iujnno-Sahalinsk. Însă noi construim biserici nu doar pentru ca ele să înfrumuseţeze oraşele şi satele, fiind modele de gust şi stil înalt, creând un mediu frumos, estetic. Noi ridicăm biserici ca ele să devină simboluri duhovnicești, nuclee ale puterii duhovniceşti a poporului. De fapt aşa şi se întâmplă, deoarece anume în bisericile lui Dumnezeu oamenii se roagă ca nicăieri în altă parte, fiindcă noi aici cu toţii într-un gând, în comunitate unită, ridicăm rugăciuni Domnului şi El aude rugăciunile noastre, fiindcă „unde sunt doi sau trei, adunaţi în numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor” (Mt. 18:20).

Iată de ce putem afirma cu îndrăzneală că Domnul este acum în mijlocul nostru. Nu este undeva departe, El este în mijlocul nostru şi, bineînţeles, se bucură de tot ce s-a întâmplat, se bucură de nevoinţa celor care au construit această catedrală, se bucură de credinţa poporului care a ridicat această catedrală. Domnul îngăduie către noi cu mila Sa, cu harul Său săvârşeşte minuni. Parcă construcţia acestei catedrale nu este o minune? Parcă nu este o minune duhovnicească renaşterea poporului nostru? Şi noi trebuie să ţinem minte că locașul lui Dumnezeu, fiind întruchiparea talentelor omeneşti, a unui rafinat gust artistic, a deprinderilor şi dexterităţilor excelente, este în primul rând locul unde sălăşluieşte Duhul lui Dumnezeu şi înţelepciunea Dumnezeiască.

Noi locuim în vremuri în care lumea este instruită, avem mijloace puternice de comunicare, putem într-o clipă să obţinem informaţii din orice domeniu al cunoaşterii, dar există cunoştinţe pe care le putem căpăta doar de la Dumnezeu. Gândul Dumnezeiesc conţine în sine o putere mare, capabilă să schimbe viaţa omenească. Astăzi am ascultat citirea Evangheliei – pilda despre doi datornici. Unui dintre ei era dator chiar împăratului. Evanghelia îl numeşte rob, dar, cu siguranţă, era un om bogat şi suma pe care o datora era enormă – zece mii de talanţi. El nu putea returna o astfel de datorie şi, în conformitate cu obiceiurile acelor vremuri, împăratul a poruncit ca femeia şi copiii lui să fie vânduţi în robie, precum şi să fie confiscată toată averea lui. Însă robul a căzut la picioarele împăratului şi a început să-l implore să nu-i distrugă viaţa, să nu nimicească soţia şi copiii, să le ofere posibilitate să vieţuiască şi, se prea poate, ca într-un viitor să-i returneze datoria. Împăratul îl iartă, acel om iese în stradă şi se întâlneşte cu o veche cunoştinţă care îi era dator o sumă mică – o sută de dinari. Înşfăcându-l pe datornic de gât, acest rob, care a fost adineauri eliberat de responsabilitate, i-a cerut întreaga sumă şi acela s-a rugat tot aşa cum s-a rugat adineauri primul datornic, implorându-l pe împărat. Însă primul datornic a refuzat să îl ierte pe tovarăşul său şi l-a dus la închisoare, ca acela să stea în groapa îngrozitoare a datornicilor, până la întoarcerea deplină a datoriei. Pilda se încheie cu faptul că prietenii celui nenorocit, care a nimerit în groapa datornicilor, au venit la împărat şi i-au spus: „Tu ai iertat, iar acest om a trimis la închisoare pe acela care îi era dator cu o mică sumă de bani”. Atunci împăratul l-a chemat pe datornicul său şi l-a dat pe mâna chinuitorilor, pentru a-l tortura până nu va restitui datoria. Şi Domnul nostru Iisus Hristos concluzionează: „Tot aşa şi Tatăl Meu cel ceresc vă va face vouă, dacă nu veţi ierta - fiecare fratelui său - din inimile voastre” (Mt. 18:35). Nu sunt cuvinte omeneşti, nu aparţin vreo unui filosof – Însuşi Dumnezeu ne vorbeşte. Dacă doriţi să obţineţi fericirea, plinătatea vieţii, dacă doriţi să evitaţi chinurile în viaţa aceasta şi în viaţa veacului ce va să vină, să învăţaţi a ierta oamenii. Domnul vorbeşte despre marea putere a iertării, iar sfântul Efrem Sirul, vorbind la această temă, rosteşte nişte cuvinte minunate: „Dacă nu poţi să îi ierţi  aproapelui tău greşelile lui, sunt în zadar rugăciunea şi postul”. Şi postul, şi rugăciunea sunt secundare, dacă nu îi putem ierta pe oameni.

Iar acum haideţi să ne imaginăm cum poate fi lumea noastră, cum poate fi viaţa noastră, dacă vom învăţa să nu răspundem înapoi, să nu ne obijduim, să nu necăjim pe altul dacă a spus sau a făcut ceva greşit, dar să iertăm mărinimos şi singuri să fim iertaţi de aproapele nostru. Aceasta va fi o altă lume, lumea lui Dumnezeu. Aceste adevăruri Dumnezeieşti ne transmite Domnul prin cuvântul Său, prin Evanghelia Sa şi noi sorbim din aceste adevăruri în bisericile lui Dumnezeu, care arată nu doar frumuseţea exterioară a creaţiei umane, dar sunt şi locul frumuseţii Duhului lui Dumnezeu, de care ne împărtăşim prin rugăciune şi ascultarea cuvântului Dumnezeiesc.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii   

Versiunea: rusă

Altele articole

Predica Patriarhului rostită în Duminica Lăsatului sec de brânză după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica întoarcerii fiului risipitor după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită de sărbătoarea Întâmpinării Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Patriarhului rostită în Duminica Vameșului și a Fariseului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski” la cea de-a treisprezecea aniversare a întronării Sanctității Sale

Predica Patriarhului rostită de ziua pomenirii Sfântului Cuvios Serafim de Sarov după Liturghia săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Patriarhului rostită în Duminica după Nașterea Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită la schitul „Sfântul Alexandru Nevski”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită după Vecernia Mare săvârșiită de sărbătoarea Nașterii Domnului

Predica Patriarhului rostită de Înainte-prăznuirea Nașterii Domnului după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Catedrala „Hristos Mântuitorul”

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită înaintea săvârșirii Te-Deum-ului cu prilejul anului nou