Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii
Versiune pentru tipar
20 noiembrie 2016 12:45

La 20 noiembrie 2016, după săvârșirea Dumnezeieștii Liturghii la catedrala „Hristos Mântuitorul”, or. Moscova, a fost dat citirii mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Sanctității Sale Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua nașterii.

Sanctităţii Sale, Preafericitului Chiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii

Sanctitatea Voastră, Preafericite Stăpâne și Părintele nostru milostiv!

Adunaţi toţi împreună sub bolţile acestei catedrale soborniceşti din oraşul Moscova pentru participarea la Trapeza iubirii – Sfânta Euharistie – şi împreună cu Dumneavoastră proslăvind pe Domnul Dumnezeul nostru, cel mare întru sfat şi minunat întru lucruri, noi toţi arhipăstorii, păstorii, cinul monahal şi mirenii, cu osârdie ne-am rugat pentru sănătatea Dumneavoastră şi acum cerem ca nişte fii să acceptaţi felicitările noastre sincere cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua naşterii Sanctităţii Voastre.

Inima Dumneavoastră a fost plină de iubire pentru Dumnezeu şi Biserica Lui chiar din fragedă copilărie. Domnul v-a ales de la bun început şi v-a dăruit cu multe talente şi daruri deosebitoare. Primind de la părinţii Dumneavoastră evlavioşi deprinderea vieţii în Hristos şi fermitatea în credinţă, trecând şcoala ascultărilor bisericeşti sub conducerea părintelui duhovnicesc pururea pomenitul mitropolit de Leningrad şi Novgorod Nicodim şi căpătând studii de teologie, la o vârstă tânără, fără şovăială, aţi păşit pe calea deloc uşoară şi responsabilă a slujirii lui Dumnezeu, oamenilor şi Patriei.

Timp de o jumătate de veac, fără a precupeţi puterile şi timpul, râvnitor şi neobosit săvârşiţi cauza cea mai importantă de pe pământ: purtaţi oamenii pe calea mântuirii, ca un bun iconom al harului celui de multe feluri al lui Dumnezeu (1 Pet. 4:10) ne arătaţi nouă tuturor pildă de înalte virtuţi creştine: credinţă fierbinte, nădejde neîndoielnică şi iubire lucrătoare. Cu îndrăzneală şi hotărâre vă ridicaţi vocea în apărarea valorilor tradiţionale morale, demascaţi făţărnicia şi viclenia acestei lumi, preîntâmpinaţi cu privire la urmările nocive ale vrajbei şi contrapunerii, vă rugaţi pentru instaurarea păcii şi a concordiei în societate, amintiţi oamenilor de necesitate de a fi milostivi şi drepţi. Contribuţia Dumneavoastră este  substanţială în întărirea unităţii ortodoxe şi a dialogului interreligios, în dezvoltarea relaţiilor dintre Biserică şi stat şi a colaborării internaţionale.

Mărturia curajoasă despre Adevărul lui Dumnezeu, chemarea înflăcărată la pocăinţă şi conciliere, la corectarea moral-duhovnicească şi viaţa în conformitate cu Evanghelia, cuvântul păstoresc de mângâiere şi susţinere – acestea sunt componentele mesajului Dumneavoastră în propovăduire, adresat către toţi oamenii. Prin cuvintele Dumneavoastră vorbeşte Biserica Ortodoxă Rusă, la vocea Dumneavoastră apleacă urechea întreaga lume, către Sanctitatea Voastră se îndreaptă privirile milioanelor de compatrioţi de ai noştri. Cu adevărat sunteţi liderul duhovnicesc ce se bucură de o încredere deosebită şi autoritate înaltă în sânul poporului.

Datorită sârguinţei şi grijii Dumneavoastră Biserica astăzi trudeşte cu succes în domeniul învăţământului duhovnicesc, al misionarismului, al carităţii şi slujirii sociale, restaurează bisericile şi mănăstirile distruse în trecut, construieşte biserici noi şi la ele din nou vin numeroşi pelerini şi enoriaşi, ridicând rugăciuni şi rugăminţi pentru Biserica lui Hristos, pentru ţări şi popoare, legaţi prin credinţa ortodoxă.

Călătoriile numeroase pe care le efectuaţi în eparhii nu se limitează doar la săvârşirea slujbelor dumnezeieşti. Vizitarea instituţiilor de învăţământ, a spitalelor, orfelinatelor, întâlnirile cu autoritatea laică, cu militarii, savanţii, oamenii de cultură, întreprinzătorii, societatea civilă şi tineretul sunt o componentă importantă şi inalienabilă a vizitelor Dumneavoastră păstoreşti.

Toate tipurile de slujire bisericească, săvârşite sub conducerea Dumneavoastră în calitate de Patriarh, mărturisesc convingător despre faptul că anii trecuţi au devenit cu adevărat ani ai renaşterii duhovniceşti, ce multiplică slava Sfintei noastre Biserici, al cărei Cârmuitor a hotărât Dumnezeu să fiţi Dumneavoastră. Sunt nenumărate faptele care sunt scrise deja cu litere de aur în cronica vieţii contemporane bisericeşti.

Nădăjduind cu tărie la mila Creatorului şi mijlocirea Maicii Domnului, al optulea an purtaţi crucea Patriarhului deloc uşoară, pusă pe umerii Dumneavoastră de Mai-marele între păstori Hristos. Unul Dumnezeu ştie cât de grea este osteneala Întâistătătorului, câtă înţelepciune şi putere, concentrare a minţii şi a voinţei cere această slujire, cât de mult doare inima Patriarhului, când ia asupra sa responsabilitatea pentru întreaga Biserică, pe care cu însuşi sângele Său a dobândit-o Hristos. Cu toate acestea noi ştim că puteţi spune, ca şi apostolul şi evanghelistul Ioan Teologul, că mai mare bucurie decât aceasta nu am, ca să aud că fiii mei umblă întru adevăr (3 In. 1:4).

Devenind succesorul sfinţilor ierarhi ai Kievului şi ai Moscovei, Dumneavoastră cu minuţiozitate şi răbdare continuaţi săvârşirea nevoinţei acestor râvnitori ai Ortodoxiei, luptători pentru credinţa strămoşească, moştenitori ai ostenelelor de misionarism ale sfinţilor fraţi Chiril şi Metodiu, învăţătorii slovenilor, şi al sfântului întocmai cu apostolii marele cneaz Vladimir, creștinatorul Rusiei. Pentru rugăciunile lor să vă ajute Dumnezeu Cel Atotputernic ca să biruiţi şi în continuare vicleniile vrăjmaşului şi să afirmaţi Ortodoxia în întreg spaţiu canonic al Patriarhiei Moscovei.

Imaginea vieţii  pe care o duceţi, dedicată în totalitate Sfitei Biserici, ne inspiră pe noi, ascultării Dumneavoastră smeriţi, rugători şi copii fideli, ca în măsura puterilor şi a posibilităţilor să urmăm pildei Prim sfinţitului ierarh al nostru. Ascultând îndrumările Dumneavoastră părinteşti noi dobândim un flux de puteri pentru lucrarea sobornicească de mai departe pe acel loc al slujirii, pe care ni l-a determinat Domnul. Acceptaţi asigurările în dorinţa noastră neclintită şi în continuare să trudim cu osârdie sub conducerea Dumneavoastră de Patriarh întru slava lui Dumnezeu şi întru folosul Bisericii-Mame.

În această zi importantă permiteţi-ne să vă dorim, Sanctitatea Voastră, puteri nesecate, bucurie duhovnicească şi ajutorul darnic al lui Dumnezeu în trudele Dumneavoastră ulterioare în înalta şi responsabila funcţie de Întâistătător al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Cu recunoştinţă aflându-ne sub omoforul Dumneavoastră de Prim sfinţit ierarh, acum cu un sentiment aparte într-un gând să cântăm cu toţi împreună Sanctităţii Sale Stăpânului – La mulţi ani!

20 noiembrie 2016
 
Membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse
Versiunea: rusă

Altele mesaje de salut și adresări

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse aresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronării

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării a 75 de ani din ziua nașterii

Mesajul Președintelui Rusiei, Vladimir Putin, adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei unității poporului

Mesajul Preafericitul Patriarh al Antiohiei Ioan al X-lea adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu recunoștința pentru livrarea în Liban a unui set de vaccin anti-COVID-19

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu ocazia zilei onomastice

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării a 45 de ani a hirotoniei arhierești

Mesajul de felicitare al Președintelui Rusiei, Vladimir Putin, adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei Apărătorului Patriei

Mesajul de felicitare al președintelui Dumei de Stat a Adunării Federale a Federației Ruse, Veaceslav Volodin, adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronizării

Mesajul de felicitare al președintelui Consiliului Federației al Adunării Federale a Federației Ruse, Valentina Matvienko, adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării întronizării

Mesajul de felicitare al membrilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse adresat Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul aniversării intronizării