Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Preafericitul Patriarh al Alexandriei Teodor

A avut loc întâlnirea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu Preafericitul Patriarh al Alexandriei Teodor
Versiune pentru tipar
20 noiembrie 2016 03:40

La 19 noiembrie 2016 Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril  s-a întâlnit cu Preafericitului Patriarh al Alexandriei şi al întregii Africi Teodor, care a sosit în hotarele Bisericii Ruse pentru participarea la solemnităţile cu prilejul aniversării a 70 de ani din ziua naşterii Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse.

În cuvântul său de salut Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril i-a mulţumit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe a Alexandriei şi membrilor delegaţiei ce îl însoţeşte, sosiţi la sărbătorirea datei importante pentru el.

„Suntem întotdeauna bucuroşi să vă vedem, Preafericirea Voastră”, a continuat Sanctitatea Sa. „Ne amintim de vizita Dumneavoastră efectuată la Biserica Rusă şi în special ultima vizită când aţi fost la Solovki, Irkutsk, Ekaterinburg. Aţi vizitat locuri unde până atunci nu a fost nici un Întâistătător, cu excepţia Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse”.

Menţionând că vizita Preafericitului Teodor a fost o mare bucurie pentru mulţi oameni, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a spus: „Probabil că sunteţi unicul Întâistătător al Bisericilor Ortodoxe Locale care călătoreşte prin Rusia ca pelerin, vizitând diferite locuri sfinte. Acest fapt mărturiseşte despre dragostea pe care o nutriţi faţă de Rusia şi despre faptul că sunteţi legat de ţara noastră, de poporul nostru, de Biserica noastră încă de pe timpul slujirii Dumneavoastră în calitate de reprezentant al Bisericii Ortodoxe a Alexandriei”.

Cârmuind actualmente Biserica Ortodoxă a Alexandriei care îşi extinde jurisdicţia sa peste toate ţările Africii, Preafericitului Patriarh Teodor întreprinde multe călătorii de misionarism pe continentul African, a constatat Sanctitatea Sa, subliniind: „Noi vedem rezultatele acestei misiuni: sunt deschise noi parohii, sunt create noi mitropolii, noi eparhii. Această activitate de misionarism se desfăşoară nu în rândul europenilor, care locuiesc pe continentul African fie permanent, fie provizoriu, dar în rândul locuitorilor locali, ceea ce e deosebit de  valoros”.

„Conduceţi catedra din Alexandria, care este legată în mod istoric de cultura greacă, de limba greacă şi, bineînţeles, de Biserica Ortodoxă, pogorând în secolul I. Dar în timpul de faţă catedra Dumneavoastră de scaun se află pe teritoriul statului Egipt, unde majoritatea populaţiei aparţine la cultura arabă, folosesc limba arabă”, a menţionat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril, adresându-se către înaltul oaspete. „Acest fapt prezintă, de asemenea, o dimensiune importantă a slujirii Dumneavoastră: să păstraţi tradiţiile propriei Biserici, aflându-vă în minoritate şi formând bune relaţii cu oamenii ce aparţin la altă cultură şi alte religii”.

Locuitorii Rusiei recepţionează Egiptul şi locuitorii lui ca pe o ţară prietenoasă şi un popor prieten, a mărturisit Sanctitatea Sa. „Mulţumim lui Dumnezeu că turbulenţa ce a cuprins lumea arabă, inclusiv şi Egiptul, în ţara voastră a trecut cu pierderi mai mici, spre deosebire de alte ţări arabe”, a spus Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril.
Dumnealui şi-a exprimat siguranţa că relansarea bunelor relaţii dintre Rusia şi Egipt vor contribui la prosperitatea popoarelor celor două ţări. „Este foarte important că Biserica Alexandriei şi Biserica Rusă au un rol deosebit în relaţiile dintre ţările şi popoarele noastre”, a mărturisit Sanctitatea Sa.

Sanctitatea Sa Vlădica şi-a exprimat de asemenea speranţa că în viitorul apropiat, când vor fi soluţionate definitiv problemele de securitate privind zborurile aviatice dintre Rusia şi Egipt, ruşii vor putea călători în linişte, vizitând această ţară pentru odihnă şi pelerinaj.

„Sanctitatea Voastră, aş vrea să-mi deschid inima ca să-mi exprim bucuria cu prilejul aflării mele aici. Am sosit din Alexandria să împărtăşesc cu Dumneavoastră sărbătorirea zilei Dumneavoastră de naştere şi din tot sufletul să Îl rog pe Hristos să vă dăruiască mulţi şi fericiţi ani”, a spus la rândul său Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Alexandriei. „Am venit nu din sentimentul datoriei, dar la porunca inimii. Dumnezeu vede cât de sincer sunt când exprim dragoste pentru Dumneavoastră, respectul şi recunoştinţa pentru acel ajutor pe care îl exercitaţi Patriarhiei noastre, care deseori se află În situaţii complicate”.

Preafericitul Teodor şi-a împărtăşit memoriile referitor la prima întâlnire cu Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril: „ Pentru prima dată ne-am întâlnit în anul 1972 în şcoala de teologie „Rizariev”. Eram pe atunci seminarist tânăr, iar Dumneavoastră eraţi membrul delegaţiei de însoţire a Patriarhului Pimen, de asemenea însoţeaţi pe mitropolitul Iuvenalii, mitropolitul Pitirim. Dumneavoastră vă deosebeaţi între ei – am atras atenţia asupra acestui fapt”.

În continuarea întâlnirii Preafericitul Patriarh al Alexandriei Teodor a povestit conlocutorului său despre activitatea sa de luminare şi cârmuire a sufletelor pe continentul African. „Pe parcursul lunilor trecute mai bine de treizeci de zile m-am aflat în Tanzania. Eram nevoit să merg pe jos şi să cobor pe râu într-o luntre veche pentru a ajunge la satele şi oraşele îndepărtate. Nouă ore m-am aflat în luntre, ca să mă pot întâlni cu oamenii pe malul lacului Victoria”, îşi aducea aminte Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Alexandriei. Însă sufletul meu era plin de bucurie, deoarece eu simţeam susţinerea Dumneavoastră, de parcă îmi spuneaţi: «Preafericirea Voastră, continuaţi slujirea misionară». În numele tuturor africanilor vreau să vă spun un mulţumesc mare pentru ajutorul pe care ni-l acordaţi”.

„Sunt prietenul şi fratele Dumneavoastră de demult. Prietenia noastră este în numele lui Hristos şi ea va rămâne pentru totdeauna”, a spus Preafericitul Vlădică, adresându-se Sanctităţii Sale Patriarhului Chiril.

Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe a Alexandriei a amintit despre noua episcopie, fondată în centrul geografic al Africii. „Visul meu principal este de a crea o academie, în care ar avea posibilitate să-şi facă studiile în domeniul teologiei tineri din întreaga Africă şi să deschid o tipografie, în care am putea tipări cărţi în 253 de limbi, ca omul simplu sărac să aibă posibilitatea să ia cunoştinţă de cuvântul lui Hristos”, a recunoscut Preafericirea Sa.

În timpul convorbirii temele abordate au fost desfăşurate, de asemenea au fost discutate problemele relaţiilor bilaterale şi ale colaborării panortodoxe.

După încheierea întâlnirii Preafericitul Patriarh al Alexandriei Teodor i-a dăruit Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse o mitră.

Darul memorabil pentru înaltul oaspete au fost odăjdiile liturgice, confecţionate după modelul grecesc, şi operele în nouă volume ale Sanctităţii Sale Patriarhul Chiril. Cărţile Sanctităţii Sale şi toiegele arhiereşti au fost înmânate mitropolitului de Cartagena Meletie şi mitropolitului de Kyrina Atanasie, protopopul Afinodor (Papaevripiadis) a primit în dar o cruce memorabilă.

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

 

Versiunea: rusă

Materiale la temă

Cu binecuvîntarea Întîistătătorilor Bisericilor Ortodoxe Rusă și Poloneză la Smolensk se desfășoară expoziția fotografică „Culorile Ortodoxiei. Polonia”

Ierarhi ai Patriarhiilor Moscovei și Bulgară au luat parte la acțiunile solemne dedicate aniversării a 142 de ani de la eliberarea orașului Pleven de sub stăpînirea otomană

Vicepreședintele Departamentului pentru relațiile externe bisericești a luat parte la conferința dedicată rolului Bisericii Ortodoxe în eliberarea Bulgariei de sub jugul otoman

A avut loc întâlnirea Preafericitului Patriarh al Ierusalimului Teofil cu mitropolitul de Sankt-Petersburg și Ladoga Varsonofii

Istoria vieții Primului sfințit ierarh în istoria recentă a Bisericii [Articol]

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril ținută după Liturghia săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski” [Patriarhul : Predici]

În Duminica a 26-a după Cincizecime Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse a săvârșit Liturghia în catedrala „Sfânta Treime” a Lavrei Sfântului Alexandru Nevski

La Kaliningrad are loc expoziția „Lumina Ortodoxiei deasupra ținutului de Chihlimbar” dedicată aniversării a 30 de ani de la crearea Eparhiei de Kaliningrad și aniversării a 70 de ani din ziua nașterii Sanctității Sale Patriarhul Chiril

Mitropolitul de Voloklamsk Ilarion: Biserica trebuie să valorifice metodele de comunicare care sînt răspîndite printre tineret [Interviuri]

Mitropolitul de Volokolamsk Ilarion s-a întâlnit cu Patriarhul Alexandriei Teodor

Mitropolitul Cartagenei Meletie: Toate Bisericile Locale împărtășesc durerea Preafericitului mitropolit Onufrii pentru unitatea turmei

Păstorul cu care a blagoslovit Domnul Ucraina în vremuri grele [Mesaje de salut și adresări]