Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

A avut loc întâlnirea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse cu primarul Parisului A. Hidalgo

A avut loc întâlnirea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse cu primarul Parisului A. Hidalgo
Versiune pentru tipar
4 decembrie 2016 21:08

La 4 decembrie 2016, după încheierea Dumnezeieştii Liturghii în catedrala nou sfinţită „Sfânta Treime” din Paris, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a avut o întâlnire cu primarul capitalei franceze doamna Anne Hidalgo.

La convorbire a participat de asemenea episcopul de Korsun Nestor.

De la începutul întâlnirii  primarul Parisului a pomenit despre cuvintele de mulţumire adresate parizienilor în legătură cu construcţia bisericii şi a centrului ortodox de cultură duhovnicească, pe care le-a rostit Sanctitatea Sa Patriarhul în acea zi. „Sunt nişte cuvinte foarte calde care m-au mişcat şi, sunt convinsă, vor mişca pe mulţi parizieni”, a spus Anne Hidalgo. Ea a relatat Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Ruse despre relaţiile strânse şi constructive ce s-au format între Eparhia de Korsun şi primăria Parisului. „Sunt hotărâtă ca  ruşii religioşi, inclusiv ortodocşii, să se simtă la Paris ca acasă”, a subliniat dumneaei. „Sunt convinsă că această biserică splendidă şi centrul cultural de alături ne vor ajuta să  stabilim relaţii mai strânse”.

Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril i-a mulţumit conlocutoarei care a vizitat biserica „Sfânta Treime” în ziua memorabilă a sfinţirii ei şi din nou a rostit cuvinte de mulţumire pentru faptul că „a fost posibilă construcţia catedralei ruse epsicopale într-un loc atât de minunat”.

Menţionând că la Paris, ca şi în oricare oraş contemporan, sunt construite multe clădiri, Sanctitatea Sa a subliniat că ridicarea catedralei „Sfânta Treime” de către Eparhia de Korsun a Bisericii Ortodoxe Ruse are importanţă istorică. „Chiar dacă e să lăsăm de o parte dimensiunea pur religioasă a evenimentului, este o contribuţie enormă în relaţiile noastre culturale, dar cel mai important – în relaţiile cordiale dintre popoare”, a mărturisit Sanctitatea Sa Vlădica. „Când se întâlnesc politicienii sau savanţii, discuţia este ţinută la un nivel intelectual, businessmenii vorbesc la nivelul portmoneului sau al stomacului, iar când vorbesc tradiţiile religioase sau culturale – este convorbirea la nivelul inimii, deoarece anume sentimentele religioase şi arta, cultura ajută la înţelegerea sufletului poporului”.

„Din această cauză atribui o foarte mare importanţă relaţiilor dintre Biserici, dintre comunităţile religioase şi în acest sens construcţia catedralei ruse este contribuţia în dialogul dintre ţările şi popoarele noastre”, a continuat Sanctitatea Sa Patriarhul Chiril. „Însuşi faptul că această construcţie a devenit posibilă, ne ajută nouă, ruşilor, să înţelegem sufletul poporului francez, să simţim largheţea lui”.

Participanţii la întâlnire au abordat problema protecţiei creştinilor în Orientul Mijlociu. Primarul Parisului a menţionat că la nivelul lor ei exercită eforturi considerabile de ordin umanitar şi sunt gata să susţină iniţiativele Bisericii Ortodoxe Ruse în această problemă. Anne Hidalgo şi-a exprimat încrederea că centrul cultural-duhovnicesc care s-a deschis va deveni un teren pe care se va putea discuta, în special, tema apărării populaţiei creştine din regiunea Orientului Mijlociu.

În timpul convorbirii a fost de asemenea abordată problema protecţiei mediului înconjurător. Exprimându-şi îngrijorarea referitor la starea lui, primarul capitalei Franţei a menţionat că poziţia Bisericii Ortodoxe Ruse şi personal a Întâistătătorului ei în problemele de ecologie are o mare importanţă. La rândul său, Sanctitatea Sa a povestit primarului Anne Hidalgo despre iniţiativele Patriarhiei Moscovei în domeniul păstrării mediului înconjurător ca fiind creaţia lui Dumnezeu

Serviciul de comunicare DREB/Patriarchia.ru

Versiunea: rusă