Biserica Ortodoxă Rusă

Site-ul oficial al Patriarhiei Moscovei

Русская версияУкраинская версияМолдавская версияГреческая версияАнглийская версия
Patriarhia

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Liturghia săvârșită în catedrala maritimă cu hramul în cinstea Sfântului Nicolae și a Arătării Domnului din Sanct-Petersburg

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril după Liturghia săvârșită în catedrala maritimă cu hramul în cinstea Sfântului Nicolae și a Arătării Domnului din Sanct-Petersburg
Versiune pentru tipar
19 decembrie 2016 15:29

La 19 decembrie 2016, de ziua pomenirii Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei, făcătorul de minuni, Sanctitatea Sa Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Chiril a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie în catedrala maritimă cu hramul în cinstea Sfântului Nicolae și a Arătării Domnului din Sanct-Petersburg. După încheierea slujbei dumnezeiești Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Ruse s-a adresat către credincioși cu un cuvânt de învățătură.

Înaltpreasfinția Voastră, vlădica mitropolit Varsonofii! Preacuvioşia Voastră, părinte Bogdan! Stimate Nicolai Nicolaevici Tsukanov, reprezentantul plenipotenţiar al preşedintelui în districtul federal  Nord-Vest! Iubiți vlădici, fraţi şi surori!

Aş vrea să vă mulţumesc cordial, părinte Bogdan, pentru cuvintele calde pe care le-aţi rostit şi să mărturisesc că am cu adevărat o relaţie foarte strânsă cu această catedrală, chiar din cea mai fragedă copilărie. Viaţa din Leningradul postbelic nu favoriza vreo legătură permanentă a credincioşilor cu vreo biserică anume. Noţiunea de „parohie” era foarte convenţională, deoarece biserici erau puţine, iar oraşul era mare. De aceea credincioşii de obicei se deplasau la diverse biserici, în special dacă într-o biserică anumită se săvârşea vreo slujbă dumnezeiască solemnă. Aşa şi noi, locuind pe linia a 13-a de pe insula Vasilievski, într-o cămăruţă foarte mică, precum vieţuia întreg poporul nostru, vizitam bisericile din apropiere. Aceste locaşuri erau: biserica cu hramul în cinstea Icoanei Maicii Domnului de Smolensk din cimitirul Smolenski, catedrala cu hramul în cinstea Sfântului Nicolae şi a Arătării Domnului, pe atunci episcopală şi catedrala cu hramul în cinstea Sfântului Cneazului Vladimir în cartierul Petrogradski. Primele mele impresii bisericeşti erau asociate cu aceste biserici, în care s-a produs formarea mea ca persoană ortodoxă şi care deja în anii adolescenţei recepţiona în mod conştient credinţa proprie.

Astăzi noi proslăvim pomenirea unui mare Sfânt al lui Dumnezeu – Sfântul Ierarh şi făcător de minuni Nicolae. În cinstea sfinţilor ierarhi în timpul Liturghiei se citesc fragmente din Epistola către Evrei (Evr. 13:17-21) şi din Evanghelia după Luca, care relatează despre Predica de pe munte a Mântuitorului (Lc. 6:1723). În epistolă se conţin nişte cuvinte foarte importante ale Apostolului Pavel: „Ascultaţi pe mai-marii voştri şi vă supuneţi lor”. Adresându-se către comunitate, Apostolul chema pe cei credincioşi să asculte de cei mai mari, de preoţi, de acei cărora înşişi Apostolii le-au încredinţat slujirea pentru continuarea lucrării Domnului şi Mântuitorului. Doar Biserica continuă cauza mântuirii, iar episcopii, preoţii din comunităţile primilor creştini, către care se adresa Apostolul Pavel, purtau această măreaţă slujire. Bineînţeles, chemarea Apostolilor de a asculta de învăţători înseamnă ascultarea de cuvântul lui Dumnezeu, care era propovăduit  lumii de slujitorii creştini prin intermediul comunităţilor lor.

Au trecut vremurile, din viaţă s-au trecut acei care L-au văzut pe Domnul şi Mântuitorul, precum şi cei care au fost puşi la slujire bisericească de către Apostoli. Atunci slujirea adevărului lui Dumnezeu, ascultarea căreia o cerea Apostolul Pavel, a trecut la succesorii lor, în primul rând la episcopi, mulţi dintre care au devenit Sfinţi Ierarhi nu doar în funcţie, dar şi în propria viaţă. Unul dintre ei era şi Sfântul Ierarh şi făcător de minuni Nicolae. El proclama acelaşi adevăr al lui Dumnezeu, pe care îl proclamau primii succesori ai Apostolilor. Dar dacă adevărul ar fi fost proclamat tot aşa după cum fusese propovăduit timp de 300 de ani până la Sfântul Ierarh şi făcător de minuni Nicolae, atunci, probabil, nu toţi l-ar fi acceptat, precum îl acceptau, auzindu-l din gura Sfântului Ierarh Nicolae şi a următorilor Sfinţi Ierarhi, mulţi dintre care au lăsat opere minunate, numite „ale Sfinţilor Părinţi, devenite  moştenirea măreaţă a Bisericii Ortodoxe. Când citeşti cu atenţie aceste scrieri, înţelegi că Sfinţii Părinţi promulgau acelaşi adevăr ca şi Apostolii. Ei erau martorii aceleiaşi revelaţii şi  adresându-se către contemporani, în Scrierile lor se actualiza într-un mod minunat adevărul lui Dumnezeu. Aşa se întâmpla pe parcursul întregii istorii a Bisericii - Sfinţii Ierarhi prin învăţăturile lor, prin Scrierile lor, dar poate, cel mai important, prin viaţa lor actualizau adevărul lui Dumnezeu, care a fost transmis Apostolilor de Însuşi Domnul.

Nu s-au păstrat scrierile Sfântul Ierarh şi făcător de minuni Nicolae, dar s-a păstrat istoria vieţii lui. Este viaţa unui Sfânt. Dar ce este sfinţenia? Sfinţenia este anume actualizarea cuvântului lui Dumnezeu în personalitatea umană şi dacă nu ar fi existat această actualizare, probabil că oamenii nu ar fi recepţionat cuvântul Lui ca fiind un cuvânt viu. Fiecare generaţie următoare, deschizând Evanghelia, înţelege acest text ca fiind cuvântul viu al lui Dumnezeu anume din motivul că el s-a reflectat în întreaga istorie a Bisericii. Acest cuvânt a fost reflectat, în primul rând, în viaţa Sfinţilor Ierarhi, al căror nume Biserica le păstrează şi cărora se închină în slujbele dumnezeieşti. Un astfel de reprezentant marcant al credinţei în Hristos, un martor al curățeniei, neschimbării şi veşniciei Evangheliei a fost Sfântul Ierarh şi făcătorul de minuni Nicolae, care prin viaţa şi nevoințele sale a înveşnicit fidelitatea sa faţă de Domnul şi cuvântul lui Dumnezeu. Iată din ce cauză noi îi venerăm în mod deosebit pe aceste persoane marcante. Noi le adresăm azi rugăminţi ca unor persoane vii. Doar nimeni dintre acei care se apropie de icoana Sfântului Ierarh Nicolae nu îl recepţionează ca pe un om demult decedat. Prin chipul făcător de minuni, care se găseşte şi în această biserică, Sfântul Ierarh Nicolae ni se arată viu. Oare aceasta nu este actualizarea adevărului lui Dumnezeu? Doar fiecare dintre noi îl recepţionează cu mintea şi inima ca pe o persoană vie, care se află între noi.

Sunt foarte bucuros să văd în această biserică conducerea de vârf a Flotei Baltice. Catedrala cu hramul în cinstea Sfântului Nicolae a fost consacrată flotei. Aici întotdeauna au fost ridicate rugăciuni pentru conducătorii flotei noastre, pentru marinarii noştri şi catedrala a fost numită în cinstea Sfântul Ierarh Nicolae, deoarece anume el este ocrotitorul tuturor marinarilor. Cine numai nu a trecut prntre aceste ziduri! Au fost şi eroi ai flotei cu pânze, care au luptat pentru independenţa şi demnitatea Patriei noastre, şi conducători de flotă ai vremurilor ulterioare, care plecau de la aceste ziduri în călătorii periculoase, inclusiv acei care nu au revenit pe malurile Nevei.

Sunt bucuros că are loc renaşterea duhovnicească în armata şi flora rusă. Odată, vizitând o bază îndepărtată a submarinelor de destinaţie strategică a Federaţiei Ruse în Viliucinsk, lângă Petropavlovsk-Kamceatskiy, am întrebat conducerea bazei: „Aveţi mulţi oameni credincioşi?” (Pe atunci era vorba de ridicarea unei biserici). Comandantul bazei a răspuns cu zâmbet: „Acolo, sub stratul de apă, nu există necredincioşi”. Noi ştim că flota noastră militară maritimă întotdeauna a fost sprijinul credinţei şi apărătoarea Patriei noastre. Dea Dumnezeu ca să fie anume aşa, ca Forţele noastre Armate şi Flota Militară Maritimă să fie întotdeauna capabile să apere Patria. Însă a o face în mod jertfelnic, fără a-şi precupeţi viaţa, se poate doar atunci când crezi în viaţa veşnică şi înţelegi că, odată cu moartea, existenţa omenească nu se curmă. Astăzi suntem martori ai dezvoltării multilaterale a Patriei noastre şi se prea poate, cel mai important e că suntem martorii întăririi credinţei ortodoxe în sufletele oamenilor noştri. Noi ne rugăm Sfântului Ierarh şi făcător de minuni Nicolae, ca el să nu lase Patria noastră, Flora noastră Militară Maritimă, să nu părăsească pe toţi acei care cu credinţă i se adresează, cerând mijlocirea sa în faţa lui Dumnezeu.

Serviciul de presă al Patriarhului Moscovei şi al întregii Rusii

Versiunea: rusă

Toate materialele cu cuvintele-cheie

 

Altele articole

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV Jocuri Olimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Patriarhului cu prilejul sărbătoririi Zilei tineretului ortodox

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril către sportivii ruși - participanți la cele de-a XXIV-lea Jocuri Olimpice și cele de-a XIII-lea Jocuri Paralimpice de iarnă din Beijing

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril în legătură cu desfășurarea acțiunii caritabile „Ziua milostivirii și compasiunii față de toți cei care se află în închisori”

Cuvântarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril la Congresul internațional al profesorilor și lectorilor de limbă rusă

Cuvântul de învățătură al Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostit la înmânarea toiagului arhieresc Preasfințitului Gherasim, episcop de Vladikavkaz și Alania

Mesajul de felicitare al Patriarhului adresat participanților la solemnitățile din Lavra „Sfânta Treime” a Cuviosului Serghie cu prilejul zilei de pomenire a Sfântului Serghie de Radonej

Mesajul Sanctității Sale Patriarhul Chiril adresat Preafercitului Patriarh al României Daniel cu prilejul aniversării întronării

Predica Sanctității Sale Patriarhul Chiril rostită de ziua pomenirii Sfântului Binecredinciosului cneaz Alexandru Nevski rostită după Dumnezeiasca Liturghie săvârșită în Lavra „Sfântul Alexandru Nevski”

Adresarea Sanctității Sale Patriarhul Chiril cu prilejul Zilei treziei